cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

SOŠ A SOU KLADNO

Naše škola připravuje v teoretickém i praktickém vyučování své studenty a učně pro budoucí výkon povolání. Škola má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život. Pokračování

AKTUALITY


foto k aktualitě

Ústní maturitní zkoušky

23.05.2017 l

V úterý 16. 5. 2017 začala maturantům poslední část maturitní zkoušky. Slavnostní předání maturitního vysvědčení proběhne v pátek 1. 6. 2017 od 13:00 hodin v obřadní síni Magistrátu města Kladno.

Fotografie z ústní maturitní zkoušky můžete vidět zde.foto k aktualitě

Sbírali jsme víčka pro dobrou věc

23.05.2017 l

Žáci naší školy často spolupracují s Beneficí při GSKÚ pro radost nemocným dětem a lidem kolem nich - Úsměv anděla. Jednou z forem naší pomoci je také sbírka víček z PET obalů. Tentokrát jsme se po domluvě s Úsměvem anděla rozhodli nasbíraná víčka věnovat nemocným holčičkám, dvojčátkům - Rozárce a Karolínce ze Stehelčevse, čímž jim přispějeme na neurorehabelitační pobyt, který je finančně velmi náročný.

Vedení školy děkuje všem žákům, kteří e do sběru zapojili. Fotodokumentaci můžete vidět zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování v hotelu Hilton

18.05.2017 l

Ve čtvrtek 16. 5. 2017 žáci třídy K2 navštívili pražský hotel Hilton. V rámci karierních dnů pro ně byl připraven velmi atraktivní program. Průvodci byli personální manažerka a manažer náboru. Žáci se seznámili s chodem hotelu a jednotlivých oddělení, prohlédli si i prezidentské apartmá.

Nejzajímavější pro žáky bylo přivítání ve Sky baru, kde každý dostal nealkoholický drink. Po besedě s šéfbarmanem si všichni namíchali svůj nápoj. Dále se žáci setkali s italským šéfkuchařem. Hovořilo se anglicky, přítomna byla i překladatelka. Naši žáci příjemně překvapili, když s mistrem Francem konverzovali v angličtině bez její pomoci. Šéfkuchař je nakonec odměnil potleskem. Pobyt v Hiltonu žáci zakončili workshopem, kdy si každý mohl připravit a nazdobit svůj cupcake. Během exkurze se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací, odjížděli s pocitem příjemně stráveného dne. Nejdůležitější jsou ale kontakty, které mnozí využijí při prázdninové brigádě.

Vedení školy děkuje Mgr. Schöderové, která žáky doprovázela.

Fotodokumentaci z exkurze si můžete prohlédnout zde.
Video z návštěvy hotelu můžete vidět zde.foto k aktualitě

Memoriál Jana Lewinského

18.05.2017 l

Ve čtvrtek 18. 5. 2017 se v Kladně uskutečnila soutěž Studentský železný hasič Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Jan Lewinský byl hasič SŢDC a student ČVUT, který v roce 2014 tragicky zahynul při plnění služebních povinností.

Naší školu reprezentoval Ondřej Junek ze třídy L2, který absolvoval velmi náročnou trať v kompletním zásahovém oděvu, přilbě a s dýchacím přístrojem na zádech. Během trati musel bez přestávek zvládnout tyto disciplíny: napojení půlspojek na CAS a následné roztažení hadicového vedení 2x 2B (40m), sbalení hadic 2ks „B“, přemístění pneumatiky na určenou vzdálenost (80kg), transport kanystrů (40kg), transport figuríny (80kg), přeskok bariéry (2m) a výstup do výškové budovy do 7. patra. A Ondřej to dal! Jsme velmi rádi, že ve škole máme takto mimořádně zdatného žáka, jsme na něj pyšní. Gratulujeme. Stejnou trať absolvovala jako jediná z přítomných pedagogů i naše učitelka TV Mgr. Michaela Kyrych. Úžasné.

Vedení školy děkuje za vzornou reprezentaci a blahopřeje oběma zdatným sportovcům. Fotodokumentaci z akce si můžete prohlédnout zde.
Video ke stažení zde.
Další aktuality


MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ŠKOLY

ODKAZY

znak Středočeského kraje


Atlas ŠkolstvíBakaláři

Video

Úvodem

Našim budoucím žákům a rodičům

Každý rok se v závěru roku rozhodují žáci devátých tříd, kterou školu si vyberou pro své další vzdělání. Chtěl bych se obrátit nejen na ně, ale i na jejich rodiče. Jsme škola, která nabízí dva typy vzdělání pro absolventy devátých tříd. Jedná se o čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou a tříleté učební obory. Poskytujeme kvalitní vzdělání a připravujeme žáky na budoucí povolání, tak aby se naši absolventi uplatnili na trhu práce.

Přijďte se do naší školy podívat, seznámit se detailně s náplní jednotlivých oborů, setkat se s našimi pedagogy a prohlédnout si prostory školy. Rád se s Vámi setkám při dnech otevřených dveří, ale i při individuálních návštěvách.

Těším se na Vás.

Mgr. Petr Paták, DiS.
ředitel školy

Nabídka Cateringu

Kontakt

Adresa

náměstí Edvarda Beneše 2353
272 01 Kladno
Mapa

Telefon

312 278 041

E-mail

skola@sosasoukladno.cz

Využijte kontaktní formulář > >

Fotogalerie

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz