cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

SOŠ A SOU KLADNO

Naše škola připravuje v teoretickém i praktickém vyučování své studenty a učně pro budoucí výkon povolání. Škola má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život. Pokračování

AKTUALITY


foto k aktualitě

Školní kolo olympiády v ANJ

22.01.2018 l

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 proběhlo školní kolo olympiády ANJ v kategorii I. - III. ročníků. Soutěže se zúčastnilo 17 studentů, nejlepší z nich byli Michaela Šímová (V1), Josef Kináč (S2), Karel Prach (L2). Děkujeme všem žákům, kteří se olympiády zúčastnili. Vítězům blahopřejeme a Ing. Sladké vedení školy děkuje za organizaci.

Fotografie z vyhlášení výsledků v ředitelně školy najdete zde.foto k aktualitě

Výukový pořad Planeta Země

22.01.2018 l

V pátek 19. 1. 2018 se zúčastnili žáci třídy V2 v kině Hutník geografického pořadu Planeta Země, v letošním roce s názvem "Brazílie-vášnivé srdce Jižní Ameriky". Pořad byl poučný a všem se moc líbil. Cestovatel Adam Lelek navštívil známá brazilská velkoměsta, ale zásadním tématem byl Amazonský prales, Indiáni, kteří se s lidmi z civilizace vidí jen zřídka. Žákům se dostalo názorného vysvětlení co je fotosyntéza, jak důležité jsou pro nás pralesy a co nám hrozí při jejich neustálém kácení. Jako vždy motivoval pan Lelek žáky k lásce k přírodě a touze po poznání. Jako bonus si všichni účastníci odnesli časopis o cestování Koktejl. Vedení školy děkuje Mgr. Soukupové za organizaci této akce.

Fotografie z akce najdete zde.foto k aktualitě

Účastník zahraničních misí v naší škole

18.01.2018 l

Výuku vždy velmi obohatí vyprávění očitého svědka. Žáci se mohli v rámci témat mezinárodní charitativní činnost a politický extremismus dozvědět, jakým způsobem realizuje Armáda ČR zahraniční mise. Profesionální voják se s nimi podělil o zážitky z mírových i bojových misí, přiblížil jim formy konkrétní pomoci. Pro padesát účastníků besedy to byly velmi zajímavě prožité dvě hodiny.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za organizaci a realizaci této přínosné akce.foto k aktualitě

Maturitní zkoušky

18.01.2018 l

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2018.

Více informací najdete zde.
Další aktuality


MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ŠKOLY

ODKAZY

znak Středočeského kraje


Atlas ŠkolstvíBakaláři

Video

Úvodem

Našim budoucím žákům a rodičům

Každý rok se v závěru roku rozhodují žáci devátých tříd, kterou školu si vyberou pro své další vzdělání. Chtěl bych se obrátit nejen na ně, ale i na jejich rodiče. Jsme škola, která nabízí dva typy vzdělání pro absolventy devátých tříd. Jedná se o čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou a tříleté učební obory. Poskytujeme kvalitní vzdělání a připravujeme žáky na budoucí povolání, tak aby se naši absolventi uplatnili na trhu práce.

Přijďte se do naší školy podívat, seznámit se detailně s náplní jednotlivých oborů, setkat se s našimi pedagogy a prohlédnout si prostory školy. Rád se s Vámi setkám při dnech otevřených dveří, ale i při individuálních návštěvách.

Těším se na Vás.

Mgr. Petr Paták, DiS.
ředitel školy

Nabídka Cateringu

Kontakt

Adresa

náměstí Edvarda Beneše 2353
272 01 Kladno
Mapa

Telefon

312 278 041

E-mail

skola@sosasoukladno.cz

Využijte kontaktní formulář > >

Fotogalerie

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz