cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

SOŠ A SOU KLADNO

Naše škola připravuje v teoretickém i praktickém vyučování své studenty a učně pro budoucí výkon povolání. Škola má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život. Pokračování

Den otevřených dveří

17. 12. 2015

13:30 - 18:00 h

Již za

AKTUALITY


foto k aktualitě

Přihláška k maturitním zkouškám

23.11.2015 l

Žáci jsou povinni odevzdat přihlášku k MZ - Jaro 2016 do 1. 12. 2015 třídnímu učiteli. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek PUP z PPP nebo SPC. Více informací Vám poskytne třídní učitel.foto k aktualitě

Jsme úspěšní v Olympiádě lidských práv

23.11.2015 l

Žákyně třídy VS4 Veronika Loudová oboru Veřejnosprávní činnost postoupila do finálového kola v rámci Olympiády lidských práv, které se koná 4. prosince 2015 v prostorách Magistrátu hl. města Prahy.

Vedení školy a celý pedagogický sbor blahopřeje slečně Loudové za postup do finálového kola.foto k aktualitě

Vzdělávací jazykový pobyt v Německu

23.11.2015 l

V rámci Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost se podařilo škole v rámci projektu s názvem „Jazyky jsou naší budoucností“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2380 získat finanční prostředky v celkové výši 780 744 korun, což umožňuje realizovat nadstandardní prvky ve výuce.

Vybraní žáci se v termínu od 23. - 27. 11. 2015 týdenního vzdělávacího jazykového pobytu v Německu. Všem žákům a učitelům přejeme hezký pobyt.

Celý týden bude probíhat průběžná aktualizace fotogalerie.
Další aktuality

Opatření ke zlepšení prospěchu 13. 11. 2015

V minulém týdnu psali žáci všech ročníků ředitelské písemné práce. Následně proběhla čtvrtletní pedagogická rada, kde byl analyzován prospěch žáků. Vzhledem k tomu, že výsledky jsou neuspokojivé, důrazně vyzýváme žáky, aby se intenzivněji připravovali na vyučování a aktivně využívali konzultační hodiny svých vyučujících.

Konzultační hodiny všech vyučujících jsou ve středu 14.15 hodin.

Výjimky:
Mgr. Svobodová – pondělí od 14. 15 do 15. 00 hodin
PaedDr. Hrubanová – úterý od 7.00 do 7.45 hodin
Ing. Čuříková – úterý od 15.15 do 16.00 hodin

Témata ústních profilových zkoušek 09. 10. 2015

Ředitel SOŠ a SOU Kladno zveřejňuje podle §16 odst.1, vyhlášky č. 177/2009 Sb. témata ústních profilových zkoušek před maturitní komisí, konané v jarním období 2016. Zveřejněná témata se zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.


Maturitní zkoušky 2015/2016 21.09.2015

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce ve školním roce 2015/2016

Vyhlášení předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016


Školní parlament 11. 09. 2015

Ve čtvrtek 17. 9. 2015 o polední přestávku proběhne v učebně č. 101 školní parlament. Každá třída bude mít na jednání alespoň jednoho zástupce ze třídy. Připravte si prosím své návrhy, připomínky. Na setkání s Vámi se těší vedení školy.

Maturitní a závěrečné zkoušky konané v září 2015 07. 09. 2015

Vážení žáci, časový harmonogram ústní maturitní zkoušky je zveřejněn v budově školy.

maturitní zkoušky v září 2015
závěrečné zkoušky v září 2015


MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ŠKOLY

NAŠE OBORY

 • Studijní obory SOŠ

 • Veřejnosprávní činnost
 • Sociální činnost
 • Finanční a logistické služby
 • Studijní obory SOU

 • Obchodník
 • Učební obory SOU

 • Kuchař - číšník
 • Prodavač
 • Aranžér

 • Nástavbové studium

 • Podnikání
 • Gastronomie
 • Dálkové nástavbové studium

 • Podnikání

ODKAZY

znak Středočeského kraje


Atlas ŠkolstvíEU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM

 • Metodika e-learningového vzdělávacího programu pro lektory
 • Metodika e-learningového vzdělávacího programu pro pracovníky škol a školských zařízení
 • V rámci projektu "Moderní technologie pro školu", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0532 bylo vytvořeno celkem 36 tematických sad výukových materiálů, které jsou na vyžádání k dispozici pedagogickým pracovníkům na tomto kontaktu: franc@sosasoukladno.cz

Všechny projektové výstupy jsou k dispozici ve škole.

Úvodem

Našim budoucím žákům a rodičům

Každý rok se v závěru roku rozhodují žáci devátých tříd, kterou školu si vyberou pro své další vzdělání. Chtěl bych se obrátit nejen na ně, ale i na jejich rodiče. Jsme škola, která nabízí dva typy vzdělání pro absolventy devátých tříd. Jedná se o čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou a tříleté učební obory. Poskytujeme kvalitní vzdělání a připravujeme žáky na budoucí povolání, tak aby se naši absolventi uplatnili na trhu práce.

Přijďte se do naší školy podívat, seznámit se detailně s náplní jednotlivých oborů, setkat se s našimi pedagogy a prohlédnout si prostory školy. Rád se s Vámi setkám při dnech otevřených dveří, ale i při individuálních návštěvách.

Těším se na Vás.

Mgr. Petr Paták, DiS.
ředitel školy

Nabídka Cateringu

Kontakt

Adresa

náměstí Edvarda Beneše 2353
272 01 Kladno
Mapa

Telefon

312 278 041

E-mail

skola@sosasoukladno.cz

Využijte kontaktní formulář > >

Fotogalerie

85. výročí školy 2015

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz