cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY UČEBNÍCH OBORŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 – PODZIMNÍ TERMÍN

Výsledky písemné a praktické části závěrečné zkoušky pro učební obor Kuchař - číšník - podzim 2017

Výsledky písemné a praktické části závěrečné zkoušky pro učební obor Kuchař - číšník - jaro 2017

Výsledky písemné a praktické části závěrečné zkoušky pro učební obor Aranžér - podzim 2017

Výsledky písemné a praktické části závěrečné zkoušky pro učební obor Aranžér - jaro 2017

Jmenování zkušební komise závěrečných zkoušek učebních oborů ve školním roce 2016/2017

Výsledky písemné a praktické části závěrečné zkoušky v podzimním termínu 2015/2016

Podzimní termíny ZZK 2016

Výsledky ZZK 2016


Pokyn pro zpracování samostatné odborné práce učebního oboru Kuchař - číšník.

Jmenování zkušební komise závěrečných zkoušek učebních oborů ve školním roce 2015/2016


Závěrečné zkoušky 2015/2016

Závěrečné zkoušky 2014/2015

Obory prodavač-smíšené zboží a prodavač-průmyslové zboží

Květen 2012
žáci odevzdají vyučujícím cizích jazyků odbornou slovní zásobu z absolvované praxe v cizím jazyce

1. června 2012
písemná část (EKO, OBP, DEV, PEK, ZBO, ANJ, NEJ)

od 4. června 2012
praktická část:

 • 1. zkouška praktických dovedností ověřovaných na smluvním pracovišti za přítomnosti učitelek odborného výcviku a instruktora
 • 2. zkouška praktických dovedností a zkouška z cizího jazyka v odborné učebně v budově školy

15. června 2012
ústní část (ekonomické předměty a zbožíznalství)

Před ústní zkouškou žáci čerpají 4 dny studijního volna.

Obor kuchař-číšník pro pohostinství

Duben 2012
žáci losují témata pro praktickou část zkoušky ze stolničení

Květen 2012
žáci odevzdají zpracované zadání praktické části zkoušky stolničení (slavnostní menu, scénář)
žáci odevzdají vyučujícím cizích jazyků jídelní lístek v cizím jazyce

1. června 2012
písemná část (PAV, STO, TEC, EKO, ANJ, NEJ)

od 4. června 2012
praktická část

 • 1. normování vylosovaného menu v odborné učebně v budově školy
 • 2. zkouška ze stolničení a cizího jazyka v prostorách školy
 • 3. příprava vylosovaného menu v odborné učebně v budově školy

22. června 2012
ústní část (PAV, STO, TEC)

Před ústní zkouškou žáci čerpají 4 dny studijního volna.

Obor aranžér

Únor 2012
žákyně losují témata výkladních skříní

Duben 2012
žákyně odevzdají scénář a libreto (VS)

1. června 2012
písemná část (ARA, PÍS, PRO, DEU, ZBO, ANJ, NEJ)

od 4. června 2012
praktická část

 • 1. práce na PC – zpracování vylosovaného úkolu na počítači
 • 2. konstruované písmo – zpracování zadaného slova
 • 3. aranžování výkladní skříně

15. června 2011
ústní část (ARA, OKR, PÍS, PRO)

Před ústní zkouškou žákyně čerpají 4 dny studijního volna.

Nabídka Cateringu

Aktuality

15.12.2017,
Ve čtvrtek 14. 12. 2017 se žáci třídy K3 zúčastnili exkurzního vyučování v hotelu Alcron v Praze. Hned po příchodu se jich ujala personální manažerka hotelu paní Naďa Polreichová. Nejdříve velmi poutavě hovořila o historii hotelu, jeho současném chodu a poté následovala prohlídka. Žáci viděli největší hotelové apartmá, prohlédli si michelinskou restauraci, její zázemí a kuchyň. Bohužel nedošlo k setkání s prvním držitelem michelinské hvězdy u nás s panem Paulusem. V době návštěvy hotelu probíhal v jeho prostorách dobročinný bazar, kterého se naši žáci účastnili a přispěli nemalou částkou, za což od paní manažerky sklidili velké poděkování. Exkurze byla vedením hotelu hodnocena velmi pozitivně a končila pozváním pro další žáky naší školy.

Vedení školy děkuje Mgr. Schröderové a Mgr. Parmové za organizaci této akce.Pokračování

14.12.2017,
Naposledy v tomto kalendářním roce jsme otevřeli dveře veřejnosti, aby zájemci o studium v naší škole získali konkrétní představy o studijních i učebních oborech, které nabízíme. Pedagogický sbor i pomocníci z řad studentů podávali informace a zapojovali příchozí do tvůrčích dílen. K vidění byla vánoční hra v podání studentek oboru Sociální činnost. Již tradičně jsme pamatovali na pomoc druhým. Probíhala sbírka přikrývek a oblečení pro lidi bez domova, pokračovala i sbírka hrnečků a plyšáků.

Vedení školy děkuje všem, kteří se do Dne otevřených dveří aktivně zapojili. Fotografie ze dne najdete zde.Pokračování

14.12.2017,
Ve středu 13. 12. 2017 uskutečnila Farní charita Beroun přednášku pro žáky oboru Sociální činnost ze třídy S1 a S2. Tématem byla pomoc osobám bez domova. Pracovníci Farní charity Beroun studentům podrobně popsali, jaký je hlavní úkol a cíl jejich práce. Studenti během přednášky kladli otázky, jakým způsobem je možné těmto osobám pomáhat, jak se tito lidé začleňují do běžného života a mnoho jiných dotazů. Během dne se ve škole uskutečnila pro Farní charitu Beroun sbírka dek a oblečení. Děkujeme všem, kteří přispěli a Mgr. Jelínkové za organizaci přednášky i charitativní sbírky.

Fotografie z přednášky najdete zde.Pokračování

Fotogalerie

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz