cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola


AKTUALITY

foto k aktualitě

Nejsme lhostejní

20.03.2018 l

Z iniciativy Mgr. Parmové a Mgr. Sudové je ve škole vyhlášena sbírka na úhradu léčení pejska Ronnyho, který byl brutálně zmlácen svým majitelem. Schránku, do které můžete přispívat, najdete u Mgr. Parmové v místnosti č. 120. Děkujeme všem, kteří se sbírky účastní.foto k aktualitě

Týden ve znamení matematiky – výsledky

19.03.2018 l

V týdnu od 12. 3. 2018 proběhly v naší škole dvě matematické soutěže. První z nich bylo školní kolo Celostátní matematické soutěže pro žáky SOŠ a SOU. V pátek se matematičtí nadšenci účastnili mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která vznikla v roce 1991 v Paříži. V loňském roce se jí účastnilo více než 6 milionů řešitelů z 60 zemí světa.

Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků. Soutěže se zúčastnilo téměř 30 žáků školy. Výsledky z matematické soutěže najdete zde. Fotografie z průběhu soutěže najdete zde.foto k aktualitě

Upozornění pro maturanty v jarním období 2018

15.03.2018 l

Podle vyhlášky č. 177/2009, §6, odst. 3 žák odevzdá řediteli školy vlastní seznam literárních děl podle kritérií uvedených v příkazu ředitele č. 7/2017 Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si, u ústní zkoušky z českého jazyka, z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Seznam literatury odevzdávejte prostřednictvím podatelny školy, tj. u pracovnic studijního oddělení. Poslední termín je ve 13 hodin dne 29. 3. 2018.foto k aktualitě

Křížem krážem staletími

15.03.2018 l

Ve středu 14. 3. 2018 se uskutečnil další ročník již tradiční soutěže Křížem krážem staletími. Své dějepisné znalosti si přišlo poměřit 24 účastníků. Otázky zahrnovaly široký historický tematický okruh, pro účastníky nebyly jednoduché. Nejlépe si s nimi poradil Adam Kühnel z V2, druhé místo obsadil žák L2 Martin Paul a třetí skončila Nadine Čermáková z VS3. Vedení školy chválí všechny účastníky za aktivní přístup, vítězům blahopřeje a Mgr. Vočkové děkuje za přípravu a organizaci soutěže.

Fotografie z vyhlášení soutěže najdete zde.foto k aktualitě

Vodácký kurz

14.03.2018 l

Vážení žáci, v termínu od 24. do 26. června naše škola pořádá vodácký kurz, který proběhne pod vedením instruktorů na řece Berounce. Počet účastníků je omezen. Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Systém Bakaláři

13.03.2018 l

Vážení rodiče a žáci, v návaznosti na nové zabezpečení systému Bakaláři se v současné době nepřihlásíte do systému. Pro zdárné přihlášení postupujte následovně. Postup ke stažení zde. Pro mobilní aplikaci najdete postup přihlášení zde.foto k aktualitě

Týden ve znamení matematiky

12.03.2018 l

V týdnu od 12. 3. 2018 proběhnou v naší škole dvě matematické soutěže. První z nich je školní kolo Celostátní matematické soutěže pro žáky SOŠ a SOU. V pátek se matematičtí nadšenci budou účastnit mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která vznikla v roce 1991 v Paříži. V loňském roce se jí účastnilo více než 6 milionů řešitelů z 60 zemí světa.

Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků. Všem účastníkům přejeme hodně úspěchů.foto k aktualitě

Nesnídáte doma? Máme řešení.

09.03.2018 l

Školní bufet se snaží našim žákům svoji širokou nabídkou zajistit zdravé jídlo po celý den. Stravovací návyky některých našich žáků však nejsou ideální. Mnozí z nich doma ráno nesnídají a do školy přicházejí hladoví jako vlci. Speciálně pro ně je v internetové čajovně a kavárně nově připraveno snídaňové menu.

Nabídku si prohlédněte zde. Těšíme se na Vás a přejeme dobrou chuť.foto k aktualitě

Mezinárodní den žen

08.03.2018 l

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 se nejen v naší škole hovořilo o svátku žen. Dříve narození pamatují MDŽ jako svátek zprofanovaný komunistickým režimem, žáci mají blíže k informacím z hodin dějepisu, že prvopočátek tohoto svátku sahá do předminulého století. Boj za lepší pracovní podmínky a volební právo žen prosazovaly na jednom ze svých protestních shromáždění i statečné ženy 8. března 1908 v New Yorku. A právě v tento den, jen o 110 let později, dostaly všechny zaměstnankyně školy od pana ředitele primulku a přání. Tak vypadal Mezinárodní den žen v naší škole.foto k aktualitě

Video z lyžařského výcviku

07.03.2018 l

Součástí školního vzdělávacího plánu je i v naší škole lyžařský a snowboardový výcvikový kurz. Prioritně je určen žákům prvních ročníků, ale již tradičně se připojili i nadšení lyžaři z vyšších ročníků. Letošní LVVZ se konal v termínu od 18. do 24. 2. 2018 v horském městě Boží Dar.

Vedení školy děkuje všem žákům za skvělou atmosféru a bezproblémový průběh kurzu. Video z LVVZ najdete zde.foto k aktualitě

Stále se zde něco děje

06.03.2018 l

V naší škole jsou dny prázdnin pravidelně využívány k řemeslnickým aktivitám. Nejinak tomu bylo i v minulém týdnu. Do čtyř učeben byly instalovány počítače, které budou žáci využívat při běžné výuce. Tím bylo dokončeno vybavení školy PC technikou špičkové úrovně. Probíhaly i stavební úpravy, především bylo zahájeno budování keramické dílny, malovalo se a opravovaly se některé učebny.

Vedení školy děkuje všem zaměstnancům, kteří o jarních prázdninách odvedli velký kus práce. Foto najdete zde.foto k aktualitě

Úspěšní soutěžící z prvních ročníků

27.02.2018 l

Ve čtvrtek 22. 2. 2018 se v Integrované škole Na Karmeli v Mladé Boleslavi konaly Cukrářské slavnosti. Sešli se zde žáci středních škol, aby předvedli svoji šikovnost a zúročili to, čemu se ve škole učí. Soutěžili cukráři, pekaři, barmani, prodavači a aranžéři. Naše škola byla v soutěži prodavačů zastoupena Michalou Štechovou z PK1. Vytvořila dárkový koš, který v silné konkurenci získal první místo. V soutěži aranžérů bylo zadání vytvořit postavu technikou kašírování (vrstvení novin pomocí tapetového lepidla). Aranžéři 1. ročníku vytvořili postavu Charlieho Chaplina. A byli první.

Vedení školy vítězům blahopřeje, z těchto úspěchů máme velkou radost. Mgr. Schröderové děkujeme za organizaci. Více najdete ve fotogalerii zde. Fotografie z celé soutěže najdete zde (rajče).foto k aktualitě

Úřední hodiny o jarních prázdninách

23.02.2018 l

Vážení, v době jarních prázdnin bude podatelna školy otevřena každý den od 7:00 do 15:00 hodin, ve čtvrtek budou úřední hodiny od 7:00 do 17:00 hodin.foto k aktualitě

Čaj a káva o třetí

22.02.2018 l

V úterý 20. 2. 2018 proběhla v naší škole velmi hezká akce. Ředitel školy pozval zaměstnance na šálek čaje či kávy (pozvánka zde) za účasti bývalé ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mgr. Valachové, Ph.D. Před patnáctou hodinou si zaměstnanci vyslechli úvodní přání paní Valachové, aby káva nebyla od Maryši a příjemné setkání začalo. Hovořilo se o aktuální situaci ve školství, o současných problémech i vizích do budoucna. Bylo to přínosné, pozitivní a poučné.

Vedení školy děkuje všem účastníkům. Fotografie ze setkání najdete zde.foto k aktualitě

Lyžařský výcvik

19.02.2018 l

Součástí školního vzdělávacího plánu je i v naší škole lyžařský a snowboardový výcvikový kurz. Prioritně je určen žákům prvních ročníků, ale již tradičně se připojí i nadšení lyžaři z vyšších ročníků. Letošní LVVZ začal v neděli 18. 2. 2018 odjezdem od školy v 9 hodin. Cílem je chata Slovanka na Božím daru. Přejeme všem účastníkům výborné sněhové podmínky, krásné zážitky a žádné úrazy. Těšíme se na průběžné zprávy ze svahů.

Fotografie z výcviku najdete zde.foto k aktualitě

Exkurzní vyučování – veletrh Holiday World

19.02.2018 l

V pátek 16. 2. 2018 se žáci třídy logistů L3 zúčastnili mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Je to nejvýznamnější akce svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy. Veletrh probíhal společně s gastronomickým veletrhem Top Gastro & Hotel. Cílem této akce je poukázat na vzájemné souvislosti mezi světy cestování a stravování a představit je odborníkům i laikům. Žáci se zaměřili především na prezentaci ČR, v rámci seminární práce na téma Lázně v ČR si vyhledávali informace a materiály k lázeňským městům. Zároveň se v rámci předmětu Logistika cestovního ruchu seznámili s prezentacemi jiných států.
Návštěva veletrhu předčila očekávání žáků a jistě povede k prohloubení znalostí a odborných kompetencí. Vedení školy děkuje Ing. Grundové za organizaci této akce.foto k aktualitě

V Kladenské veverce jsme byli opět úspěšní

14.02.2018 l

Žáci naší školy se každoročně účastní soutěže Kladenská veverka, což je mezinárodní výtvarná, fotografická a literární soutěž. Letos bylo porotě zasláno 4 850 prací, naši žáci se prezentovali celkem 21 pracemi. Vyhlášení již 29. ročníku proběhlo v pátek 9. 2. 2018 v kině Hutník. Byli jsme úspěšní. Žákyně VS3 Kateřina Drábková se ve své věková kategorii umístila na prvním místě v žánru kresba, žákyně Nadine Čermáková a Lucie Živná z VS3 zvítězily v kategorii Kolektivní práce svými krmítky pro ptáky.

Vedení školy dívkám blahopřeje a Ing. Kautznerové děkuje za organizaci této akce. Fotografie výrobků a z vyhlášení soutěže najdete zde.foto k aktualitě

Statečné dárkyně krve

14.02.2018 l

Žáci a pedagogové naší školy se každoročně zapojují do dárcovství krve. V únoru se do této velmi významné aktivity zapojila děvčata z VS3. Krev darovala: Anna Kindlová, Lucie Živná, Anna Kovaříková a Bára Chvojsíková. Lucie Živná byla dokonce letošní první dárkyní narozenou v roce 2000! Dívky byly statečné a celá akce proběhla bez problémů i zásluhou milého a vstřícného personálu Hematologicko - transfuzního oddělení nemocnice Kladno.

Vedení školy velmi děkuje dívkám i Mgr. Jelínkové, která je také aktivní dárkyní. Fotografie najdete zde.foto k aktualitě

Filmový klub Beneše

13.02.2018 l

Členové filmového klubu Beneš si Vás dovolují pozvat na další promítání filmu Duhový šampionát. Více informací najdete zde.foto k aktualitě

Jsme v národním finále

09.02.2018 l

V pátek 9. 2. 2018 vybojovala naše děvčata ve florbalovém turnaji FLORBAL CHALLENGE postup do národního finále. Postup si děvčata zajistila z 1. místa v krajském kole, kdy porazila OA Čáslav 3:2, GaSOŠE Sedlčany 2:0, Gymnázium Čáslav 3:1, Gymnázium Nymburk 3:1.

Vítězná sestava naší školy: Jarešová Veronika (V2), Řezáčová Lucie (L2), Krézlová Gabriela (S2), Dušková Aneta (VS3), Švejcarová Tereza (V1), Klainová Denisa (S1), Kyselá Veronika (V1), Houdová Kateřina (S1), Jůzová Veronika (V1), Hrabětová Adéla (V1). Nejlepší brankářkou turnaje byla vyhlášena Veronika Jarešová a nejlepší hráčkou turnaje byla žákyně Lucie Řezáčová.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za organizaci a vedení, celému týmu děvčat za skvělou reprezentaci školy. Držíme Vám palce v národním finále. Fotografie z turnaje najdete zde.foto k aktualitě

Volný den

08.02.2018 l

Vážení rodiče a žáci,

v souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuje ředitel školy pro žáky dne 9. 2. 2018 z personálních a organizačních důvodů volný den.foto k aktualitě

!!!POZOR, ZMĚNA!!!

07.02.2018 l

Ve čtvrtek, 8. 2. 2018, budou z důvodu nemoci upraveny úřední hodiny studijního oddělení a podatelny školy a to od 7:00 do 15:00 hodin. V případě potřeby je možné nás kontaktovat na telefonním čísle 312 278 043 nebo 725 802 214. Děkujeme za pochopení.foto k aktualitě

Modernizace školy pokračuje

06.02.2018 l

Pololetní prázdniny byly prázdninami pro žáky, nikoli však pro zaměstnance školy. Probíhala školení pedagogů a renovace učeben a kabinetů. Vybavení cvičebny se rozšířilo o profi posilovací stroje, do čtyř učeben byly přidány stoly, na které bude instalováno vždy po 8 počítačích, které budou využívány při běžné výuce, dvě učebny se podařilo vybavit novým nábytkem. Bylo pamatováno i na učitele. Ve třech kabinetech se kompletně rekonstruovalo. Vymalovalo se, položilo se lino a byl instalován nový nábytek. Všemi těmito novinkami si naše škola zvedla laťku technické vybavenosti a estetické úrovně zase o poznání výše.

Vedení školy děkuje všem provozním zaměstnancům za práci. Fotografie z renovace prostor najdete zde.foto k aktualitě

Úspěšná florbalistka

06.02.2018 l

Rádi zveřejňujeme úspěchy našich žáků. Na počátku února se v Polsku (Nowy Tomyšl, Rakoniewice Zbaszyn) konal Mezinárodní turnaj florbalistek do 19 let Polish Cup 2018. V řadách české reprezentace nastoupila i naše žákyně třídy L2 Lucie Řezáčková. Dívky bojovaly velmi úspěšně, ale na zlatý kov nedosáhly, ve finále podlehly Švýcarkám. Vedení školy Lucii k druhému místu blahopřeje, máme z jejího úspěchu radost a do dalších zápasů přejeme hodně štěstí.

Fotografie najdete zde.foto k aktualitě

Když se maturitní ples vydaří

05.02.2018 l

Sobotní večer 3. 2. 2018 patřil maturitnímu plesu naší školy. V Domě kultury na Sítné se sešli maturanti tříd V4, LS4, POD2 a PODD3 se svými pedagogy, rodiči, příbuznými a přáteli. Slavnostní atmosféru vytvářelo nejen radostné očekávání pečlivě připraveného programu, ale i přenádherné plesové róby přítomných dívek a dam i tmavé obleky pánské části účastníků. Průvodcem večera byl moderátor Jakub Kotek, kterému se spolu se skupinou Globus Band dařilo do posledního místečka vyprodaný DK držet v radostném a pohodovém rytmu celý večer. Projevy žáků, ředitele školy, šerpování, přípitek, zlatý déšť, sóla pro pedagogy, rodiče, foto na mnoho způsobů, půlnoční překvapení - opravdu nic letošnímu plesu nechybělo.

Vedení školy děkuje Ing. Grundové za bezchybnou organizaci, třídním učitelkám a maturantům za krásný průběh celého večera. Fotogalerii připravujemefoto k aktualitě

Otevřeli jsme dveře veřejnosti

02.02.2018 l

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 se uskutečnil poslední Den otevřených dveří v letošním školním roce. Pro návštěvníky byly již tradičně připraveny podrobné informace o studijních i učebních oborech, které příchozím podávali nejen pedagogové, ale i žáci školy. V učebních oborech si bylo možné vyzkoušet různé techniky v aranžérské dílně i míchání koktejlů ve školní internetové kavárně. Potěšilo nás, že zájem o studium na naší škole je trvale velký, tento Den otevřených dveří navštívilo více než 80 uchazečů v doprovodu svých rodičů.

