logo Kladno

Dny otevřených dveří

Vážení rodiče a žáci,
zveme Vás na dny otevřených dveří SOŠ a SOU Kladno, které se konají 21. 11. 2019, 12. 12. 2019 a 22. 1. 2020 od 13:30 do 18:00 hodin.

Pokud Vám výše zmíněné termíny nevyhovují, je možné se domluvit s vedením na individuální prohlídce školy. Kontaktujte nás zde.

Našim budoucím žákům a rodičům

Každý rok se v závěru roku rozhodují žáci devátých tříd, kterou školu si vyberou pro své další vzdělání. Chtěl bych se obrátit nejen na ně, ale i na jejich rodiče. Jsme škola, která nabízí dva typy vzdělání pro absolventy devátých tříd. Jedná se o čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou a tříleté učební obory. Poskytujeme kvalitní vzdělání a připravujeme žáky na budoucí povolání, tak aby se naši absolventi uplatnili na trhu práce.

Přijďte se do naší školy podívat, seznámit se detailně s náplní jednotlivých oborů, setkat se s našimi pedagogy a prohlédnout si prostory školy. Rád se s Vámi setkám při dnech otevřených dveří, ale i při individuálních návštěvách.

Těším se na Vás.

Mgr. Petr Paták, DiS.
ředitel školy

Další fotografie ze dne otevřených dveří