SOŠ a SOU Kladno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kladno, náměstí E. Beneše 2353

Mistrovství odborných vědomostí a dovedností ČESKÉ REPUBLIKY, březen 2007

img img img img img img img img img