cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

Výchovný poradce

Výchovná poradkyně: Mgr. Dana Kolářová

E-mail: kolarova@sosasoukladno.cz

Konzultační hodiny pro rodiče jsou ve středu od 14:15 do 15:00 hodin nebo dle domluvy. Konzultační hodiny s žáky jsou každý den od 14:15 do 15:00 hodin.


Náplň práce výchovného poradce:

Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. Výchovný poradce se věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.

S čím se tedy na nás můžete obrátit? Které problémy spadají do naší kompetence?

 • úzce spolupracuji se školním metodikem prevence
 • problémy ve škole: s prospěchem, se spolužáky, s vyučujícími
 • problémy doma: s rodiči, se sourozenci, s kamarády
 • někdo narušuje tvoje osobní bezpečí
 • chceš pomoci kamarádovi, který kouří, pije alkohol, bere drogy
 • něco tě trápí a potřebuješ si o tom s někým popovídat
 • kariérové poradenství: Kam jít po ukončení střední školy?
 • poradím s výběrem dalšího vzdělání.

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji studentů. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat s rodiči, studenty, pedagogy. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy či celé školy.

Nabídka Cateringu

Aktuality

20.03.2018,
Z iniciativy Mgr. Parmové a Mgr. Sudové je ve škole vyhlášena sbírka na úhradu léčení pejska Ronnyho, který byl brutálně zmlácen svým majitelem. Schránku, do které můžete přispívat, najdete u Mgr. Parmové v místnosti č. 120. Děkujeme všem, kteří se sbírky účastní.Pokračování

19.03.2018,
V týdnu od 12. 3. 2018 proběhly v naší škole dvě matematické soutěže. První z nich bylo školní kolo Celostátní matematické soutěže pro žáky SOŠ a SOU. V pátek se matematičtí nadšenci účastnili mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která vznikla v roce 1991 v Paříži. V loňském roce se jí účastnilo více než 6 milionů řešitelů z 60 zemí světa.

Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků. Soutěže se zúčastnilo téměř 30 žáků školy. Výsledky z matematické soutěže najdete zde. Fotografie z průběhu soutěže najdete zde.Pokračování

15.03.2018,
Podle vyhlášky č. 177/2009, §6, odst. 3 žák odevzdá řediteli školy vlastní seznam literárních děl podle kritérií uvedených v příkazu ředitele č. 7/2017 Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si, u ústní zkoušky z českého jazyka, z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Seznam literatury odevzdávejte prostřednictvím podatelny školy, tj. u pracovnic studijního oddělení. Poslední termín je ve 13 hodin dne 29. 3. 2018.Pokračování

Fotogalerie

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz