logo Kladno

Plán školního roku

27. 8. – 31. 8. 2018 přípravný týden, zkoušky v prodlouženém klasifikačním období a opravné zkoušky
3. 9. 2018 zahájení školního roku
7. 9. 2018 zkrácené vyučování z provozních důvodů, výuka končí po 2. hodině
10. 9. 2018 praktická maturitní zkouška
11. 9. 2018 písemná část ZZ učebních oborů
12. – 18. 9. 2018 praktická část ZZ učebních oborů
13. – 14. 9. 2018 ústní maturitní zkouška
17. 9. – 20. 9. 2018 adaptační kurz žáků 1. ročníků v RS Kletečná
27. 9. 2018 ústní část ZZ učebních oborů
28. 9. 2018 státní svátek – Den české státnosti
9. 10. 2018 divadlo Kladno – muzikál v AJ
9. 10. – 10. 10. 2018 veletrh škol v DK Kladno
29. 10. – 30. 10. 2018 podzimní prázdniny
26. 10. 2018 projektový den 100 let vzniku republiky + sázení lípy
28. 10. 2018 státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
6. 11. 2018 ukončení klasifikace za 1. čtvrtletí
7. 11. 2018 pedagogická rada za 1. čtvrtletí
8. 11. 2018 třídní schůzky (15:30 – 17:00 hodin)
16. 11. 2018 3. ročník celoškolního volejbalového turnaj ke Dni boje za svobodu a demokracii
16. 11. 2018 muzikál Trhák pro zaměstnance
17. 11. 2018 státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
19. 11. –
23. 11. 2018
ŘPP
22. 11. 2018 Den otevřených dveří + projektový den
1. 12. 2018 poslední den k odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (nutno odevzdat do 30. 11. 2018)
13. 12. 2018 Den otevřených dveří
15. 12. 2018 odeslání přihlášek k MZ do Cermatu
20. 12. 2018 poslední termín podepsání přihlášek k MZ vygenerovaných Cermatem
21. 12. 2018 vánoční zpívání
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 vánoční prázdniny (nástup do školy ve čtvrtek 3. 1. 2019)
24. 1. 2019 Den otevřených dveří
25. 1. 2019 ukončení klasifikace za 2. čtvrtletí
28. 1. 2019 pedagogická rada za 2. čtvrtletí
31. 1. 2019 vydání vysvědčení za 1. pololetí
1. 2. 2019 pololetní prázdniny
2. 2. 2018 maturitní ples
17. 2. – 23. 2. 2019 lyžařský kurz
4. 3. – 8. 3. 2019 jarní prázdniny
18. 3. – 22. 3. 2019 souhrnné zkoušky pro maturující ročníky
31. 3. 2019 poslední termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ
2. 4. 2019 ukončení klasifikace za 3. čtvrtletí
3. 4. 2019 pedagogická rada za 3. čtvrtletí
4. 4. 2019 třídní schůzky (15:30 – 17:00 hodin)
5. 4. – 7. 4. 2019 teambuilding zaměstnanců SOŠ a SOU
15. 4. – 26. 4. 2019 praktická maturitní zkouška
18. 4. – 19. 4. 2019 velikonoční prázdniny
19. 4. 2019 státní svátek Velký pátek
22. 4. 2019 Velikonoční pondělí
23. 4. – 26. 4. 2019 souhrnné zkoušky postupujících ročníků
26. 4. 2019 ukončení klasifikace za 4. čtvrtletí – maturující ročníky
29. 4. 2019 pedagogická rada – pouze pro maturující ročníky
30. 4. 2018 vydání vysvědčení – maturitní ročníky
2. 5. – 31. 5. 2019 maturitní zkoušky – didaktické testy a písemné práce, profilové zkoušky dle časového harmonogramu Cermatu
29. 5. 2019 ukončení klasifikace pro 3. ročníky učebních oborů
30. 5. 2019 pedagogická rada pro 3. ročníky učebních oborů
31. 5. 2019 výdej vysvědčení pro 3. ročníky učebních oborů
závěrečné zkoušky – písemné práce – 3. ročníky učebních oborů
3. 6. 2019
4. 6. – 14. 6. 2019 praktické závěrečné zkoušky učebních oborů
20. 6. 2019 projektový den
20. 6. – 21. 6. 2019 ústní část závěrečné zkoušky učebních oborů
21. 6. 2019 ukončení klasifikace za 4. čtvrtletí
21. 6. 2019 pedagogická rada za 4. čtvrtletí
21. 6. 2019 zahradní slavnost pro současné i bývalé zaměstnance
23. 6. – 26. 6. 2019 vodácké putování po Berounce
25. 6. 2019 poslední den k odevzdání přihlášek k MZ pro podzimní termín
28. 6. 2019 vydání vysvědčení za 2. pololetí
30. 6. 2019 poslední termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ pro podzimní termín MZ (nutno odevzdat do 28. 6. 2019)
30. 6. 2019 odeslání přihlášek k MZ pro podzimní termín do Cermatu
1. 7. – 31. 8. 2019 hlavní prázdniny