SOŠ a SOU Kladno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kladno, náměstí E. Beneše 2353

Poznávací zájezd do Vídně, 26.- 27. 4.2007