cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

SOŠ A SOU KLADNO

Naše škola připravuje v teoretickém i praktickém vyučování své studenty a učně pro budoucí výkon povolání. Škola má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život. Pokračování

AKTUALITY


foto k aktualitě

Nová cvičebna je téměř zničená

24.05.2016 l

V pondělí 23. 5. 2016 se nad Kladnem přehnala průtrž mračen s krupobitím. Způsobila nemalé škody, bohužel i v naší škole. Katastrofální situace nastala v suterénu školy. Starými netěsnícími okny ve cvičebně se vevalila voda s hlínou mezi naše nové stroje, pokračovala přes sklad pro kuchyň, obklopila i elektrickou rozvodnu a zastavila se až na chodbě před kuchyní. V noci likvidovali spoušť hasiči s panem školníkem, uklízečkami i dalšími zaměstnanci. Náprava škod a úklid bude pokračovat i v následujících dnech. Až do odvolání nebude fungovat kuchyně a cvičebna. Školní bufet bude otevřen pouze omezeně. Žádáme všechny žáky i zaměstnance o pomoc a pochopení při vzniklých obtíží.

Ředitel školy děkuje všem zaměstnancům a žákům za profesionální přístup a pomoc při likvidaci škod.foto k aktualitě

O naší šikovné žákyni

24.05.2016 l

Tato zpráva není ze seriálu Osobnosti školních lavic, ale je neméně skvělá. Představíme aktivitu žákyně druhého ročníku Ester Dulajové. O akci, kterou úspěšně zorganizovala, se dočtete zde.foto k aktualitě

Nabídka brigády pro žáky

23.05.2016 l

Daywork je bezplatný interaktivní on-line portál, který má za cíl spojovat firmy hledající krátkodobou výpomoc a studenty se zájmem o práci.

Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Ústní maturitní zkoušky

19.05.2016 l

V termínu od 17. - 20. 5. 2016 probíhají v SOŠ a SOU Kladno ústní maturitní zkoušky.

Fotografie z ústní maturitní zkoušky najdete zde.

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

Vedení školy srdečně zve všechny maturanty, jejich rodinné příslušníky i přátele k slavnostnímu předání maturitního vysvědčení. Uskuteční se ve čtvrtek 26. května 2016 od 10:00 hodin v obřadní síni Magistrátu města Kladna. Žádáme žáky, aby se z organizačních důvodů dostavili před obřadní síň v prvním patře již v 9:45 hodin. Samozřejmostí je společenské oblečení.

Těšíme se na Vás.
Další aktuality


MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ŠKOLY

ODKAZY

znak Středočeského kraje


Atlas ŠkolstvíÚvodem

Našim budoucím žákům a rodičům

Každý rok se v závěru roku rozhodují žáci devátých tříd, kterou školu si vyberou pro své další vzdělání. Chtěl bych se obrátit nejen na ně, ale i na jejich rodiče. Jsme škola, která nabízí dva typy vzdělání pro absolventy devátých tříd. Jedná se o čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou a tříleté učební obory. Poskytujeme kvalitní vzdělání a připravujeme žáky na budoucí povolání, tak aby se naši absolventi uplatnili na trhu práce.

Přijďte se do naší školy podívat, seznámit se detailně s náplní jednotlivých oborů, setkat se s našimi pedagogy a prohlédnout si prostory školy. Rád se s Vámi setkám při dnech otevřených dveří, ale i při individuálních návštěvách.

Těším se na Vás.

Mgr. Petr Paták, DiS.
ředitel školy

Nabídka Cateringu

Kontakt

Adresa

náměstí Edvarda Beneše 2353
272 01 Kladno
Mapa

Telefon

312 278 041

E-mail

skola@sosasoukladno.cz

Využijte kontaktní formulář > >

Fotogalerie

Lyžařský kurz v Krušných horách

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz