logo Kladno

Aktuality

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

04. 12. 2023

Další den otevřených dveří se uskuteční v sobotu 9. 12. 2023 od 9:00 do 14:00 hodin.

Těšíme se na Vás.

Pozvánku na DOD najdete zde (PDF).

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

03. 12. 2023

V naší škole si rádi připomínáme tradice a lidové zvyky. V úterý 5. 12. 2023 čekala na žáky po příchodu do školy rozverná skupina. Mikuláš, andělé a čerti byli připraveni odměnit ty hodné a vystrašit ty zlobivé. Rozdávaly se sladkosti a řinčelo se řetězy. Ve třídách hříšníci slibovali polepšení, proto nikdo nebyl dán do pytle a do pekla odnesen. Bylo to veselé a milé zpestření dne.

Ve znamení mikulášské nadílky byl i oběd ve školní jídelně.

Foto naleznete zde.

Kurz carvingového vykrajování

Kurz carvingového vykrajování

28. 11. 2023

Do tajů carvingového umění byli ve dnech 27.11. a 28.11. zasvěceni žáci třídy K3A mistrem ve svém oboru panem Luďkem Procházkou. Pod šikovnýma rukama žáků vznikaly krásné květinové motivy z různých druhů ovoce a zeleniny. Získané dovednosti budou moci žáci využít ve své profesi, například při zdobení studených mís nebo při přípravě rautů. Kurz žáky natolik nadchl, že uvažují o pokračovacím carvingovém kurzu, kde by se mohli dále zdokonalovat v tomto moderním trendu současné gastronomie.

Vedení školy děkuje Mgr. Schröderové za organizaci kurzu.

Fotografie naleznete zde.

Upozornění pro maturanty - jaro 2024

Upozornění pro maturanty - jaro 2024

28. 11. 2023

Upozorňujeme žáky posledních ročníků maturitních oborů, že termín podání přihlášky k maturitní zkoušce je do 1. 12. 2023. Tento termín se také týká všech, kteří chtějí vykonávat na jaře 2024 opravnou zkoušku.

Přihlášky k maturitní zkoušce jsou k dispozici na studijním oddělení školy.

Toto sdělení se týká také všech bývalých žáků zaniklého SOŠ a SOU Stanislava Kubra Středokluky.

Na exkurzi v FM Logistic

Na exkurzi v FM Logistic

24. 11. 2023

V rámci plánovaných exkurzí žáci třídy L2 navštívili společnost FM Logistic v Tuchoměřicích. Seznámili se zde s fungováním dodavatelského řetězce moderního typu, který usiluje o vytváření pozitivního vlivu na lidi a celou planetu, i se současnými tržními trendy. Při prohlídce firmy byla žákům zdůrazněna důležitost dodržování pravidel BOZP ve skladovacích prostorech a další zásady, které jsou důležité pro bezproblémové fungování firmy.

Vedení školy děkuje Ing. Velcové za organizaci exkurze.

Fotografie naleznete zde.

Vzdělávací projekt

Vzdělávací projekt "Bankéři do škol" pokračuje

22. 11. 2023

Projekt "Bankéři do škol", který organizuje Česká bankovní asociace od roku 2014, je založen na osobním setkání bankéřů s žáky 2. a 3. ročníku středních škol. Naše škola je do této spolupráce zapojena již několik let, a díky tomu mohou žáci oboru logistické a finanční služby rozvíjet své obecné znalosti z oblasti financí a kyberbezpečnosti.

Ve středu 22. 11. 2023 byl workshop věnován převážně hrozbám, se kterými se mohou studenti v on-line světě setkat, a tomu, jak se jim bránit. V úvodu samotného workshopu si žáci stručně zopakovali základní informace o centrální bance a činnostech bank obchodních, mluvili o ochranných prvcích bankovek i o tom, co jsou to kryptoměny, proč a jak chránit své osobní údaje, jak zacházet s bankovní kartou. Potěšila nás pochvala, kterou žáci dostali za znalosti z této oblasti. Na oplátku jim byly odkryty taje odhalování trestných činů ve finančním světě.

Děkujeme panu Petru Barákovi z Air Bank, který se ujal role přednášejícího a zpestřil žákům výuku, a Ing. Nobilisové za realizaci projektu.

Fotografie naleznete zde.

Projekty připravují absolventy na požadavky trhu práce

Projekty připravují absolventy na požadavky trhu práce

22. 11. 2023

Dva listopadové dny se na naší škole nesly v duchu workshopů v rámci projektu „Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce v sektoru dopravy a spojů“, do kterého je naše škola zapojena již od roku 2021 spolu s dalšími 8 středními školami v republice, s Univerzitou v Pardubicích a Českou poštou.

Svůj první workshop s tímto zaměřením absolvovali žáci 2. ročníku oboru logistické a finanční služby, pro žáky 3. ročníku to byl workshop v pořadí už třetí. Zajímavou a hravou formou studenti získávali kompetence v oblasti profesní komunikace, prezentačních dovedností, stres managementu a efektivního leadershipu.

Každá aktivita byla rozdělena do dvou částí. Nejprve probíhala přednáška s diskuzí, potom samostatná tvůrčí činnost žáků s předvedením výsledného produktu. Všechny workshopy jsou žáky hodnoceny velmi pozitivně a vždy se těší na další setkání se školiteli. Tentokrát se žákům věnoval pan M. Landa, kouč profesního chování z České pošty z Liberce.

Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za realizaci projektu.

Fotografie naleznete zde.

Gastro Říčany

Gastro Říčany

21. 11. 2023

Dne 21.11. 2023 se Jana Kasíková a Jana Heringová, žákyně třetího ročníku oboru Kuchař - číšník, představily na 1. ročníku gastronomické soutěže středních odborných škol Gastro Říčany. Školu reprezentovaly v přípravě slavnostní tabule na téma 17. listopadu. Po dobu celé soutěže své svěřence bedlivě sledovali učitelé odborného výcviku Jana Poslušná a Daniel Sekanina.

Naše žákyně byly v závěru soutěže oceněny prvním místem v kategorii číšník - kreativita. Celkově se v kategorii číšník umístily také na prvním místě. Do školy si tedy odvezly dva diplomy a dva cenné poháry.

Blahopřejeme k získání cenných trofejí. Vedení školy děkuje Bc. Janě Poslušné, Danielu Sekaninovi a nadaným studentkám za reprezentaci školy.

Fotografie ze soutěže naleznete zde.

Florbalový turnaj Subterra Cup 2023/24

Florbalový turnaj Subterra Cup 2023/24

20. 11. 2023

V pondělí 20. 11. 2023 tentokrát naši školu ve florbalovém turnaji reprezentovali chlapci, kteří se utkali ve dvou zápasech. Jejich prvním soupeřem byl favorizovaný tým SPŠ a VOŠ Jana Palacha. Náš tým vedl 2:0, bohužel kluci výsledek neudrželi a prohráli 3:4. Pak následoval zápas s týmem ze SŠSŘ Stochov, se kterým chlapci remizovali 2:2. Tým ve složení Vojta Ptáček ( L4 - kapitán), Kryštof Hozman ( KL4), Kvido Reitmaier ( L4), Mára Štěpánek ( V3 - golman), Ondra Kučera ( V3), Marek Daníček ( K2A), Ernest Znamenáček ( K2A), Honza Kajpr ( L1), Luky Englisch ( KL1) a Leontýna Káralová ( V4) vybojoval pěkné 4. místo.

Vedení školy děkuje soutěžícím a Mgr. Kyrych za reprezentaci školy.

Fotografie z turnaje můžete vidět zde.

Návštěva z partnerské školy

Návštěva z partnerské školy

19. 11. 2023

V termínu od 13. do 16. 11. 2023 proběhl ve škole ve znamení návštěvy zahraniční partnerské školy z Wieliczky. Naši žáci si pro přátele z Polska připravili zajímavý program, a tak zde osmičlenná skupina studentů s dvěma pedagogy prožila 4 krásné dny. Společně si prohlédli naši školu, měli možnost nahlédnut i do tříd a zúčastnit se výuky.

Čekala na ně prohlídka Kladna, dokonce využili i možnosti podívat se do hlavního města Prahy a seznámit se s kulturou a historií našeho národa. Pro všechny byla připravena řada doprovodných aktivit, které měly zpestřit jednotlivé dny. Během návštěvy se také podařilo navázat nová přátelství. Děkujeme za milou návštěvu a těšíme se na další spolupráci.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové, Mgr. et Mgr. Morávkové, Ing. Rokůskové a Bc. L. Šustkové za čas, který věnovaly tomuto mezinárodnímu projektu.

Fotografie z mezinárodní výměny najdete zde.

Volejbalový turnaj se opět vydařil

Volejbalový turnaj se opět vydařil

16. 11. 2023

Naše škola má akce s mnohaletou tradici. Patří k nim i celoškolní volejbalový turnaj ke Dni boje za svobodu a demokracii. Letošní ročník se v kladenské sportovní hale uskutečnil 16. 11. 2024. Budova školy zůstala prázdná, kdo nebyl hráčem, byl připraven fandit spolužákům. Všichni volejbalisté bojovali s obrovským nasazením, ale vítěz je vždy jeden. Putovní pohár získal tým L4, který ve finále porazil hráče z L3, bronzové medaile si odnesla třída K3A.

Sportovním dopolednem provázeli Honza Ladra a Patrik Wolf z Relax rádia za asistence maskota Rostíka. Atmosféra byla skvělá, úžasný byl i doprovodný program. V několika vstupech vystoupily roztleskávačky z KL2, aplaus sklidilo vystoupení se švihadly skupiny JUMP IT. Zlatým hřebem turnaje bylo utkání vítězného družstva s týmem pedagogů. Byla to bitva, kterou do vítězného konce dovedli logisté. Přejeme jim, aby takto úspěšní byli i u maturit.

Vedení školy děkuje Mgr. Míše Kyrych za dokonalou organizaci turnaje.

Foto naleznete zde.

Video z turnaje najdete zde.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

15. 11. 2023

Ve středu 15. 11. 2023 jsme otevřeli školu žákům devátých tříd a jejich rodičům. Hlavním cílem bylo podat podrobné informace o tom, co je možné u nás studovat.

Na jednotlivých stanovištích se příchozí seznámili s obsahem studia, s uplatněním absolventů na trhu práce, kritérii přijímacího řízení, mohli si vyzkoušet přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Pro zájemce o učební obor Kuchař-číšník byly připraveny workshopy i ukázky prostřených slavnostních tabulí.

Potěšil nás velký zájem veřejnosti. V centru pozornosti bylo Kombinované lyceum a Předškolní a mimoškolní pedagogika, kterou budeme otevírat od září 2024.

Pokud jste nestihli tento opravdu vydařený den otevřených dveří, budete vítáni v sobotu 9. 12. 2023, v čase 9 – 14 hodin. Těšíme se na Vás.

Fotografie z akce najdete zde.

Florbalový turnaj Subterra cup 2023/2024

Florbalový turnaj Subterra cup 2023/2024

13. 11. 2023

Opět začala florbalová sezona, a tak naše žákyně mohly 13.11. 2023 opět bojovat o postup do krajského kola florbalového turnaje. Skvělá atmosféra doprovázela celý zápas.

Hráčky ve složení: Leontýna Káralová (V4 kapitánka), Natálie Kellnerová (S2), Adéla Jarošová (A2), Tereza Kamenská (S1), Tereza Šímová (A2), Sabina Valášková (S1), Viktorie Mede (S1), Emma Peřinová (S1 gólmanka), Pavla Kratochvílová (S1), Aneta Tadevosyan (K2A), Tereza Svobodová (K2A), Nicol Barbora Cábová (V3) a Anna Pecharová (V3) odehrály 4 zápasy a umístily se na krásném 3. místě. Bohužel na postup toto umístění nestačilo.

Vedení školy děkuje soutěžícím a Mgr. Kyrych za reprezentaci školy.

Fotografie z florbalového turnaje můžete vidět zde.

Finanční gramotnost v praxi

Finanční gramotnost v praxi

10. 11. 2023

Zajímavé besedy se měli možnost zúčastnit žáci 3. ročníku oboru Sociální činnost, kteří diskutovali s Ing. Fleischmannem o tom, jak zvládnout finanční gramotnost v praxi. Žáci se dozvěděli, co je inflace a jak ovlivňuje náš každodenní život, jak pracovat s příjmy a výdaji, aby se nedostali do dluhové spirály, zda si v budoucnosti vzít hypotéku na bydlení a jak celkově přistupovat k hospodaření s penězi.

Vedení školy děkuje za realizaci nevšední besedy Ing. Fleischmannovi.

Fotografie z besedy můžete vidět zde.

Výstava k 17. listopadu oslovila žáky

Výstava k 17. listopadu oslovila žáky

10. 11. 2023

Ani v letošním školním roce jsme nezapomněli na 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii. Expozice, která byla instalována v prostorách školy, má připomenout prostřednictvím dobových textů a fotografií žákům významné výročí v naší historii a atmosféru sametové revoluce.

Jednotlivé části výstavy vypráví dramatické příběhy lidí, kteří se postavili proti bezpráví a odvážně hájili demokracii. Žáci se v době přestávek zastavují u jednotlivých panelů a uvědomují si, že události 17. listopadu přepsaly zásadním způsobem historii naší země, která se tak mohla po dlouhé době navrátit do rodiny evropských demokratických zemí.

Fotografie můžete vidět zde.

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

10. 11. 2023

Každý rok si 11. listopadu žáci naší školy společně s širokou veřejností připomněli na pietním aktu Den válečných veteránů. Květy rudých vlčích máků, které se vyjímaly na klopách kabátů všech zúčastněných, se staly symbolem připomínajícím válečné hrdiny, kteří padli na západní frontě v době 1. světové války. Recitací báseň Na polích ve Flandrech žáci zavzpomínali na historické události této doby a interpretací státní hymny uctili s ostatními památku padlých hrdinů. Na fotografie z akce se můžete podívat zde.

Vedení školy děkuji Mgr. Hanzalíkové a Mgr. Kašparové za přípravu žáků na tuto akci.

Fotografie z akce najdete zde.

Beseda o alternativní pedagogice

Beseda o alternativní pedagogice

06. 11. 2023

Dne 6. 11. navštívila žáky třídy KL4 (Kombinované lyceum) v rámci předmětu pedagogika slečna Marie Gajdová, která je žákyní 2. ročníku Waldorfského lycea v Praze, tedy školy, která patří mezi alternativní.

S našimi žáky besedovala o rozdílnosti klasického a alternativního školství, o vyučovaných předmětech jako je práce se dřevem, eurytmie, knihvazačství, uspořádání vyučování do tzv. epoch, ale i přístupu k životu.

Vedení školy děkuje Mgr.et Mgr. Morávkové a žákyni Marii Gajdové za realizaci podnětné besedy.

Fotografie z besedy najdete zde.

Veletrh FOR GASTRO and HOTEL

Veletrh FOR GASTRO and HOTEL

02. 11. 2023

Logistika cestovní ruchu je jedním z mnoha předmětů, který je vyučován v oboru Logistické a finanční služby. Součástí výuky jsou i návštěvy veletrhů, které spadají do této oblasti. Proto žáci třídy L3 nesměli chybět u toho, když se otevřely brány 13. mezinárodního veletrhu FOR GASTRO and HOTEL. Vystavovatelé z oblasti ubytovacích a stravovacích služeb našim žákům názorně předvedli marketing svých firem. Nabídka byla různorodá. Někteří nabízeli hotelová a restaurační zařízení, jiní ekologické obaly pro jednorázové použití ve stravování, další regionální potraviny. Nechyběli ani zástupci Asociace hotelů a restaurací, Asociace kuchařů a cukrářů, Asociace malých a středních podniků a živnostníků a Asociace školních jídelen. Žáci si vyslechli i zajímavou přednášku o čaji.

Největšímu zájmu se těšily stánky s masážními křesly. Žáci mohli na vlastní kůži vyzkoušet jejich účinky. Na veletrhu je rovněž zaujaly ukázky výrobců či distributorů profesionálních kávovarů, zde byla žákům nabídnuta výborná káva.

Každé mimoškolní vzdělávání, které našim žákům přináší nové poznatky, je příjemným rozptýlením a vybočením ze stereotypu.

Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za realizaci exkurze.

Fotografie z veletrhu si můžete prohlédnout zde.

Škola se ponořila do halloweenského veselí

Škola se ponořila do halloweenského veselí

31. 10. 2023

Příjemný únik z reality všedního dne se naskytl žákům a pedagogům poslední říjnový den, kdy naši školu ovládla anglosaská tradice halloweenských oslav. U vchodu do školy ráno žáky vítali první halloweenští nadšenci z řad učitelů. Už samotný příchod žáků sliboval, že se škola během chvíle zaplní množstvím nápaditých strašidelných kostýmů a masek v podání žáků i pedagogů. Rozhodně se bylo na co dívat. Školou putovali čarodějky, strašidla, upíři, kostlivci, mysteriózní postavy a další neidentifikovatelné příšerky. Obličeje žáků pomalované strašidelnými motivy, kouzelné hůlky, pavouci, dýně a hlavně fantastická atmosféra nikoho nenechali na pochybách, že Halloween je v plném proudu.

Ani školní jídelna nechtěla zůstat stát stranou tohoto dění, a proto se žáci mohli těšit na halloweenské menu, kde například nechyběla dýňová polévka a ,,krvavé“ špagety. I tentokrát se Halloween vydařil.

Na fotografie se můžete podívat zde.

Projektový den ve škole Slunce

Projektový den ve škole Slunce

26. 10. 2023

Každé dítě rádo objevuje svět. Některé u toho ale potřebují pomoc, protože je omezují zdravotní překážky. Proto se studenti oboru Sociální činnost (třída S3) rozhodli, že pro handicapované děti ze školy Slunce v Unhošti a také pro jednu třídu ze Stochova připraví projektový den plný zábavy, kreativního tvoření a pohybových aktivit.

Ve středu 25. 10. 2023 dopolední program nabízel velké množství jednotlivých stanovišť, kde handicapované děti za pomoci studentů, svých pedagogů a asistentů například tvořily strašidla, ježečky, navlékaly korálky, vydlabávaly dýně, zkoušely střelbu na cíl, a dokonce se pokoušely zvládnout i nelehkou opičí dráhu.

Po obědě děti vyrazily za doprovodu žáků třídy S3 na stezku, která byla vyznačena fáborky. Během ní děti plnily různé úkoly, nyní už ne jednotlivě, ale jako týmy.

Během tohoto projektového dne žáci získali mnoho neocenitelných zkušeností. Zjistili, že práce s handicapovanými dětmi je sice náročná, ale zároveň obohacující. Podle slov paní učitelky Mgr. Kyrych a žáků to byl skvělý den.

Vedení školy děkuje žákům i Mgr. Kyrych za realizaci projektového dne, který byl financován ze studentských grantů v rámci projektu Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti. Fotodokumentaci najdete zde.

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny

25. 10. 2023

Ve dnech 26. a 27. 10. 2023 si žáci i pedagogové užívají podzimní prázdniny.

Přejeme všem pohodové dny s mnoha hezkými zážitky. Získejte pozitivní energii při výletech do krásné přírody, sportujte, mějte se hezky.

Chystáme se na Halloween

Chystáme se na Halloween

25. 10. 2023
Chystáme se na Halloween

Staří Keltové slavili 31. říjen jako den, kdy začíná zima a mohou se vracet duchové zesnulých, společně s nimi však i nejrůznější démoni.

Třída S4 si připravila výzvu pro ostatní spolužáky. Více si přečtěte zde.

Uvidíme, kdo v úterý zavítá do školy.

Menu ve školní jídelně najdete zde.

Ve čtenářské dílně žáci rozvíjejí své kompetence k učení

Ve čtenářské dílně žáci rozvíjejí své kompetence k učení

25. 10. 2023

V přízemí naší školy se nachází čtenářská dílna, kterou žáci hojně navštěvují se svými učiteli nejen v rámci jednotlivých vyučovacích hodin, ale i mimo ně. Podle slov pedagogů se v příjemném prostředí čtenářské dílny žáci na čtení a učení lépe soustředí, rozvíjejí své čtenářské dovednosti a abstraktní myšlení. Zařazení čtenářských dílen se osvědčilo zvláště v době odpoledního vyučování, kdy schopnost koncentrace pozornosti žáků klesá. Učitelé se proto snaží vybírat různé aktivity vhodné pro práci ve čtenářské dílně, které by podpořily intenzitu učení. Velice dobře si totiž uvědomují, že čtenářská gramotnost je klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě.

Fotografie naleznete zde.

Pedagogové zažili jedinečný projekt

Pedagogové zažili jedinečný projekt

24. 10. 2023

Abychom v maximální možné míře zkvalitnili pedagogický proces, pracujeme u nás ve škole s nejrůznějšími standardními i nadstandardními pomůckami využívanými v praxi. Posledním přírůstkem pro zkvalitnění výuky jsou demonstrační pomůcky „Jája a Pája“, které jsou využívány v policejní praxi, popř. odborníky zejména z oboru psychologie. Práci s nimi i jejich historii našim pedagogům přijela představit jejich autorka a nyní už emeritní pplk. PhDr. Alena Plšková, která je zaváděla do praxe PČR již téměř před 30 lety.

Ačkoliv v převážné míře s demonstračními loutkami pracuje Policie České republiky, proškolení kriminalisté – specialisté na trestnou činnost, naši pedagogové měli možnost seznámeni se s metodikou práce. Získané informace budou dále předávat studentům naší školy v oborech Sociální činnost, Kombinované lyceum a Veřejnosprávní činnost.

Fotografie z projektu najdete zde.

Když jsem já byl na posvícení

Když jsem já byl na posvícení

23. 10. 2023

Příznivci dobrého jídla si v pátek 13. 10. 2023 přišli na své. Dalším tematickým dnem ve školní jídelně bylo posvícení. Ve skvělé nabídce nechyběl hovězí vývar s játrovými knedlíčky i kachní stehno s knedlíkem a zelím. Celou nabídku uvidíte zde(plakát). Příjemné prostředí jídelny, dobré jídlo a svižná obsluha přispěly ke spokojenosti strávníků.

Na foto se podívejte zde.

Karlovarské rarity nás nadchly

Karlovarské rarity nás nadchly

19. 10. 2023

V pátek 20. 10. 2023 navštívila třída K3A 5*hotel Savoy Westend nacházející se v samotném srdci Karlových Varů. Hned na recepci se žáků ujal milý personál, který je provedl celým hotelem. Měli možnost vidět servis snídaní, ruch v recepci, různé druhy pokojů a v neposlední řadě také SPA a wellness.

S Karlovarskem je také neodmyslitelně spojena výroba známého bylinného likéru, a proto kroky žáků oboru Kuchař-číšník vedly přes kolonádu rovnou do Muzea karlovarské Becherovky. Zde se dověděli spoustu zajímavostí o historii likéru, nasáli vůni bylinek a pomocí virtuálních brýlí se ocitli i na otáčecí výrobní lince.

Vedení školy děkuje Mgr. Parmové a Mgr. Schröderové za přípravu zajímavé exkurze.

Fotografie z exkurze naleznete zde.

Projekt Erasmus+ nabízí další spolupráci

Projekt Erasmus+ nabízí další spolupráci

19. 10. 2023

Mezinárodní spolupráce naší školy se rozšířila o partnerství s prešovskou střední školou. Ve čtvrtek 19.10. 2023 naše škola přivítala management školy ze Slovenska. V programu, který byl pro hosty připraven, nechyběla prohlídka školy, návštěva jednotlivých odborných tříd, setkání s našimi žák a posezení v příjemném prostředí školní kavárny.

V průběhu návštěvy se nejvíc hovořilo o vzájemné spolupráci obou škol a možných aktivitách, které by měly pozitivně obohatit běžnou školní výuku. Sdílení a výměna zkušeností mezi školami bude významným benefitem v dalším vzdělávání.

Fotografie z návštěvy naleznete zde.

Odkaz na webové stránky partnerské školy najdete zde.

Viniční stezka

Viniční stezka

18. 10. 2023

V měsíci říjnu obě končící třídy oboru Kuchař- číšník navštívily výukový vinohrad sv. Kláry v Botanické zahradě v Praze. Při prohlubování učiva v odborných předmětech absolvovali žáci jednotlivé části výukové stezky, měli možnost seznámit se s rozdíly v moštovém a stolním víně, poznat a vyzkoušet si mnohé sommelierské dovednosti a další doplňující informace, které vinohrad nabízí.

Silný zážitek je spojený i s historií místa a krásnými výhledy na Prahu.

Žáci si odbornou exkurzi v terénu velmi pochvalovali a my věříme, že jim bude přínosem k jejich k závěrečným zkouškám a budoucímu profesnímu životu.

Vedení škol děkuje Mgr. Pavlíčkové za organizaci odborné exkurze.

Fotografie naleznete zde.

Charitativní běh pro Hospic svaté Hedviky

Charitativní běh pro Hospic svaté Hedviky

13. 10. 2023

V pátek 13.10. se na kladenském Sletišti sešli všichni, kteří se rozhodli podpořit charitativní akci s názvem ,,Společně až do konce." Tradičně se zapojili i naši pedagogové a žáci školy. Každý účastník to pojal svým osobitým způsobem. Nešlo totiž vůbec o rychlost a o to, kdo bude v cíli první. Někteří běželi, jiní šli svižným tempem a další se vydali na pohodovou vycházku s dětmi či domácími mazlíčky. Všichni, kdo se charitativního běhu zúčastnili, měli na paměti, že není důležité vyhrát, ale podpořit ty, kteří to potřebují.

Vedení školy děkuje organizátorce Mgr. Kyrych, všem žákům a zaměstnancům, kteří se této charitativní akce zúčastnili.

Fotografie z akce naleznete zde.

Vzácná návštěva v naší škole

Vzácná návštěva v naší škole

12. 10. 2023

Ve čtvrtek 12. října naši školu v dopoledních hodinách navštívil ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. Společně s ním do školy zavítali hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková, radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu Mgr. Milan Vácha a další významní hosté.

Pana ministra nejvíce zajímala specifika odborného vzdělávání žáků, diskutovalo se i o možných změnách v celkové koncepci vzdělávání a školství. Řeč přišla i na nově akreditovaný obor Předškolní a mimoškolní pedagogiku, který bude od 1. září příštího školního roku součástí nabídky studijních oborů školy.

Pedagogové i žáci se na tuto vzácnou návštěvu velmi těšili. Pan ministr si prohlédl moderní prostory školy a nové odborné učebny. Využil možnosti pohovořit si s žáky a dovědět se spoustu zajímavých informací ze života školy. Nejvíce ho ale zajímalo odborné vzdělávání. Prohlídka byla zakončena v krásném prostředí nově vybudované kavárny. Všude panovala příjemná atmosféra.

Fotografie z návštěvy si můžete prohlédnout zde.

Exkurze do vazební věznice

Exkurze do vazební věznice

11. 10. 2023

Ve středu 11.10. 2023 žáci naší školy (třída V3) navštívili vazební věznici Ruzyně.

Pro žáky byl připraven zajímavý program. Měli možnost podívat se do oddělení výkonu trestu, především do vnitřních prostor příjmového oddělení vč. ukázky jednotlivých cel a možnosti použití vězeňských pout. Žáci si prohlédli vyhrazené venkovní prostory pro vycházky odsouzených a obviněných ve vazbě. Po celou dobu exkurze měli žáci možnost hovořit s tiskovou mluvčí o provozu věznice. Na jednotlivých odděleních se žákům věnovali příslušníci Vězeňské služby ČR.

Vedení školy děkuje Mgr. Mudruňkovi za organizaci exkurze.

Fotografii z exkurze si můžete prohlédnout zde.

Školní stravování je aktuálním tématem

Školní stravování je aktuálním tématem

11. 10. 2023

Mnoho žáků a zaměstnanců využívá naši školní jídelnu. Denně si mají možnost vybrat ze tří jídel, jako bonus jsou k dispozici saláty, ovoce, kompoty, zákusky. V příjemném prostředí obsluhují strávníky žáci oboru Kuchař-číšník. Můžeme říci, že v naší škole funguje vše znamenitě.

Školní stravování je nyní diskutované i v souvislosti s návrhem na snižování počtu nepedagogických pracovníků ve školách. Tímto tématem se zabývala i Česká televize.

Na reportáž z naší školy se podívejte zde.

Veletrh vzdělávání přivítal první zájemce

Veletrh vzdělávání přivítal první zájemce

10. 10. 2023

Ve dnech 10. 10. – 11. 10. 2023 se opět v Domě kultury Kladno koná tradiční Veletrh vzdělávání.

Letošní již 26. ročník nabízí prostor pro prezentaci desítek středních škol. I naše škola zde má své zástupce z řad žáků a učitelů, kteří odpovídají na dotazy spojené se studiem a představují studijní programy a obory.

Vedení školy děkuje všem za reprezentaci školy.

Fotografie naleznete zde.

Deváťáci, pozor! Pedagogika v Kladně!

Deváťáci, pozor! Pedagogika v Kladně!

08. 10. 2023

Náborová kampaň pro školní rok 2024 – 2025 začíná. Máme úžasnou novinku. Nově otevíráme maturitní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Kompletní nabídku naleznete zde.

V Luxoru nás velmi chválili

V Luxoru nás velmi chválili

04. 10. 2023

Ve čtvrtek 5. 10. 2023 křtila světoznámá cukrářka Mirka van Gils Slavíková svoji knihu vánočních receptů Štědré a Voňavé. V Paláci knih Luxor na Václavském náměstí se sešlo mnoho hostů, kmotrou knihy byla i Táťána Kuchařová, Miss Word 2006.

S paní Mirkou naše škola několik let úspěšně spolupracuje, není proto divu, že catering zajišťovali naši žáci. Úžasné byly ohlasy návštěvníků. Chválili lahodné chutě, lákavou vizáž našich výrobků i příjemnou obsluhu. Vedení školy děkuje žákům za úspěšnou reprezentaci školy, Mgr. Parmové za organizaci akce.

Fotodokumentaci z akce najdete zde.

Česko-polský týden byl úspěšný

Česko-polský týden byl úspěšný

03. 10. 2023

Ve středu 4. 10. 2023 odcestovala skupina žáků a pedagogů na výměnný pobyt do partnerské školy v polské Wielicze. V jejich nabitém programu byla především prohlídka partnerské školy Licea Ogólnokształcące im. Jana Matejki a setkání s jejími žáky. Viděli vybavení školy, výuku ve třídách, hovořilo se o tom, jak to chodí u nich a jak u nás. Naši žáci byli ubytováni u spolužáků v rodinách, ochutnali i polskou kuchyni.

Exkluzivní částí pobytu byla prohlídka světoznámých wieliczských solných dolů. Mnoho kilometrů podzemních škol, nádherné solné sochy, kaple i taneční sál, který je využíván k maturitním plesům.

Závěr návštěvy v Polsku patřil slavnostnímu otevření sportovní přístavby školy. To byla pomyslná tečka za úspěšnou zahraniční návštěvou. Byly domluveny další aktivity – v listopadu přivítáme Poláky u nás, v březnu vyjedou za odborným vzděláváním v rámci Erasmus+ žáci oboru Sociální činnost do Polska.

Na foto z této vydařené akce se podívejte zde.

Školní kavárna se dočkala slavnostního otevření

Školní kavárna se dočkala slavnostního otevření

02. 10. 2023

Nová školní kavárna Cafe Beneš konečně přivítala své první hosty. Pozvání na slavnostní otevření v pondělí 2. 10. 2023 přijali Mgr. Bc. M. Běťáková, náměstkyně ministra školství, Mgr. Milan Vácha, radní pro oblast vzdělávání a sportu, Ing. Věra Chobotová, vedoucí oddělení koncepce a rozvoje školství, a řada dalších významných zástupců ze Středočeského kraje.

Školu poctila svou návštěvou i slavná česká cukrářka Mirka van Gils Slavíková, která se stala čestnou patronkou kavárny. Chybět nesměli ani zástupci z řad žáků a v odpoledních hodinách i samotní pedagogové. Slavnostními proslovy a přestřižením pásky byl oficiálně zahájen provoz cvičné kavárny, která bude sloužit nejen pro praktickou výuku žáků oboru Kuchař-číšník, ale budou sem moci v prvních měsících provozu chodit i žáci a zaměstnanci školy, kteří svým chuťovým buňkám mohou dopřát výbornou kávu, zákusky, chlebíčky a jiné dobrůtky.

Na jaře do elegantního interiéru kavárny zavítají i běžní návštěvníci.

Fotografie z akce naleznete zde.

Článek v KD najdete zde.

Videoreportáž ze slavnostního otevření najdete zde.

Projekt“ Pomáháme si“ úspěšně začal

Projekt“ Pomáháme si“ úspěšně začal

26. 09. 2023

Do širokého spektra aktivit naší školy zapadá v rámci projektu“ Pomáháme si“ i spolupráce s MŠ Smíšek. Ve středu 27. 9. 2023 si žákyně oboru Sociální činnost (S3) připravily pro děti pestrý program plný nepopsatelných zážitků. Smyslem tohoto prakticky a profesně zaměřeného projektu je podpořit vlastní rozvoj studentů v oblasti uplatnitelnosti na trhu práce. Workshopy s dalšími třemi vybranými cílovými skupinami budou následovat v průběhu celého letošního školního roku.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych a žákyním třídy S3 za skvěle odvedenou práci.

Fotografie najdete zde.

Semináře a kroužky pro žáky školy

Semináře a kroužky pro žáky školy

25. 09. 2023

I v letošním školním roce je pro žáky školy připravena pestrá nabídka kroužků a seminářů, které mohou od měsíce října navštěvovat. Rozhodně je z čeho vybírat.

Podrobné informace žáci najdou zde.

Žáky potěší volný den

Žáky potěší volný den

24. 09. 2023

V naší škole se stále něco děje.

Stavební úpravy budou probíhat i 29. 9. 2023, proto mají žáci „ředitelské volno“ - volný den schválený KÚ v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., z provozních důvodů.

Výuka začíná v pondělí 2. 10. 2023 v 8:00 hodin.

Obědvali jsme po evropsku

Obědvali jsme po evropsku

21. 09. 2023

Prázdniny byly časem cestování, poznávání cizích zemí a ochutnávek jiných kuchyní.

