logo Kladno

Otevřená, efektivní, fungující
a moderní škola

SOŠ a SOU Kladno má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život.

Máme výborné a šikovné mistrové, učí nás moderní techniky aranžérské práce, rozvíjejí naší kreativitu. Vyrábíme krásné a zajímavé věci.
V této škole jsem se vyučil. Je fajn, že je možné si tady udělat i nástavbu. Jsem spokojený s přístupem učitelů, hodně nás naučí.
Líbí se mi přístup učitelů. Ve škole jsem si udělal barmanský kurz. Odborný výcvik mám ve skvělé restauraci, hodně jsem se toho tam naučil, jsem fakt spokojenej.
Máme skvělou třídní učitelku, škola nás baví, máme zajímavé exkurze do firem. Pracovat budeme po škole určitě v bance nebo logistice.
Škola mu nabízí výuku v moderně vybavené škole s kvalitním pedagogickým sborem a praxi na atraktivních pracovištích.
Ve škole oceňujeme především skvělé zázemí a pedagogický sbor. Učitelé nás soustavně připravují na maturitu a vytvářejí výborné studijní podmínky.
Chodíme sem rádi. Máme příjemného pana ředitele, kterému záleží na tom, abychom měli ve škole dobré podmínky k učení. Učitelé nám pomáhají, oceňujeme jejich individuální přístup k žákům.
Jsme moc spokojení s učiteli a jejich výukou, máme rádi i odbornou praxi, kterou máme ve druháku a třeťáku.
Na škole oceňujeme férový přístup ke studentům. Na veřejce jsme spokojeni, dostáváme se k informacím, které se nám budou v praxi hodit.

Aktuality ze školy

Prázdninový provoz 2019

Prázdninový provoz 2019

28. 06. 2019

Vedení školy přeje všem žákům, rodičům, zaměstnancům a přátelům školy krásné a pohodové léto.

Úřední hodiny studijního oddělení, podatelny v době letních prázdnin najdete zde. Z organizačních důvodů bude dne 4. 7. 2019 studijní oddělení zcela uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

Informace pro žáky maturující v září 2019

Informace pro žáky maturující v září 2019

27. 06. 2019

Dnes byl všem přihlášeným odeslán na jejich email výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Přihlášku pečlivě zkontrolujte a na studijním oddělení podepište protokol. Protokol můžete odeslat také emailem na adresu školy. V sekci maturitní zkoušky najdete termíny ústní zkoušky včetně jmenování maturitní komise.
Kontrola pomůcek k maturitní zkoušce podzim 2019 (tabulky, slovníky a další pomůcky) proběhne ve škole SZŠ a VOŠZ Kladno ve dnech 27. - 31. 8. od 8.00 do 12.00 hodin, 29. 8. od 8.00 do 16.00 hodin.

Projektový den se nám opět vydařil

Projektový den se nám opět vydařil

26. 06. 2019

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 se uskutečnil projektový den Workshop studijních a učebních oborů, aneb Den plný zážitků. Tato akce byla spolufinancována a pořádána ve spolupráci se Středočeským krajem v rámci projektu EU – Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje. Účastnilo se jí téměř 400 žáků naší školy i škol základních, pozvání přijali významní hosté – primátor města Kladna pan Dan Jiránek a zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje. Jednotlivá stanoviště představovala konkrétní studijní a učební obory školy, a to formou tvořivých dílen, soutěží, ochutnávek a kvízů. V doprovodném programu se představili příslušníci HZS, kteří vyprošťovali naše žákyně z vraku automobilu, džudisté TJ Praha-Vršovice vystoupili nejen s ukázkami, ale zapojili do klání na tatami i žáky. Velmi atraktivní byly bloky cvičení zumby pod vedením profesionálního fitness trenéra pana Macha, k vyhledávaným patřil i stánek České pošty. Vyvrcholením programu byla autogramiáda hokejistů Rytíři Kladno.

Projektový den se setkal s nadšeným ohlasem účastníků a velkou spokojeností organizátorů, lze konstatovat, že byl opravdu skvělý. Vedení školy děkuje všem zaměstnancům, kteří se na této akci podíleli, žákům za aktivní účast.
Foto naleznete zde, videoreportáž zde.

Dobojováno, výuční listy předány

Dobojováno, výuční listy předány

26. 06. 2019

Žáci třetích ročníků učebních oborů v minulém týdnu zvládli ústní zkoušky, což byl poslední krok k získání výučních listů. V pondělí 24. 6. 2019 se sešli čerství absolventi, pedagogové, rodiče a přátelé žáků ke slavnostnímu předání výučních listů. Uskutečnilo se v budově školy, bylo hezké a dojemné. Přejeme našim čerstvým absolventům hodně štěstí v profesním a osobním životě. Na foto se můžete podívat zde.

Ředitelské volno

Ředitelské volno

20. 06. 2019

Vážení žáci, vážení rodiče, v souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuji dne 21. 6. a 28. 6. 2019 z provozních důvodů volný den.

Vedení školy včetně všech zaměstnanců budou na pracovišti dle úředních hodin, ředitel školy.

Odkazy