cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Prohlédněte si konzultační hodiny zaměstnanců.

ředitel školy Mgr. Petr Paták, DiS.
reditel@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 044
statutární zástupce ředitele školy Mgr. Vladimír Češpiva
cespiva@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 042
zástupkyně ředitele školy a výchová poradkyně

Mgr. Dana Kolářová
kolarova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 042

vedoucí učitelka odborného výcviku

Mgr. Hana Parmová
parmova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 064

asistentka ředitele Eva Panenková
panenkova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 043
školní metodik prevence

Mgr. Renata Sudová
sudova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 045

koordinátor EVVO

Mgr. et Mgr. Jan Smital
smital@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 043

studijní oddělení Magdalena Koryntová
koryntova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 041

Jana Šmídová
smidova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 041

Úřední a pokladní hodiny
provozní zaměstnanci technický pracovník, správce budovy
František Paták
skolnik@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 050

Petra Břendová
Jarmila Černá
Eva Krausová
Jindra Krejžíková
Lucie Beránková

skolnik@sosasoukladno.cz

ekonomka školy Kamila Ratajová
ratajova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 063
účetní Suchá Kateřina
sucha@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 054
mzdová účetní Lucie Šlajchrtová
slajchrtova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 047
pedagogičtí pracovníci

Ing. Bůžková Marcela
buzkova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 053

Mgr. Čermák Václav
cermak@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 058

Ing. Čuříková Hana
curikova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 043

Mgr. Feller Miloš
feller@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 057

Mgr. Froňková Nelly
fronkova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 060

Ing. Grundová Stanislava
grundova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 059

Mgr. Fichtnerová Martina
fichtnerova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 060

Bc. Havelková Jana
havelkova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 045

Mgr. Hlavničková Zdeňka
hlavnickova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 049

Mgr. Chovanová Alena
chovanova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 058

Mgr. Jelínková Šárka
jelinkova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 059

Mgr. Jonáková Jana
jonakova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 049

Kánská Dagmar
kanska@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 051

Mgr. Kottová Irena
kottova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 060

Ing. Kautznerová Iva
kautznerova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 057

Mgr. Kyrych Michaela
kyrych@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 045

Mgr. Lechner Jindřich
lechner@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 065

Mgr. Lechnerová Tamara
lechnerova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 048

Mgr. Michalski Václav
michalski@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 048

Mösnerová Milena
mosnerova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 051

Mgr. Mudruňka Pavel
mudrunka@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 065

Bc. Neumannová Růžena , DiS.
neumannova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 059

Ing. Nobilisová Stanislava
nobilisova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 059

Mgr. Parnahajová Lucie
parnahajova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 049

Mgr. Pavlíčková Alena
pavlickova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 053

Procházková Marcela
prochazkova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 056

Ing. Rokůsková Monika
rokuskova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 055

Mgr. Richterová Barbora
richterova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 045

Mgr. Schröderová Světlana
schroderova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 055

Mgr. Sklenářová Zuzana
sklenarova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 056

Ing. arch. Sladká Marta
sladka@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 060

Mgr. Soukupová Monika
soukupova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 045

Mgr. Svobodová Marcela
svobodova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 060

Mgr. Štorková Jiřina
storkova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 053

Valerová Marcela
valerova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 056

Valušová Lucie
valusova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 056

Mgr. Vejrážková Hana
vejrazkova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 048

Mgr. Vočková Romana
vockova@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 049

Mgr. Vohradská Vlasta
vohradska@sosasoukladno.cz
Tel: 312 278 049

Nabídka Cateringu

Aktuality

15.12.2017,
Ve čtvrtek 14. 12. 2017 se žáci třídy K3 zúčastnili exkurzního vyučování v hotelu Alcron v Praze. Hned po příchodu se jich ujala personální manažerka hotelu paní Naďa Polreichová. Nejdříve velmi poutavě hovořila o historii hotelu, jeho současném chodu a poté následovala prohlídka. Žáci viděli největší hotelové apartmá, prohlédli si michelinskou restauraci, její zázemí a kuchyň. Bohužel nedošlo k setkání s prvním držitelem michelinské hvězdy u nás s panem Paulusem. V době návštěvy hotelu probíhal v jeho prostorách dobročinný bazar, kterého se naši žáci účastnili a přispěli nemalou částkou, za což od paní manažerky sklidili velké poděkování. Exkurze byla vedením hotelu hodnocena velmi pozitivně a končila pozváním pro další žáky naší školy.

Vedení školy děkuje Mgr. Schröderové a Mgr. Parmové za organizaci této akce.Pokračování

14.12.2017,
Naposledy v tomto kalendářním roce jsme otevřeli dveře veřejnosti, aby zájemci o studium v naší škole získali konkrétní představy o studijních i učebních oborech, které nabízíme. Pedagogický sbor i pomocníci z řad studentů podávali informace a zapojovali příchozí do tvůrčích dílen. K vidění byla vánoční hra v podání studentek oboru Sociální činnost. Již tradičně jsme pamatovali na pomoc druhým. Probíhala sbírka přikrývek a oblečení pro lidi bez domova, pokračovala i sbírka hrnečků a plyšáků.

Vedení školy děkuje všem, kteří se do Dne otevřených dveří aktivně zapojili. Fotografie ze dne najdete zde.Pokračování

14.12.2017,
Ve středu 13. 12. 2017 uskutečnila Farní charita Beroun přednášku pro žáky oboru Sociální činnost ze třídy S1 a S2. Tématem byla pomoc osobám bez domova. Pracovníci Farní charity Beroun studentům podrobně popsali, jaký je hlavní úkol a cíl jejich práce. Studenti během přednášky kladli otázky, jakým způsobem je možné těmto osobám pomáhat, jak se tito lidé začleňují do běžného života a mnoho jiných dotazů. Během dne se ve škole uskutečnila pro Farní charitu Beroun sbírka dek a oblečení. Děkujeme všem, kteří přispěli a Mgr. Jelínkové za organizaci přednášky i charitativní sbírky.

Fotografie z přednášky najdete zde.Pokračování

Fotogalerie

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz