cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

SOŠ A SOU KLADNO

Naše škola připravuje v teoretickém i praktickém vyučování své studenty a učně pro budoucí výkon povolání. Škola má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život. Pokračování

AKTUALITY


foto k aktualitě

Upozornění pro maturanty

23.06.2016 l

Na studijním oddělení je připraven pro každého žáka, který se přihlásil alespoň k jedné zkoušce společné části MZ a úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání "Protokol o výsledcích společné části MZ". Vyzýváme vás k jeho vyzvednutí. Ti, kteří jsou přihlášeni k VPŽ, jej již obdrželi elektronicky.foto k aktualitě

Podzimní termín MZ

23.06.2016 l

Poslední termín k podání přihlášky je 27. 6. 2016. Přihlásit se musí všichni ti z maturitních ročníků, kteří nebyli připuštění k MZ v jarním termínu.foto k aktualitě

Slavnostní předání výučních listů

21.06.2016 l

V pondělí 20. 6. 2016 proběhlo v budově školy slavnostní předání výučních listů za účasti rodičů a přátel absolventů učebních oborů kuchař - číšník a aranžér.

Fotografie ze slavnostního předání výučních listů najdete zde.foto k aktualitě

Třídní schůzky

21.06.2016 l

Ve čtvrtek 16. 6. 2016 proběhly třídní schůzky rodičů žáků, kteří v září nastoupí do prvních ročníků. Rodiče se seznámili s třídními učiteli svých dětí a byli informováni o průběhu zahájení školního roku a dalších důležitých organizačních záležitostech.

Fotografie z třídních schůzek najdete zde.
Další aktuality


MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ŠKOLY

ODKAZY

znak Středočeského kraje


Atlas ŠkolstvíÚvodem

Našim budoucím žákům a rodičům

Každý rok se v závěru roku rozhodují žáci devátých tříd, kterou školu si vyberou pro své další vzdělání. Chtěl bych se obrátit nejen na ně, ale i na jejich rodiče. Jsme škola, která nabízí dva typy vzdělání pro absolventy devátých tříd. Jedná se o čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou a tříleté učební obory. Poskytujeme kvalitní vzdělání a připravujeme žáky na budoucí povolání, tak aby se naši absolventi uplatnili na trhu práce.

Přijďte se do naší školy podívat, seznámit se detailně s náplní jednotlivých oborů, setkat se s našimi pedagogy a prohlédnout si prostory školy. Rád se s Vámi setkám při dnech otevřených dveří, ale i při individuálních návštěvách.

Těším se na Vás.

Mgr. Petr Paták, DiS.
ředitel školy

Nabídka Cateringu

Kontakt

Adresa

náměstí Edvarda Beneše 2353
272 01 Kladno
Mapa

Telefon

312 278 041

E-mail

skola@sosasoukladno.cz

Využijte kontaktní formulář > >

Fotogalerie

Lyžařský kurz v Krušných horách

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz