cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

SOŠ A SOU KLADNO

Naše škola připravuje v teoretickém i praktickém vyučování své studenty a učně pro budoucí výkon povolání. Škola má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život. Pokračování

AKTUALITY


foto k aktualitě

Klub mladého diváka

07.12.2016 l

Dne 6.12.2016 se uskutečnilo 1. představení v rámci Klubu mladého diváka. V Divadle Palace jsme zhlédli představení Raye Cooneyho Rodina je základ státu. Všichni zúčastnění se při komedii odehrávající se v londýnské nemocnici pár dnů před Štědrým dnem dobře bavili a měli možnost obdivovat herecké umění Miroslava Etzlera, Sabiny Laurinové, Vandy Hybnerové, Mariky Procházkové a dalších známých herců. Škoda jen, že nehrál mladý herec Zdeněk Piškula, na kterého se mnozí těšili, ale který byl z důvodu pracovního vytížení alternován jiným hercem. Po představení si žáci ještě prošli vánoční Václavské náměstí. Těšíme se na další představení.foto k aktualitě

Literární pásmo

06.12.2016 l

Co je poezie? Zdánlivě jednoduchou otázkou bylo 1. prosince zahájeno první z řady literárních pásem,jejichž hlavním cílem je probuzení a kultivování zájmu žáků o tento úžasný, inspirující a kreativní literární druh. Třídy S1 a V1 prožily hodinu naplněnou emocemi, verši, povídáním i hudbou. Slovem i hrou na kytaru provázeli Mgr. Richterová a Mgr. Feller.

Těšíme se na další společné setkání. Fotografie literárního pásma najdete zde.foto k aktualitě

Návštěva kladenské matriky

06.12.2016 l

Dne 6. 12. 2016 za doprovodu Bc. Neumannové navštívili žáci z třídy V3 Magistrát města Kladna - odbor matriky. Matrikářka Jaroslava Vrňáková si pro třídu připravila velice zajímavou přednášku o matričním ůřadu a matričních knihách. Svoji přednášku obohatila o vlastní zkušenosti a příběhy z dob její působnosti. Přednáška se všem žákům velmi líbila.

Fotografie z exkurze najdete zde.foto k aktualitě

Unikátní návštěva ve škole

05.12.2016 l

V pondělí 5. 12. 2016 byla v dopoledních hodinách v mnohých třídách nestandardně narušena výuka. Velká skupina čertů a andělů v čele s Mikulášem zpovídala žáky z jejich hříchů. Tím nejčastějším přestupkem se jevilo používání mobilních telefonů a častá absence. Hříšníci slíbili, že se napraví, do pekla nebyl odnesen nikdo, uhlí i pamlsky byly rozdány.

Vedení školy děkuje třídě V1 a Mgr. Vejrážkové za výbornou organizaci mikulášského zpestření dne. Foto zde.
Další aktuality


MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ŠKOLY

ODKAZY

znak Středočeského kraje


Atlas ŠkolstvíBakaláři

Úvodem

Našim budoucím žákům a rodičům

Každý rok se v závěru roku rozhodují žáci devátých tříd, kterou školu si vyberou pro své další vzdělání. Chtěl bych se obrátit nejen na ně, ale i na jejich rodiče. Jsme škola, která nabízí dva typy vzdělání pro absolventy devátých tříd. Jedná se o čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou a tříleté učební obory. Poskytujeme kvalitní vzdělání a připravujeme žáky na budoucí povolání, tak aby se naši absolventi uplatnili na trhu práce.

Přijďte se do naší školy podívat, seznámit se detailně s náplní jednotlivých oborů, setkat se s našimi pedagogy a prohlédnout si prostory školy. Rád se s Vámi setkám při dnech otevřených dveří, ale i při individuálních návštěvách.

Těším se na Vás.

Mgr. Petr Paták, DiS.
ředitel školy

Nabídka Cateringu

Kontakt

Adresa

náměstí Edvarda Beneše 2353
272 01 Kladno
Mapa

Telefon

312 278 041

E-mail

skola@sosasoukladno.cz

Využijte kontaktní formulář > >

Fotogalerie

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz