cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

všeobecná kritéria platná pro všechny nabízené obory vzdělání

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V SOŠ A SOU KLADNO

Výsledky třetího kola přijímacího řízení naleznete zde.

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání v SOŠ a SOU Kladno v níže uvedených oborech vzdělání:

 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
 • 75-41-M/003 Sociální péče – pečovatelská činnost
 • 75-41-M/004 Sociální péče – sociálněsprávní činnost
 • 37-42-M/01 Logistické a finanční služby
 • 66-41-L/01 Obchodník
 • 65-51-H/01 Kuchař – číšník
 • 64-41-L/524 Podnikání (denní nástavbové vzdělávání)

Přihlášky ke studiu podávejte řediteli školy, prostřednictvím studijního oddělení SOŠ a SOU Kladno, do pondělí 16.8.2010.

Přijímací řízení proběhne dne 24.8.2010 bez přijímacích zkoušek.

Výsledky druhého kola přijímacího řízení naleznete zde.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 – studijní obor

75-41-M/004 Sociální péče – sociálněsprávní činnost (denní forma vzdělávání)

Úspěšné ukončení školní docházky doložené vysvědčením z 9. ročníku základní školy nejpozději do 9.7. 2010.

Přijímací zkoušky se nekonají. Rozhodne pořadí stanovené na základě průměrného prospěchu za  2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Dalším kritériem hodnocení bude prospěch dosažený na ZŠ v předmětech český jazyk, občanská výchova, přírodopis a matematika.

Pro školní rok 2010/2011 je předpokládaný počet přijímaných žáků na obor vzdělání 75-41-M/004 Soc. péče - sociálněsprávní činnost 14+1 místo v odvolacím řízení.

Výsledky prvního kola přijímacího řízení naleznete zde.

75-41-M/003 Sociální péče – pečovatelská činnost (denní forma vzdělávání)

Úspěšné ukončení školní docházky doložené vysvědčením z 9. ročníku základní školy nejpozději do 9.7. 2010.

Přijímací zkoušky se nekonají. Rozhodne pořadí stanovené na základě průměrného prospěchu za  2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Dalším kritériem hodnocení bude prospěch dosažený na ZŠ v předmětech český jazyk, občanská výchova, přírodopis a výtvarná výchova.

Pro školní rok 2010/2011 je předpokládaný počet přijímaných žáků na obor vzdělání 75-41-M/003 Soc. péče - pečovatelská činnost 14+1 místo v odvolacím řízení.

Výsledky prvního kola přijímacího řízení naleznete zde.

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (denní forma vzdělávání)

Úspěšné ukončení školní docházky doložené vysvědčením z 9. ročníku základní školy nejpozději do 9.7. 2010.

Přijímací zkoušky se nekonají. Rozhodne pořadí stanovené na základě průměrného prospěchu za  2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Dalším kritériem hodnocení bude prospěch dosažený na ZŠ v předmětech český jazyk, občanská výchova a matematika.

Pro školní rok 2010/2011 je předpokládaný počet přijímaných žáků na obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 28+2 místa v odvolacím řízení.

Výsledky prvního kola přijímacího řízení naleznete zde.

37-42-M/01 Logistické a finanční služby (denní forma vzdělávání)

Úspěšné ukončení školní docházky doložené vysvědčením z 9. ročníku základní školy nejpozději do 9.7. 2010.

Přijímací zkoušky se nekonají. Rozhodne pořadí stanovené na základě průměrného prospěchu za  2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Dalším kritériem hodnocení bude prospěch dosažený na ZŠ v předmětech první cizí jazyk, český jazyk, matematika a zeměpis.

Pro školní rok 2010/2011 je předpokládaný počet přijímaných žáků na obor vzdělání 37-42-M/01 Logistické a finanční služby 24+1 místo v odvolacím řízení.

Výsledky prvního kola přijímacího řízení naleznete zde.

66-41-L/01 Obchodník (denní forma vzdělávání)

Zdravotní způsobilost pro výkon praxe ve zvoleném oboru (potvrzení od lékaře na přihlášce).

Úspěšné ukončení školní docházky doložené vysvědčením z 9. ročníku základní školy nejpozději do 9.7. 2010.

Přijímací zkoušky se nekonají. Rozhodne pořadí stanovené na základě průměrného prospěchu za  2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Dalším kritériem hodnocení bude prospěch dosažený na ZŠ v předmětech první cizí jazyk, český jazyk, matematika a zeměpis.

Pro školní rok 2010/2011 je předpokládaný počet přijímaných žáků na obor vzdělání 66-41-L/01 Obchodník 28+2 místa v odvolacím řízení.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 – učební obor

Výsledky prvního kola přijímacího řízení naleznete zde.

65-51-H/01 Kuchař – číšník (denní forma vzdělávání)

Zdravotní způsobilost pro výkon praxe ve zvoleném oboru (potvrzení od lékaře na přihlášce).

Úspěšné ukončení školní docházky doložené vysvědčením z 9. ročníku základní školy nejpozději do 9.7. 2010.

Přijímací zkoušky se nekonají. Rozhodne pořadí stanovené na základě průměrného prospěchu za  2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Při případné rovnosti dosažených bodů bude dalším rozhodujícím kritériem prospěch v předmětu matematika.

Pro školní rok 2010/2011 je předpokládaný počet přijímaných žáků na obor vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník 28+2 místa v odvolacím řízení.

Výsledky prvního kola přijímacího řízení naleznete zde.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 – nástavbové vzdělávání

65-41-L/504 Společné stravování – denní forma vzdělávání (pouze pro absolventy s výučním listem v gastronomických oborech)

Nutnost doložení výučního listu nejpozději do 30.6.2010.

Přijímací zkoušky se nekonají. Rozhodne pořadí stanovené na základě průměrného prospěchu za 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku SŠ. Při případné rovnosti dosažených bodů bude dalším rozhodujícím kritériem prospěch v předmětu technologie.

Pro školní rok 2010/2011 je předpokládaný počet přijímaných žáků na obor vzdělání 65-41-L/504 Společné stravování 24+1 místo v odvolacím řízení.

Výsledky přijímacího řízení naleznete zde.

64-41-L/524 Podnikání - denní a dálková forma vzdělávání (obor je určen všem absolventům s výučním listem)

Nutnost doložení výučního listu nejpozději do 30.6.2010.

Přijímací zkoušky se nekonají. Rozhodne pořadí stanovené na základě průměrného prospěchu za 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku SŠ. Při případné rovnosti dosažených bodů bude dalším rozhodujícím kritériem prospěch v předmětu matematika.

Pro školní rok 2010/2011 je předpokládaný počet přijímaných žáků na obor vzdělání 64-41-L/524 Podnikání 24+1 místo v odvolacím řízení.

Pro školní rok 2010/2011 je předpokládaný počet přijímaných žáků na obor vzdělání 64-41-L/524 Podnikání - dálkové 28+2 místa v odvolacím řízení.

Výsledky přijímacího řízení (denní studium) naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení (dálkové studium) naleznete zde.

Nabídka Cateringu

News

10.03.2014,
Spring holiday of our school will be lasting from 10. 03. to 14. 03. 2014.Pokračování

07.03.2014,
The final futsal tournaments of wide region have been held last and this week. Our girls have finished third and our boys have managed to win. We thank all for their excellent representation of our school and Mgr M. Soukupová for her organization of these tournaments and care of our sports teams.Pokračování

03.03.2014,
This week, the school-wide competition in history will be taking place in our school. We wish to all registered students good luck in resolving competing tasks and questions. We thank Mgr R. Vočková for her preparation and coordination of this competition. Pokračování

Fotogalerie

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz