cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

Informace o přijímacím řízení 2017/2018

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do maturitních oborů pro školní rok 2017/2018

Obor: 37-42-M/01 Logistické a finanční služby - zde
Obor: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - zde
Obor: 75-41-M/01 Sociální činnost - zde
Obor: 66-41-L/01 Obchodník - zde
Obor: 64-41-L/51 Podnikání - zde
Obor: 64-41-L/51 Podnikání (dálkové) - zde
Obor: 65-41-L/51 Gastronomie - zde

Další postup najdete zde.

Dále připomínáme všem přijatým uchazečům do tříletých učebních oborů, že posledním termínem pro odevzdání zápisových lístků je 9. 5. 2017.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do učebních oborů pro školní rok 2017/2018

Obor: 66-52-H/01 Aranžér - zde
Obor: 65-51-H/01 Kuchař – číšník - zde
Obor: 66-51-H/01 Prodavač - zde

Bližší informace pro přijaté i nepřijaté informace - zde

Orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny přijímacího řízení 2017

pro učební obory Aranžér, Prodavač, Kuchař - číšník
pro maturitní obory Veřejnosprávní činnost, Sociální činnost, Logistické a finanční služby, Obchodník
pro nástavbové obory Gastronomie, Podnikání (denní a dálkové)

V případě, že v přijímacím řízení nebudete úspěšní, doporučujeme podat IHNED po doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Je velká šance, že na základě tohoto odvolání budete přijati. Vzor tohoto odvolání je k dispozici zde.


Vážení uchazeči,

naše škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353 vyhlašuje jménem ředitele, Mgr. Petra Patáka, DiS., ve shodě s § 59, § 60, § 60 a, § 60 b, § 60 c, § 60 d, § 60 e, § 60 f, § 60 g a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.353/2016 Sb., vše v platném znění, přijímací řízení pro tyto obory:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:

Harmonogram přijímacího řízení pro tento typ vzdělávání ke stažení zde.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou: nástavbové studium

Harmonogram přijímacího řízení pro tento typ vzdělávání ke stažení zde.

Střední vzdělání s výučním listem:

Harmonogram přijímacího řízení pro tento typ vzdělávání ke stažení zde.

Nabídka Cateringu

Aktuality

20.03.2018,
Z iniciativy Mgr. Parmové a Mgr. Sudové je ve škole vyhlášena sbírka na úhradu léčení pejska Ronnyho, který byl brutálně zmlácen svým majitelem. Schránku, do které můžete přispívat, najdete u Mgr. Parmové v místnosti č. 120. Děkujeme všem, kteří se sbírky účastní.Pokračování

19.03.2018,
V týdnu od 12. 3. 2018 proběhly v naší škole dvě matematické soutěže. První z nich bylo školní kolo Celostátní matematické soutěže pro žáky SOŠ a SOU. V pátek se matematičtí nadšenci účastnili mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která vznikla v roce 1991 v Paříži. V loňském roce se jí účastnilo více než 6 milionů řešitelů z 60 zemí světa.

Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků. Soutěže se zúčastnilo téměř 30 žáků školy. Výsledky z matematické soutěže najdete zde. Fotografie z průběhu soutěže najdete zde.Pokračování

15.03.2018,
Podle vyhlášky č. 177/2009, §6, odst. 3 žák odevzdá řediteli školy vlastní seznam literárních děl podle kritérií uvedených v příkazu ředitele č. 7/2017 Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si, u ústní zkoušky z českého jazyka, z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Seznam literatury odevzdávejte prostřednictvím podatelny školy, tj. u pracovnic studijního oddělení. Poslední termín je ve 13 hodin dne 29. 3. 2018.Pokračování

Fotogalerie

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz