cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

SOŠ A SOU KLADNO

Naše škola připravuje v teoretickém i praktickém vyučování své studenty a učně pro budoucí výkon povolání. Škola má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život. Pokračování

AKTUALITY


foto k aktualitě

Organizační pokyny k zahájení školního roku

26.08.2016 l

Školní rok 2016 /2017 začíná v SOŠ a SOU ve čtvrtek 1. září 2016. Žáci denního studia SOŠ i SOU zahájí v 8:00 hodin v učebnách školy dle rozpisu, který bude zveřejněn u hlavního vchodu. Žáci dálkové formy vzdělávání začínají výuku v úterý 6. září 2016 od 13:30 hodin.foto k aktualitě

Informace před začátkem školního roku

25.08.2016 l

Co nového čeká po prázdninách na žáky ve škole? V suterénu vznikly nové prostory pro šatny, vybavena byla další počítačová učebna, vymalovaly se třídy. Byla dokončena revitalizace školní zahrady. Pokračovaly práce na odkrytí dalších dvou fresek, které s žáky školy vytvořil v minulosti malíř a pedagog Alois Všetečka. Největšími stavebními úpravami však prošel úsek odborného výcviku oboru kuchař-číšník. Začala přestavba a modernizace kuchyně, která bude probíhat i dále v průběhu roku. Budova školy je připravena k zahájení výuky. Těšíme se na naše žáky.foto k aktualitě

Odkrytí fresek

24.08.2016 l

Postavy kadeřnice a švadleny opět zdobí interiér naší školy. Technikou malované mozaiky je vytvořil uznávaný malíř a grafik Alois Všetečka, který v tehdy ještě Masarykově škole práce působil jako interní učitel výtvarné výchovy.

Celý článek v Kladenském deníku najdete zde.foto k aktualitě

Upozornění pro žáky

23.08.2016 l

Připomínáme žákům, kteří v červnu neměli uzavřenou klasifikaci, aby se ve čtvrtek 25. 8. 2016 dostavili do školy k vykonání zkoušek. Podrobný harmonogram je vyvěšen v přízemí školy.
Další aktuality


MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ŠKOLY

ODKAZY

znak Středočeského kraje


Atlas ŠkolstvíÚvodem

Našim budoucím žákům a rodičům

Každý rok se v závěru roku rozhodují žáci devátých tříd, kterou školu si vyberou pro své další vzdělání. Chtěl bych se obrátit nejen na ně, ale i na jejich rodiče. Jsme škola, která nabízí dva typy vzdělání pro absolventy devátých tříd. Jedná se o čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou a tříleté učební obory. Poskytujeme kvalitní vzdělání a připravujeme žáky na budoucí povolání, tak aby se naši absolventi uplatnili na trhu práce.

Přijďte se do naší školy podívat, seznámit se detailně s náplní jednotlivých oborů, setkat se s našimi pedagogy a prohlédnout si prostory školy. Rád se s Vámi setkám při dnech otevřených dveří, ale i při individuálních návštěvách.

Těším se na Vás.

Mgr. Petr Paták, DiS.
ředitel školy

Nabídka Cateringu

Kontakt

Adresa

náměstí Edvarda Beneše 2353
272 01 Kladno
Mapa

Telefon

312 278 041

E-mail

skola@sosasoukladno.cz

Využijte kontaktní formulář > >

Fotogalerie

Lyžařský kurz v Krušných horách

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz