logo Kladno

Aktuality

Veletrh vzdělávání 2019

Veletrh vzdělávání 2019

08. 10. 2019

V Domě kultury na Sítné probíhá ve dnech 8. a 9. října 2019 veletrh vzdělávání, který nabízí ucelenou přehlídku středních škol. Jeho hlavním cílem je přiblížit jednotlivé vzdělávací instituce žákům, kteří v letošním školním roce ukončí povinnou školní docházku. Tradiční místo na této přehlídce má i naše škola. Deváťáci a jejich rodiče zde obdrží od našich pedagogů a žáků vyčerpávající informace o maturitních i učebních oborech. Máme co nabídnout, jsme opravdu dobrá škola.

Vedení školy děkuje všem zaměstnancům a žákům za skvělou reprezentaci a propagaci školy. Foto z akce naleznete zde.

Olympionici ve škole

Olympionici ve škole

07. 10. 2019

Atraktivní zpestření výuky si užili v pátek 4. 10. 2019 vybraní žáci naší školy. Na zajímavé setkání s žáky přijeli účastníci olympijských her v Pchjongčchangu – bobisté Dominik Dvořák, Jan Šindelář, Jakub Nosek a Jaroslav Kopřiva, s sebou přivezli i čtyřbob (respektive jeho polovinu). Tento sport rozhodně nepatří k masovým, proto posluchačům nejdříve vysvětlili způsoby tréninku a fyzické přípravy i charakteristiku závodů. Žáci zhlédli videa ze soutěží, pokládali zvídavé otázky a sledovali videa. Setkání s těmito vynikajícími sympatickými bobisty zakončila autogramiáda. Byla to opravdu skvělá akce. Bobisté, děkujeme. Foto naleznete zde.

Keramický kroužek

Keramický kroužek

03. 10. 2019

Chcete se naučit pracovat s hlínou? Rádi byste si osvojili ty kouzelné modelářské malířské a dekorační techniky, ale nemáte příležitost? Zde Vám nabízíme možnost vyrobit si mnoho výrobků rozličného charakteru od jednoduchého vyřezávání z plátů až po modelování těch složitějších.

Výroba keramiky je příjemně strávený čas. Ne nadarmo je práce s hlínou jednou z psychorelaxačních metod.

Připojte se k nám.

Muzikál v anglickém jazyce

Muzikál v anglickém jazyce

02. 10. 2019

Naše škola pokračovala v několikaleté tradici spolupořádání muzikálu v anglickém jazyce. S pražskou partnerskou Hudební akademií Pavly Zumrové připravila pro naše žáky i žáky základních škol krásný kulturní zážitek. V úterý 1. 10. 2019 zhlédli návštěvníci ve dvou představeních broadwayský muzikál The sound of music. Příběh novicky z kláštera, která nastoupí jako guvernantka do rodiny ovdovělého námořního kapitána se sedmi dětmi, nabídl krásné muzikálové melodie i příběh se šťastným koncem. Žáci i pedagogové byli představením nadšeni, s výukovými materiály k muzikálu budou dále žáci pracovat v hodinách angličtiny. Na foto se podívejte zde.

Projekt Ireas pokračuje

Projekt Ireas pokračuje

01. 10. 2019

V týdnu od 23. 9. 2019 se vybraní žáci třetího ročníku oboru Kuchař-číšník účastnili exekutivního týdne v rámci projektu Ireas, který je zaměřen na dovednostní rozvoj žáků s ohledem na jejich praktické uplatnění. Žákům se věnovali odborníci z Asociace kuchařů a cukrářů paní Maria Horníková,pan Pavel Bortník a další profesionálové Součástí programu bylo několik velmi zajímavých workshopů. Žáci se seznámili například se způsobem, jak se vyrábějí nože, jejich rozdělení a praktické využití. Vyvrcholení týdenního programu byl opulentní raut, který si účastníci připravili od nanormování, přes nákup surovin až k profesionálnímu založení tabule. V jejich režii byla i obsluha účastníků.

Vedení školy chválí žáky za jejich aktivní práci v celém týdnu a děkuje Mgr. Schröderové, která žáky doprovázela. Fotografie z exekutivního týdne najdete zde.

Staňme se dárci kostní dřeně

Staňme se dárci kostní dřeně

27. 09. 2019

Dne 25. 9. 2019 navštívila naši školu paní Věra Šilerová z Českého národního registru dárců kostní dřeně. Přednášky se zúčastnily třídy L4,V4,S4, jejím cílem bylo žákům objasnit co je to registr dárců kostní dřeně a jak se člověk dárcem kostní dřeně může stát. Přednáška byla velmi poutavá, žáci měli i mnoho dotazů ohledně kampaně registru. Celá akce byla velmi přínosná a zajímavá. Nikdo nikdy neví, kdy bude cizí pomoc potřebovat. Vedení školy děkuje Mgr. Jelínkové, která tuto akci zorganizovala. Na foto se podívejte zde a na leták zde.

Exkurzní vyučování na vinici svaté Kláry

Exkurzní vyučování na vinici svaté Kláry

25. 09. 2019

V pátek 20. 9. 2019 navštívili žáci třídy GP2 vinici svaté Kláry v Botanické zahradě v Praze. Průvodkyní jim byla žena z nejpovolanějších – vedoucí vinice Ing. Vladimíra Egertová. Vysvětlila žákům, jak tato vinice funguje, jaké jsou jednotlivé fáze práce ve vinohradu. Následně je zahrnula velkým množstvím informací o druzích vín a jejich charakteristických vlastnostech, provedla je výrobnou vína, kde proběhla i ochutnávka moštu z hroznového vína. Všechny informace, které se žáci při exkurzi dozvěděli, uplatní v letošním školním roce při profilové maturitní zkoušce. Vedení školy děkuje Mgr. Pavlíčkové za organizaci této skvělé akce. Foto naleznete zde.

Pobytový a poznávací zájezd do Anglie

Pobytový a poznávací zájezd do Anglie

23. 09. 2019

V červnu 2020 pořádá škola pro naše žáky zájezd do Anglie. Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Richterové (kabinet 107) nebo u Mgr. Chovanové (kabinet 010) nejpozději do 1. října 2019. Podrobné informace naleznete zde.

Atraktivní odborný výcvik

Atraktivní odborný výcvik

20. 09. 2019

Nedílnou součástí vzdělávání učebního oboru Kuchař-číšník je odborný výcvik. Žáci tohoto oboru vykonávají odborný výcvik na zajímavých pracovištích, k nejatraktivnějším z nich patří hotel Courtyard by Marriott Prague Airport. Několikaletá spolupráce je pro žáky velkým přínosem, v prostředí mezinárodního hotelu získávají velmi cenné zkušenosti, V říjnu se uskuteční setkání rodičů žáků, kteří sem na praxi docházejí, s vedením hotelu. Cílem je, aby rodiče poznali prostředí, ve kterém jejich děti pracují. Pozvánku si prohlédněte zde.

Klub mladého diváka

Klub mladého diváka

20. 09. 2019

V letošním školním roce si příznivci divadla opět přijdou na své. V rámci Klubu mladého diváka mohou navštívit tři vybraná představení v různých pražských divadlech. Celková cena za tato tři představení je 325 Kč. Zájemci se můžou přihlásit u Mgr. Barbory Richterové (kabinet č. 107) nejpozději do 7. října 2019.

Úspěšné zakončení studia

Úspěšné zakončení studia

19. 09. 2019

První polovina září je obdobím, kdy probíhají maturitní a závěrečné zkoušky v podzimním termínu. Žáci, kteří z nejrůznějších důvodů nevyužili jarní termín, mají šanci získat maturitní vysvědčení či výuční list. Ti, kteří nepodcenili přípravu, byli úspěšní, studium zdárně zakončili. Atmosféru zkoušek si můžete prohlédnout zde.

Školní parlament

Školní parlament

14. 09. 2019

V pátek 13. 9. 2019 proběhlo v budově školy první jednání školního parlamentu v tomto školním roce. Žáci se dozvěděli, co nového se podařilo ve škole v průběhu prázdnin, novinky o školní kuchyni a především byli seznámeni s organizací školního roku. Ředitel školy, výchovná poradkyně a školní metodik prevence seznámili žáky s jejich náplní práce, zejména se strategií školy u neprospívajících žáků. Na závěr jednání žáci měli možnost vyjádřit své náměty či připomínky. Zápis ze školního parlamentu najdete na nástěnce výchovného poradce, tj. v prvním patře budovy. Fotografie z jednání najdete zde.

Světluška

Světluška

11. 09. 2019

Žáci naší školy se již několik let pravidelně účastní sbírkových dnů pro Světlušku. Cílem dobročinné sbírky je pomoci dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením. V letošním roce se v úterý 10. 9. 2019 zapojili do této akce žáci třídy S3. Vydali se do centra města, aby oslovili kladenské občany, posléze s kasičkami prošli i naši školu. Byli velmi spokojeni, protože se setkávali se vstřícnými občany, spolužáky i zaměstnanci školy. Vedení školy velmi děkuje žákům za jejich aktivitu, Mgr. Sudové za přípravu, organizaci a realizaci této charitativní akce. Foto naleznete zde, článek v Kladenském deníku zde.

Adaptační pobyt žáků

Adaptační pobyt žáků

10. 09. 2019

V týdnu od 9. 9. 2019 se žáci prvních ročníků účastní adaptačního pobytu v rekreačním středisku Kletečná u Humpolce. Téměř dvě stovky dětí a pedagogů před sebou mají velmi zajímavý týden. V bohatém programu jsou zastoupeny týmové soutěže, sportovní aktivity, kulturní zážitky i turistika. Adaptační pobyt je prioritně zaměřen na vytvoření pozitivních a přátelských vztahů nejen mezi žáky v třídních kolektivech, ale i mezi žáky a pedagogy. Prvákům držíme palce, aby se jim kurz vydařil, v jejich středoškolském studiu byli úspěšní a ve škole se jim líbilo. Na foto se můžete podívat zde.

Zahájení školního roku 2019 – 2020

Zahájení školního roku 2019 – 2020

02. 09. 2019

V pondělí 2. 9. 2019 jsme zahájili nový školní rok, kterého se účastnilo téměř 600 žáků. V průběhu prázdnin probíhaly v budově stavební úpravy, odkrývaly se nástěnné mozaiky, vybavení školy prošlo další modernizací. Vedení školy přeje žákům a pedagogům, aby pro ně byl letošní rok úspěšný.

Na foto se můžete podívat zde.

Zahájení školního roku 2019 – 2020

Zahájení školního roku 2019 – 2020

28. 08. 2019

Vážení rodiče, vážení žáci, školní rok 2019 - 2020 zahajujeme v pondělí 2. 9. 2019 od 8:00 hodin v budově školy. Rozmístění tříd do konkrétních učeben najdete na vstupních dveřích a dotykové obrazovce v přízemí školy. Budou probíhat třídnické hodiny – organizační záležitosti, žáci prvních ročníků končí v 11:30 hodin, ostatní ročníky a nástavbové studium v 10:40 hodin.

Těšíme se na Vás.

Upozornění

Upozornění

23. 08. 2019

Z důvodu rekonstrukce vestibulu školy je hlavní vchod od 26. do 30. 8. 2019 uzavřený. Do budovy školy vstupujte vedlejším vchodem, tj. z ulice Pavlisova. Do 30. 8. 2019 probíhají v areálu zemní a stavební práce související s odizolováním budovy.

Rozpis zkoušek v prodlouženém klasifikačním období a rozpis opravných zkoušek najdete na hlavní nástěnce školy v přízemí.

Upozornění pro maturanty

Upozornění pro maturanty

16. 08. 2019

Dnes 16. 8. 2019 byla všem maturantům,kteří vykonávají písemnou část maturitní zkoušky, poslána emailem pozvánka k maturitní zkoušce na spádové škole tj. Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Kladno, Havířská 1141.

Prázdninový provoz 2019

Prázdninový provoz 2019

28. 06. 2019

Vedení školy přeje všem žákům, rodičům, zaměstnancům a přátelům školy krásné a pohodové léto.

Úřední hodiny studijního oddělení, podatelny v době letních prázdnin najdete zde. Z organizačních důvodů bude dne 4. 7. 2019 studijní oddělení zcela uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

Informace pro žáky maturující v září 2019

Informace pro žáky maturující v září 2019

27. 06. 2019

Dnes byl všem přihlášeným odeslán na jejich email výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Přihlášku pečlivě zkontrolujte a na studijním oddělení podepište protokol. Protokol můžete odeslat také emailem na adresu školy. V sekci maturitní zkoušky najdete termíny ústní zkoušky včetně jmenování maturitní komise.
Kontrola pomůcek k maturitní zkoušce podzim 2019 (tabulky, slovníky a další pomůcky) proběhne ve škole SZŠ a VOŠZ Kladno ve dnech 27. - 31. 8. od 8.00 do 12.00 hodin, 29. 8. od 8.00 do 16.00 hodin.

Projektový den se nám opět vydařil

Projektový den se nám opět vydařil

26. 06. 2019

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 se uskutečnil projektový den Workshop studijních a učebních oborů, aneb Den plný zážitků. Tato akce byla spolufinancována a pořádána ve spolupráci se Středočeským krajem v rámci projektu EU – Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje. Účastnilo se jí téměř 400 žáků naší školy i škol základních, pozvání přijali významní hosté – primátor města Kladna pan Dan Jiránek a zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje. Jednotlivá stanoviště představovala konkrétní studijní a učební obory školy, a to formou tvořivých dílen, soutěží, ochutnávek a kvízů. V doprovodném programu se představili příslušníci HZS, kteří vyprošťovali naše žákyně z vraku automobilu, džudisté TJ Praha-Vršovice vystoupili nejen s ukázkami, ale zapojili do klání na tatami i žáky. Velmi atraktivní byly bloky cvičení zumby pod vedením profesionálního fitness trenéra pana Macha, k vyhledávaným patřil i stánek České pošty. Vyvrcholením programu byla autogramiáda hokejistů Rytíři Kladno.

Projektový den se setkal s nadšeným ohlasem účastníků a velkou spokojeností organizátorů, lze konstatovat, že byl opravdu skvělý. Vedení školy děkuje všem zaměstnancům, kteří se na této akci podíleli, žákům za aktivní účast.
Foto naleznete zde, videoreportáž zde.

Dobojováno, výuční listy předány

Dobojováno, výuční listy předány

26. 06. 2019

Žáci třetích ročníků učebních oborů v minulém týdnu zvládli ústní zkoušky, což byl poslední krok k získání výučních listů. V pondělí 24. 6. 2019 se sešli čerství absolventi, pedagogové, rodiče a přátelé žáků ke slavnostnímu předání výučních listů. Uskutečnilo se v budově školy, bylo hezké a dojemné. Přejeme našim čerstvým absolventům hodně štěstí v profesním a osobním životě. Na foto se můžete podívat zde.

Ředitelské volno

Ředitelské volno

20. 06. 2019

Vážení žáci, vážení rodiče, v souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuji dne 21. 6. a 28. 6. 2019 z provozních důvodů volný den.

Vedení školy včetně všech zaměstnanců budou na pracovišti dle úředních hodin, ředitel školy.

Zábavná maturita

Zábavná maturita

19. 06. 2019

Naše škola se již podruhé zapojila do projektu podporovaného KAP Zábavná maturita. V týdnu od 10. 6. 2019 se uskutečnilo celkem šest ukázkových hodin.
Vedení školy děkuje všem učitelům za skvěle připravené hodiny. Více informací najdete na webu KAP.

A po prázdninách do nové školy

A po prázdninách do nové školy

17. 06. 2019

Čtvrteční odpoledne 20. 6. 2019 patřilo v naší škole třídním schůzkám. Pro informace si přišli rodiče žáků budoucích prvních ročníků. Třídní učitelé je zahltili velkým množstvím údajů, pokynů, formulářů a dalších sdělení. Na nové žáky se těší pedagogický sbor a všichni věří, že společné několikaleté úsilí bude zakončeno úspěšně zvládnutou maturitou či získáním výučního listu.

Sociální činnost z pohledu praxe

Sociální činnost z pohledu praxe

17. 06. 2019

Ve čtvrtek 13. června se žáci tříd S1 a S2 zúčastnili velmi zajímavé besedy se sociální pracovnicí, terapeutkou a členkou kladenského Dobrovolnického centra v jedné osobě, Mgr. Veronikou Němcovou. V interaktivně koncipovaném programu zprostředkovala studentům velmi bohaté zkušenosti ze své praxe, debatovalo se mimo jiné o významu motivovanosti k výkonu sociální práce a o nezastupitelné úloze psychohygieny v pomáhající profesi. Milým zjištěním byl pro studenty fakt, že Veronika na naší škole absolvovala studium oboru Sociální činnost.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové za organizaci této skvělé besedy.

Beseda o sportu

Beseda o sportu

13. 06. 2019

Ve středu 12. 6. 2019 se žáci tříd G1 a V3 účastnili besedy s moderátorkou a sportovní komentátorkou Darinou Vymětalíkovou. Hlavním tématem byl samozřejmě sport, komentování přenosů a osobní zážitky. Své vyprávění paní redaktorka doplnila bohatou fotodokumentací, která žákům její zážitky vizuálně doplnila. V závěru setkání byl prostor i na dotazy. Většina z nich byla směřována na zkušenosti ze setkání se sportovci, jací jsou mimo hřiště. Beseda se setkala s velmi pozitivním ohlasem, sportovní fanoušci byli nadšeni. Fotografie z besedy najdete zde.

Závěrečné zkoušky učebních oborů

Závěrečné zkoušky učebních oborů

12. 06. 2019

V prvních červnových týdnech se naplno rozběhly závěrečné zkoušky žáků 3. ročníků učebních oborů. Zadání pro praktickou část závěrečné zkoušky si všichni žáci vylosovali z okruhu témat pro konkrétní obor. Úspěšně za sebou mají praktickou část aranžéři a prodavači. Žáci oboru Kuchař-číšník po práci v kuchyni ještě absolvují zkoušku ze stolničení. Připravili si zajímavé tabule, které vytvářeli dle vylosovaných témat, fantazii se meze nekladly. Na atmosféru zkoušek a výsledky žáků se podívejte zde.

Projekt Lidice

Projekt Lidice

11. 06. 2019

K tradicím naší školy patří každoroční připomínka smutného výročí vyhlazení Lidic. Svůj krutý osud skončilo na lidickém Horákově statku i 12 bývalých žáků naší školy. Letošní projekt byl dvouhodinový a žáci tříd S1, L1 a G1 nejenže si připomínali historická fakta, ale v druhé části absolvovali i obsáhlý test. Aby jejich odpovědi byly opravdu podrobné a přesné, pracovali v počítačové učebně. Vedení školy děkuje Mgr. Vočkové a Mgr. Parnahajové za přípravu a realizaci tohoto projektu.
Foto naleznete zde.
Článek v KL najdete zde.

 Třídní schůzky

Třídní schůzky

10. 06. 2019

Dne 13. 6. 2019 od 15:00 hodin se budou konat v budově školy třídní schůzky rodičů žáků budoucích 1. ročníků. Těšíme se na Vaši účast.

Klub mladého diváka úspěšně završil další divadelní sezónu

Klub mladého diváka úspěšně završil další divadelní sezónu

08. 06. 2019

Dvacet sedm milovníků divadla si i tento školní rok přišlo na své. V lednu navštívili v Divadle ABC představení Na miskách vah - strhující drama o hledání pravdy a společenské zodpovědnosti v totalitní společnosti. V březnu vsadili na osvědčené Divadlo V Celetné, kde se občerstvili svéráznou komedií Osiřelý západ. Na vlně smíchu se v květnu přenesli do Divadla Na Fidlovačce; muzikál Jeptišky byl „totiž něco jako apo-katoli-ptický muzikál, u kterého se chvílemi možná až modlili smíchy".

Máte rádi divadlo? Chcete využít exkluzivní možnost navštívit vyhlášené pražské divadelní scény za výrazně snížené vstupné? Pak neváhejte kontaktovat své třídní učitele nebo Mgr. Barboru Richterovou (kabinet č. 107).

Velice pěkné exkurzní vyučování

Velice pěkné exkurzní vyučování

06. 06. 2019

Každoročně nastupují absolventi naší školy do společnosti Dachser. Tato firma má v Kladně největší českou pobočku s 200 zaměstnanci. Zbývajících 30 tisíc pracovníků je na pobočkách ve 44 zemích celého světa. Žáci 3. ročníku oboru Logistické a finanční služby 4. 6. 2019 byli nahlédnout pod pokličku této firmy. Prohlédli si pracoviště dispečerů vnitro i mezinárodní dopravy, prošli sklady a na vlastní oči mohli vidět, jak společnost optimálně a koordinovaně řídí a řeší pohyby zboží. Přesvědčili se o výborné perspektivě budoucího zaměstnání v tomto globálním logistickém řetězci. Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za organizaci této smysluplné exkurze.

Týden mezinárodní kuchyně ve školní jídelně

Týden mezinárodní kuchyně ve školní jídelně

05. 06. 2019

Blíží se prázdniny, žáci i zaměstnanci mají před sebou cestování a poznávání cizích zemí a jejich kuchyní. Vedoucí školní jídelny proto s týmem kuchařek připravily týden ochutnávek jídel z různých částí světa. Od pondělí 27. 5. 2019 patřil každý den jedné zemi. Již tradičně byla jídelna i tematicky vyzdobena a dle očekávání byla skvělá i jídla. Zájem strávníků byl opravdu veliký a každý den nadšeně hodnotili předkládané pokrmy. Vedení školy děkuje celému týmu školní kuchyně za realizaci tohoto výborného nevšedního gastronomického zážitku. Foto naleznete zde.

Chválíme naše žákyně

Chválíme naše žákyně

03. 06. 2019

Členka pedagogického sboru Mgr. Šárka Jelínková je dlouholetou dárkyní krve. Svým příkladem motivuje žáky a každoročně se jí daří získat dárce krve i z řad studentů. V průběhu května doprovodila do transfuzního oddělení kladenské nemocnice čtyři žákyně. Byly to Simona Hlinková a Eliška Lahodná ze třídy K3, Barbora Cikánková a Brenda Proškovská z S3. Děvčata byla velmi statečná, odběry výborně zvládla. Vedení školy děkuje dárkyním i Mgr. Jelínkové. Svým aktivním a zodpovědným přístupem pomůžou lidem, kteří krev akutně potřebují. Na foto se podívejte zde.
Článek v KL najdete zde.

Závěrečné zkoušky učebních oborů začínají

Závěrečné zkoušky učebních oborů začínají

31. 05. 2019

Pátek 31. 5. 2019 byl dnem, kdy žáci třetích ročníků oborů Kuchař-číšník, Aranžér a Prodavač dostávali ročníkové vysvědčení. Den začali tradičním „posledním zvoněním", pobavili své spolužáky, v ředitelně i zatančili. Náročné období jim začíná hned v pondělí 3. 6. 2019, čeká na ně první část závěrečné zkoušky. Všem žákům přejeme při písemné práci hodně úspěchů. Společnou fotografii žáků z třídy PA3 najdete zde.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

29. 05. 2019

Předávání maturitních vysvědčení je každoročně krásným zážitkem pro žáky i pedagogy. V úterý 28. 5. 2019 se do posledního místečka zaplněná obřadní síň kladenské radnice stala důstojnou kulisou pro tento slavnostní akt. Projevy, poděkování i slzy dojetí. Atmosféra byla úžasná, umocnila ji i přítomnost a milá řeč kladenského radního a zastupitele RNDr. ThMgr. Petra Soudka, Ph.D. Vedení školy upřímně gratuluje absolventům – máte to v kapse. Na foto z akce se podívejte zde.

Žijme zdravě

Žijme zdravě

27. 05. 2019

V pondělí 27. 5. 2019 se žáci třídy L1 účastnili programu, který pro střední školy připravil sociální odbor Magistrátu města Kladna ve spolupráci s Národní linkou pro odvykání kouření. Ve dvouhodinovém interaktivním bloku se žáci pod vedením lektorky zabývali prevencí kouření, dopadem tohoto škodlivého návyku na lidské zdraví a diskutovali o zdravém životním stylu. Preventivní programy v rámci primární prevence se u žáků setkávají vždy s pozitivním ohlasem, ani v tomto případě tomu nebylo jinak.

2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení

25. 05. 2019

Vážení uchazeči,

od pondělí 27. 5. 2019 vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do dalších oborů. Více informací naleznete zde.

Přijímací zkoušky se ve druhém kole přijímacího řízení nekonají, rozhodující je datum doručení správně vyplněné přihlášky.

Ústní maturitní zkoušky skončily

Ústní maturitní zkoušky skončily

24. 05. 2019

Od 16. do 23. 5. 2019 probíhaly v budově školy ústní maturitní zkoušky. Blahopřejeme všem maturantům za dílčí výsledky. Se všemi se těšíme na viděnou v úterý 28. 5. 2019 ve 13:30 hodin při slavnostním předání maturitních vysvědčení v obřadní síni kladenského magistrátu. Doporučujeme všem žákům, aby byli na místě již ve 13:00 hodin.

Fotografie z průběhu maturitních zkoušek najdete zde.

Přednáška UNICEF

Přednáška UNICEF

24. 05. 2019

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 se žáci tříd S1 a S2 účastnili velmi zajímavé přednášky pracovníka UNICEF. Tento Dětský fond OSN pomáhá v téměř 200 zemích dětem přežít a podporuje jejich rozvoj, zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Tato témata byla ve dvouhodinové přednášce lektorem velmi poutavě prezentována, žáci se seznámili s fungováním pracovníků UNICEF v praxi a zamýšleli se nad tím, jakým způsobem je možné se do programů konkrétně zapojit. Ohlas přednášky byl velmi pozitivní, foto naleznete zde.

Projekt IREAS pokračuje

Projekt IREAS pokračuje

22. 05. 2019

V týdnu od 13. 5. 2019 se vybraní žáci oboru Kuchař-číšník účastnili v rámci realizace projektu IREAS exekutivního týdne. Soustředění probíhalo v hotelu Berounka v obci Liblín, na soutoku řek Střely a Berounky. Na žáky čekal pestrý, ale zároveň náročný týden. Věnovali se úkolům ryze profesním - odborný workshop příprava masa, koření a grilování, komunikace- životopis, pracovní pohovory, sociální síť LinkedIn. Žáky nadchly teambuildingové aktivity, plnění týmových úkolů i sportovní aktivity. Vedení školy děkuje Mgr. Schröderové za organizaci akce, žákům za reprezentaci, mezi účastníky z pěti škol byli za svůj aktivní přístup velmi pochváleni. Fotografie z projektu najdete zde.

Naši žáci se orientují ve světě financí

Naši žáci se orientují ve světě financí

21. 05. 2019

Napříč třídami pokračuje v naší škole cyklus přednášek z oblasti finanční gramotnosti. V minulém týdnu byli účastníky přednášky a následného workshopu žáci třídy V3. Ve čtyřhodinovém bloku je lektoři seznámili nejen s teoretickou stránkou fungování finančnictví, ale i s praktickými návody, které jim v běžném životě pomůžou orientovat se ve světě financí. Na foto z akce se podívejte zde.

2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení

19. 05. 2019

Vážení uchazeči,

od pondělí 13. 5. 2019 vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do učebního oboru Prodavač. Více informací naleznete zde.

Nejpozději na konci měsíce května po ukončení správního řízení ve věci odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí budeme vyhlašovat druhé kole přijímacího řízení pro učební obor Kuchař – číšník.

O týden později i pro maturitní obory Logistické a finanční služby a Veřejnosprávní činnost.

Přijímací zkoušky se ve druhém kole přijímacího řízení nekonají, rozhodující je datum doručení správně vyplněné přihlášky.

Začaly ústní maturity

Začaly ústní maturity

17. 05. 2019

Pondělí 13. května 2019 bylo dnem D. Našim žákům začala ústní část maturitních zkoušek, poslední meta, kterou je třeba zdolat, aby se člověk stal držitelem maturitního vysvědčení. Znalosti žáků budou až do konce příštího týdne hodnotit dvě komise.

Maturantům přejeme, aby byli úspěšní, se všemi se těšíme na viděnou v úterý 28. 5. 2019 ve 13:30 hodin při slavnostním předání maturitních vysvědčení v obřadní síni kladenského magistrátu.
Foto z průběhu maturit naleznete zde.

Armáda České republiky v naší škole

Armáda České republiky v naší škole

15. 05. 2019

Pondělí 13. 5. 2019 začalo pro žáky tříd S2 a A1 velmi zajímavým setkáním. Přišel mezi ně profesionální voják, aktivní účastník několika zahraničních misí. V atraktivním tříhodinovém bloku hovořil o české armádě, o tom jak se stát vojákem, ale především se věnoval zahraničním misím do Afriky a Afganistánu. Žákům přiblížil podmínky, ve kterých při těchto akcích vojáci žijí, jejich každodenní činnosti i dlouhodobé cíle zahraničních misí. Velmi zajímavou částí setkání bylo i vyprávění rodinného příslušníka o pocitech, které zažívají blízcí vojáků při jejich zahraničních výjezdech. Tato prezentace Armády České republiky se u žáků setkala s velkým ohlasem, byli nadšeni.

Prodloužení úředních hodin

Prodloužení úředních hodin

14. 05. 2019

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

ve středu 15. 5. 2019 jsme pro Vás prodloužili úřední hodiny studijního oddělení. Zápisový lístek nebo odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí od Vás převezmeme v tyto dny od 6:30 do 17:00 hodin.

Maturitní zkoušky, výlet učitelů

Maturitní zkoušky, výlet učitelů

09. 05. 2019

Školní rok je pro žáky, rodiče i učitele náročný průběžně, ale květnové a červnové období je zajisté nejobtížnější.

Maturanti za sebou mají písemnou a praktickou část maturitní zkoušky. Skončili výuku podle rozvrhu, obdrželi i vysvědčení za 4. ročník. Tento okamžik pro ně byl signálem k rozloučení se školní docházkou. Při tradičním posledním zvonění byly ve škole viděny veselé skupiny roztodivných lidiček a zvířátek, které recitovaly skvosty z vlastní tvorby a loudily finanční dary. Zazvonil zvonec a legrace je konec. Nastal čas intenzivní přípravy k závěrečné části maturitní zkoušky. V prvních květnových dnech prověřily znalosti žáků didaktické testy z českého jazyka, matematiky, angličtiny i dalších cizích jazyků.

Od 15. května je na programu ústní část maturitních zkoušek a je jisté, že kdo úspěšně zvládne i tento poslední křest ohněm, nejenom potěší své učitele a rodiče, ale může se těšit na slavnostní předání maturitního vysvědčení na kladenské radnici.

Žáci mají svůj náročný závěrečný finiš jasně daný. Na opačné straně stojí pedagogové. Jak v této škole zvládají maturitní a závěrečné učňovské zkoušky oni? Odkud čerpají svoji pozitivní energii? Na tyto otázky odpovídá ředitel školy Petr Paták: „V naší škole se osvědčil model budování přátelských vztahů v pracovním kolektivu při rozličných aktivitách. K tradičním několikadenním teambuildingům se nyní přidal exkluzivní výlet zážitkovým vlakem, který byl pro zaměstnance školy vypraven na Křivoklát. Cesta úžasnou krajinou, prohlídka tajemného hradu, společné zážitky, příjemná, pohodová a veselá komunikace účastníků, to je ten správný recept pro získání sil.“

Je tedy zřejmé, že naše škola je na závěr školního roku připravena více než dobře.
Fotografie ze života školy najdete zde.
Článek v KL najdete zde.

Přijímací řízení a úprava úředních hodin

Přijímací řízení a úprava úředních hodin

03. 05. 2019

Vážení uchazeči, vážení rodiče,
v pondělí 6. 5. 2019 a úterý 7. 5. 2019 jsme pro Vás prodloužili úřední hodiny studijního oddělení. Zápisový lístek nebo odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí od Vás převezmeme v tyto dny od 6:30 do 17:00 hodin.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do školního roku 2019/2020 najdete zde.

2. kolo přijímacího řízení
Pokud jste nebyli přijati v prvním kole přijímacího řízení či nestihli včas odevzdat přihlášku ke studiu nezoufejte, v průběhu měsíce května budeme vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení do maturitních i učebních oborů. Všechny informace budou vždy zveřejněny na webových stránkách školy. V případě, že byste se rádi na cokoliv zeptali, jsme Vám k dispozici na telefonních číslech 312 278 041 a 312 278 043.

Aktivity ve školní kuchyni

Aktivity ve školní kuchyni

02. 05. 2019

Naše školní jídelna se profiluje jako „tak trochu jiná školní jídelna". Je to dáno příjemným barevným prostředím i tím, že obsluhu strávníků zajišťují naši žáci oboru Kuchař- číšník. Máme ale i dvě další zajímavosti. Velmi populárními se staly tematické obědy, jakými byly Valentýn či masopust. Atraktivní je pro žáky spolupráce se zajímavými osobnostmi, v dubnu například vařil ve školní kuchyni indický mistr kuchař pan Swami (foto zde). Mimořádná akce se chystá v týdnu od 27. května 2019. Každý den bude věnován jedné zahraniční kuchyni, budou představena typická jídla evropských, amerických i asijských kuchyní.

Maturanti se loučili

Maturanti se loučili

02. 05. 2019

Květen s sebou přináší poslední část maturitní zkoušky. Než začnou didaktické testy a ústní zkoušky, je každoročně prostor pro trochu recese. V úterý 30. 4. 2018 se po škole pohybovaly skupiny roztodivných lidiček a zvířátek, recitovaly skvosty z vlastní tvorby a loudily finanční dary. Poslední zvonění, zábava končí, nastává realita maturity. Všem maturantům přejeme hodně úspěchů. Veselé foto naleznete zde.

Literární a dějepisná soutěž

Literární a dějepisná soutěž

02. 05. 2019

Dne 30. 4. 2019 se uskutečnila interaktivní soutěž Labyrintem literatury a historie. Smyslem této soutěže bylo aktivním způsobem s žáky zopakovat učivo za 1. a 2. ročník studia, upevnit jejich vědomosti a naučit je pracovat s informacemi z českého jazyka, literatury a historie. Výsledky řešení úkolů následovaly bezprostředně po jednotlivých kolech soutěžního klání. V samotném závěru soutěže byla vyhodnocena nejlepší družstva a potleskem oceněny vědomosti ostatních žáků. Nejúspěšnějším družstvem byl tým třídy V2 ve složení M. Kuzďasová, N. Hladilová, druhé skončily E. Rambová, M. Panovská, J. Šmídová taktéž třída V2, třetí příčku obsadily dívky z L2 - A. Tomanová, T. Holubová, L. Brdíčková. Vedení školy blahopřeje žákům a děkuje organizátorkám této skvělé akce Mgr. Vočkové a Bc. Vočkové.

Keramická dílna již v plném provozu

Keramická dílna již v plném provozu

30. 04. 2019

Naše škola byla vybavena novou keramickou pecí, která bude sloužit nejen aranžérkám, ale i žákům studijních oborů se sociálním zaměřením. Na počátku dubna zahájily svoje keramické aktivity jako první žákyně oboru Aranžér. Děvčata byla seznámena se základy práce s hlínou, pomůckami a fungováním keramické pece. Nyní pod vedením Mgr. Miloše Fellera a paní učitelky odborného výcviku Lucie Zahrádkové začínají vznikat zajímavé výrobky, které následně doplní krásnou výzdobu školy.

Kurz dárkového balení

Kurz dárkového balení

30. 04. 2019

Ve dnech 24. a 25. 4. 2019 se žáci oboru Prodavač a Aranžér zúčastnili kurzu dárkového balení. Lektorkou byla paní Radka Křivánková, která je nejenom propagátorkou nápaditého a originálního dárkového balení, ale je také zapsána v Guinnessově knize rekordů za nejmenší a největší zabalený dárek. Díky ní se žáci naučili nové techniky a způsoby práce s ozdobnými materiály.

Fotografie z kurzu naleznete zde.
Výsledky přijímacího řízení do školního roku 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení do školního roku 2019/2020

29. 04. 2019

37-42-M/01 Logistické a finanční služby; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání, zde.

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání, zde.

75-41-M/01 Sociální činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání, zde.

Informace k vyhlášení výsledků
Evidenční list žáka

Výsledky přijímacího řízení do školního roku 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení do školního roku 2019/2020

23. 04. 2019

65-51-H/01 Kuchař – číšník; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání, zde

66-51-H/01 Prodavač; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání, zde

66-52-H/01 Aranžér; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání, zde

Informace k vyhlášení výsledků
Evidenční list žáka

Velikonoční období

Velikonoční období

18. 04. 2019

Pro žáky i pedagogy začaly velikonoční prázdniny. V naší škole se Velikonoce promítly nejen do krásné jarní výzdoby školy, ale v úterý 16. 4. 2019 jsme si tento významný křesťanský svátek zvolili jako motiv pro další tematický oběd ve školní jídelně. Nezaměnitelná vůně velikonočních bochánků, skvělé obědové menu, moučníky i sladké dárky potěšily všechny strávníky.

Vedení školy přeje všem žákům a zaměstnancům příjemné, pohodové, krásné a veselé Velikonoce. Foto ze školní jídelny je zde, přání naleznete zde.

Prezentace naší školy na zahraničním setkání

Prezentace naší školy na zahraničním setkání

16. 04. 2019

Ředitel školy Mgr. Petr Paták se v termínu od 8. 4. do 12. 4. 2019 účastnil v německém Bad Münster am Stein-Ebernburg mezinárodního setkání Management a vedení ve školách. Toto fórum bylo určeno ředitelům škol z regionů Opole, Středočeského kraje, Burgundska-Franche-Comté a Porýní-Falcka. Středočeskou delegaci spolu s řediteli čtyř škol tvořili vedoucí odboru Mgr. et Mgr. Martin Müller, Mgr. Ingrid Vavřínková a ředitel VISK Mgr. Jiří Holý. Nosným pilířem programu byl profesní rozvoj škol a jejich mezinárodní komunikace. Pro naši školu to konkrétně znamená příslib spolupráce a výměnných pobytů do Německa, Francie i Polska, což je pro žáky i pedagogy velmi dobrá zpráva. Fotodokumentaci z fóra najdete zde.

Juniorský maraton

Juniorský maraton

15. 04. 2019

V pondělí 15. 4. 2019 se naši žáci zúčastnili semifinálového závodu juniorského maratonu - Běžíme pro Evropu 2019 v Praze ve Stromovce. Na start se postavilo 700 studentů z Prahy a Středočeského kraje. Naši žáci vytvořili dvě štafety a uběhli celkem 81 km. Jmenovitě to byli Pulkertová Hana S1, Zikánová Karolína S1, Stádníková Kateřina S2, Sadílková Adéla S2, Vavřík Robin S2, Neradová Zuzana S2, Klainová Denisa S2, Helisová Tina S2, Drábková Kateřina S3, Krézlová Gabriela S3, Červenková Věra S3, Ramešová Kateřina S3, Cikánková Barbora S3, Drdová Věra S3, Řezáčová Lucie L3, Pinkasová Alexandra G1 a Marák Lukáš POD1.

Tento závod se uskutečnil v rámci běžeckého seriálu závodů RUN CZECH. Žáci, kteří se probojují do finále v rámci Volkswagen Maratonu Praha, startují z první řady společně s elitními atlety v přímém TV přenosu. Žákům děkujeme za výborný sportovní výkon, Mgr. Kyrych za motivaci žáků a organizaci akce. Fotografie z maratonu najdete zde.

Logisté na americké ambasádě

Logisté na americké ambasádě

14. 04. 2019

V pátek 12. 4. 2019 žáci třídy L2 zamířili do American Center při US Embassy v Praze. V současné době probíhají v 50 zemích světa přednášky Ženy ve vědě, které vzešly ze setkání vědeckých pracovnic v USA. V úvodu byl promítnut film v anglickém znění Hidden Figures (Skrytá čísla) o černošských vědkyních, které v 60. letech pracovaly v NASA. Poté následovala beseda s Mgr. Annou Fučíkovou Ph.D., která se zabývá nanočásticemi, ale především se setkala s vědkyněmi, o kterých film vypráví. Bylo to velmi podnětné, poučné a nesmírně zajímavé. Vedení školy děkuje Mgr. Kottové za organizaci. Na foto z akce se podívejte zde.

Přijímací řízení

Přijímací řízení

10. 04. 2019

V pátek 12. 4. 2019 a v pondělí 15. 4. 2019 se koná ve škole přijímací řízení. Při vstupu do budovy budou žáci i rodiče informováni o rozmístění uchazečů a časovém harmonogramu. Přejeme všem hodně štěstí při zvládání testů i motivačního pohovoru.

Fotbalový turnaj

Fotbalový turnaj

08. 04. 2019

V úterý 9. 4. 2019 se žáci naší školy zúčastnili fotbalového turnaje o Pohár Josefa Masopusta v Pcherách. Reprezentanti naší školy ve složení: Martin Kindl L3, Jaroslav Nedvěd K3, Jan Dlouhý V3, Adam Chochola K1b, Daniel Sekanina G1, Patrik Šmatlák G1, Matěj Veiner L1, Erik Šverčič L1, Štěpán Menšík L1, Ondřej Slabý L1, Vojtěch Baruzzi L1 a Vojtěch Janiga L1 obsadili hezké 6. místo. Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy. Mgr. Mudruňkovi za organizaci akce.
Fotografie z turnaje najdete zde.

Soutěžili jsme v grafických předmětech

Soutěžili jsme v grafických předmětech

07. 04. 2019

Dne 26. 3. 2019 se žáci třídy L2 Jakub Ryšlink a Ondřej Šlechta zúčastnili v Čáslavi krajského kola soutěže v grafických předmětech, v disciplíně Wordprocessing (formátování a úprava dlouhých dokumentů podle zadaných požadavků za využití textového editoru, hromadná korespondence). Zástupci naší školy se ve velmi silné konkurenci sice neumístili na předních místech, ale vedli si velmi dobře.

Vedení školy blahopřeje a děkuje oběma žákům, děkuje i jejich učitelce Ing. Šmejkalové za přípravu a organizaci této akce.
Fotografie ze soutěže najdete zde.

Je to tady – začaly maturity

Je to tady – začaly maturity

07. 04. 2019

Středa 10. 4. 2019 byla prvním dnem maturitních zkoušek. Po dvanácté hodině se škola zaplnila elegantně oblečenými maturanty, kteří přišli vykonat první část zkoušek z dospělosti. Začínají slohovou prací z českého jazyka, ve čtvrtek navážou písemkou z anglického či německého jazyka. V týdnu od 15. 4. 2019 se bude realizovat praktická část maturitních zkoušek. Všem žákům přejeme hodně úspěchů.

Baristický kurz v naší škole

Baristický kurz v naší škole

05. 04. 2019

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se pro vybrané zájemce učebního oboru Kuchař-číšník uskutečnil kurz Barista junior. Vedl ho certifikovaný lektor a barista Tomáš Zahradil. Kurz byl zaměřen na práci na profesionálních pákových kávovarech a profesionálních mlýncích kávy. Během teoretické části získali účastníci základní informace týkající se kávy, jejího pěstování, pražení a jiné poznatky, které by měli o kávovém světě vědět.
Vyzkoušeli si výrobu a přípravu kávy espresso a cappuccino i seřízení mlýnku. Na konci kurzu obdrželi účastníci certifikát a praktickou barevnou příručku BARISTA se všemi potřebnými informacemi a radami. Tato akce se setkala s opravdu velkým zájmem.
Fotografie z akce najdete zde.

Floristický kurz

Floristický kurz

05. 04. 2019

V úterý 2. 4. 2019 se dívky oboru Aranžér účastnily floristického kurzu. Lektorka paní Dagmar Volná přijela vybavena růžemi, chryzantémami, fréziemi a dalšími krásnými jarními květinami. Žákyně se naučily vázat jednoduché svatební kytice, biedermeier, vypichované kytice i korsáž pro ženicha na klopu.
V tvůrčí a příjemné atmosféře se podařilo uvázat mnoho pěkných květinových vazeb. Zájem byl veliký a úspěch kurzu ještě větší. Fotografie z kurzu najdete zde.

Navštívili jsme Štrasburk

Navštívili jsme Štrasburk

05. 04. 2019

V pátek 29. 3. 2019 se žáci ze třídy V2, L2, L3 zúčastnili exkurze do Štrasburku. Žáci třídy V2 měli celodenní program v Evropském parlamentu. Mladí zástupci 24 zemí EU krátce představili svoji školu a zemi, kterou reprezentují. Program se uskutečnil v jednacím sále EU, účastníci plnili zadané úkoly. Završením dne byla vědomostní soutěž, kde si velmi dobře vedla naše žákyně Veronika Kyselá.
Žáci oboru Logistické a finanční služby L2 a L3 si prohlédli památky Štrasburku, navštívili místní katedrálu Notre-Dame, Evropskou čtvrť, kde sídlí Evropský parlament, Evropská rada a další instituce. Všechny potěšila vyjížďka lodí po kanálech a okouzlila je procházka křivolakými uličkami i hrázděné domy. Exkurze se opravdu vydařila. Vedení školy děkuje Bc. Neumannové, Mgr. Kottové, Mgr. Jelínkové a Ing. Rokůskové za organizaci této výborné exkurze.
Fotografie ze Štrasburku najdete zde.

Logisté soutěžili v Brně

Logisté soutěžili v Brně

03. 04. 2019

Letošní setkání žáků třetích ročníků oboru Logistické a finanční služby se konalo ve dnech 25. – 27. 3. 2019 v Brně. Sešli se zde zástupci škol z celé republiky. V přátelské, tvůrčí, ale soutěžní atmosféře, se tři dny bojovalo o příčky nejvyšší. Kateřina Křepelková, Gabriela Havelková a Martin Paul uplatnili své znalosti z poštovního provozu, zeměpisu a všeobecného rozhledu. Odměnou za jejich vytrvalost, pěkné komunikační schopnosti a umění kreativně prezentovat svůj projekt, bylo hezké umístění a úžasné představení muzikálu Rent v Městském divadle Brno.

Vedení školy děkuje žákům za výborný výkon a reprezentaci, Ing. Nobilisové za přípravu a doprovod žáků. Fotogalerii připravujeme

Třídní schůzky

Třídní schůzky

02. 04. 2019

Vážení rodiče, vážení žáci, třídní schůzky se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 15:30 do 17:00 hodin. Rozpis tříd včetně rozmístění učitelů bude zveřejněný u hlavního vstupu do budovy. Účast na třídních schůzkách je nutná. Těšíme se na Vás, vedení školy.

Matematický klokan

Matematický klokan

29. 03. 2019

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. V roce 1991 se rozšířila do Evropy, v roce 1995 se zapojila Česká republika, před několika lety se začala pravidelně účastnit i naše škola. Letošní ročník se konal v pátek 22. 3. 2019. Matematičtí příznivci se nadšeně vrhli do zpracování příkladů. Výsledky měli všichni velmi dobré, ale postoupit do dalšího kola mohou pouze tři. Nejvyššího počtu bodů dosáhli Barbora Richterová (L1), Zuzana Nistorová (V2) a Vojtěch Janega (L1).

Vedení školy děkuje všem účastníkům soutěže a blahopřeje vítězům. Poděkování patří i Mgr. Lechnerovi, který soutěž organizačně zajišťoval. Foto naleznete zde.

Síla lidskosti

Síla lidskosti

29. 03. 2019

Ve středu 27. 3. 2019 se žáci tříd L1,S1,S2 a A1 zúčastnili v kině Hutník filmového představení a besedy o Nicholasi Wintonovi. Ten v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů tím, že jim umožnil odcestovat do Anglie. Tento emotivně laděný pořad oslovil všechny žáky a zanechal v nich hluboký zážitek.

Přes bariéry s Policií ČR

Přes bariéry s Policií ČR

29. 03. 2019

Ve středu 27. 3. 2019 se na kladenském sletišti konala sportovně charitativní akce, která byla určena pro střední školy. Žáci si mohli vyzkoušet fyzické testy, které jsou jednou z podmínek pro přijetí k Policii ČR. Za každé úspěšné složení těchto testů bude generálním sponzorem složena finanční částka určená konkrétní handicapované osobě ze středočeského regionu. Účastníky této akce byli i žáci naší školy, konkrétně třídy L4,VS4,L3,S3,V3. Počasí bylo nepříznivé, ale přesto se mnoho žáků aktivně zapojilo. Někteří neuspěli, ale tito žáci byli úspěšní: Josef Hrubeš, Josef Pospíšil, Pavel Kohout (L4), Dominika Semrádová (VS4) Josef Kináč(S3), Martin Kindl, Lucie Řezáčová, Marek Puverle (L3). Vedení školy děkuje všem žákům, kteří se fyzických testů účastnili a blahopřeje vítězům. Fotografie z akce najdete zde.

Úspěšný angličtinář

Úspěšný angličtinář

29. 03. 2019

V úterý 26. 3. 2019 se v prostorách Gymnázia Kladno konalo krajské kolo olympiády v anglickém jazyce žáků středních škol. Jsme potěšeni, že v silné konkurenci obsadil Marek Nový z třídy L2 pěkné deváté místo. Vedení školy Markovi děkuje za výbornou reprezentaci a blahopřeje k dosaženým výsledkům. Fotografii z vyhlášení soutěže najdete zde.

Národní finále KB Florbal challenge

Národní finále KB Florbal challenge

26. 03. 2019

Dne 18. 3. 2019 naše žákyně reprezentovaly naší školu na florbalovém turnaji KB Florbal challenge – Národní finále Západ ve Sportovním areálu Hamr Braník v Praze. Na tomto turnaji se utkalo 16 nejlepších týmů z ČR, my jsme tady byli také, protože naše škola patří mezi TOP 16. Děvčata nastoupila ve složení Řezáčová Lucie L3, Krézlová Gabriela S3, Švejcarová Tereza V2, Jůzová Veronika V2, Kyselá Veronika V2, Klainová Denisa S2, Běloušková Denisa V1, Vyskočilová Kristýna V1, Vaitová Nikola S1, Hlavničková Nikola S1 a Zatloukalová Natálie S1. Tým bojoval s velkým nasazením, došlo i na drobná zranění. Výsledkem jejich báječného sportovního výkonu je 7. místo.

Děvčatům děkujeme za skvělou reprezentaci, Mgr. Kyrych za sportovní přípravu dívek a organizaci akce.

Odborná přednáška pro kuchaře-číšníky

Odborná přednáška pro kuchaře-číšníky

26. 03. 2019

V úterý 19. 3. 2019 si měli možnost žáci druhého ročníku oboru Kuchař-číšník rozšířit své znalosti z oblasti hygieny práce. Přišla mezi ně paní Martina Dragounová z oddělení hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice v Kladně. Hovořila s žáky o činnosti KHS, ale především o předpisech, které je nutno dodržovat na všech pracovištích - v kuchyních, jídelnách, restauracích a potravinářských provozech. Žáci byli také informováni o sankcích, které při nedodržení předpisů hrozí. Vedení školy děkuje paní Dragounové za vynikající profesionální přednášku.

Maturitní zpravodaj

Maturitní zpravodaj

25. 03. 2019

Cermat informuje o nové maturitní zkoušce - Český jazyk a literatura ke stažení zde.

Maturitní zpravodaj - Matematika ke stažení zde.

Světový den Downova syndromu

Světový den Downova syndromu

21. 03. 2019

21. března si celý svět připomíná Den Downova syndromu. Toto datum bylo zvoleno záměrně kvůli číslu 21. Downův syndrom je totiž způsoben chybou na 21. páru chromozomu. Mezinárodní organizace Down Syndrom International připravila akci PONOŽKY, která má zvýšit povědomí právě o Downovu syndromu. Symbolem dne jsou veselé ponožky, které svým tvarem mají chromozomy připomínat. Zapojili jsme se také.

Na ponožky maturantek, jejich učitelek a pana ředitele se můžete podívat zde.

Přijímací řízení

Přijímací řízení

20. 03. 2019

Vážení budoucí žáci, vážení rodiče,

jsem velmi rád, že jste si ke svému dalšímu vzdělávání vybrali právě naší školu, je to dobrá volba. Vím, že většina z Vás prožívá období plné napětí, zda budete přijati. V současné době jsme již zpracovali všechny doručené přihlášky a v minulém týdnu jsme odeslali informační dopis, ve kterém najdete registrační číslo uchazeče a další propozice. Dále jsme na kontaktní e-mailovou adresu odeslali pozvánku k motivačním pohovorům, pokud jste zprávu neobdrželi, je možné si ji vyžádat na e-mailu panenkova@sosasoukladno.cz.

V případě, že máte jakýkoliv dotaz ohledně přijímacího řízení, neváhejte kontaktovat pracovnice studijního oddělení školy (tel. 312 278 041). Od 29. 3. 2019 máte také možnost se informovat o průběžném pořadí Vaší přihlášky.

Věříme, že přijímacím řízením projdete úspěšně a v září Vás přivítáme jako žáky naší školy. Přeji Vám hodně zdaru a těšíme se na setkání s Vámi, ředitel školy.

Paridův soud v maturitních ročnících

Paridův soud v maturitních ročnících

19. 03. 2019

Během dvou únorových čtvrtků se žáci maturitních ročníků zúčastnili zajímavého literárního projektu. V úvodním setkání se zaměřili na hlubší zažití základních literárních druhů a žánrů. V další části projektu pak aktivně spoluutvářeli téma funkčních stylů, slohových postupů a vybraných slohových útvarů. Výchozím bodem a zároveň červenou nití projektu byl známý obraz Vojtěcha Hynaise Paridův soud. Věříme, že akce našim studentům v rámci přípravy na maturitní zkoušku pomohla.

Za vynikající přípravu a realizaci projektu děkuje vedení školy Mgr. Richterové a Mgr. Fellerovi.

Setkání s Policií ČR

Setkání s Policií ČR

19. 03. 2019

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 se uskutečnila beseda tříd L4, VS4 a POD2 se zástupci Policie ČR. Přednáška měla dvě části. Úvod byl věnován prevenci kriminality, bezpečnosti na sociálních sítích a patologickým jevům. Následně se posluchači seznámili s možnostmi studovat a pracovat v řadách Policie ČR. Tato akce se setkala s velmi kladným ohlasem, žáci ocenili především konkrétní a aktuální informace, které jim byly poskytnuty. Některé žáky zaujaly natolik, že po maturitě možná řady Policie ČR rozšíří.

Fotografie ze setkání najdete zde.

Žáci se orientují ve světě financí

Žáci se orientují ve světě financí

19. 03. 2019

Pro žáky třídy L3 začal v březnu zajímavý cyklus přednášek z oblasti finanční gramotnosti. V prvním bloku si pod vedením zkušených lektorů osvojovali základní pojmy z této oblasti a získávali praktické návody jak se ve světě financí orientovat. Následovala simulační hra a případová studie, kde nabyté znalosti použily k řešení zadání. Tato zajímavá činnost žáky naprosto pohltila a nadchla, bylo to dokonalé propojení teorie a praxe. Nově získané vědomosti jistě žáci zúročí i v reálném životě. Fotografie z přednášky najdete zde.

Dobročinný bazárek se vydařil

Dobročinný bazárek se vydařil

14. 03. 2019

Žáci 3. ročníku oboru Prodavač uspořádali charitativní akci za účelem získání peněz pro dobrou věc. Zorganizovali Dobročinný bazárek, aby ze získaných peněz přispěli na pořízení rehabilitační pomůcky pro žáka naší školy Pavla Beňáka. V uplynulém měsíci měli žáci a zaměstnanci za úkol přinést do školy oblečení, knihy, šperky, keramiku a různé jiné předměty, které už jim aktivně neslouží, ale mohly by udělat radost někomu jinému. Ve středu 13. 3. 2019 se všechny tyto donesené věci prodávaly v učebně odborného výcviku prodavačů v rámci Dobročinného bazárku. Příjemným překvapením byl velký zájem žáků i zaměstnanců. Za ceny vskutku symbolické se nakupovalo celý den. Výtěžek je velmi potěšující. Pavlovi přispějeme částkou 5 000 Kč.

Vedení školy děkuje žákům třídy PA3 a Mgr. Schröderové za organizaci této skvělé akce a všem, kteří přispěli finančně. Na foto z akce se podívejte zde.

Maturitní zpravodaj

Maturitní zpravodaj

12. 03. 2019

Zpravodaj je ke stažení zde.

Ohlédnutí za Karmelskými slavnostmi

Ohlédnutí za Karmelskými slavnostmi

12. 03. 2019

Dne 28. 2. 2019 se žáci Michala Štechová (2. r.) a Lukáš Salay (3. r.) oboru Prodavač v Mladé Boleslavi zúčastnili soutěže prodavačských dovedností. V nabité konkurenci prokazovali svoje vědomosti a dovednosti ve vědomostním testu, poznávání vzorků, balení dárků a aranžovali výstavu s velikonoční tematikou. Loňské první místo jsme sice neobhájili, ale naši žáci si počínali opravdu výborně. Další zastoupení jsme na Karmelských slavnostech měli v učebním oboru Aranžér. Žákyně Kateřina Klosová a Andrea Kratochvílová (3. ročník) vytvořily technikou kašírování postavičku Krtečka. Prokázaly, že jsou velmi šikovné, jejich výrobek byl opravdu ve vysoké kvalitě.

Vedení školy děkuje za reprezentaci žákům i jejich doprovodu – Mgr. Schröderové a učitelce ODV paní Procházkové. Fotografie ze soutěže najdete zde.

Jarní prázdniny v naší škole

Jarní prázdniny v naší škole

11. 03. 2019

Týden prázdnin si užívali především žáci a pedagogové. Provozní zaměstnanci a řemeslníci však pracovali velmi intenzivně. Nejviditelnější pozitivní změnou je nové LED osvětlení všech chodeb ve škole. Zásadních změn se dočkalo několik učeben. Zcela nově je vybudována učebna 301, zrekonstruována učebna 110 – nové podlahové krytiny, nábytek, elektroinstalace. Odborná učebna prodavačů byla vybavena špičkovými pulty, regály a další učební technikou. Proběhl nejen úklid celé školy, ale i sanitace kuchyně a šatních skříněk žáků. Do kabinetů učitelů je připraveno 27 nových pracovních ergonomických židlí.

Ředitel školy velmi děkuje všem zaměstnancům, kteří tyto práce realizovali. Fotografie z prostor najdete zde.

Spolupráce s Evropským domem v Praze pokračuje

Spolupráce s Evropským domem v Praze pokračuje

02. 03. 2019

Ve středu 27. 2. 2019 navštívila třída V1 Evropský dům v Praze. Pro žáky byl připraven interaktivní program "Studentem v EU". Jeho prostřednictvím získali mnoho cenných informací o fungování Evropské unie, právech občanů členských zemí i studijním programu ERASMUS+. Návštěva Evropského domu tak velmi pěkným způsobem doplnila školní výuku. Vedení školy děkuje Mgr. Pěnkavové a Mgr. Mudruňkovi za organizaci akce. Foto si můžete prohlédnout zde.

Exkurze za knihami

Exkurze za knihami

01. 03. 2019

Dne 27. 02. 2019 zavítali v rámci výuky do Státní vědecké knihovny tentokrát žáci 3. ročníku oboru Kuchař - číšník. Po zajímavém výkladu knihovníků si mohli ověřit získané poznatky v soutěžním testu. Protože se mnozí hlásí k dalšímu studiu, byli seznámeni s možnostmi návštěvy knihovny (i pouze jednorázové) a akcemi pořádanými knihovnou v nejbližší době. Sami si pak mohli vyzkoušet práci knihovníka, když měli podle zadaných indicií vyhledávat jednotlivé tituly knih. Věříme, že se mezi žáky nejde i několik nových návštěvníků této knihovny. Vedení školy děkuje Mgr. Hlavničkové za organizaci této akce.

Hokejoví fandové si užívali

Hokejoví fandové si užívali

27. 02. 2019

Kladno žije hokejem a nejinak je tomu i v naší škole. Mnozí žáci docházejí na zápasy pravidelně. Na úterní souboj Kladna s Litoměřicemi jsme pro další sportovní fandy obdrželi volné vstupenky. Všichni účastníci si skvělou atmosféru velmi užili, byť Rytíři tentokrát nezvítězili. Vedení školy děkuje panu Bc. Heralovi za zprostředkování výborného sportovního zážitku. Foto naleznete zde.

Masopustní oběd se vydařil

Masopustní oběd se vydařil

27. 02. 2019

Úterý 26. 2. 2019 patřilo ve školní jídelně masopustnímu obědu. Podle tradic české kuchyně byly v nabídce jitrnice, jelítka, brambory a zelí. Pro vegetariány byl přichystán oblíbený smažený sýr. O tematickou výzdobu se postarali aranžéři a aranžérky, o strávníky pečovali číšníci. Na foto se podívejte zde.

Lyžařský výcvik začal

Lyžařský výcvik začal

26. 02. 2019

V neděli 17. 2. 2018 se chata Slovanka na Božím Daru zaplnila žáky a pedagogy naší školy. Začal týdenní lyžařský výcvik. Sněhové podmínky jsou výborné, sjezdovky upravené, leží zde 1,5 metru sněhu. Pro žáky je připraven nejen lyžařský výcvik na sjezdovkách, běžkách a snowboardu, ale i bohatý doprovodný program. První večer patřil důležitým informacím, přednášce o bezpečnosti na horách, radám, jak voskovat lyže i seznamovacím hrám. Od pondělí si všichni užívají klasické lyžování. Na foto se podívejte zde.

Byli jsme úspěšní v Kladenské veverce

Byli jsme úspěšní v Kladenské veverce

26. 02. 2019

Žáci naší školy se každoročně účastní mezinárodní akce Kladenská veverka. V pátek dne 8. 2. 2019 proběhlo v kině Hutník vyhodnocení jubilejního 30. ročníku této výtvarné, fotografické a literární soutěže. Celkem bylo přihlášeno 5 480 prací, do užšího výběru jich postoupilo 2 000. Úžasného úspěchu dosáhla žákyně Michaela Čipčalová (S2), která ve fotografické soutěži obsadila druhé místo. Krásného uznání se dostalo i Mgr. Ivě Kautznerové, která každoročně práce našich žáků vede. V rámci hodnocení třiceti let trvání Kladenské veverky byla oceněna za svou dlouholetou činnost.

Vedení školy děkuje Míše za reprezentaci a Mgr. Kautznerové za její dlouholetou aktivní práci s žáky v této soutěži. Fotografie z vyhlášení výsledků soutěže najdete zde.

Exkurzní vyučování v České národní bance

Exkurzní vyučování v České národní bance

25. 02. 2019

Ve středu 20. 2. 2019 se třídy L2 a L3 vydaly do České národní banky v Praze. Cílem bylo seznámit se s jejím fungováním, prohlédnout si interiér a načerpat zajímavé informace. Žáci absolvovali film o historii banky, navštívili velmi zajímavou výstavu Lidé a peníze a diskutovali s pracovníky banky.

Tato exkurze se setkala s velkým ohlasem. Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové a Mgr. Jelínkové za organizaci. Foto naleznete zde.

Beseda s pracovnicemi ÚP Kladno

Beseda s pracovnicemi ÚP Kladno

25. 02. 2019

V týdnu od 18. 2. 2019 probíhal ve škole cyklus přednášek pracovnic Úřadu práce v Kladně Bc. Evy Šíchové a Ing. Blanky Lážnovské. Maturanti byli ve velmi profesionálně vedených besedách seznámeni s fungováním úřadu práce a jeho kompetencemi. Dostali konkrétní informace a návody jak si počínat po skončení studia při hledání zaměstnání, co dělat, pokud by chtěli pracovat či studovat v zahraničí. Besedy se setkaly s velkým ohlasem a to především díky výborným lektorkám.

Výlet do Barmy

Výlet do Barmy

19. 02. 2019

V pátek 15. 2. 2019 navštívily třídy L1, L2 a V2 kladenské kino Hutník, aby zhlédly zeměpisný dokument cestovatele Adama Lelka o asijském státě Barma (Myanmar). Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o životě místních obyvatel, o tamní krásné přírodě a také o počasí v tropickém pásmu, kde se střídá období sucha a monzunových dešťů. Největší zajímavostí bylo, že barmští lidé jsou ze 136 hodnocených zemí nejpohostinnějším národem na světě. Česká republika skončila na 128. místě. Žákům se dokument líbil a těší se na zajímavé poznatky o další zemi.

Obědval u nás Valentýn

Obědval u nás Valentýn

15. 02. 2019

Čtvrtek 14. února se nesl ve znamení Valentýna – svátku zamilovaných. V naší škole jsme připravili ve školní kuchyni akci Valentýnský oběd. S velkým předstihem plakáty informovaly o nabídce speciálního valentýnského menu a slibovaly i sladké překvapení. Zásluhou žáků oboru Aranžér a jejich učitelky odborného výcviku Lucie Zahrádkové se proměnila školní jídelna v srdíčkové území, které kuchaři-číšníci dovedli k dokonalosti úžasným prostřením stolů. Skvostné aranžmá ocenili nadšení strávníci, ať už to byli žáci či zaměstnanci školy. Oběd i moučníky byly úžasné. Vše se vydařilo. Těšíme se na další tematické obědy v naší školní jídelně. Valentýnský oběd si prohlédněte zde.

Velmi poučná exkurze

Velmi poučná exkurze

14. 02. 2019

Dne 12. 2. 2019 se žáci třídy S2 zúčastnili exkurze do věznice Všehrdy u Chomutova. Žáci si prohlédli prostory věznice, kde měli možnost nahlédnout i do cely předběžného zadržení. Poté měli možnost hovořit s dvěma odsouzenými muži. Ti jim podrobně vyprávěli důvody jejich pobytu za mřížemi zdejší věznice a zodpověděli i mnoho otázek, které jim naši žáci kladli. Kaplanka vězeňské duchovní služby je provedla kaplí určenou pro ztišení, pastorační pohovory i pravidelné bohoslužby.

Při této exkurzi si mnozí žáci uvědomili jak těžký je život za mřížemi bez rodiny a bez svobody. Pro žáky to byl velmi emotivní zážitek. Vedení školy děkuje Mgr. Jelínkové za organizaci.

Spotřebitelská gramotnost

Spotřebitelská gramotnost

13. 02. 2019

V úterý 12. 2. 2019 se žáci třídy G1 zúčastnili odborné přednášky na KÚ Středočeského kraje v Praze. Přednáška byla v gesci České obchodní inspekce z Plzně.Přítomní byli seznámeni s činností ČOI, kterou demonstrovali její zástupci na konkrétních příkladech z praxe. Velký blok byl věnován padělkům a v závěru došlo i na dotazy žáků. Přednáška byla velmi zajímavá a žákům se dostalo i mnoha doporučení, jak by se měl správně spotřebitel chovat. Vedení školy děkuje Mgr. Pavlíčkové za organizaci tohoto exkurzního vyučování.

Naši šikovní žáci

Naši šikovní žáci

08. 02. 2019

V úterý 5. 2. 2019 se naši žáci účastnili prestižní akce v Domě kultury na Sítné. Na mezinárodní konferenci potravinářské firmy La Lorraine Bakery Group zajišťovali profesionální obsluhu téměř dvou stovek účastníků. Vedení školy děkuje žákům Sekaninovi, Shurinovovi, Suchanovi, Špirudovi a učiteli odborného výcviku panu Hlouškovi za vzornou reprezentaci školy. Foto naleznete zde.

Sněhuláci pro Afriku

Sněhuláci pro Afriku

08. 02. 2019

Africké děti si ve své zemi nikdy sněhuláky nepostaví, některé z nich se ale ani nedostanou do školy. Na první informaci nic nezměníme, tu druhou můžeme ovlivnit. Naše škola se již potřetí zapojila do projektu Sněhuláci pro Afriku. Cílem bylo postavit co nejvíce sněhuláků. Startovné za každého sněhuláka bylo je 50- Kč, stavitelé mohli tvořit maximálně pětičlenné družstvo. Výtěžkem přispíváme na přepravu kol do Afriky. Této charitativní akce se účastnilo 133 žáků, kteří v naprosto nevhodných sněhových podmínkách tvořili úžasné skulptury. Neřešitelným problémem bylo, který sněhulák zvítězí. Každý vytvořený model byl originální, postavený s velkým nasazením a radostí. Do fondu Kola pro Afriku odesíláme částku 2 000 Kč, přispěli i žáci, kteří sněhuláky nestavěli. Vedení školy děkuje Mgr. Sudové za organizaci této náročné akce. Úžasné sněhuláky si prohlédněte zde.

Retro ve Sládečkově muzeu

Retro ve Sládečkově muzeu

07. 02. 2019

Dne 5. února 2019 třídy A2 a PA3 navštívily Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, kde zhlédly výstavu Retro - jak jsme žili v 60´.Žáci měli možnost poznat módu 60. let, seznámit se s tehdejšími mládežnickými organizacemi, dobovým vybavením bytů, penězi. Dozvěděli se také o změnách, kterými Kladno prošlo v minulých desetiletích. Seznámili se i s velikonoční tvorbou Josefa Lady, Cyrila Boudy a Zdeňka Milera na dobových fotografiích a se zvyky spjatými s Velikonocemi.

Jdeme do republikového finále

Jdeme do republikového finále

06. 02. 2019

Dne 5.2.2019 naše žákyně ve složení Lucie Řezáčová L3, Gabriela Krézlová S3, Tereza Švejcarová V2, Veronika Jůzová V2, Adéla Hrabětová V2, Denisa Kleinová S2, Kristýna Vyskočilová V1, Nikola Vaitová S1 a Nikola Hlavničková S1 bojovaly o postup do republikového kola turnaje KB Florbal Challenge na stadionu Tatran Střešovice v Praze. Díky 3 výhrám a 1 remíze dívky jednoznačně postoupily. Držte jim palce v republikovém finále.

Fotografie z turnaje připravujeme.

V hlavní roli maturanti

V hlavní roli maturanti

05. 02. 2019

První únorová sobota je pro naší školu každoročně ve znamení maturitního plesu. Letos tomu nebylo jinak. Místem konání byl Dům kultury na Sítné, který byl zaplněn maturanty tříd L4, VS4, POD2, PODD3 a jejich pedagogy, rodiči a přáteli. Přišli i významní hosté – pan primátor Dan Jiránek, radní Středočeského kraje paní Heřmanová a člen školské rady pan Volf. Večerem provázel moderátor Jakub Kotek, program byl klasický - projevy žáků, ředitele školy, šerpování, přípitek, zlatý déšť, sóla pro pedagogy, rodiče, foto na mnoho způsobů, nechybělo ani tradiční půlnoční překvapení. Ples se opravdu vydařil.

Vedení školy děkuje hlavní organizátorce Ing. Grundové, třídním učitelům a především maturantům, kteří tuto akci zvládli na výbornou. Fotografie z plesu najdete zde.

Ekonomická olympiáda 2018/19

Ekonomická olympiáda 2018/19

31. 01. 2019

V průběhu prosince se vybrané třídy naší školy zúčastnily on-line testování Ekonomické olympiády, kterou již třetí rokem organizuje Institut ekonomického vzdělávání z. ú. (INEV) pod záštitou MŠMT a ČNB. Nejlepších výsledků dosáhli žáci Josef Kludský (V3) a Jiří Skalník (L3).

Vedení školy žákům gratuluje a děkuje koordinátorce olympiády Ing. Bíbové za práci.

Tak trochu jiná školní jídelna

Tak trochu jiná školní jídelna

31. 01. 2019

Naše škola vždy dbala na zajištění kvalitního stravování pro žáky i zaměstnance. V provozu byl školní bufet s širokým sortimentem zdravé výživy a internetová čajovna-kavárna, kde si žáci mohli dopřát vydatnou snídani či svačinu. Co nám však velmi chybělo, byla školní jídelna. Situace se změnila v závěru roku 2018, kdy naše škola získala status školní jídelny. Máme jídelnu a ne ledajakou.

Žáci si mohou objednávat obědy pomocí elektronických čipů na dotykové obrazovce. Denně si vybírají ze tří skvělých jídel, jako bonus mají k dispozici zeleninové a těstovinové saláty, kompoty, zákusky i mléčné koktejly. O strávníky je postaráno jako v restauraci, kompletní obsluhu zajišťují žáci učebního oboru Kuchař- číšník. Po příchodu do jídelny se žákovi po přiložení čipu vytiskne jeho objednávka, on se posadí a víc není nutné řešit, číšníci se o něj postarají. Žádné umělohmotné tácy, igelitové ubrusy, ale krásně prostřené stoly, příjemné prostření a profesionální obsluha. Všichni, kteří do školní jídelny začali docházet, jsou nadmíru spokojeni, počet strávníků se stále zvyšuje.

Tato úžasná školní jídelna je dalším důvodem, proč studovat v SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše.

Připomínka obětí holocaustu

Připomínka obětí holocaustu

29. 01. 2019

Při příležitosti Mezinárodního dne památky obětem holocaustu se žáci tříd POD1, L3 a V2 zúčastnili besedy se spisovatelem a pedagogem Františkem Tichým. Pan Tichý žáky seznámil se svou knihou Transport až za věčnost, která čerpá z autentických zážitků pražských chlapců, jejichž osud byl tragicky ovlivněn obdobím protektorátu a protižidovskými zákony. Autor knihy přečetl několik pasáží ze své knihy, příběh chlapců doplňoval výkladem. Měli jsme možnost nahlédnout do problematiky holocaustu trošku z jiného úhlu. Žáci byli vyprávěním pana Tichého skutečně zaujati

Gaudeamus aneb Štěstí přeje připraveným studentům

Gaudeamus aneb Štěstí přeje připraveným studentům

28. 01. 2019

Ve dnech 22. a 23. ledna 2019 žáci tříd VS4 a V3 navštívili Gaudeamus - Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání, jejž po tři dny hostilo letňanské výstaviště. Nabídka vystavovatelů byla široká, prezentaci českých i zahraničních vysokých, vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích projektů doplňovaly interaktivní ukázky, motivační přednášky či testování studijních předpokladů. Kromě nepochybně podnětných dojmů a postřehů naši žáci "nasbírali" množství tištěných i elektronických informačních materiálů, někteří si dokonce ujasnili svou další profesní orientaci. Fotografie z veletrhu najdete zde.

Exkurze do knihovny

Exkurze do knihovny

28. 01. 2019

Dne 24. 1. 2019 se žáci 2. ročníku oboru Kuchař - číšník zúčastnili exkurze do Státní vědecké knihovny v Kladně. Cílem bylo získat nové čtenáře, seznámit je se službami nabízenými knihovnou. Žáky zaujalo zejména to, že si mohou půjčit nejen knihy, ale i různé deskové hry a navštívit zdarma i různé zajímavé přednášky. Nejvíce potěšeni pak byli hudebním oddělením. Na základě získaných poznatků pak měli možnost vyhledat si určité knihy podle zaměření. Exkurzní vyučování bylo velmi zajímavé, je tedy předpoklad, že mnozí žáci zde nebyli naposledy.

Křížem krážem staletími

Křížem krážem staletími

25. 01. 2019

Jednou z tradičních školních akcí je soutěž Křížem krážem staletími. Žáci prokazují své dějepisné a literární znalosti, důležitý je i všeobecný přehled. V letošním ročníku, který se uskutečnil 17. 1. 2019, si nejlépe vedly Lucie Hladíková (S1), druhá se umístila Eliška Rambová (V2) a třetí příčku obsadila Tereza Švejcarová (V2). Máme radost, že všech 21 účastníků soutěže prokázalo velmi dobré znalosti, vítězkám blahopřejeme, Mgr. Vočkové a Bc. Vočkové děkujeme za organizaci této zajímavé soutěže. Foto z vyhlášení naleznete zde.

Veletrhy v Brně

Veletrhy v Brně

24. 01. 2019

V pátek 18. 1. 2019 se logisté druhého a třetího ročníku vydali do Brna na veletrh cestovního ruchu. V pavilonu P brněnského výstaviště si žáci prohlédli prezentační stánky tuzemských i zahraničních cestovních kanceláří a agentur na Veletrhu GO 2019. Veletrh REGIONTOUR prezentoval atraktivní místa v České republice, RegFoodFest nabízel krajové speciality. Žáci navštívili i přehlídku cestovatelských filmů GO KAMERA. Všechny tyto akce se u nich setkaly s velkým ohlasem, jako bonus si vyzkoušeli i některé adrenalinové aktivity. Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za organizaci této exkurze.

Fotografie z veletrhu najdete zde.

Projekt Ireas pokračuje

Projekt Ireas pokračuje

24. 01. 2019

V úterý 22. 1. 2019 pokračoval pro žáky druhého ročníku oboru Kuchař-číšník dlouhodobý projekt Ireas. V této byla na programu praktická část pod vedením mistra kuchaře Radka Pálky z pražského hotelu Duo. V dopoledním bloku si žáci mohli prakticky vyzkoušet zpracování a přípravu ryb a mušlí, konkrétně pracovali například s pražmou, makrelou a slávkami. Žáci velmi ocenili vysokou profesionalitu pana Pálky i jeho vstřícný přístup k jejich práci. Tato část projektu byla všemi účastníky hodnocena velmi pozitivně. Foto z akce naleznete zde.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

23. 01. 2019

Zveme všechny zájemce o studium na den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 24. 1. 2019 od 12:30 do 18:00 hodin v budově školy. Těšíme se na Vás. Více informací najdete zde.

Kritéria přijímacího řízení pro školní  rok 2019/2020

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

21. 01. 2019

Vážení uchazeči,

dne 18. 1. 2019 jsme vyhlásili Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Více informací najdete zde.

Připomínka smutného výročí

Připomínka smutného výročí

18. 01. 2019

V naší škole je obvyklé, že si připomínáme významné události a výročí. Tento týden byl zaměřen na osobnost Jana Palacha. Jeho životní příběh byl námětem projektu i vzpomínkového pásma na informačních televizích a panelech na chodbách školy. Do školního rozhlasu velmi hezky promluvila žákyně Anička Kolaříková. Vyvrcholením aktivit bylo páteční dvouhodinové pásmo, kterým provedli své spolužáky dívky ze třídy L1. Připomněly jim nejen tragický příběh Jana Palacha, ale i situaci ve společnosti po roce 1968. Na dobových záběrech, dokumentárních ukázkách i písních mohli účastníci vidět a vnímat složité a neradostné období normalizace. Velmi emotivní bylo vystoupení paní učitelky Mgr. Štorkové, která byla jako dívka spolu se svými rodiči účastnicí pohřbu Jana Palacha.

Vedení školy děkuje Mgr. Vočkové, Mgr. Jonákové, Mgr. Richterové a Bc. Vočkové za dokonalou přípravu a skvělé zvládnutí této vzpomínkové akce. Foto z přednášky můžete nalézt zde.

Odborník přednášel kuchařům

Odborník přednášel kuchařům

18. 01. 2019

Ve středu 16. 1. 2019 měli žáci třetího ročníku oboru Kuchař-číšník velmi zajímavou přednášku sommeliera. Specialista na víno pan Provazník velmi poutavě hovořil o druzích vín, oblastech, kde se pěstují, jak se víno podává, věnoval se i snoubení vína a pokrmů a mnoha dalším zajímavým informacím o víně. Pro žáky bylo toto setkání vynikajícím obohacením jejich teoretických znalostí, které získávají v hodinách odborných předmětů.

Maturitní ples 2019

Maturitní ples 2019

18. 01. 2019

Vážení žáci, rodiče, absolventi a přátelé školy, dovolujeme si Vás pozvat na maturitní ples školy, který se koná v sobotu 2. 2. 2019 od 19:00 hodin v Domě kultury v Kladně. Vstupenky si můžete zakoupit u Ing. Grundové nebo před začátkem plesu v Domě kultury. Těšíme se na Vás. Plakát ke stažení zde.

Poslanecká sněmovna

Poslanecká sněmovna

17. 01. 2019

Třídy V1, V2, V3 oboru Veřejnosprávní činnost měly ve dnech 8. - 9. 1. 2019 exkurzní vyučování v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR za přítomnosti poslance Ing. Vojtěcha Munzara. Pan poslanec provedl žáky historickou částí Poslanecké sněmovny, seznámil je s pracovním dnem poslance, vysvětlil legislativní proces, volební systém, způsob hlasování, vydávání zákonů a podal ještě mnoho dalších zajímavých informací. Žáci se účastnili i jednání Parlamentního výboru v Poslanecké sněmovně. Bylo to skvělé exkurzní vyučování a všem se velmi líbilo. Foto naleznete zde.

 Sněhuláci pro Afriku

Sněhuláci pro Afriku

16. 01. 2019

Naše škola se zapojila do charitativního projektu Sněhuláci pro Afriku. Tato akce proběhne v lednu či únoru (až bude dostatek sněhu), termín zveřejníme včas na webu školy. Cílem je postavit co nejvíce sněhuláků. Zapojit se mohou 1 – 5 členná družstva. Startovné za každého sněhuláka je doporučeno 50,- Kč. Vybranými finančními prostředky přispějeme k přepravě kol do Afriky. Věříme, že se na školním dvoře sejdeme v hojném počtu. Další info zde.

Dobročinný bazárek

Dobročinný bazárek

16. 01. 2019

Žáci 3. ročníku učebního oboru Prodavač vyhlašují charitativní dobročinný bazárek. Podívejte se doma po věcech, které už nenosíte, nepotřebujete a přineste je do školy. Možná, že se budou líbit někomu jinému. Prodáte je a peníze půjdou na dobrou věc. Z výtěžku bazárku přispějeme na koupi rehabilitační pomůcky pro našeho spolužáka Pavla Beňáka ze třídy S2. Plakát k akci naleznete zde.

Olympiáda ANJ zná své vítěze

Olympiáda ANJ zná své vítěze

16. 01. 2019

V lednu 2019 se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. V kategorii maturantů a nástaveb zvítězili A. Vlková (L4) a D. Vytřas (POD2), druhý byl M. Hamouz (POD1), třetí skončili D. Semerádová (VS4) a D.Wehrsinger (POD1). Ve skupině žáků 1. – 3. ročníků bylo pořadí následující: 1.místo Marek Nový ( L2), 2.místo Michaela Šímová (V2) a třetí příčka patřila Adamu Kühnelovi (V3) a Janu Suchanovi (G1). Blahopřejeme a foto z přijetí u ředitele školy naleznete zde.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

09. 01. 2019

Zveme všechny zájemce o studium na den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 24. 1. 2019 od 12:30 do 18:00 hodin v budově školy. Těšíme se na Vás. Více informací najdete zde.

ÁMOS VISION – nová generace školství

ÁMOS VISION – nová generace školství

08. 01. 2019

Rok 2019 jsme v naší škole začali s úžasnou technickou vymožeností. Do přízemí byl instalován multifunkční dotykový panel Ámos. Ihned začal žákům a zaměstnancům sloužit jako interaktivní dotyková nástěnka. Naleznou zde rozvrhy, suplování, aktuální informace, webové stránky školy, jídelníček, jízdní řády a mnoho dalších údajů, odkazů, fotografií i videospotů. Využíváním tohoto zařízení, které je synchronizováno i se systémem Bakaláři, si škola rozšířila své vynikající technické zázemí.

Systém Ámos byl pořízen z finančních prostředků spolku Beneška.

Školní olympiáda v anglickém jazyce

Školní olympiáda v anglickém jazyce

07. 01. 2019

Ve čtvrtek 10. 1. 2019 se uskuteční školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Je určena pro žáky čtyřletých studijních oborů a uskuteční se ve dvou skupinách. Zájemci z maturujících ročníků (L4, VS4 a POD 2) se sejdou 3. a 4. vyučovací hodinu v učebně 006. Pro žáky 1., 2. a 3. ročníků je určena 7. vyučovací hodina (od 13:10 hodin), učebna je také 006.

Věříme, že se žáci zúčastní v hojném počtu, přejeme jim úspěšné zvládnutí úkolů a těšíme se na vítěze. Leták ke stažení zde.

Krásné zakončení roku 2018

Krásné zakončení roku 2018

21. 12. 2018

Závěr předvánočního týdne patřil v naší škole příjemným aktivitám. Část žáků se vydala do zahraničí. První autobus mířil do Vídně. Cílem nebyly jen vánoční trhy, ale i návštěva Albertina, kde si žáci prohlédli nádherné obrazy Cloda Moneta. Druhý autobus dovezl žáky do Drážďan. Absolvovali prohlídku města s profesionální průvodkyní, užili si atmosféru nejstaršího německého trhu. Žáci, kteří do zahraničí nevycestovali, si užili předvánoční Kladno a navštívili Prahu.

Páteční program patřil divadlu a koledám. Mgr. Feller s žákyněmi nastudoval vánoční hru, kterou pro tuto příležitost napsal a opatřil ji i písněmi. Měla velký úspěch. Dopoledne bylo zakončeno tradičním vánočním zpíváním. Spolu se zaměstnanci a současnými žáky si přišli zazpívat koledy i zaměstnanci bývalí. Naléval se horký punč, přezpívalo se 15 písní a poslední školní den roku 2018 končil přáním ředitele školy, který se, jako již tradičně, s každým žákem při odchodu rozloučil podáním ruky.

Vedení školy se těší na žáky a zaměstnance v lednu 2019. Fotografie najde zde.

PF 2019, ředitelské volno

PF 2019, ředitelské volno

21. 12. 2018

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuji dne 3. – 4. ledna 2019 z provozních důvodů volný den.

Vážení zaměstnanci, vážení žáci, vážení rodiče, dovolte mi, abych Vám popřál spokojené, klidné a krásné Vánoce. Do roku 2019 Vám přeji pevné zdraví, štěstí, pohodu a hodně radosti, ředitel školy.

PF ke stažení zde.

Vánoční projekt

Vánoční projekt

20. 12. 2018

Žáci druhého ročníku oboru Kuchař-Číšník realizovali ve dnech 18. a 19. 12. 2018 velmi hezký projekt. Pod vedením učitelek odborných předmětů připravovali ve cvičné kuchyni menu o čtyřech chodech, v rámci výuky stolničení vytvářeli slavnostní tabule a připravovali si témata odborných prací. Výsledky jejich snažení byly výborné. Uvařená jídla chutnala skvěle, ke vkusně prostřeným stolům byla radost usednout.

Vedení školy děkuje Mgr. Parmové a Mgr. Schröderové za přípravu a realizaci této akce. Fotografie z projektu najdete zde.

Potěšili jsme seniory

Potěšili jsme seniory

19. 12. 2018

V pondělí 17. 12. 2018 odjeli žáci třídy S2 na adventní setkání do Domova pro seniory v Novém Strašecí. Žáci Šlechtová, Tichá, Helisová, Klainová, Vavřík, Burková, Kročilová a Sadílková si pro klienty připravili hezký program, při kterém společně vyráběli drobné dárečky. Vánoční atmosféru dotvářely i koledy, klienti vzpomínali nejen na Vánoce, ale vyprávěli i své životní příběhy. Tato akce byla velmi příjemná, žáci se už teď těší na jaro, kdy se uskuteční další setkání.

Vedení školy děkuje Mgr. Jelínkové za organizaci. Fotografie z akce najdete zde.

Literatura zábavně

Literatura zábavně

18. 12. 2018

V pondělí 17. 12. 2018 navštívilo naši školu Divadélko pro školy z Hradce Králové s představením Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému. Mladí umělci přiblížili s humorem a nadsázkou žákům z S1, V2, POD1 a POD2 vybraná stěžejní díla romantismu. Do představení se někteří žáci aktivně zapojili, všichni přítomní se upřímně bavili. Foto z představení naleznete zde.

Exkurzní vyučování v Praze

Exkurzní vyučování v Praze

18. 12. 2018

V pátek 14. 12. 2018 navštívily aranžérky zajímavý vánoční veletrh. Na výstavišti v pražských Letňanech probíhal veletrh, který byl tvořen sekcemi Český jarmark, Vánoční hody, Fashion zóna i Kreativ market & Milujeme papír. Cílem exkurzního vyučování bylo načerpat náměty pro práci v odborném výcviku, zapojit se do kreativních dílen a seznámit se s aktuálními trendy v aranžování. Žákyně i pedagogové byli exkurzí nadšeni, pro svoji práci si odvezli mnoho inspirativních námětů a zážitků.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

14. 12. 2018

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 jsme potěšili žáky základních škol i jejich rodiče. Zaměstnanci i žáci připravili pro příchozí velmi pestrý program, jehož cílem bylo představit možnosti studia na naší škole. Formou testů, kvízů, workshopů i ochutnávek byly příchozím prezentovány konkrétní studijní a učební obory. Ze strany veřejnosti byl o prosincový Den otevřených dveří již tradičně velký zájem. Na atmosféru akce se můžete podívat zde.

Florbalové klání

Florbalové klání

13. 12. 2018

V uplynulém týdnu se naši žáci účastnili florbalového turnaje 10 středních škol ve stochovské Sportovní hale. Náš tým chlapců ve složení Hudec Matěj (G1), Šmatlák Patrik (G1), Kondl Martin (L3), Kučera Dominik (L3), Barát Jan (POD1), Hubáček Petr (POD1), Nusl Michal (P2), Kohlíček David (V1) a Ondráček Jiří (K2) bojoval statečně, ale na postup ze základní skupiny to nestačilo.

Již tradičně se však velmi dařilo týmu dívek ve složení Lucie Řezáčová (L3), Gabriela Krézlová (S3), Veronika Jarešová (V3), Veronika Jůzová (V2), Tereza Švejcarová (V2), Veronika Kyselá (V2), Adéla Hrabětová (V2), Denisa Kleinová (S2), Denisa Běloušková (V1), Kristýna Vyskočilová (V1), Barbora Veselá (L1), Nikola Vaitová (S1), Nikola Hlavničková (S1), Hana Pulkertová (S1), Daniela Pipotová (S1) a Natálie Zatloukalová (S1). Děvčata byla ve skvělé formě, s velkým přehledem vybojovala 1. místo.

Všem výše jmenovaným sportovcům děkujeme za reprezentaci školy, Mgr. Kyrych patří poděkování za zajištění organizace obou akcí. Foto ze zápasu můžete nalézt zde.

Upozornění pro maturanty

Upozornění pro maturanty

11. 12. 2018

Informujeme všechny maturanty, že v pondělí 10. 12. 2018 byl všem maturantům poslán na jejich e-mailovou adresu výpis z přihlášky k maturitě. Přihlášku pozorně přečtěte a dostavte se do školyb na studijní oddělení k podpisu protokolu o předání výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce. Pokud se nemůžete dostavit do školy a zjistíte ve výpisu jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte školu prostřednictvím e-mailu cespiva@sosasoukladno.cz či telefonního čísla 312278041, a to nejpozději dne 14. 12. 2018.

Pokud se nemůžete dostavit do školy k podpisu protokolu o převzetí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, zašlete poštou vytištěný a podepsaný protokol o převzetí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce na adresu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353, náměstí Edvarda Beneše 2353, 27201 Kladno, a to nejpozději dne 20. 12. 2018.

Náš student Benjamin

Náš student Benjamin

10. 12. 2018

Naše škola podporuje při studiu Benjamina Muindiho, černošského chlapce z Keni. Díky naší podpoře studuje druhým rokem na střední škole. Nyní je opět třeba vybrat finanční prostředky na financování dalšího studia. Je advent, předvánoční doba, kdy si lidé dávají dárky. Uvědomme si, že pro někoho je tím největším dárkem dostat možnost se vzdělávat. Podpoříme-li navíc mladého člověka a pomůžeme mu nalézt lepší život, o to může být radost větší. Jako škola mu pošleme i vánoční dárek s přáním, aby se mu při studiu i v životě dařilo. Děkujeme všem žákům i zaměstnancům, kteří se do sbírky zapojují. Příspěvky odevzdávejte u třídních učitelů.

Dárci krve a Janského plaketa

Dárci krve a Janského plaketa

10. 12. 2018

V průběhu minulého měsíce docházeli naši žáci do kladenské nemocnice na hematologicko-transfuzní oddělení, aby darovali pro lidský život tekutinu nejcennější - krev. Celkem 10 žáků přispělo do krevní banky téměř pěti litry této životadárné tekutiny. Byli to žáci Barát, Hubáček, Kloudová (všichni POD1), Šmídová, Peňázová (V4), Hurychová (L2), Snop, Müller, Vytřas a Hanušová (POD2). Svůj první odběr zvládli výborně i díky laskavé a profesionální péči zdravotních sestřiček.

Vedení školy všem jmenovaným moc děkuje za jejich odvahu a zodpovědný přístup, velmi si toho vážíme. Tuto akci organizovala Mgr. Jelínková, která je pro své žáky velkou inspirací. Pravidelně daruje krev již osmnáctým rokem, za dárcovství byla oceněna Stříbrnou medailí Prof. MUDr. Jana Janského. Velké poděkování patří i jí. Foto můžete nalézt zde.

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce

07. 12. 2018

V listopadu 2018 se v naší škole uskutečnilo školní kolo 45. ročníku olympiády v českém jazyce. Celkem se účastnilo téměř 30 zájemců. Nejlepších výsledů dosáhla Eliška Rambová z V2, na druhé příčce se umístila Kateřina Prošková z V1, třetí skončila Tereza Spurná také z V1. Moc nás těší, že máme ve škole chytrá a šikovná děvčata.

Vedení školy děkuje Mgr. Vočkové za organizaci školního kola. Děvčatům budeme držet palce v okresním kole.

Konečně můžeme obědvat ve školní jídelně.

Konečně můžeme obědvat ve školní jídelně.

06. 12. 2018

A je to tady. Od pondělí 3. 12. 2018 zahajuje zkušební provoz naše školní jídelna. V téměř domácím prostředí se budou podávat tři jídla zdravé i typicky české kuchyně. Pokud chcete každý den či jednou za měsíc obědvat, postupujte prosím takto. Vyhledejte vedoucí stravování paní Grosmanovou, nabijte si svůj kredit (= vložte hotové peníze či přepošlete z účtu) a stáváte se strávníkem. Poté si můžete přes svůj čip na dotykové obrazovce v přízemí školy objednávat svačinky i obědy tak, jak se Vám bude zamlouvat. Co budeme vařit tento týden, se zájemci můžou podívat na konci článku. Na strávníky čeká i pitný režim v podobě ochucené vody, šťávy i mléčných nápojů. Jako u maminky. Foto můžete nalézt zde.

Školní mikulášská nadílka

Školní mikulášská nadílka

06. 12. 2018

Ve středu 5. 12. 2018 se v prostorách školy pohybovala nanejvýš neobvyklá skupina. Tvořili ji čerti, andělé i Mikuláš. Hezky připraveným veselým programem i drobnými dárky připomněli svým spolužákům tradici mikulášské nadílky. Vedení školy děkuje žákyním třídy V2 za jejich aktivitu a třídní učitelce Bc. Neumannové za skvělou organizaci. Foto si prohlédněte zde.

Mediální gramotnost

Mediální gramotnost

05. 12. 2018

V pátek 30. 11. 2018 zúčastnili žáci tříd POD2, V1 a L1 workshopu mediální gramotnosti. Absolventi žurnalistiky si pro žáky připravili zajímavý program zaměřený na teoretické otázky mediální gramotnosti i na praktické činnosti s touto problematikou souvisejícími. Žáci se do činností aktivně a s chutí zapojili. Celá akce byla žáky kladně hodnocena a byla pro ně jistě značným přínosem. Vedení školy děkuje Mgr. Jonákové a Mgr. Vočkové za organizaci této akce.

Teorie a praxe dění v české společnosti

Teorie a praxe dění v české společnosti

04. 12. 2018

V pátek 30. 11. 2018 se v naší škole završil cyklus přednášek Extrémismus a radikalismus. Lektor Mgr. Eduard Krainer, který je bezpečnostním expertem, ve dvou dvouhodinových blocích přiblížil aktuální problematiku těchto jevů, vysvětlil podstatu i jejich aktuální formy v naší společnosti. Žáci se o toto téma aktivně zajímali a s přednášejícím živě diskutovali. Bylo to výborné rozšíření znalostí z výuky zprostředkovaném odborníkem, které přimělo mnohé žáky k přemýšlení. Foto z přednášky naleznete zde.

Naši úspěšní karatisté

Naši úspěšní karatisté

29. 11. 2018

Velmi rádi informujeme o úspěších, kterých dosahují naši žáci. Předposlední víkend v listopadu se konalo mistrovství České republiky karate FSKA v České Lípě. Mezi 400 účastníky byli naši žáci Barbora Veselá z L1 a Sam Černých z A2. Oba naši zástupci byli velmi úspěšní. Bára získala celkem 3 zlaté a 1 stříbrnou medaili, Sam byl v kategorii kata třetí. Vedení školy oběma závodníkům k těmto sportovním úspěchům velmi blahopřeje. Jsme rádi, že máme ve škole takovéto talentované žáky.

Další informace a výsledkovou listinu naleznete zde.

Pojď si vybrat řemeslo

Pojď si vybrat řemeslo

23. 11. 2018

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 se otevřely dveře naší školy veřejnosti. Žáci a pedagogové připravili pod záštitou KÚ Středočeského kraje pro příchozí projektový den Pojď si vybrat řemeslo, jehož cílem bylo představit studijní a učební obory, které naše škola nabízí. V učebnách byly připraveny zajímavé workshopy, žáci základních škol si vyzkoušeli ukázky přijímacích testů z českého jazyka a matematiky, zájemci o učební obory se zapojili do aktivit ve školní kuchyni i aranžovně. Probíhala charitativní sbírka pro kladenský Azylový dům pro matky s dětmi a kladenskou pobočku organizace Člověk v tísni.

V průběhu dne se do zajímavého programu zapojily téměř tři stovky žáků základních škol i jejich rodičů. Ohlasy byly velmi pochvalné, návštěvníci kladně hodnotili aktivity, které si mohli vyzkoušet i množství informací, kterých se jim dostalo. Vedení školy děkuje všem pedagogům i žákům, kteří se na výborném průběhu této akce podíleli. Foto naleznete zde.

1. místo v okresním kole

1. místo v okresním kole

22. 11. 2018

Ve středu 21. 11. 2018 se naše dívky zúčastnily florbalového turnaje KB florbal CHALLENGE. Děvčata navázala na výsledky z loňského roku, kdy hladce zvítězila nad týmy SŠ Dubská, SZŠ a VOŠZ Kladno.

Dívky ve složení Lucie Řezáčová (L3), Gabriela Krézlová (S3), Tereza Švejcarová (V2), Veronika Jůzová (V2), Adéla Hrabětová (V2), Denisa Běloušková (V1), Kristýna Vyskočilová (V1), Barbora Veselá (L1), Nikola Vaitová (S1), Nikola Hlavničková (S1), Daniela Pipotová (S1) a Natálie Zatloukalová (S1) postoupily do krajského kola z prvního místa, tj. vítězstvím 4 zápasů.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za organizaci a dívkám za vzornou reprezentaci školy. Fotografie z turnaje najdete zde.

Akademie mladých občanů

Akademie mladých občanů

22. 11. 2018

Žákyně třídy V2 Zuzana Nistorová a Nikola  Hladilová se zúčastnily projektu Akademie mladých občanů na Fakultě Sociálních věcí Univerzity Karlovy. Na setkání se seznámily s univerzitním prostředím, účastnily se diskuse s profesory a akademiky. Workshop byl zaměřen na volební systém a veřejné dění v ČR. Pro dívky to byla velmi zajímavá zkušenost i rozšíření vědomostí ze školy.

Krásný sportovní zážitek

Krásný sportovní zážitek

19. 11. 2018

Naše škola má několik tradičních akcí. Jednou z nejhezčích je celoškolní volejbalový turnaj, jehož 3. ročník se uskutečnil v pátek 16. 11. 2018. Turnaj pořádáme u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii i jako připomenutí Mezinárodního dne studentstva. Sportovní hala na kladenském Sletišti žila přípravami už od časného rána. Slavnostní zahájení proběhlo za účastí hostů ze Středočeského krajského úřadu – vedoucího odboru školství Mgr. Müllera a Mgr. Vavřínkové. Mezitřídní volejbalová utkání byla velmi dramatická, nejlépe si vedli žáci z G1, kteří se stali vítězi turnaje. Celodenní program moderoval Honza Lukavský z rádia Relax. Zpestřením bylo vystoupení dívek ze studia Venuše, mistryněmi světa v aerobiku. Jednou z nich je i naše žákyně Kateřina Stádníková. Mezi účastníky turnaje se objevili i extraligoví volejbaloví hráči. Pod vedením trenéra Milana Fortuníka potrénovali s našimi žáky a předvedli některé základní herní prvky. Sportovní den vyvrcholil exhibicí vítězného družstva a týmu pedagogů.

Vedení školy děkuje žákům i pedagogům, především Mgr. Kyrych za skvělou organizaci turnaje. Fotodokumentaci z turnaje najdete zde. Reportáž z turnaje v Kladenských listech najdete zde.

Uctili jsme památku válečných veteránů

Uctili jsme památku válečných veteránů

14. 11. 2018

V pondělí 12. 11. 2018 se žáci tříd L1 a V2 účastnili pietního aktu na náměstí Svobody v Kladně. Zástupci kladenského magistrátu, Československé obce legionářská i dalších spolků, pokládali věnce a květiny k památníku obětem 1. světové války. Naše žákyně Eliška Rambová recitovala báseň od vojenského lékaře Johna McCraa Na polích flanderských. Zapálili jsme i svíčku s motivem vlčích máků jako vzpomínku na válečné veterány. Vedení školy děkuje žákům i pedagogickému doprovodu za důstojnou reprezentaci naší školy. Text básně naleznete zde, foto z akce zde.

Reportáž z projektového dne „100 let republiky“

Reportáž z projektového dne „100 let republiky“

14. 11. 2018

Video najdete zde.

Turnaj KB Florbal CHALLENGE

Turnaj KB Florbal CHALLENGE

14. 11. 2018

Ve středu 14. 11. 2018 se žáci školy utkali ve florbalovém klání na turnaji KB CHALLENGE ve sportovní hale BIOS Kladno. I přes malý počet našich hráčů podalo mužstvo velmi pěkný výkon. Tým ve složení Kohlíček David (V1), Nusl Michal (P2), Maurer Patrik (K2), Řezáčová Lucie (L3), Kindl Martin (L3) a Čermák Matěj (K3) vybojoval 3. místo.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Fotografie z turnaje najdete zde.

Pestrý páteční program

Pestrý páteční program

09. 11. 2018

Žáci vždy vítají, když je výuka obohacena něčím zajímavým. V pátek 9. 11. 2018 se žáci účastnili hned dvou zajímavých akcí. Ve škole se uskutečnila poutavá přednáška Extrémismus a radikalismus. Lektor Mgr. Eduard Krainer žáky tříd L1 a S1 seznámil s konkrétním obsahem těchto pojmů, věnoval se historii i současnosti a řešil s žáky i jejich dotazy.

Druhá akce byla určena pro žáky 1. ročníku oboru Kuchař–číšník. V Domě kultury na Sítné pronikali do tajů italské kuchyně. Mistr kuchař je učil vyrábět a péct nefalšovanou italskou pizzu. Každý žák si vyzkoušel její přípravu i vkládání do pece. Co si žáci udělali, to si také snědli, chutnalo všem. Tento workshop se setkal s velmi kladným ohlasem.

Vedení školy děkuje Mgr. Parmové za organizaci, foto z obou aktivit naleznete zde.

Futsalová liga

Futsalová liga

08. 11. 2018

Ve středu 7. 11. 2018 se žáci naší školy zúčastnili Středoškolské futsalové ligy v Kladně. Naše mužstvo ve složení: Martin Kindl L3, Pavel Kohout L4, Jiří Ondráček K2, Erik Šverčik, Štěpán Menšík, Matěj Veiner a Vojtěch Baruzzi (všichní ze třídy L1) vybojovalo 4. místo. Vedení školy děkuje žákům za reprezentaci a Mgr. Mudruňkovi za pedagogický doprovod.

Členská schůze spolku Beneška

Členská schůze spolku Beneška

06. 11. 2018

Vážení rodiče, vážení plnoletí žáci,

ve čtvrtek 8. 11. 2018 Vás předsedkyně spolku, Ing. Stanislava Grundová, srdečně zve na členskou schůzi spolku Beneška, která proběhne jako součást třídních schůzek. K nahlédnutí budou i veškeré podklady k hospodaření spolku, a to v kanceláři č. 115 u pí Panenkové – ekonoma, pokladní, organizačního pracovníka a zapisovatelky spolku.

Výroční zpráva školy 2017/2018

Výroční zpráva školy 2017/2018

01. 11. 2018

Zpráva ke stažení zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

30. 10. 2018

Vážení rodiče, vážení žáci, třídní schůzky se uskuteční ve čtvrtek 8. 11. 2018 od 15:30 do 17:00 hodin. Rozpis tříd včetně rozmístění učitelů bude zveřejněný u hlavního vstupu do budovy. Účast na třídních schůzkách je nutná. Těšíme se na Vás, vedení školy.

Jak jsme slavili 100 let republiky

Jak jsme slavili 100 let republiky

26. 10. 2018

Pátek 26. 10. 2018 patřil v naší škole projektovému dni k výročí založení Československa. Při příchodu do školy byly žákům i pedagogům připnuty trikolóry. Dopolední program probíhal na devíti atraktivních stanovištích, kde pro žáky vyučující a jejich spolužáci připravili prezentace, kvízy, soutěže, provedli je sto lety hudební a filmové tvorby, sportovních úspěchů, vydali se po stopách Hanzelky a Zikmunda. Bylo možné ochutnat Masarykovo cukroví, prohlédnout si retro obchod, pokochat se dobovými kostýmy i slavnostně prostřenými tabulemi.

Vyvrcholením dne bylo vysazení stromu svobody – lípy. Hosty byli zástupci Československé obce legionářské, k přítomným promluvil i TGM. Jakže jsme slavili 100 let republiky? Moc hezky. Bylo to poučné, pestré, zajímavé, důstojné a emotivní.

Vedení školy děkuje všem za skvělý průběh tohoto báječného projektu. Foto z akce zde.

Kuchaři slavili svátek

Kuchaři slavili svátek

23. 10. 2018

V sobotu 20. 10. 2018 byl svátek gastronomie. Připomínali jsme si Mezinárodní den kuchařů, který slaví nejen profesionálové, ale i všichni ti, které vaření baví. Naše škola připravuje v tříletém učebním oboru Kuchař-číšník a v nástavbovém oboru Gastronomie dívky a chlapce tak, aby se dobře uplatnili na trhu práce. Ředitel školy o našich žácích hovořil ve vysílání Televize Seznam. Záznam naleznete zde.

Projektový den

Projektový den

17. 10. 2018

V pátek 26. 10. 2018 od 8:00 do 13:30 hodin se uskuteční pro naše žáky projektový den 100 let republiky. Prostřednictvím workshopů, prezentací, kvízů, filmů, hudby i dobových ukázek představíme stoletou historii. Na školní zahradě slavnostně zasadíme památný strom – lípu republiky 1918–2018. Plakát věnovaný akci si můžete stáhnout zde.

Světový den výživy

Světový den výživy

17. 10. 2018

V úterý 16. 10. 2018 se uskutečnil projekt třídy G1 – Světový den výživy. Byl zaměřený na paradoxy výživy a plýtvání potravinami, měl teoretickou a praktickou část. Přednášku velmi hezky zajistily Anna Malá a Hana Knytlová. Dívky podaly informace o plýtvání, jako hlavním bodu světového dne, a o Světové zdravotnické organizaci. Ostatní žáci zajišťovali 8 stanovišť, kde si žáci tříd K1b, K2 a S1 mohli vyzkoušet své znalosti formou kvízů, hádanek a úkolů. V rámci zdravé výživy připravil Jakub Smolík zajímavou nabídku zdravějších způsobů svačinek jako možných alternativ k běžnému stravování. Žáci ochutnali pomazánku z kořenové zeleniny na celozrnném chlebu, crudité s bylinkovým dipem a jablečné chipsy.

Vedení školy velmi děkuje Mgr. Pavlíčkové, která projekt organizovala, žákům třídy G1 za skvělou realizaci. Fotografie z projektu najdete zde.

Lyžařský a snowboardový výcvik

Lyžařský a snowboardový výcvik

16. 10. 2018

V tomto školním roce se uskuteční lyžařský a snowboardový kurz v termínu od 17. do 23. 2. 2019. Více informací Vám poskytne vedoucí kurzu Mgr. Kyrych (kabinet č. 007). Plakát ke stažení zde.

Dopis z Afriky

Dopis z Afriky

11. 10. 2018

Žáci a zaměstnanci naší školy již třetím rokem finančně podporují středoškolské vzdělání pro studenta z Keni Benjamina Mundiho. V současné době od něj přišel dopis, ve kterém shrnuje svoje studijní výsledky. Radostně sděluje, že úspěšně postoupil do vyššího ročníku, ale zároveň přiznává, že v některých předmětech musí ještě přidat. Děkuje nám za to, že díky našemu zapojení do projektu Afrika Africe může chodit na střední školu. Naše škola bude Benjamina podporovat i nadále, protože věříme, že díky vzdělání nalezne dobré pracovní uplatnění. Dopis z Keni uvidíte zde.

Veletrh vzdělávání

Veletrh vzdělávání

11. 10. 2018

Ve dnech 9. a 10. 10. 2018 se v Domě kultury na Sítné koná již tradiční přehlídka středních škol. Naše každoroční účast nám umožňuje představit studijní a učební obory, podmínky přijetí ke studiu, školní i mimoškolní aktivity. Velmi nás těší, že i letos je o naše stanoviště velký zájem. Deváťáci si nejsou ještě úplně jistí, kam by měli od příštího září zamířit, proto velmi rádi využijí naše dny otevřených dveří, které se konají 22. 11. 2018, 13. 12. 2018 a 24. 1. 2019. Těšíme se na ně.

Foto z veletrhu naleznete zde. Videoreportáž z veletrhu najdete zde.

Muzikál v anglickém jazyce

Muzikál v anglickém jazyce

09. 10. 2018

V úterý 9. 10. 2018 pořádala naše škola ve spolupráci s Hudební Akademií Praha v kladenském divadle muzikál v anglickém jazyce Little Shop of Horrors. Ve dvou beznadějně vyprodaných představeních usedli do hlediště žáci kladenských základních škol, polední představení bylo určeno výhradně pro naši školu. Muzikál z prostředí krámku s květinami na předměstí New Yorku v podání 50členného souboru mladičkých tanečníků a zpěváků všechny návštěvníky velmi pobavil. Dvě hodiny angličtiny v tomto prostředí utekly daleko rychleji než ty ve školních lavicích. Na fotografie se můžete podívat zde.

Exkluzivní prohlídka Pražského hradu

Exkluzivní prohlídka Pražského hradu

08. 10. 2018

V rámci celoškolního programu k 100. výročí vzniku Československa se v pátek 5. 10. 2018 uskutečnilo exkurzní vyučování pro téměř 150 žáků naší školy. Účastníci se přepravili autobusy na pražský Pohořelec, odkud se vydali k Matyášově bráně, kde byl vstup pro účastníky Mimořádné prohlídky reprezentačních prostor Pražského hradu. Po absolvování bezpečnostní procedury měli žáci možnost obdivovat historické prostory, které jsou nádherné, majestátní a pro českou historii velmi významné – Španělský sál, Rudolfova galerie, Trůnní sál, Brožíkův salon i další architektonické skvosty. Byla to nádherná a smysluplná exkurze.

Fotografie z prohlídky najdete zde.

Závěrečné zkoušky – prosincový termín

Závěrečné zkoušky – prosincový termín

05. 10. 2018

Termíny opravné nebo náhradní závěrečné zkoušky konané v prosinci:
praktická zkouška: 6. a 7. 12. 2018
ústní zkouška: 17. 12. 2018.

Exkurzní vyučování

Exkurzní vyučování

05. 10. 2018

Závěr týdne patřil exkurznímu vyučování. Třídy V1 a V2 navštívily památnou Budeč, gastronomicky zaměřené obory zamířily do letňanského výstaviště na veletrh FOR GASTRO & HOTEL, žáci oboru prodavač navštívili FOR INTERIOR. Novinky a trendy, které jsou na veletrhu prezentované, jsou atraktivním a důležitým doplněním výuky. Foto z exkurzního vyučování naleznete zde.

Gastrofestival v Lysé nad Labem

Gastrofestival v Lysé nad Labem

04. 10. 2018

Na Výstavišti v Lysé nad Labem se 5. a 6. 10. 2018 koná Gastrofestival Středočeského kraje. Představí se zde regionální výrobci potravin, proběhnou kulinářské show a bude se prezentovat 11 středních škol, ke kterým patří i ta naše. Žáci oboru Kuchař-číšník vsadili na tradiční českou kuchyni. Do Lysé si připravili guláš, tlačenku, jelítka, jitrnice i koláče. Věříme, že v konkurenci škol uspějeme.

Maturitní zkoušky – jaro 2019

Maturitní zkoušky – jaro 2019

26. 09. 2018

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, ředitel SOŠ a SOU Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353, určuje příkazy ředitele č. 8–10/2018.

Video z adaptačního kurzu

Video z adaptačního kurzu

26. 09. 2018

Děkujeme všem žákům z 1. ročníku za skvělou atmosféru na adaptačním kurzu. Video z kurzu najdete zde a fotografie zde.

Školní Klub mladého diváka vstupuje do další divadelní sezóny!

Školní Klub mladého diváka vstupuje do další divadelní sezóny!

24. 09. 2018

Zveme všechny milovníky divadla, aby se k nám připojili. Ve školním roce 2018/2019 se zúčastníme TŘÍ představení ve vybraných pražských divadlech. Členský příspěvek činí pouhých 325 Kč! Bližší informace podá Mgr. Barbora Richterová, kabinet č. 107.

Školní parlament

Školní parlament

24. 09. 2018

Na pondělní schůzce školního parlamentu se žáci dozvěděli, co nového se podařilo ve škole v průběhu prázdnin, novinky o školní kuchyni a především byli seznámeni s akcemi, které jsou pro ně připraveny v nejbližší době. Vedení školy si naopak vyslechlo náměty a připomínky k chodu školy od žáků.

Školní parlament

Školní parlament

21. 09. 2018

První zasedání školního parlamentu žáků se uskuteční v pondělí 24. 9. 2018 ve 12:55 hodin v internetové kavárně. Každá třída si zvolí své dva zástupce (předseda, místopředseda třídy), kteří se setkání zúčastní. Na setkání s Vámi se těší vedení školy.

Projekt IREAS pokračuje

Projekt IREAS pokračuje

21. 09. 2018

V týdnu od 17. 9. 2018 se účastní šest žáků třídy K3 Praktického týdne v  rámci Podpory všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v  gastronomii, který se koná v místě Oldřichov v Hájích. V programu jsou zařazeny velmi zajímavé workshopy – příprava rautu, práce s noži, someliérský kurz, zpracování červeného masa. Věříme, že se žáci vrátí plni dojmů a zajímavých poznatků, které následně profesně využijí.

Vedení školy děkuje Mgr. Smitalovi za koordinaci projektu a Mgr. Schröderové za pedagogický dozor. Na foto z akce se můžete podívat zde.

Program prvních ročníků

Program prvních ročníků

19. 09. 2018

Již několik let patří začátek nového školního roku seznamovacím aktivitám pro nové žáky. Třídy A1, L1, S1 a V1 pobývají v rekreačním středisku Kletečná u Humpolce. Užívají si pestrý sportovní a kulturní program. Jak se jim daří, se můžete podívat zde.

Žáci tříd K1a, K1b a P1 za sebou mají jednodenní zážitkové aktivity na Záplavách a na Sletišti. Foto je zde.

Naše škola je na facebooku

Naše škola je na facebooku

14. 09. 2018

Od pátku 14. 9. 2018 je zprovozněna facebooková školní stránka, kterou najdete zde.

Zrekonstruované prostory slavnostně otevřeny

Zrekonstruované prostory slavnostně otevřeny

13. 09. 2018

Ve středu 12. 9. 2018 se ve škole bilancovaly výsledky prázdninových přestaveb. Nejrozsáhlejší přeměnou prošel suterén školy, kde byla instalována vzduchotechnika s klimatizací. Za podpory zřizovatele se nám podařilo získat finanční prostředky na vybudování bezbariérové toalety pro našeho žáka na vozíčku, byla dokončena závěrečná etapa výměny oken a vstupních dveří. Slavnostního přestřižení pásky se za odbor školství KÚ Středočeského kraje účastnila paní Seifertová spolu s radní pro oblast sociálních věcí Mgr. Heřmanovou.

Fotografie ze slavnostního otevření prostor najdete zde. Na video z této akce se podívejte zde.

Světlo pro Světlušku

Světlo pro Světlušku

11. 09. 2018

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Žáci oboru Sociální činnost každoročně patří mezi dobrovolníky, kteří s nasazenými tykadly a zapečetěnou pokladnou ve tvaru lucerny prodávají propagační předměty. V úterý 11. 9. 2018 žáci třídy S3 tyto předměty nejprve nabízeli svým spolužákům a učitelům, posléze se vydali do ulic Kladna. Výtěžek z prodeje je určen pro děti i dospělé s těžkým zrakovým postižením.

Vedení školy děkuje žákům z třídy S3 za aktivitu a Mgr. Sudové za koordinaci této smysluplné akce.

Žákovské jízdné – kontaktní místo

Žákovské jízdné – kontaktní místo

10. 09. 2018

V rámci projektu je naše škola kontaktní místo Středočeského kraje pro oblast Kladensko. Úřední hodiny jsou v pondělí od 7:00 do 9:00 hodin, ve středu od 12:00 do 15:00 hodin. Kontaktní osoba pro oblast Kladensko je ekonomka školy Ratajová Kamila, tel. číslo 312 278 063.

Další informace k projektu Středočeské jízdné najdete zde.

Výpadek systému Bakaláři, aktualizovaný rozvrh hodin, suplování

Výpadek systému Bakaláři, aktualizovaný rozvrh hodin, suplování

07. 09. 2018

Vážení žáci a rodiče, v současné době řešíme výpadek systému Bakaláři. Tento problém je na straně provozovatele služeb. V pondělí 10. 9. 2018 bude problém odstraněn. Rozvrh hodin na příští týden je ke stažení zde.

Suplování na pondělí 10. 9. 2018 najdete v sekci studium/suplování.

Zkrácené vyučování

Zkrácené vyučování

06. 09. 2018

V pátek 7. 9. 2018 bude z provozních důvodů zkráceno vyučování. Výuka bude probíhat od 8:00 hodin do 9:35 hodin. Toto zkrácení se netýká žáků, kteří vykonávají odborný výcvik mimo budovu školy. Úřední hodiny jsou od 7:00 do 9:30 hodin.

Zahájení školního roku 2018 – 2019

Zahájení školního roku 2018 – 2019

03. 09. 2018

Pondělí 3. září 2018 se i v naší škole slavnostně zahajoval nový školní rok. Všechny žáky školy přivítal prostřednictvím školního rozhlasu ředitel školy Mgr. Paták, žáky prvních ročníků navštívilo vedení školy v jejich třídách. Všichni věříme, že nový školní rok bude hezký a úspěšný. Fotografie ze zahájení nového školního roku najdete zde.

Zahájení školního roku 2018/2019

Zahájení školního roku 2018/2019

27. 08. 2018

Vážení rodiče, vážení žáci, školní rok 2018/2019 zahajujeme v pondělí 3. 9. 2018 od 8:00 hodin v budově školy. Rozmístění tříd do konkrétních učeben najdete na vstupních dveřích a dotykové obrazovce v přízemí školy. Budou probíhat třídnické hodiny – organizační záležitosti, žáci prvních ročníků končí v 11:25 hodin, ostatní ročníky a nástavbové studium v 10:35 hodin.

Žáci dálkové studia začínají výuku od 4. 9. 2018 od 13:10 hodin v učebně č. 013.

Rekonstrukce a modernizace školy

Rekonstrukce a modernizace školy

26. 08. 2018

Prázdninové měsíce jsou pro žáky i pedagogy časem odpočinku. Budovy škol jsou ale plné pracovního ruchu. V SOŠ a SOU na náměstí Edvarda Beneše v Kladně se v průběhu prázdnin podařilo zvládnout velký objem stavebních a technických úprav. Realizovala se poslední etapa výměny oken a vstupních dveří. Nejrozsáhlejší přeměnou prošel suterén školy, kde byla instalována vzduchotechnika, klimatizace, kuchyň byla modernizována, nově je vybavena učebna stolničení. Investice více než 2 milionů korun do těchto prostor vyvrcholí otevřením školní jídelny, která bude se svými strávníky komunikovat prostřednictvím moderního elektronického stravovacího systému. V učebnách i na chodbách je nově vymalováno, byly instalovány další dataprojektory a nový zabezpečovací systém.

Ve finále je vybudování bezbariérového WC, jeho absenci bylo třeba naléhavě vyřešit. „Poděkování patří Radě Středočeského kraje, která poskytla potřebnou finanční dotaci, jmenovitě pak především Mgr. Heřmanové, bez jejíž pomoci bychom realizaci do konce prázdnin nezvládli “, říká ředitel školy Petr Paták.

V této škole jsou na začátek nového školního roku připraveni. „Obrovský dík patří všem, kteří zde pracovali, řemeslníkům a v první řadě panu školníkovi a jeho týmu“, dodává ředitel.

Článek v Kladenských listech najdete zde. Fotografie najdete zde.

Upozornění pro maturanty

Upozornění pro maturanty

16. 08. 2018

V termínu 16. 8. 2018 byla všem maturantům, kteří se přihlásili k písemné maturitní zkoušce v podzimním termínu 2018, poslána na jejich e-mail Pozvánka k MZ.

Praktické maturitní zkoušky se konají v pondělí 10. 9. 2018, ústní zkoušky ve čtvrtek a v pátek 13. a 14. 9. 2018 dle rozpisu (viz hlavní nástěnka ve škole). Začátek zkoušek je v 8:00 hodin.

Průvodce maturitní zkouškou v podzimním termínu – ke stažení zde

Volný den, letní prázdniny

Volný den, letní prázdniny

29. 06. 2018

Vážení žáci, vážení rodiče, v souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuji dne 29. 6. 2018 z organizačních a technických důvodů volný den, ředitel školy.

Krásné prázdniny, hodně radosti, veselých zážitků i neobyčejných dobrodružství přeje všem žákům, rodičům a zaměstnancům ředitel školy.

Úřední hodiny v době letních prázdnin 2018 jsou Po, Út, St, Pá od 8:00 do 13:00 hodin, Čt od 10:00 do 15:00 hodin. Po předchozí telefonické domluvě na tel. 312 278 041 i mimo úřední hodiny.

Upozornění pro maturanty

Upozornění pro maturanty

28. 06. 2018

Dnes byl zaslán všem maturantům email s přílohou „Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce“ konané v podzimním zkušebním období roku 2018.

Zkontrolujte si, prosím, zda informace obsažené v přiloženém výpisu odpovídají Vaší přihlášce k maturitní zkoušce (zaměřte se zejména na výčet přihlášených zkušebních předmětů). Výpis z přihlášky neobsahuje z důvodu ochrany osobních údajů Vaše rodné číslo. Dostavte se do školy k podpisu protokolu o předání výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce.

Pokud se nemůžete dostavit do školy a zjistíte ve výpisu jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte školu prostřednictvím e-mailu cespiva@sosasoukladno.cz či telefonního čísla 312 278 041, a to nejpozději dne 29. 6. 2018. Pokud se nemůžete dostavit do školy k podpisu protokolu o převzetí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, zašlete poštou vytištěný a podepsaný protokol o převzetí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce na adresu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353, náměstí Edvarda Beneše 2353, 27201 Kladno, a to nejpozději dne 4. 7. 2018.

Kontrola pomůcek k maturitní zkoušce podzim 2018 (tabulky, slovníky a další pomůcky) proběhne ve spádové škole, tj. ve SZŠ a VOŠZ Kladno ve dnech 27. – 31. 8. od 8.00 do 12.00 hodin, 29. 8. od 8.00 do 16.00 hodin.

Známky uzavřeny, výlety povoleny

Známky uzavřeny, výlety povoleny

27. 06. 2018

Poslední týden tohoto školního roku patřil v naší škole rozličným aktivitám. Nejdůležitější akcí bylo slavnostní předání výučních listů. Šťastní absolventi, dojatí rodiče i spokojení pedagogové si společně tento významný okamžik opravdu užili.

Žáci se svými pedagogy realizovali rozličné aktivity. Velký úspěch měly opravdu všechny – vodácké putování po Berounce, výlet do Drážďan, návštěva ZOO Praha, boje v úžasném paintballovém areálu v Přelíci i zážitkové sportování v jump aréně v Praze. Foto z hezkého konce školního roku naleznete zde.

Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

26. 06. 2018

Dne 19. 6. 2018 se v naší škole uskutečnila recitační soutěž. Mezi zúčastněnými studenty excelovala Kristýna Bušková ze třídy VS3 s básní Jana Skácela Píseň o veliké vině, pomyslné druhé místo obsadil Adam Kühnel ze třídy V2 s Baudelairovou básní Don Juan. Velmi dobře si vedly i Naďa Čermáková (VS3), Sabina Moravcová (VS3), Marie Ryzcová (V2), Natálie Šlégrová (V2), Anežka Tichá (S1), Kateřina Šubová (S1) a Kateřina Houdová (S1).

Vedení školy děkuje všem recitátorům za odvedené výkony, Mgr. Richterové a Mgr. Fellerovi za organizaci soutěže. Fotografie ze soutěže najdete zde.

Víkendové aktivity na Sletišti

Víkendové aktivity na Sletišti

26. 06. 2018

O víkendu 23. a 24. června probíhala na Sletišti v Kladně Krajská soutěž v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů. Dospělí byli soustředěni na bohatý program, aby ani děti nebyly ochuzeny o zajímavé zážitky, připravili pro ně žáci a pedagogové naší školy rozličné aktivity. Mohly se účastnit tvůrčích dílen, malování na obličej či se zapojit do sportovních aktivit.

O stanoviště naší školy byl velký zájem, vedení školy velmi děkuje Mgr. Sudové, Mgr. Richterové, Mgr. Kyrych a jejich žákyním za vzornou reprezentaci školy. Foto naleznete zde.

Opět se potvrdilo, že Štěstí přeje připraveným

Opět se potvrdilo, že Štěstí přeje připraveným

25. 06. 2018

Závěr školního roku je ideálním časem k prověření znalostí a dovedností žáků. V SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše v Kladně probíhal 21. 6. 2018 projektový den nazvaný Štěstí přeje připraveným. Po slavnostním zahájení za přítomnosti vedoucího Krajského akčního plánu PaedDr. Pavla Schneidera, přerušil ředitel školy Mgr. Petr Paták program se sdělením, že ve druhém patře školní budovy hoří elektrorozvodná skříň a skupina žáků, která se nestačila evakuovat, potřebuje pomoc profesionálních hasičů. Z okna školy se valil dým, před školu dorazila technika HZS Kladno, profesionální hasiči začali konat. Evakuace osob z 2. patra školy se pomocí výsuvného žebříku zdařila, požár byl uhašen a všechny zúčastněné složky mohly konstatovat, že cvičení se vydařilo. Následně se žáci školy i příchozí žáci z kladenských základních škol zapojili do atraktivního programu na školní zahradě.

Na stanovištích prezentovali žáci se svými pedagogy zábavnou formou studijní a učební obory. S velkým zájmem se setkala především stanoviště anglického jazyka, sportovních aktivit, literárních a matematických zábavných kvízů a aranžerských tvůrčích dílen. Příjemnou a pohodovou atmosféru umocnil pan Honza Lukavský z rádia Relax, který přítomné programem velmi hezky provedl.

Motto dne Štěstí přeje připraveným se potvrdilo napříč celým programem, který zúročil znalosti, dovednosti a schopnosti žáků.

Článek v KD najdete zde. Reportáž z projektového dne můžete vidět zde. Fotografie najdete zde.

Návštěva Terezína

Návštěva Terezína

25. 06. 2018

Ve středu 20. 6. 2018 žáci tříd S1, V1, L1 a L2 účastnili exkurze do Památníku Terezín. Nejprve navštívili Malou pevnost, kde se dozvěděli mnoho informací o zdejším koncentračním táboře. Poté se přesunuli do muzea, ve kterém se nacházejí dobové materiály z židovského ghetta, jímž bylo celé město Terezín. Exkurze splnila svůj cíl, žáci se vraceli plni dojmů a emocí.

Vedení školy děkuje Mgr. Parnahajové a Mgr. Jelínkové za organizaci této přínosné akce. Fotografie z exkurze najdete zde.

Ústní závěrečné zkoušky

Ústní závěrečné zkoušky

25. 06. 2018

V termínu od 21. do 22. 6. 2018 probíhaly v budově školy ústní závěrečné zkoušky. Fotografie z ústní části závěrečných zkoušek najdete zde.

Ještě Lidice

Ještě Lidice

22. 06. 2018

Krásným završením vzpomínek na lidické události byl nejen celoškolní projekt Otisky lidické minulosti, ale i aktivita přímo v areálu Památníku Lidice. Dívky třídy V1 nejprve navštívily muzeum, prošly si pietní území a prohlídku zakončily v Růžovém sadu. Tady se k nim připojilo vedení školy a všichni společně zasadili růžový keř jako dar naší školy Lidicím. V současné době obsahuje Růžový sad celkem 240 odrůd růží v počtu více jak 24 tisíc keřů, které jsou pravidelně doplňovány a obměňovány.

Výjimečnost okamžiku byla ještě umocněna vystoupením žákyně Elišky Rambové, která recitovala vlastní báseň o Lidicích (naleznete ji zde). Vedení školy děkuje Bc. Neumannové za organizaci akce. Fotografie z události najdete zde.

Exkurzní výuka v pivovaru a restauraci U Fleků

Exkurzní výuka v pivovaru a restauraci U Fleků

22. 06. 2018

Dne 19. 6. 2018 žáci třídy K2 navštívili v rámci exkurzního vyučování pivovar a restauraci U Fleků. V ležáckém sklepě proběhlo krátké seznámení s historií pivovarnictví a pivovaru. Ve varně si zopakovali znalosti z předmětů Potraviny a výživa, dále si prohlédli společensko- zábavní střediska restaurace - Rytířský sál, Jitrnice, sál Kabaret a zahradu pivovaru. Pan průvodce žáky seznámil se sortimentem jídel a pokrmů i způsoby obsluhy. Žáci se v průběhu prohlídky aktivně zapojovali a naši školu skvěle reprezentovali.

Vedení školy děkuje Mgr. Pavlíčkové za organizaci.

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

21. 06. 2018

V úterý 12. 6. 2018 se ve škole konala zeměpisná olympiáda. Žáci soutěžili v práci s atlasem, písemně si ověřovali teoretické znalosti, druhou část tvořily praktické dovednosti. Celkem se účastnilo 22 žáků napříč ročníky. Výsledkovou listinu najdete zde.

Vedení školy děkuje všem žákům za účast, blahopřeje vítězům, Mgr. Soukupové děkuje za organizaci olympiády.

Hodina němčiny a dějepisu v Praze

Hodina němčiny a dějepisu v Praze

21. 06. 2018

Ve středu 13. 6. 2018 zvládla třída L1 dvě kulturní akce najednou. Nejdříve film "Hördur", promítaný v originálním znění s titulky v Goethe-Institutu v Praze. Film líčil život a starosti turecké rodiny žijící v Německu. Po projekci se žáci přesunuli do nedaleké Resslovy ulice. Po projektovém pásmu Otisky lidické minulosti si přáli vidět kostel Cyrila a Metoděje, kde skončil život parašutistů. Prohlédli si Národní památník hrdinů heydrichiády, kryptu, ve které skončili parašutisté svou pouť. Jsou zde umístěny busty parašutistů a mnoho předmětů a fotografií dokumentujících události roku 1942. Ve všech zúčastněných zanechala tato prohlídka velice silné dojmy, zvláště pak posmrtně pořízené fotografie hrdinů i stopy kulek na zdi kostela.

Vedení školy děkuje Mgr. Kottové za organizaci těchto dvou akcí.

Exkurzní vyučování ve Všehrdech

Exkurzní vyučování ve Všehrdech

19. 06. 2018

Dne 12. 6. 2018 se žáci třídy L2 a L3 zúčastnili exkurze ve věznici Všehrdy. Během exkurze měli žáci možnost vyslechnout si příběhy dvou odsouzených mladých chlapců, kteří se do vězení dostali za distribuci drog a jejich užívání. Toto autentické vyprávění bylo opravdu zajímavé. V další části prohlídky nahlédli žáci do cely předběžného zadržení, viděli soudní síň, která se nachází ve věznici. Po celou dobu žáky doprovázela paní asistentka a člen ostrahy, kteří jim odpovídali na mnoho dotazů. Exkurze se velmi vydařila a žáci si odnášeli domů nevšední zážitek.

Vedení školy děkuje Mgr. Jelínkové za organizaci této zajímavé akce.

Upozornění pro maturanty

Upozornění pro maturanty

16. 06. 2018

Dnes byl všem žákům, kteří maturovali na jaře 2018, poslán na jejich e-mail PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŽÁKA. Protokol si můžete vyzvednout také osobně na studijním oddělení.

Více informací k přihlašování žáků k maturitní zkoušce – podzim 2018 najdete zde.

Závodili jsme na dračích lodích

Závodili jsme na dračích lodích

15. 06. 2018

Ve středu 13. 6. 2018 se naši žáci účastnili závodů dračích lodí pro střední školy v Praze-Hostivaři. V deštivém počasí nastoupila posádka naší školy ve složení: Příhodová, Titlbachová, Mutínská, Ryzcová, Novotná, Petrová, Dlouhý, Kühnel (všichni V2), Jůzová (V1), Hrubešová, Houdová, Pokorná, Čipčalová, Fiedlerová, Vavřík (všichni S1), Holeček (L1), Moravec (PK2) a Hrubeš (VS3). Dračí loď je dlouhá 12,5 metru a váží 250 kg. Naši žáci i přes to, že neměli s takovouto lodí žádné zkušenosti, dojeli velmi dobře, se ztrátou pouhých 5 s na vítěznou loď.

Vedení školy jim všem děkuje za vzornou reprezentaci, Mgr. Kyrych a Bc. Neumannové za organizační zajištění. Fotografie z akce najdete zde.

Beseda s úspěšným absolventem

Beseda s úspěšným absolventem

15. 06. 2018

Velice nás těší, když se k naší škole hlásí naši bývalí absolventi. Máme radost z toho, že jsme jim pomohli nastartovat kariéru v oboru, který u nás vystudovali, že nabyté vědomosti uplatňují v praxi. Jedním z nich je i pan Luboš Pondělíček, který ve středu 13. 6. 2018 besedoval s žáky 3. ročníku oboru Logistické a finanční služby. Neformálním způsobem a osobním příkladem zaujal všechny posluchače. V závěru besedy byl prostor i na zodpovězení otázek.

Vedení školy děkuje za přínosnou besedu panu Pondělíčkovi a Ing. Nobilisové za organizaci. Fotografie z besedy najdete zde.

Lidické události

Lidické události

15. 06. 2018

Ve středu 13. 6. 2018 se vybraní žáci třídy A1 zúčastnili spolu s vyučující českého jazyka Mgr. Zdeňkou Hlavničkovou besedy s přeživšími lidickými dětmi ve Státní vědecké knihovně v Kladně. Poutavé vyprávění paní Marie Šupíkové, která se dostala do německé rodiny v Polsku jako desetiletá, vzalo za srdce všechny zúčastněné. Přišla o otce i bratra, s maminkou se setkala po válce, ale ta brzy umřela a ona byla vychovávána tetou, které se její 3 děti nevrátily. Po svém návratu hovořila pouze německy. Pan Pavel Horešovský se narodil 16 dní před lidickou tragédií, než nacisté zastřelili jeho otce a dalších 172 lidických mužů. Jeho matka byla odvezena do koncentračního tábora a on strávil téměř 3 roky v německém sirotčinci v pražské Krči. Po válce si ho vyzvedl děda, vrátila se i maminka. Žáci odcházeli po besedě plní dojmů. Rozšířili si své poznatky o lidické tragédii.

Projektový den se vydařil

Projektový den se vydařil

12. 06. 2018

Výročí lidické tragédie se v červnu promítá do mnoha vzpomínkových akcích na Kladensku. V pondělí 11. 6. 2018 se v SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše v Kladně uskutečnil projekt Otisky lidické minulosti. Měl dva zásadní záměry. Jako nosné téma bylo připomenutí lidických událostí v historickém kontextu i jejich význam pro současnost. Druhou rovinou byl konkrétní vztah této školy k zavražděným lidickým mužům.

Projektový den probíhal na školním dvoře, kde se žáci účastnili vědomostní soutěže a tvůrčích dílen. Na dalších stanovištích bylo připraveno pamětnické pásmo, filmové zpracování lidických událostí a pietní místo u obrazu Lidice. Do projektu se zapojili všichni žáci školy, aktivně pracovali na stanovištích a průběh dne hodnotili velmi kladně.

Vedení školy děkuje všem pedagogickým pracovníkům za výbornou organizaci akce. Fotografie z projektového dne najdete zde.

Exkurze do Temelína, výlet do Písku

Exkurze do Temelína, výlet do Písku

12. 06. 2018

Ve středu 6. 6. 2018 se žáci tříd V1, V2 a L3 účastnili tematického zájezdu do jižních Čech. Prvním cílem byla jaderná elektrárna Temelín. Komentovaná prohlídka přinesla účastníkům velké množství zajímavých informací, které výborně doplnily jejich teoretické znalosti. Dalšími cíli byly zámek Hluboká a město Písek. Tato atraktivní místa výletníky nadchla, při večerním návratu do Kladna bylo možné konstatovat, že se akce opravdu vydařila. Vedení školy děkuje Mgr. Vejrážkové, Mgr. Grundové a Bc. Neumannové za organizaci. Fotogalerie je zde.

Projektový den Otisky lidické minulosti

Projektový den Otisky lidické minulosti

08. 06. 2018

V pondělí 11. 6. 2018 bude probíhat celoškolní projekt Otisky lidické minulosti. Podrobné informace obdrží žáci od třídních učitelů. Plakát naleznete zde.

Exkurzní vyučování v Praze

Exkurzní vyučování v Praze

06. 06. 2018

V úterý 5. 6. 2018 navštívili žáci tříd L1 a S1 Židovské muzeum v Praze. V nabitém tříhodinovém programu se dozvěděli zajímavé informace, s průvodkyní si prošli historické objekty – Staronová a Klausová synagoga, Starý židovský hřbitov. Všichni studenti museli mít pokrývku hlavy, kterou dostali zapůjčenou. V prostorách muzea na ně čekala přednáška věnována nejen synagogám, judaismu, ale konkrétním židovským svátkům a zvykům. K vidění byly svícny, modlitební plášť, část pergamenového svitku a další nadmíru zajímavé předměty.

Žákům se tato vynikající akce velmi líbila, o čemž svědčilo jejich aktivní zapojení do celého programu. Vedení školy děkuje Mgr. Kottové a Mgr. Jelínkové za organizační zajištění. Fotodokumentaci naleznete zde.

Starší aktuality si můžete prohlédnout na této stránce.