logo Kladno

Maturitní zkoušky

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, ředitel SOŠ a SOU Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353, určuje následující:

Podání přihlášky žáka k MZ je do 29. 11. 2019. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek PUP z PPP nebo SPC.

Podnikání (denní, dálkové)

Společná část

1. zkouška z českého jazyka a literatury

 • ústní zkouška
 • didaktický test
 • písemná práce

2. volitelný předmět

Cizí jazyk
 • ústní zkouška
 • didaktický test
 • písemná práce
Matematika
 • didaktický test
Profilová část

povinné zkoušky

Praktická zkouška
 • Písemná a elektronická komunikace, účetnictví, učební praxe
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Ekonomika podniku
 • Účetnictví

Veřejnosprávní činnost

Společná část

1. zkouška z českého jazyka a literatury

 • ústní zkouška
 • didaktický test
 • písemná práce

2. volitelný předmět

Cizí jazyk
 • ústní zkouška
 • didaktický test
 • písemná práce
Matematika
 • didaktický test
Profilová část

povinné zkoušky

Praktická zkouška
 • Písemná a elektronická komunikace, veřejné finance
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Právo
 • Veřejná správa

Sociální činnost

Společná část

1. zkouška z českého jazyka a literatury

 • ústní zkouška
 • didaktický test
 • písemná práce

2. volitelný předmět

Cizí jazyk
 • ústní zkouška
 • didaktický test
 • písemná práce
Matematika
 • didaktický test
Profilová část

povinné zkoušky

Praktická zkouška
 • Učební praxe
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Speciální pedagogika, psychologie
 • Pečovatelství, sociální péče

Logistické a finanční služby

Společná část

1. zkouška z českého jazyka a literatury

 • ústní zkouška
 • didaktický test
 • písemná práce

2. volitelný předmět

Cizí jazyk
 • ústní zkouška
 • didaktický test
 • písemná práce
Matematika
 • didaktický test
Profilová část

povinné zkoušky

Praktická zkouška
 • Aplikovaná výpočetní technika, učební praxe
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Finančnictví a ekonomika
 • Logistika služeb

Gastronomie

Společná část

1. zkouška z českého jazyka a literatury

 • ústní zkouška
 • didaktický test
 • písemná práce

2. volitelný předmět

Cizí jazyk
 • ústní zkouška
 • didaktický test
 • písemná práce
Matematika
 • didaktický test
Profilová část

povinné zkoušky

Praktická zkouška
 • Světová gastronomie, speciální příprava pokrmů, moderní obsluha
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Hotelový provoz
 • Výroba a odbyt v gastronomii

Obchodník

Společná část

1. zkouška z českého jazyka a literatury

 • ústní zkouška
 • didaktický test
 • písemná práce

2. volitelný předmět

Cizí jazyk
 • ústní zkouška
 • didaktický test
 • písemná práce
Matematika
 • didaktický test
Profilová část

povinné zkoušky

Praktická zkouška
 • Aplikovaná výpočetní technika, odborný výcvik
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Zbožíznalství
 • Ekonomické předměty

Více informací na www.novamaturita.cz

Fotogalerie z maturitních zkoušek