logo Kladno

Aktuální informace k přijímacímu řízení

Aktualizace ze dne 22. 4. 2021

Učební obory

Všechny podklady přijímacího řízení jsou zpracovány a probíhá příprava podkladů pro vyhlášení výsledků a tisk rozhodnutí. Zákonným zástupcům byl odeslán tzv. informační dopis a byli kontaktováni prostřednictvím e-mailu uvedeného v přihlášce ke studiu.

 • Nahlížení do spisu – možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné využít dne 17. 5. 2021.
 • Vyhlášení výsledků – výsledky přijímacího řízení budou na budově školy a webových stránkách zveřejněny 19. května 2021.
 • Zápisové lístky – zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění výsledků), tj. do 2. června 2021.

Maturitní obory

Proběhla kontrola formální správnosti doručených přihlášek a zpracování podkladů dosavadního studia uchazečů. Zákonným zástupcům byl odeslán tzv. informační dopis a byli kontaktováni prostřednictvím e-mailu uvedeného v přihlášce ke studiu. Další organizační pokyny k on-line přijímacím zkouškám budou zasílány v týdnu od 26. 4. 2021 prostřednictvím přidělených !!!!!!školních e-mailů!!!!!!!!, žádáme tedy o jejich pravidelnou kontrolu.

 • Školní přijímací zkouška – školní zkouška, tj. on-line test z matematiky (9:00 hodin) a českého jazyka a literatury (11:00 hodin) se bude konat 5. května 2021 a v náhradním termínu 12. května 2021 (náhradního termínu lze využít jen v případě doručení písemné omluvy řediteli školy). Školní zkouška bude probíhat formou on-line testu, není tedy nutné, aby byl uchazeč testován.
 • Nahlížení do spisu – možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné využít dne 18. 5. 2021.
 • Vyhlášení výsledků – výsledky přijímacího řízení budou na budově školy a webových stránkách zveřejněny 19. května 2021.
 • Zápisové lístky – zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění výsledků), tj. do 2. června 2021.

Nástavbové studium, Podnikání

Proběhla kontrola formální správnosti doručených přihlášek a zpracování podkladů dosavadního studia uchazečů. Zákonným zástupcům nebo plnoletým uchazečům byl odeslán tzv. informační dopis a byli kontaktováni prostřednictvím e-mailu uvedeného v přihlášce ke studiu. Na kontaktní e-mail byla odeslána i pozvánka k účasti k jednotné přijímací zkoušce.

 • Jednotná přijímací zkouška - písemné testy uskuteční v termínu 3. a 4. května 2021 – POZOR účast na JPZ je podmíněna předložením potvrzení o negativním výsledku neinvazivního preventivního antigenního testu v rámci školního testování žáků. Test provádí škola, ve které je uchazeč žákem. Tento doklad lze nahradit:
  • potvrzením, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19
  • dokladem o negativním výsledku vyšetření ve zdravotnickém zařízení
  • dokladem o provedeném očkování proti COVID-19
 • Nahlížení do spisu – možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné využít dne 18. 5. 2021.
 • Vyhlášení výsledků – výsledky přijímacího řízení budou na budově školy a webových stránkách zveřejněny 19. května 2021.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.