cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

Projekty a granty

Atraktivní pokračování projektu pro kuchaře

Dne 4.12.2017 se naši žáci třídy K2 společně se žáky SOU Písek zúčastnili v rámci projektu Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii workshopu - Úprava ryb a mořských plodů pod vedením šéfkuchaře Pavla Bortníka.

Ve školní kuchyni bylo celý den živo. Šéfkuchař předváděl tepelné úpravy ryb a mořských plodů, žáci si vyzkoušeli přípravu tataráku z lososa, zpracování chobotnice i dalších mořských plodů. Seznámili se například s metodou Sous vide, s mnoha ingrediencemi, postupy a vše si sami vyzkoušeli.

Vedení školy děkuje Mgr. Smitalovi za zajištění projektu. Fotografie z workshopu najdete zde.Projektový pobyt kuchařů – číšníků

V letošním školním roce pokračuje projekt IREAS, do kterého je naše škola zapojena. Pět žáků oboru kuchař-číšník se účastnilo v termínu 25. 9. – 29. 9. 2017 praktického týdne, který probíhal v krásném prostředí zámku ve Štěkeni. Spolu s žáky ze středních škol ze Sokolova a Havlíčkova Brodu absolvovali náročný, ale především velmi zajímavý program. Po seznamovacím bloku se zástupci Asociace kuchařů a cukrářů ČR věnovali tématům proč být kuchařem, možnosti uplatnění i dalším praktickým informacím. Poté už následovaly workshopy – byliny (v poznávání byl nejlepší náš žák Honza Suchan), maso a koření, příprava teplého menu, finger food (ke konzumaci nepotřebujeme příbor), příprava rautu, grilování. Pro žáky byl tento pobyt obrovským přínosem, nejen po odborné stránce, ale i v porovnání zkušeností a učení se týmové práci. Týden byl zakončen předáním diplomů a certifikátů. Vedení školy děkuje žákům za výbornou reprezentaci školy a Mgr. Aleně Pavlíčkové za bezchybné zajištění celé akce.

Zakončení projektu pro kuchaře

Týden od 22. 5. 2017 tráví někteří žáci třídy K2 v Jincích. Účastní se tam závěrečné části projektu Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii. Absolvují velmi bohatý program, který začal seznamováním týmů z jednotlivých škol prostřednictvím komunikačních her, následovat budou profesní, poznávací i sportovní aktivity.


Škola se zapojila do projektu IREAS

Skvělá zpráva pro všechny žáky, kteří v naší škole studují učební obor Kuchař - číšník. Škole se podařilo zapojit se ve spolupráci se společností IREAS do evropského projektu s názvem Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii.

Hlavním cílem projektu je posílení exekutivního a praktického vyučování žáků v oborech SŠ bez maturitní zkoušky na základě zvýšení motivace žáků k vzdělávání a zlepšení praktických dovedností s akcentem na uplatnění žáků v jejich budoucím zaměstnání.


Projekt se skládá ze dvou na sebe navazujících aktivit – „Cyklu workshopů“ a „Exekutivních a praktických týdnů“.

Více o projektu najdete zde. Informace o workshopech jsou ke stažení zde. Fotografie z dnešní netradiční výuky jsou k nahlédnutí zde.

Pokračujeme v projektu


Ryby a chobotnice v kuchyni naší školy

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 pokračoval projekt Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii. Na programu setkání byla praktická část projektu. Do školy přijel zástupce Asociace kuchařů a cukrářů lektor pan Pavel Bortník, který je zároveň i komisařem na gastronomických soutěžích. Téma jeho setkání s žáky bylo mořské ryby a plody moře. Spolu s žáky naší školy bylo přítomno v rámci projektu i osm žáků SOU z Písku. Ve cvičné školní kuchyni bylo celý den opravdu co sledovat. Lektor předváděl tepelné úpravy mořských ryb, žáci si vyzkoušeli přípravu tataráku z lososa, zpracování chobotnice i dalších mořských potvor. Dostalo se jim velkého množství informací o ingrediencích, které se používají, seznámili se s různými technologickými postupy, ale především si vše mohli vyzkoušet.

Žáci byli z této akce nadšeni, každý z nich obdržel i certifikát. Fotografie z workshopu najdete zde.


Projekt pro kuchaře-číšníky pokračuje

V pondělí 20. 3. 2017 začali žáci třídy K2 první hodinu výukou v nové počítačové učebně. Na tom by nebylo nic výjimečného, kdyby probíhala jedna z hodin ICT. Ale nebylo tomu tak. Na programu bylo pokračování projektu Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii. Lektor na dálku prostřednictvím skype hovořil se studenty o internetovém bankovnictví, o jeho přednostech i nebezpečích. Žáci vykonávali aktivity v oblasti osobního rozpočtu, platebních karet i nákupu na internetu. V diskusi se zabývali i finanční svobodou a účastnili se i uměle vytvořené hazardní hry. Tento workshop byl zaměřený především na praktické dovednosti z oblasti finanční gramotnosti, proto se setkal s mimořádným zájmem.


Nabídka Cateringu

Aktuality

15.12.2017,
Ve čtvrtek 14. 12. 2017 se žáci třídy K3 zúčastnili exkurzního vyučování v hotelu Alcron v Praze. Hned po příchodu se jich ujala personální manažerka hotelu paní Naďa Polreichová. Nejdříve velmi poutavě hovořila o historii hotelu, jeho současném chodu a poté následovala prohlídka. Žáci viděli největší hotelové apartmá, prohlédli si michelinskou restauraci, její zázemí a kuchyň. Bohužel nedošlo k setkání s prvním držitelem michelinské hvězdy u nás s panem Paulusem. V době návštěvy hotelu probíhal v jeho prostorách dobročinný bazar, kterého se naši žáci účastnili a přispěli nemalou částkou, za což od paní manažerky sklidili velké poděkování. Exkurze byla vedením hotelu hodnocena velmi pozitivně a končila pozváním pro další žáky naší školy.

Vedení školy děkuje Mgr. Schröderové a Mgr. Parmové za organizaci této akce.Pokračování

14.12.2017,
Naposledy v tomto kalendářním roce jsme otevřeli dveře veřejnosti, aby zájemci o studium v naší škole získali konkrétní představy o studijních i učebních oborech, které nabízíme. Pedagogický sbor i pomocníci z řad studentů podávali informace a zapojovali příchozí do tvůrčích dílen. K vidění byla vánoční hra v podání studentek oboru Sociální činnost. Již tradičně jsme pamatovali na pomoc druhým. Probíhala sbírka přikrývek a oblečení pro lidi bez domova, pokračovala i sbírka hrnečků a plyšáků.

Vedení školy děkuje všem, kteří se do Dne otevřených dveří aktivně zapojili. Fotografie ze dne najdete zde.Pokračování

14.12.2017,
Ve středu 13. 12. 2017 uskutečnila Farní charita Beroun přednášku pro žáky oboru Sociální činnost ze třídy S1 a S2. Tématem byla pomoc osobám bez domova. Pracovníci Farní charity Beroun studentům podrobně popsali, jaký je hlavní úkol a cíl jejich práce. Studenti během přednášky kladli otázky, jakým způsobem je možné těmto osobám pomáhat, jak se tito lidé začleňují do běžného života a mnoho jiných dotazů. Během dne se ve škole uskutečnila pro Farní charitu Beroun sbírka dek a oblečení. Děkujeme všem, kteří přispěli a Mgr. Jelínkové za organizaci přednášky i charitativní sbírky.

Fotografie z přednášky najdete zde.Pokračování

Fotogalerie

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz