cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Comenius

SOŠ A SOU KLADNO

Naše škola připravuje v teoretickém i praktickém vyučování své studenty a učně pro budoucí výkon povolání. Mým cílem je, aby ze školy odcházeli všestranně připravení mladí lidé, kteří se vždy dobře uplatní na trhu práce. Škola má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život.

Zvu Vás k osobní návštěvě školy. Prosím neváhejte a domluvte si termín prohlídky. Rád zodpovím všechny Vaše dotazy a školou Vás osobně provedu. Vstřícně Vás přijmou i moji zástupci a všichni členové pedagogického sboru.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Petr Paták, DiS.
ředitel školy

Virtuální prohlídka 2005-2014 informační leták

AKTUALITY


foto k aktualitě

Opravné a dodatečné komisionální zkoušky za 2. pol. škol. roku 2014/2015

11.07.2015 l

Termíny opravných a dodatečných komisionálních zkoušek za 2. pol. škol. roku 2014/2015 jsou zveřejněny ve škole na nástěnce u studijního oddělení.


foto k aktualitě

Nákup učebních pomůcek (žáci budoucího 1. ročníku)

11.07.2015 l

Vážení, seznam jednotlivých pomůcek a učebnic, které budou žáci 1. ročníku potřebovat, bude zveřejněn do 24. 7. 2015 na webových stránkách školy. Jazykové učebnice prosím nekupujte, škola bude učebnice objednávat.


foto k aktualitě

3. kolo přijímacího řízení

30.06.2015 l

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání v SOŠ a SOU Kladno pro školní rok 2015/2016. Více informací najdete zde.


foto k aktualitě

Poděkování žákům a zaměstnancům školy

26.6.2015 l

Milí žáci, začíná Vám nejhezčí část školního roku, dva měsíce prázdnin. Chválím všechny, kteří v tomto školním roce pilně pracovali a blahopřeji k dosaženým výsledkům. Ti, kteří tak aktivní nebyli to jistě doženou od září. Přeji Vám, abyste si prázdniny užili podle svých představ a těším se na Vás v příštím školním roce.
Poděkování

Vážené kolegyně, kolegové a všichni zaměstnanci školy, dovolte mi, abych Vám všem moc poděkoval za práci, kterou jste v tomto nelehkém školním roce odváděli. Jsem za to opravdu rád. Přeji Vám krásné a pohodové prázdniny, užijte si odpočinku, naberte nové síly, budeme je od září potřebovat, ředitel školy.
Poděkovánífoto k aktualitě

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do šk. roku 2015/2016

26.06.2015 l

Zápisový lístek - v případě přijetí je přijatý uchazeč povinen doručit škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení zápisový lístek. Tato vinnost se nevztahuje na přijaté uchazeče do nástavbového studia Podnikání a Gastronomie (denní i dálková forma).

Výsledky


foto k aktualitě

Vyhlášení volných dnů

25.06.2015 l

Ředitel SOŠ a SOU Kladno vyhlašuje pro žáky v termínu 29. 6. a 30. 6. 2015 volné dny v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., z provozních důvodu.

Předání vysvědčení proběhne v pátek 26. 6. 2015 první vyučovací hodinu.


foto k aktualitě

Akce uspořádané v měsíci červen 2015

25.06.2015 l

Literární pásmo:
V termínu 24. 6. 2015 proběhla ve škole dvě literární pásma, která pro naše žáky připravila agentura LITERAPOINT z Liberce. První pásmo bylo určeno zejména pro 3. ročníky studijních oborů a mapovalo život a tvorbu spisovatele Karla Čapka. Druhé pásmo přiblížilo žákům 1. ročníků studijních oborů osobnost Karla Hynka Máchy. Obě pásma byla nejen příjemným zpestřením posledních školních dnů, ale hlavně přinesla žákům mnoho nových poznatků o velikánech naší kultury. V pořadu nechyběly zajímavosti ze soukromého života spisovatelů, dobové dokumenty, ukázky osobní korespondence. Pásmo o Čapkovi bylo doplněno o ukázky z filmu Člověk proti zkáze. Fotografie z literárního pásma najdete zde.

Odborná exkurze v Praze:
V termínu 17. 6. 2015 byla uspořádána odborná exkurze „architektura, architektonické slohy v Praze“. Celá akce byla provedena v návaznosti na odborný předmět Dějiny umění, dále Odborný výcvik a též Anglický jazyk. Exkurzi zajišťovali Mgr. Václav Michalski, učitelka ODV pí Šubrtová a Procházková. Exkurze se v rámci teoretického vyučování zúčastnili žáci třídy A1 a v rámci praktického vyučování žáci třídy KA2. Po odborné stránce zajistila exkurzi certifikovaná průvodkyně Mgr. Jana Michalská, která část výkladu překládala v anglickém jazyce. Fotografie z exkurze najdete zde.
Další aktuality

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ŠKOLY

NAŠE OBORY

 • Studijní obory SOŠ

 • Veřejnosprávní činnost
 • Sociální činnost
 • Finanční a logistické služby
 • Studijní obory SOU

 • Obchodník
 • Učební obory SOU

 • Kuchař - číšník
 • Prodavač
 • Aranžér

 • Nástavbové studium

 • Podnikání
 • Gastronomie
 • Dálkové nástavbové studium

 • Podnikání

ODKAZY


znak Středočeského kraje


Atlas ŠkolstvíEU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM


 • Metodika e-learningového vzdělávacího programu pro lektory
 • Metodika e-learningového vzdělávacího programu pro pracovníky škol a školských zařízení
 • V rámci projektu "Moderní technologie pro školu", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0532 bylo vytvořeno celkem 36 tematických sad výukových materiálů, které jsou na vyžádání k dispozici pedagogickým pracovníkům na tomto kontaktu: franc@sosasoukladno.cz

Všechny projektové výstupy jsou k dispozici ve škole.

Nabídka Cateringu

Kontakt

Adresa

náměstí Edvarda Beneše 2353
272 01 Kladno
Mapa

Telefon

312 278 041

E-mail

skola@sosasoukladno.cz

Využijte kontaktní formulář > >

Fotogalerie

Den otevřených dveří 2015

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz