SOŠ a SOU Kladno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kladno, náměstí E. Beneše 2353

Den otevřených dveří, 7.12.2005

Naše škola patří nabídkou svých oborů mezi školy, o které je zájem. Potvrzuje to i hojná účast návštěvníků v den, kdy škola otevřela své dveře zájemcům o případné studium a jejich rodinným příslušníkům. Co zajímavého pro ně bylo připraveno? Vedle připomenutí blížících se Vánoc, jejichž atmosféru připomínala výzdoba ve třídách i chodbách a také vánoční hra provedená žáky naší školy, to byla především nabídka co nejpodrobnějších údajů o jednotlivých studijních oborech vyučovaných na naší škole a dále i informace o životě školy a možnostech trávení volného času v nejrůznějších kroužcích a při dalších aktivitách. To vše mohli návštěvníci získat nejen z předložených materiálů a ukázek prací žáků, ale i osobně při rozhovoru s vyučujícími či našimi žáky. Mnozí z příchozích jistě i ochutnali výrobky kuchyně, práce žáku připravujících se na budoucí povolání kuchař-číšník. Opravdu velkému zájmu se těšila nabídka pro budoucí studenty našich studijních oborů vyzkoušet si nanečisto přijímací zkoušky z českého jazyka, literatury a matematiky. Ačkoli zadané úkoly nebyly nejjednodušší, ve srovnání s předešlými roky byly výsledky lepší. Všichni zájemci z řad žáků 9.tříd, kteří naši školu navštívili, si mohli na památku odnést Osvědčení o absolvování Dne otevřených dveří v SOŠ a SOU, nám. E. Beneše 2353, Kladno, ze dne 7.12.2005.

img img img img img img img img img img img img imgimg img img img img img img img img imgimg img img img img