Více uvidíte zde.foto k aktualitě

Den otevřených dveří

29.01.2018 l

Vážení rodiče a uchazeči o studium, zveme Vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOŠ a SOU Kladno, který se koná ve čtvrtek 1. 2. 2018 od 12:30 do 18:00 hodin.

Přijďte se do naší školy podívat, seznámit se detailně s náplní jednotlivých oborů, setkat se s našimi pedagogy a prohlédnout si prostory školy. Rádi se s Vámi setkáme a pomůžeme Vám s výběrem oboru.

Těšíme se na Vás.foto k aktualitě

Změna rozvrhu hodin

28.01.2018 l

Z organizačních a personálních důvodů bude od čtvrtka 1. 2. 2018 platit nový rozvrh hodin. Aktualizovaný rozvrh hodin najdete zde.foto k aktualitě

Projekt kuchařů

28.01.2018 l

V pondělí 29. 1. 2018 se žáci třídy K2 účastnili další části projektu IREAS – Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii. Ve čtyřhodinovém bloku se pod vedením zkušeného lektora věnovali nejdříve teoreticky, posléze i prakticky, otázkám spojeným s finanční gramotností. Cílem projektu je připravit žáky nejen pro jejich profesní dráhu, ale vést je i k úspěšnému zvládání občanských kompetencí. Žáci i lektor byli s průběhem další projektové aktivity spokojeni.foto k aktualitě

Allegro Praha 2018 a naše škola

28.01.2018 l

Spolupráce SOŠ a SOU s Hudební akademií Praha začala již na podzim 2017, kdy jsme se stali spolupořadateli muzikálu v anglickém jazyce v kladenském divadle. Nyní se realizovala další etapa. Hudební akademie pořádala ve dnech 27. – 28. 1. 2018 v překrásném prostředí Kaiserštejnského paláce uměleckou soutěž Allegro 2018. Pro soutěžící v rozličných kategoriích byly vedle diplomů připraveny i věcné ceny. Jejich výrobou se v minulých týdnech zabývaly aranžérky. Dle vlastních návrhů vytvořily ceny, které se dle informací z dekorování vítězů moc líbily. Máme z toho upřímnou radost, děkujeme aranžérům i učitelkám ODV paní Procházkové a paní Valerové.

Ceny si můžete prohlédnout zde. Více informací o HAP najdete zde.

Zobrazit všechny aktuality


Nabídka Cateringu

Aktuality

20.03.2018,
Z iniciativy Mgr. Parmové a Mgr. Sudové je ve škole vyhlášena sbírka na úhradu léčení pejska Ronnyho, který byl brutálně zmlácen svým majitelem. Schránku, do které můžete přispívat, najdete u Mgr. Parmové v místnosti č. 120. Děkujeme všem, kteří se sbírky účastní.Pokračování

19.03.2018,
V týdnu od 12. 3. 2018 proběhly v naší škole dvě matematické soutěže. První z nich bylo školní kolo Celostátní matematické soutěže pro žáky SOŠ a SOU. V pátek se matematičtí nadšenci účastnili mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která vznikla v roce 1991 v Paříži. V loňském roce se jí účastnilo více než 6 milionů řešitelů z 60 zemí světa.

Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků. Soutěže se zúčastnilo téměř 30 žáků školy. Výsledky z matematické soutěže najdete zde. Fotografie z průběhu soutěže najdete zde.Pokračování

15.03.2018,
Podle vyhlášky č. 177/2009, §6, odst. 3 žák odevzdá řediteli školy vlastní seznam literárních děl podle kritérií uvedených v příkazu ředitele č. 7/2017 Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si, u ústní zkoušky z českého jazyka, z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Seznam literatury odevzdávejte prostřednictvím podatelny školy, tj. u pracovnic studijního oddělení. Poslední termín je ve 13 hodin dne 29. 3. 2018.Pokračování

Fotogalerie

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz