logo Kladno

Aktuální informace k přijímacímu řízení – aktualizace ze dne 22. 3. 2021

Pro přijímací řízení do tříletých učebních oborů došlo k těmto změnám:

  • Nahlížení do spisu – možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné využít dne 17. 5. 2021.
  • Vyhlášení výsledků – výsledky přijímacího řízení budou na budově školy a webových stránkách zveřejněny až 19. května 2021 nikoli 22. dubna 2021 jak bylo uvedeno.
  • Zápisové lístky - Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění výsledků), tj. do 2. června 2021.

Pro přijímací řízení do maturitních čtyřletých oborů došlo zatím k těmto změnám:

  • Školní přijímací zkouška – školní zkouška, tj. on-line test z matematiky (9:00 hodin) a českého jazyka a literatury (11:00 hodin) se bude konat až 5. května 2021 a v náhradním termínu 12. května 2021 nikoli 14. dubna a 21. dubna 2021 jak bylo uvedeno.
  • Nahlížení do spisu – možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné využít dne 18. 5. 2021.
  • Vyhlášení výsledků – výsledky přijímacího řízení budou na budově školy a webových stránkách zveřejněny až 19. května 2021 nikoli 28. dubna 2021 jak bylo uvedeno.
  • Zápisové lístky - Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění výsledků), tj. do 2. června 2021.

Pro přijímací řízení do nástavbového studia, dvouletý obor Podnikání došlo k těmto změnám:

  • Jednotná přijímací zkouška - písemné testy uskuteční až v termínu 3. a 4. května 2021 nikoli 12. a 13. dubna 2021 jak bylo uvedeno ve všech materiálech.
  • Nahlížení do spisu – možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné využít dne 18. 5. 2021.
  • Vyhlášení výsledků – výsledky přijímacího řízení budou na budově školy a webových stránkách zveřejněny až 19. května 2021 nikoli 29. dubna 2021 jak bylo uvedeno.