logo Kladno

Plán školního roku

Srpen

26. 8. – 30. 8. 2019 přípravný týden, zkoušky v prodlouženém klasifikačním období a opravné zkoušky

Září

2. 9. 2019 zahájení školního roku
6. 9. 2019 písemná část ZZ učebních oborů
19. – 11. 9. 2019 praktická část ZZ učebních oborů
9. 9. – 12. 9. 2019 adaptační kurz žáků 1. ročníků v RS Kletečná
16. - 17. 9. 2019 ústní maturitní zkouška
18. 9. 2019 ústní část ZZ učebních oborů
27. 9. 2019 volný den stanovený ředitelem školy

Říjen

1. 10. 2019 divadlo Kladno – muzikál v AJ
9. 10. – 10. 10. 2019 veletrh škol v DK Kladno
28. 10. 2019 státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
29. 10. - 30. 10. 2019 podzimní prázdniny

Listopad

8. 11. 2019 ukončení klasifikace za 1. čtvrtletí
11. 11. 2019 pedagogická rada za 1. čtvrtletí
12 11. 2019 třídní schůzky (15:30 – 17:00 hodin)
15. 11. 2019 4. ročník celoškolního volejbalového turnaj ke Dni boje za svobodu a demokracii, účastní se i žáci SŠ z polské Wieliczky
18. 11. – 22. 11. 2019 ŘPP
21. 11. 2019 Den otevřených dveří + projektový den

Prosinec

1. 12. 2019 poslední den k odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (nutno odevzdat do 29. 11. 2019)
12. 12. 2019 Den otevřených dveří
15. 12. 2019 odeslání přihlášek k MZ do Cermatu
15. 12. 2019 odeslání přihlášek k MZ do Cermatu
20. 12. 2019 poslední termín podepsání přihlášek k MZ vygenerovaných Cermatem
20. 12. 2019 vánoční zpívání
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 vánoční prázdniny (nástup do školy v pondělí 6. 1. 2020)

Leden

22. 1. 2020 Den otevřených dveří
27. 1. 2020 ukončení klasifikace za 2. čtvrtletí
28. 1. 2020 pedagogická rada za 2. čtvrtletí
30. 1. 2020 vydání vysvědčení za 1. pololetí
31. 1. 2020 pololetní prázdniny
31. 1. 2020 maturitní ples

Únor

16. 2. – 22. 2. 2020 lyžařský kurz

Březen

9. 3. - 15. 3. 2020 jarní prázdniny
23. 3. – 27. 3. 2020 souhrnné zkoušky pro maturující ročníky
31. 3. 2020 poslední termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ

Duben

6. 4. 2020 ukončení klasifikace za 3. čtvrtletí
7. 4. 2020 pedagogická rada za 3. čtvrtletí
8. 4. 2020 třídní schůzky (15:30 – 17:00 hodin)
9. 4. – 10. 4. 2020 velikonoční prázdniny
10. 4. 2020 státní svátek Velký pátek
13. 4. 2020 Velikonoční pondělí
14. 4. - 17. 4. 2020 praktická maturitní zkouška
20. 4. – 24. 4. 2020 souhrnné zkoušky postupujících ročníků
28. 4. 2020 ukončení klasifikace za 4. čtvrtletí – maturující ročníky
29. 4. 2020 pedagogická rada – pouze pro maturující ročníky
30. 4. 2020 vydání vysvědčení – maturitní ročníky

Květen

2. 5. - 31. 5. 2020 maturitní zkoušky – didaktické testy a písemné práce, profilové zkoušky dle časového harmonogramu Cermatu
27. 5. 2020 ukončení klasifikace pro 3. ročníky učebních oborů
28. 5. 2020 pedagogická rada pro 3. ročníky učebních oborů
29. 5. 2020 výdej vysvědčení pro 3. ročníky učebních oborů

Červen

1. 6. 2020 závěrečné zkoušky – písemné práce – 3. ročníky učebních oborů
2. 6. – 12. 6. 2020 praktické závěrečné zkoušky učebních oborů
18. 6. 2020 projektový den
19. 6. – 23. 6. 2020 ústní část závěrečné zkoušky učebních oborů
19. 6. 2020 ukončení klasifikace za 4. čtvrtletí
22. 6. 2020 pedagogická rada za 4. čtvrtletí
21. 6. – 24. 6. 2020 vodácké putování po Berounce
25. 6. 2020 poslední den k odevzdání přihlášek k MZ pro podzimní termín
30. 6. 2020 vydání vysvědčení za 2. pololetí
30. 6. 2020 poslední termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ pro podzimní termín MZ (nutno odevzdat do 28. 6. 2019)
30. 6. 2020 odeslání přihlášek k MZ pro podzimní termín do Cermatu

Červenec - Srpen

1. 7. - 31. 8. 2020 hlavní prázdniny