cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

OP VVV

Šablony pro SOŠ a SOU Kladno

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004989

Projekt má za cíl podpořit kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech ICT a nových výukových metod. Jako další aktivity jsou zařazeny personální šablony, jež posílily pedagogický sbor o odborníky v oblastech školního kariérového poradenství, speciálního pedagoga a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů.

Hlavním cílem této podpory je omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Všechny aktivity v naší škole směřují ke zkvalitnění výuky se zaměřením na všestranný rozvoj osobnosti žáků a to i v kontextu zahraničních zkušeností.

Nabídka Cateringu

Aktuality

23.04.2018,
Výsledky přijímacího řízení obor Aranžér zde.
Výsledky přijímacího řízení obor Kuchař zde.
Výsledky přijímacího řízení obor Prodavač zde.

další dokumenty ke stažení:
Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení zde.
Vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu zde.
Vzor evidenční karty zde. Pokračování

20.04.2018,
Informace se týkají uchazečů, kteří se hlásí do tříletých učebních oborů. Více informací najdete zde. Pokračování

19.04.2018,
V tomto týdnu se uskutečnilo olympijské klání v anglickém jazyce pro tříleté učební obory. Zúčastnilo se celkem 17 žáků oborů Kuchař-číšník a Prodavač. Nejlepší byl David Baroch ze třídy K2, druhý se umístil Marek Benda (K3), o třetí příčku se podělili Jan Suchan (K3) a Štěpán Kubín (K1). Vítězům blahopřejeme, všem účastníkům děkujeme za to, že se aktivně zapojili a Mgr. Fichtnerové za organizaci olympiády.

Na přijetí vítězů v ředitelně se můžete podívat zde.Pokračování

Fotogalerie

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz