cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ

Naše škola připravuje v teoretickém i praktickém vyučování své studenty a učně pro budoucí výkon povolání. Mým cílem je, aby ze školy odcházeli všestranně připravení mladí lidé, kteří se vždy dobře uplatní na trhu práce. Škola má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život. Zvu Vás k osobní návštěvě školy. Prosím neváhejte a domluvte si termín prohlídky. Rád zodpovím všechny Vaše dotazy a školou Vás osobně provedu. Vstřícně Vás přijmou i moji zástupci a všichni členové pedagogického sboru. Těšíme se na Vás.

ředitel školy

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:

Tyto vzdělávací obory jsou určeny především pro absolventy základních škol.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:

 • 64-41-L/51 Podnikání; délka vzdělávání 2 roky; denní forma vzdělávání
 • 64-41-L/51 Podnikání; délka vzdělávání 3 roky; dálková forma vzdělávání
 • 65-41-L/51 Gastronomie; délka vzdělávání: 2 roky; denní forma vzdělávání

Tyto vzdělávací obory jsou určeny pro absolventy, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání; viz nařízení vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.

Střední vzdělání s výučním listem:

 • 65-51-H/01 Kuchař – číšník; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání
 • 66-51-H/01 Prodavač; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání
 • 66-52-H/01 Aranžér; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání

Tyto vzdělávací obory jsou určeny především pro absolventy základních škol.

Nabídka Cateringu

Aktuality

20.03.2018,
Z iniciativy Mgr. Parmové a Mgr. Sudové je ve škole vyhlášena sbírka na úhradu léčení pejska Ronnyho, který byl brutálně zmlácen svým majitelem. Schránku, do které můžete přispívat, najdete u Mgr. Parmové v místnosti č. 120. Děkujeme všem, kteří se sbírky účastní.Pokračování

19.03.2018,
V týdnu od 12. 3. 2018 proběhly v naší škole dvě matematické soutěže. První z nich bylo školní kolo Celostátní matematické soutěže pro žáky SOŠ a SOU. V pátek se matematičtí nadšenci účastnili mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která vznikla v roce 1991 v Paříži. V loňském roce se jí účastnilo více než 6 milionů řešitelů z 60 zemí světa.

Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků. Soutěže se zúčastnilo téměř 30 žáků školy. Výsledky z matematické soutěže najdete zde. Fotografie z průběhu soutěže najdete zde.Pokračování

15.03.2018,
Podle vyhlášky č. 177/2009, §6, odst. 3 žák odevzdá řediteli školy vlastní seznam literárních děl podle kritérií uvedených v příkazu ředitele č. 7/2017 Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si, u ústní zkoušky z českého jazyka, z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Seznam literatury odevzdávejte prostřednictvím podatelny školy, tj. u pracovnic studijního oddělení. Poslední termín je ve 13 hodin dne 29. 3. 2018.Pokračování

Fotogalerie

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz