cze ger eng

SOŠ a SOU Kladno

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Výsledky písemné a praktické části závěrečné zkoušky, září 2015

Výsledky písemné a praktické části závěrečné zkoušky, učební obor Kuchař-číšník, červen 2015

Výsledky písemné a praktické části závěrečné zkoušky, učební obor Kuchař-číšník, červen 2015

Výsledky písemné a praktické části závěrečných zkoušek, červen 2015

Termíny učnovských zkoušek pro rok 2015

Termín závěrečných zkoušek v září 2015

Obory prodavač-smíšené zboží a prodavač-průmyslové zboží

Květen 2012
žáci odevzdají vyučujícím cizích jazyků odbornou slovní zásobu z absolvované praxe v cizím jazyce

1. června 2012
písemná část (EKO, OBP, DEV, PEK, ZBO, ANJ, NEJ)

od 4. června 2012
praktická část:

 • 1. zkouška praktických dovedností ověřovaných na smluvním pracovišti za přítomnosti učitelek odborného výcviku a instruktora
 • 2. zkouška praktických dovedností a zkouška z cizího jazyka v odborné učebně v budově školy

15. června 2012
ústní část (ekonomické předměty a zbožíznalství)

Před ústní zkouškou žáci čerpají 4 dny studijního volna.

Obor kuchař-číšník pro pohostinství

Duben 2012
žáci losují témata pro praktickou část zkoušky ze stolničení

Květen 2012
žáci odevzdají zpracované zadání praktické části zkoušky stolničení (slavnostní menu, scénář)
žáci odevzdají vyučujícím cizích jazyků jídelní lístek v cizím jazyce

1. června 2012
písemná část (PAV, STO, TEC, EKO, ANJ, NEJ)

od 4. června 2012
praktická část

 • 1. normování vylosovaného menu v odborné učebně v budově školy
 • 2. zkouška ze stolničení a cizího jazyka v prostorách školy
 • 3. příprava vylosovaného menu v odborné učebně v budově školy

22. června 2012
ústní část (PAV, STO, TEC)

Před ústní zkouškou žáci čerpají 4 dny studijního volna.

Obor aranžér

Únor 2012
žákyně losují témata výkladních skříní

Duben 2012
žákyně odevzdají scénář a libreto (VS)

1. června 2012
písemná část (ARA, PÍS, PRO, DEU, ZBO, ANJ, NEJ)

od 4. června 2012
praktická část

 • 1. práce na PC – zpracování vylosovaného úkolu na počítači
 • 2. konstruované písmo – zpracování zadaného slova
 • 3. aranžování výkladní skříně

15. června 2011
ústní část (ARA, OKR, PÍS, PRO)

Před ústní zkouškou žákyně čerpají 4 dny studijního volna.

Nabídka Cateringu

Aktuality

19.03.2018,
V týdnu od 12. 3. 2018 proběhly v naší škole dvě matematické soutěže. První z nich bylo školní kolo Celostátní matematické soutěže pro žáky SOŠ a SOU. V pátek se matematičtí nadšenci účastnili mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která vznikla v roce 1991 v Paříži. V loňském roce se jí účastnilo více než 6 milionů řešitelů z 60 zemí světa.

Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků. Soutěže se zúčastnilo téměř 30 žáků školy. Výsledky z matematické soutěže najdete zde. Fotografie z průběhu soutěže najdete zde.Pokračování

15.03.2018,
Podle vyhlášky č. 177/2009, §6, odst. 3 žák odevzdá řediteli školy vlastní seznam literárních děl podle kritérií uvedených v příkazu ředitele č. 7/2017 Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si, u ústní zkoušky z českého jazyka, z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Seznam literatury odevzdávejte prostřednictvím podatelny školy, tj. u pracovnic studijního oddělení. Poslední termín je ve 13 hodin dne 29. 3. 2018.Pokračování

15.03.2018,
Ve středu 14. 3. 2018 se uskutečnil další ročník již tradiční soutěže Křížem krážem staletími. Své dějepisné znalosti si přišlo poměřit 24 účastníků. Otázky zahrnovaly široký historický tematický okruh, pro účastníky nebyly jednoduché. Nejlépe si s nimi poradil Adam Kühnel z V2, druhé místo obsadil žák L2 Martin Paul a třetí skončila Nadine Čermáková z VS3. Vedení školy chválí všechny účastníky za aktivní přístup, vítězům blahopřeje a Mgr. Vočkové děkuje za přípravu a organizaci soutěže.

Fotografie z vyhlášení soutěže najdete zde.Pokračování

Fotogalerie

Tvoje Budoucnost


Školní síň slávy

Co nás čeká

 • 23.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - denní studium
 • 24.4.2009
  Školní florbalový turnaj 2009
 • 29.4.2009
  Přijímací zkoušky na střední školy - nástavbové studium
 • 30.4.2009
  Hokejbal proti drogám 2009

Copyright © 2006-2015, SOŠ a SOU Kladno
Úvodní strana l Kontakt l Povinně zveřejňované informace l www.sosasoukladno.cz