SOŠ a SOU Kladno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kladno, náměstí E. Beneše 2353

Příprava na povolání obor kuchař-číšník pro pohostinství

Naši žáci se připravují na své nelehké povolání pravidelnými konzultacemi v odborných učebnách školy. Na přiložených fotografiích žáci 1. ročníku nacvičují zásady jednoduché obsluhy.

img img img img img img img