V pátek 22. 9. 2023 byl první tematický den tohoto školního roku ve školní kuchyni. Tematický den nabídl průřez evropskými specialitami.

Nabídka byla velmi lákavá. Na jídelníček se podívejte zde. A které jídlo zvítězilo u strávníků? Jednoznačně italská kuřecí prsa. Všechna jídla vypadala i chutnala skvěle.

Do jídelny se podívejte zde.

Pomáháme Terezce

Pomáháme Terezce

20. 09. 2023

Žáci a zaměstnanci naší školy se často zapojují do různých charitativních akcí.

Opakovaně přispíváme Terezce, její příběh si přečtěte zde.

V této souvislosti probíhala v minulém školním roce zajímavá akce. Učitelka tělesné výchovy Mgr. Míša Kyrych vedla pravidelné odpolední cvičení pro zaměstnance naší školy a sousední ZŠ Amálka. Vstupné bylo dobrovolné s tím, že všechny takto získané peníze půjdou na pomoc Terezce.

Výsledek byl fantastický! Cvičenky shromáždily úctyhodných 11 412,- Kč, které byly poslány na Terezčin transparentní účet.

Obrovský dík patří Mgr. Kyrych a všem pedagogům, kteří se této akce účastnili.

Fotografie najdete zde.

S

S "našimi" seniory i v tomto školním roce

19. 09. 2023

Spolupráce Domova pro seniory Františka Kloze v Kladně a našimi studenty oboru Sociální činnost k velké spokojenosti všech pokračuje.

Ve středu 20. 9. 2023 žáci pomáhali 18 klientům (převážně vozíčkářům) realizovat výlet do chyňavského Statku U Merlina. Krásné počasí, ochotný a přátelský personál, roztomilí zástupci zvířecí říše, rozzářené oči seniorů, co víc si všichni mohli přát?
Třída S3 se svého úkolu osobních průvodců zhostila s neskutečným zápalem, lidsky a profesionálně na vysoké úrovni. Už teď žáci s Mgr. Richterovou plánují další společné aktivity se seniory.

Vedení školy děkuje všem, kteří se na této akci podíleli.

Fotografie naleznete zde.

Školní parlament

Školní parlament

14. 09. 2023

V pátek 15. 9 se uskutečnila první schůzka školního parlamentu v tomto školním roce. Ředitel školy srdečně přivítal žáky a seznámil je s akcemi, na které se mohou těšit v průběhu roku. Informoval je o významných změnách, kterými škola prošla v době letních prázdnin. V závěru schůzky si vyslechl dotazy a připomínky žáků, které se týkaly provozu školy a organizace jednotlivých školních akcí. Přislíbil, že se jim vedení školy bude v nejbližší době věnovat. Cílem je, aby žáci i zaměstnanci školy byli ve škole spokojeni.

Zápis ze školního parlamentu najdete zde.

Fotografie z jednání najdete zde.

Adaptační kurz se vydařil

Adaptační kurz se vydařil

07. 09. 2023

Žáci prvních ročníků začali školní rok adaptačním kurzem. V krásném prostředí rekreačního střediska Želivka na Vysočině pro ně pedagogové připravili pestrý program. Hlavním cílem bylo seznámit se s novými spolužáky a učiteli. Ideálními prostředky byly pohybové aktivity, soutěže, hry, nechyběly výlety i diskotéka.

Celý pobyt se nesl ve veselém a pohodovém duchu. Přátelství byla navázána, některé zcela jistě na mnoho let.

Na foto se podívejte zde.

Video z adaptačního kurzu najdete zde.

Žáci znovu usedli do školních lavic

Žáci znovu usedli do školních lavic

03. 09. 2023
Žáci znovu usedli do školních lavic

Dva měsíce prázdnin uplynuly jako voda a nový školní rok se přihlásil o slovo. Ve škole bylo živo jako v úle. Učebny se zaplnily žáky, kteří usedli do lavic a s úsměvem na tváři vítali své spolužáky. V prvních ročnících dnešní den vládla poklidná atmosféra, poznávání nových spolužáků a pedagogů zde teprve začalo. Žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci školy si společně vyslechli proslov ředitele školy, a tak byl nový školní rok slavnostně zahájen. Jak úspěšný tento školní rok bude, o tom rozhodne každý žák sám svým přístupem a pílí.

Učitelům, žákům i rodičům přejeme, aby byl rokem úspěšným.

Fotografie z prvního dne v škole naleznete zde.

Co je nového v naší škole?

Co je nového v naší škole?

03. 09. 2023
Co je nového v naší škole?

Prázdniny jsou dva volné měsíce pro žáky, neplatí to však pro dění v budově školy. V té naší se tedy děly věci. Malovalo se, renovovaly se podlahy, instaloval se nový nábytek, ale především se třídy dovybavily špičkovou technikou a pomůckami. Máme další tabule s interaktivními display, software pro výuku jazyků, pro efektivní práci logistických center, Codexis pro žáky oboru Veřejnosprávní činnost, mnoho nových knih do školní knihovny v tištěné i audio formě.

Žáky zajisté potěší relaxační odpočinkové koutky, které naleznou na všech chodbách i v mezipatrech, dokončuje se prosklená venkovní kavárna. Seznam všech novinek a pomůcek je opravdu široký, vždyť celková investice díky našemu zřizovateli do této modernizace je za více než 5 miliónů korun.

Opravdu je na co se těšit.

Fotografie nových učeben najdete zde.

Projekt z Veluxu úspěšně pokračuje

Projekt z Veluxu úspěšně pokračuje

31. 08. 2023

V pátek 25. 8. 2023 se v naší škole uskutečnila projektová porada, na které se sešli ředitelé pilotních škol ze Středočeského kraje a zástupci nadace NROS.

Cílem tohoto setkání bylo zhodnocení uplynulého školního roku a naplánování aktivit pro nadcházející školní rok tak, aby naplňovaly myšlenku projektu a umožnily absolventům středních odborných škol se v budoucnosti co nejlépe uplatnit na trhu práce.

V rámci tohoto projektu se žáci mohou v novém školním roce opět těšit na projektové dny, workshopy s odborníky, různé kurzy a soutěže.

Více o projektu najdete zde.

Fotografie ze setkání najdete zde.

Zážitkové školení pro pedagogy

Zážitkové školení pro pedagogy

30. 08. 2023

První den přípravného týdne absolvovali všichni pedagogové školy zážitkový kurz první pomoci a kyberbezpečnosti. Zkušení lektoři formou praktických ukázek přiblížili učitelům řadu klíčových témat, s nimiž se mohou ve své pedagogické praxi setkat.

V zážitkovém kurzu první pomoci si učitelé osvěžili postupy, jak řešit situace ohrožující zdraví žáků i zaměstnanců, v kurzu kyberbezpečnosti se naučili, jak efektivně využívat opatření, která jim umožní bezpečně se pohybovat v online prostředí.

Fotografie z kurzů nalezne zde.

Naše poděkování patří lektorům, kterým se podařilo zážitkovým způsobem propojit teorii s praxí.

Otevření školní jídelny

Otevření školní jídelny

22. 08. 2023

Vážení strávníci,
rádi bychom Vám oznámili, že od 29. 8. 2023 je opět otevřena školní jídelna pro veřejnost od 12,00 do 13,30 hodin. Od dnešního dne je již možnost obědy přihlásit. Zatím prosím stále používejte hlavní vchod do školy.

Těšíme se na Vás.

Prázdninový provoz školy 2023

Prázdninový provoz školy 2023

02. 07. 2023

Více informací zde.

Vodácký kurz se vydařil

Vodácký kurz se vydařil

28. 06. 2023
Vodácký kurz se vydařil

Řeka Berounka se na pár dní stala domovem pro skupinku 35 žáků. Ti se společně se svými učiteli vydali vstříc dobrodružství, které je čekalo na vodáckém kurzu. Během tří dnů se jim podařilo zdolat 39 km. Plavbu od Zvíkovce do Nižboru zvládli s úsměvem na tváři, sluníčkem nad hlavou, které se občas schovalo za mraky, a jen s jedním ,,cvaknutím.“ Celý kurz se nesl v pohodové a kamarádské atmosféře. V závěru kurzu nesměl chybět vodácký pozdrav,, Ahoooj“, který sliboval, že se na vodu žáci určitě vypraví na konci příštího školního roku.

Vedení školy děkuje všem pedagogům, kteří se vodáckého kurzu zúčastnili, za skvěle odvedenou práci.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Slavnostní předávání výučních listů

Slavnostní předávání výučních listů

28. 06. 2023

Slavnostní předávání výučních listů absolventům učebních oborů se ve čtvrtek 29. června uskutečnilo v obřadní síni Magistrátu města Kladna. Úspěšným učňům poblahopřál nejen ředitel školy, ale i pedagogové, kteří se s žáky přišli rozloučit. Na předávání výučních listů se přišli podívat i rodiče a ostatní příbuzní žáků. Slavnost byla plná neobyčejných okamžiků, na které se nezapomíná.

Všem žákům přejeme, aby do své další budoucnosti vykročili tou správnou nohou.

Vedení školy by touto cestou chtělo také poděkovat pracovníkům Magistrátu města Kladna za vstřícný přístup a možnost využívat obřadní síně k slavnostnímu předávání maturitních vysvědčení a výučních listů. Velice si vážíme dlouholeté vzájemné spolupráce.

Fotografie naleznete zde.

Projekt žákům zpestřil exkurzi

Projekt žákům zpestřil exkurzi

25. 06. 2023

Žáci třídy L3 pojali exkurzi v závěru školního roku zcela netradičně. V jejich hlavách se zrodil zajímavý nápad. Založili fiktivní cestovní kancelář a vytvořili velice zajímavý projekt v podobě výletu, na který pozvali své mladší spolužáky ze třídy L1. Tato společná akce se uskutečnila 20.6. 2023.

Cílem výletu byl cisterciácký klášter a Poštovní muzeum ve Vyšším Brodu. Odměnou za nekonečně dlouhou cestu žákům byly unikátní expozice, které mohli navštívit. Prohlédli si neobyčejnou sbírku kočárů a poštovních vozů, vyzkoušeli si telefonování z přístrojů spojovaných přes ústřednu, měli možnost poslat telegrafní zprávy za pomoci Morseovy abecedy.

V klášteře žáci obdivovali bohatou výzdobu oltářů, žasli nad množstvím knih, které zaplňovaly několik sálů, a tiše poslouchali tóny varhan, jež vyplňovaly posvátné ticho cisterciáckého kláštera. Tento žákovský projekt se uskutečnil i díky finanční podpoře nadace NROS, která v rámci programu The VELUX Foundations podporuje rozšiřování odborných znalostí žáků v různorodých oblastech.

Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za realizaci projektu.

Fotografie z exkurze naleznete zde.

Jaké to je nevidět a neslyšet ?

Jaké to je nevidět a neslyšet ?

25. 06. 2023

Dne 26. 6. se žáci třídy KL3 (Kombinované lyceum) zúčastnili exkurze do dvou velice zajímavých institucí v Praze. První z nich byla Tichá kavárna, kde obsluhují neslyšící lidé. Žáci si vyzkoušeli, jaké je to komunikovat s lidmi, kteří neslyší, a zažili si, jaké překážky musí dennodenně tito lidé překonávat. Stud a strach z toho, že se nedomluví se svým okolím, je traumatizuje. Žáci si zároveň uvědomili, jak důležité je neslyšící lidi začleňovat do společnosti a v neposlední řadě si pochutnali na výborném občerstvení. Pak se žáci přesunuli na Neviditelnou výstavu, kde si vyzkoušeli prostorovou orientaci a poznávání běžných i méně běžných věcí a předmětů s využitím všech smyslů mimo zraku. Nevidomý průvodce, pan Jaroslav, žákům odpovídal i na otázky, které se týkaly života lidí se zrakovým postižením a nutno říci, že jeho optimismus bychom mu mohli všichni závidět.

Vedení školy děkuje Mgr. et Mgr. Morávkové za organizaci exkurze

Fotografie z akce naleznete zde.

V naší škole (ne)hořelo!

V naší škole (ne)hořelo!

25. 06. 2023

Předposlední červnový čtvrtek patří již osmým rokem projektovým dnům. Ten letošní s názvem Den plný zážitků a radosti se konal 22. 6. 2023. Spolu s našimi žáky přišli i žáci kladenských základních škol. Velmi pestrý program byl složen z workshopů, kvízů a soutěží, na grilu se připravovaly hamburgery, nealkoholické míchané nápoje, za splnění vědomostních úkolů byly k dispozici nanuky. I přes tropické počasí tančili žáci pod vedením profesionální lektorky zumbu.

Nejatraktivnějším zážitkem byl zajisté příjezd profesionálních kladenských hasičů poté, co se z učebny ve druhém patře začal valit dým. Pomocí plošiny byla zachráněna paní učitelka i žákyně. Bylo to napínavé, ale o život nešlo. Hořelo jako, evakuace byla cvičná.

Tato báječná akce se opravdu vydařila. Užili si ji všichni účastníci i pedagogové, kteří program dokonale připravili.

Na krásnou atmosféru se podívejte zde.

Článek o akci v KD najdete zde.

Netradiční exkurze

Netradiční exkurze

19. 06. 2023

Ve čtvrtek 15.6.2023 se žáci třídy V2 zúčastnili soudního jednání Okresního soudu v Kladně. Žáci oboru Veřejnosprávní činnosti měli možnost nahlédnout do justiční praxe přímo v jednací síni v oblasti trestního práva ve věci řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky. Žáci viděli reálnou práci soudce, státního zástupce a samotný proces dokazování v hlavním líčení. Po skončení hlavního líčení proběhla beseda s panem místopředsedou okresního soudu Mgr. Petrem Sedlaříkem. Pan místopředseda velmi empatickým a erudovaným způsobem zodpověděl všechny zvídavé otázky žáků z oblasti trestního práva a fungování okresního soudu.

Děkujeme Mgr. Mudruňkovi za organizaci exkurze.

Fotografie naleznete zde.

Návštěva z partnerské školy

Návštěva z partnerské školy

18. 06. 2023

V minulém týdnu jsme s velkým potěšením přivítali pedagogy z partnerské polské školy ve Wieliczce. Hlavním tématem bylo plánování společných aktivit. Součástí jednání byla prohlídka školy, účast ve výuce a odborném výcviku. A jaké jsou nejbližší konkrétní plány? V září odcestují naši žáci a pedagogové do Wieliczky, v listopadu se Poláci budou účastnit našeho tradičního volejbalového turnaje. Na jaře 2024 realizují žáci oboru Sociální činnost odbornou stáž v Polsku.

Těší nás, že v oblasti mezinárodní spolupráce má škola svým žákům a pedagogům opravdu co nabídnout.

Fotografie z návštěvy najdete zde.

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK JARO 2023

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK JARO 2023

15. 06. 2023

výsledky písemné a praktické části obor
- 66-51-H/01 Prodavač - zde

Výsledky písemné a praktické části obor
- 66-52-H/01 Aranžér - zde

Výsledky písemné a praktické části obor
- 65-51-H/01 Kuchař číšník - zde

Projektový den s Amálkou

Projektový den s Amálkou

13. 06. 2023

Ve středu 14.6. se na školní zahradě a v přízemí naší školy uskutečnil tradiční projektový den. Pozvali jsme k nám žáky z prvního stupně základní školy Amálská. Akci, které se zúčastnilo 139 žáků, zorganizovala Mgr. Kyrych se studenty oborů Sociální činnosti a Kombinovaného lycea. Ti v náplni studia mají práci s dětmi, a tak si mohli v praxi vyzkoušet, jaké to je stát na druhé straně pomyslné katedry.

Naši žáci dětem během jejich dopoledních toulek za poznáním připravili množství zábavných úkolů a aktivit. Děti navštívily řadu stanovišť, kde se střídaly soutěže vědomostní i pohybové. Po splnění všech úkolů si soutěžící mohli vyzvednout zaslouženou odměnu. Usměvavé tváře nejmladších školáků mluvily za vše.

Vedení školy děkuje vedoucí tohoto projektu Mgr. Kyrych a všem žákům, kteří připravovali dopoledne plné her.

Fotografie naleznete zde.

Dračí lodě

Dračí lodě

13. 06. 2023

Ve středu 14. 6. 2023 se žáci naší školy zúčastnili závodu v Dračích lodích. Sportovní týmy ze středních škol a Prahy změřily své síly na Hostivařské přehradě.

Naši školu na této akci reprezentovali Filip Holman (V2), Karolína Čechová, Vojtěch Chlupsa, Tomáš Zof, Tomáš Kokoška, Tomáš Valter, David Radvanovský, Patrik Pastýřík (V1), Jan Kačírek, Jan Cyprich, Matěj Vácha, Adéla Štefanová, Roman Sojka, Julie Veverková (L2), Nela Doušová, Adam Kadeřábek, Leontýna Káralová (všichni V3), Václav Bolard, Vladimír Větrovec, Jakub Hladký (L3), Matyáš Kruml, Kateřina Dupačová, Eliška Brátková (L1).

O vítězství bojovalo 11 družstev. Pro některé žáky jízda na lodích byla premiérou. Náš tým obsadil krásné deváté místo.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy.

Vedení školy děkuje Mgr. Mudruňkovi a panu Haškovi za doprovod žáků.

Fotografie z akce najdete zde.

Zajišťovali jsme catering pro mezinárodní meeting

Zajišťovali jsme catering pro mezinárodní meeting

12. 06. 2023

V úterý 13. 6. městský stadion Sletiště v Kladně přivítal jak české, tak i zahraniční sportovce, kteří přijeli změřit své síly na 8. ročník mezinárodního atletického meetingu Kladno-hází. Pro tuto příležitost žáci oboru Kuchař - číšník společně se svými učiteli zajistili skvělý catering.

Další žáci se vydali fandit sportovcům, a tak měli možnost zhlédnout řadu krásných atletických soubojů. Pozornosti žáků neušlo ani soupeření žen ve skoku do dálky. Jednou ze soutěžících totiž byla i Markéta Chaloupecká z třídy KL1, která je vynikající atletkou a nadějnou trojskokankou. Vedení školy děkuje všem, kteří se akce zúčastnili.

Fotografie naleznete zde.

Čeština trochu jinak

Čeština trochu jinak

11. 06. 2023

V pátek 9.6. se vypravili žáci třídy S1 na netradiční hodinu českého jazyka. Výuka tentokrát probíhala v ulicích Kladna. Studenti vytvořili anketu, která zkoumala čtenářskou gramotnost a přehled v oblasti literatury. Za tím účelem oslovili náhodné chodce různých věkových kategorií.

Žáci si připravili otázky typu: Co je to Illias? Jakou knihu jste naposledy četli? Na co se zaměřuje epika? Myslíte si, že tištěné knihy přestanou existovat? Na jakém místě čtete nejraději? Kladenští spoluobčané nebyli ušetřeni ani dalších všetečných otázek, a tak se naši žáci dozvěděli, že většina lidí doufá, že tištěné knihy nepřestanou existovat, že míst, kde lidi čtou, je nepřeberné množství: v křesle, u stolu, v kavárně, v posteli, doma, když jsou sami, ve vaně a někde, kde je třeba krásný výhled do krajiny. Žáci si práci v terénu užili.

Děkujeme Mgr. Zubovové za organizaci netradiční vyučovací hodiny.

Připomněli jsme si tragické události v Lidicích

Připomněli jsme si tragické události v Lidicích

09. 06. 2023

V pátek 9. 6. 2023 si žáci školy společně s učiteli připomněli tragické události.

V sobotu 10. 6. 2023 je to 81 let od jedné z nejtragičtějších událostí našich dějin.

Lidice se staly nejen u nás symbolem nacistického barbarství, když byly v nesmyslné a ničím neodůvodnitelné odvetě za smrt Reinharda Heydricha nacisty zcela vymazány z mapy. Tehdy němečtí vojáci postříleli všechny lidické muže a většinu žen a dětí poslali do koncentračních táborů. Snaha nacistů vymazat Lidice z mapy světa i paměti lidí se však nenaplnila.

Lidice jsou dodnes celosvětovým symbolem obětí válečných zločinů a ponaučením pro budoucí generace.

Fotografie z pietního místa ve škole najdete zde.

Matematika nás baví

Matematika nás baví

08. 06. 2023

V květnu v naší škole probíhala matematická soutěž nazvaná Matematika v mém životě. Soutěžící žáci měli samostatně vymyslet tři příklady ze života, kde mohou využít matematiku a příklady zároveň vypočítat. Vítězem této soutěže se stal Jan Vlach ze třídy L3.

Blahopřejeme vítězi a děkujeme Mgr. Lechnerové a Mgr. Lechnerovi za organizaci soutěže.

Fotografie z vyhlášení soutěže najdete zde.

Podporujeme Chance 4 Children a jsme pyšní

Podporujeme Chance 4 Children a jsme pyšní

06. 06. 2023

Žákyně 1. ročníku studijního oboru Sociální činnost Natálie Špičková se dobrovolně zapojila do projektu Dr. Klaun Barevné hraní a stala se platnou členkou týmu C4C, který podporuje děti hospitalizované v nemocnicích a snaží se pro ně organizovat podpůrné terapie.

Jsme pyšní na Natálii a těší nás slova lektorky Barevného hraní paní Martiny Vaculíkové, která o ní říká: "Natálie je šikovná a empatická, ve svém věku má velký potenciál. Cením si jejích nápadů, improvizace, hledání společných témat s pacienty." Natálii držíme palce a přejeme jí spoustu usměvavých dětí.

Fotografie ze setkání s vedením školy najdete zde.

Absolventi si převzali maturitní vysvědčení

Absolventi si převzali maturitní vysvědčení

04. 06. 2023

V pondělí 5. 6. 2023 se v atraktivním prostředí obřadní síně Magistrátu města Kladna sešli v radostné náladě učitelé, vedení školy, letošní maturanti, jejich rodiče a další hosté. Slavnostní atmosféra prozrazovala, že se budou předávat maturitní vysvědčení.

Obřadní ticho přerušily nejprve tóny studentské hymny, následoval proslov pana ředitele a pak už si z rukou třídních učitelů čerství absolventi převzali maturitní vysvědčení s grácií a úsměvem na tváři.

Krásu a kouzlo tohoto významného okamžiku ještě znásobilo předávání květin, dárků a poděkování pedagogům.

Všem absolventům přejeme hodně štěstí a úspěchů v dalším životě.

Fotografie ze slavnostního předávání maturitního vysvědčení najdete zde.

Exkurze za Karlem Čapkem

Exkurze za Karlem Čapkem

01. 06. 2023

Druhý červnový den vyrazili žáci třetích ročníků maturitních oborů do Staré Hutě u Dobříše, aby se blíže seznámili s předním českým spisovatelem - Karlem Čapkem.

K tomu jim pomohla expozice věnovaná autorovu životu, komentovaná prohlídka nebo dokumentární film. Doufejme, že získané znalosti zúročí příští rok o maturitní zkoušky.

Fotografie z exkurze najdete zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

31. 05. 2023

Třídní schůzky budoucích prvních ročníků se budou konat ve čtvrtek 8. 6. 2023 od 15:00 hodin.

Podrobnější informace obdržíte do školních e-mailů.

Náročné životní situace

Náročné životní situace

30. 05. 2023

Studijní obor Sociální činnost připravuje žáky pro práci v sociální sféře. Velkým přínosem jsou pro ně odborné přednášky. V úterý 30. 5. 2023 proběhlo setkání žáků tříd S2 a S3 s paní lektorkou Romanou Slámovou. Hovořila s žáky o tom, jaký je život rodiny s mentálně postiženým dítětem, o úmrtí dítěte. Byla to velmi silná a smutná témata, ale i tyto situace v lidském životě nastávají.

Vedení školy děkuje Bc. Kedroňové za organizaci této akce.

Na foto se podívejte zde.

O naše žáky je zájem

O naše žáky je zájem

30. 05. 2023

Ve středu 31. 5. 2023 navštívil žáky oboru Kuchař-číšník šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. V úvodu setkání zrekapituloval svoji profesní cestu od získání výučního listu po současnost. Hovořil o pracovitosti, pokoře a především o chuti učit se novým věcem. Potěšil nás informací, že od září u něj pracuje jeden z našich absolventů a vede si skvěle. Na otázku, co je potřeba mít, aby se mohli ucházet o práci v jeho restauraci, dal žákům jednoduchou odpověď: „ Potřebuješ jízdenku, svačinu a chuť pracovat a učit se novým věcem“.

Na foto z besedy se podívejte zde.

Článek v KD najdete zde.

Živá a neživá floristika

Živá a neživá floristika

25. 05. 2023

V uplynulém týdnu se žáci oboru Aranžér účastnili zajímavého několikadenního workshopu. Učitelka odborného výcviku Lucie Zahrádková zvolila téma Živá a neživá floristika. Cílem bylo naučit se techniku různých květinových vazeb, pracovat s barevností květin i přízdob. Nejprve účastníci pracovali s neživými materiály, kde nehrozilo poničení nádherných čerstvých květin. Když měli natrénováno a dostali mnoho důležitých rad a informací, mohli tvořit vazby z květin živých. Organizátorka workshopu jejich snahu a práci hodnotila jako výbornou. Účastníky chválíme a paní Zahrádkové děkujeme za skvěle zorganizovanou a provedenou akci. Na foto se můžete podívat zde.

Ústní maturity začaly

Ústní maturity začaly

25. 05. 2023

Od pondělí 22. 5. 2023 probíhá závěrečná část letošních maturit. Slavnostně oblečení a náležitě ztrémovaní maturanti zvládli slavnostní zahájení a poté už bylo jen na nich, jakým způsobem zúročí své znalosti před maturitní komisí. Ústní zkoušky potrvají více než týden a my přejeme všem maturantům, aby byli úspěšní. Na foto se podívejte zde.

Nadmíru zajímavá beseda

Nadmíru zajímavá beseda

23. 05. 2023

Charitativní a dobrovolnické aktivity jsou pravidelnou součástí činnosti naší školy. V rámci spolupráce s Dobrovolnickým centrem Kladno se 19. 5. 2023 uskutečnila beseda s jejími pracovnicemi. Žáky třídy KL3 (Kombinované lyceum) seznámily s širokým spektrem programů, které tato organizace zajišťuje, vysvětlily jim důležitost práce dobrovolníků i terénních pracovníků a zodpověděly všetečné dotazy žáků. Vedení školy děkuje Mgr. et Mgr. Morávkové za organizaci této akce. Na foto se podívejte zde.

Workshop Jak balit

Workshop Jak balit

18. 05. 2023

V rámci projektu Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti se 11. 5. 2023 uskutečnil kurz dárkového balení pro žáky učebního oboru Prodavač. Žáci se učili pod odborným vedením zkušené lektorky paní Křivánkové rozličné způsoby, jak vkusně zabalit dárek jakéhokoliv tvaru. Procvičovali různé techniky, pracovali s mnoha materiály. Výsledky byly nad očekávání výborné, proto žáci mohou svoje schopnosti rozvíjet v pokračovacím kurzu v červnu.

Na foto z akce se podívejte zde.

Super zpráva roku je tady!

Super zpráva roku je tady!

18. 05. 2023

Hlavním cílem naší školy je poskytovat žákům kvalitní vzdělání, ideálně s pobyty v zahraničí. A nyní jsme obdrželi zprávu, že naše žádost v programu Erasmus+ byla kladně vyřízena a škola bude podpořena částkou 61 225 EUR (téměř 1,5 milionu korun). Znamená to, že naši žáci si budou moci prohlubovat své odborné znalosti v Itálii, Polsku a na Slovensku. Je to skvělá zpráva! Vzhůru za odbornou praxí do Evropy.

Více o projektu najdete zde.

Pomáhali jsme na Kampě

Pomáhali jsme na Kampě

18. 05. 2023

Na počátku května se konal 20. ročník festivalu United Islands of Prague. V jeho programu dostaly prostor zájmové organizace a spolky Prahy 1, dílny, muzea, divadla či kulturní instituce. Spolu s programem byla pro návštěvníky připravena i bohatá gastronomická nabídka. V rámci spolupráce školy s Nadací rozvoje občanské společnosti se zúčastnili i naši žáci oboru Kuchař-číšník. Byla to pro ně zajímavá zkušenost

Na foto se podívejte zde.

Kyberbezpečnost v bankovnictví

Kyberbezpečnost v bankovnictví

17. 05. 2023

Dne 15. 5. se žáci oboru Logistických a finančních služeb zúčastnili vzdělávacího projektu Bankéři do škol, který již 9. rokem pořádá Česká bankovní asociace. Pan M. Rybář z Komerční banky se ujal úlohy přednášejícího a žákům přiblížil během tříhodinové přednášky téma Kyberbezpečnosti. Tento projekt se snaží o osvětu a edukaci mladých lidí v oblasti financí a zároveň tak upozorňuje na důležitost výuky finanční gramotnosti.

Fotografie naleznete zde.

Děkujeme Ing. Nobilisové za zprostředkování projektu.

2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení

17. 05. 2023

Vážení uchazeči,
dne 18. 5. 2023 jsme vyhlásili 2. kolo přijímacího řízení do učebních a maturitních oborů; více informací zde.

Den matek

Den matek

15. 05. 2023

Od roku 1923 se v naší zemi slaví mezinárodně uznávaný Den matek. Připadá vždy na druhou květnou neděli, letos to bylo 14. 5. 2023. Je to hold matkám, oslava mateřství. Připomínáme si ho především v rodinách, květiny či drobný dárek maminky vždy potěší. V naší škole jsme zvolili tematický den ve školní jídelně. Aranžérkám se hezky povedla jarní výzdoba, kuchařkách skvělý oběd.

Foto naleznete zde.

Peříčkový den

Peříčkový den

15. 05. 2023

Dne 5. 4. se žáci třídy S3 zapojili do celorepublikové sbírkové akce během Peříčkových dnů. Částka, kterou získali od dárců, činí krásných 8 725 Kč. Tímto finančním příspěvkem žáci oboru sociální činnost podpořili projekt Pomozte dětem a společně ovlivnili mnohé dětské příběhy. Velké poděkování patří všem našim žákům a Mgr. Richterové.

Diplom udělený naší škole naleznete zde.

 Čteme si a učíme se v novém prostředí

Čteme si a učíme se v novém prostředí

14. 05. 2023

Hned na počátku týdne jsme ve škole zaznamenali velmi příjemnou událost. V přízemí školy byla 15. 5. 2023 slavnostně otevřena klidová zóna, která je prioritně určena pro čtenářské dílny a rozvíjení čtenářské gramotnosti. Žáci si v tomto příjemném prostředí mohou půjčovat knihy, naleznou zde především literaturu k maturitě a tvorbu současných autorů. K dispozici mají i tablety, kde je možné dohledat si další informace.

Tato akce byla součástí setkání členů školního parlamentu. Ředitel školy přítomné ujistil, že tyto prostory a jejich krásné vybavení jsou prvním krokem k rozsáhlé modernizaci školy, která bude probíhat v průběhu letních prázdnin. Žáci i pedagogové se mají opravdu na co těšit.

Na foto se můžete podívat zde.

Sportem proti šikaně

Sportem proti šikaně

13. 05. 2023

V naší škole je dobrým zvykem organizovat pro žáky setkání se zajímavými osobnostmi. To květnové patřilo zápasníkům MMA. V rámci programu Sportem proti šikaně (Čs. organizace smíšených bojových umění Oktagon a Rexona) usedli v beznadějně zaplněné školní jídelně profesionální bojovníci MMA - borci Brož, Holota, Petrášek a Polívka, aby hovořili o sportu, kterému se věnují, ale i o šikaně ve škole. Žáci si vyslechli zajímavé příběhy i rady, jak nejlépe šikaně čelit. V závěru setkání byl i dostatečný prostor pro zodpovězení mnoha zvídavých otázek.

Tato akce byla super, nadšení byli žáci i hosté. Jak to viděl sportovní reportér Kladenského deníku, se můžete podívat v KD.

Fotografie z besedy najdete zde.

 Výjimečné ocenění, které potěší, ale i zavazuje

Výjimečné ocenění, které potěší, ale i zavazuje

11. 05. 2023

12. 5. se Muzeum Policie České republiky stalo místem slavnostního setkání nejen nových policistů, kteří skládali služební slib, ale i policistů, jimž bylo předáno ocenění za vynikající službu a mimořádné činy. Součástí tohoto ceremoniálu bylo i vyhodnocení projektu Přes bariéry s policií. Do této charitativní akce se z naší školy zapojilo celkem 50 studentů z maturitních ročníků a společně s ostatními studenty dalších středních škol svými sportovními aktivitami získali finanční částku představující téměř 170 000 Kč.

Veškeré finanční prostředky ze sportovně charitativní akce putovaly v podobě darovacího šeku k těm, co je nejvíce potřebují. Při této slavnostní příležitosti bylo oceněno i 5 nejlepších sportovců středních škol. Nechyběl mezi nimi ani Jaroslav Rubišar, žák naší školy. Podařilo se mu dosáhnout vynikajících výsledků v rámci fyzických testů, které musel v projektu Přes bariéry s policií absolvovat.

Blahopřejeme Jaroslavu Rubišarovi k výjimečnému ocenění. Naše poděkování patří i Mgr. Kyrych, která se ujala organizace charitativní akce.

Fotografie naleznete zde.

Podpořili jsme Český den proti rakovině

Podpořili jsme Český den proti rakovině

09. 05. 2023

Dne 10. 5. se žáci naší školy, tříd KL3 (Kombinované lyceum) a S3 (Sociální činnost), již tradičně zapojili do sbírkové akce Ligy proti rakovině. Letos se jednalo již o 27. ročník této sbírky, jejíž výtěžek poputuje převážně na prevenci a léčbu rakovinových onemocnění plic. Žáci se akce zhostili s nadšením a byli mile překvapeni, že i v této nelehké době lidé hojně přispívali. Pro Ligu proti rakovině získali prodejem květů měsíčku lékařského úctyhodnou částku. Žákům, kteří se sbírky zúčastnili, patří velké díky. Vedení školy děkuje i Mgr. Morávkové a paní asistentce Matouškové, které žáky doprovázely.

Fotografie z akce najdete zde.

Úřad práce nás informuje

Úřad práce nás informuje

08. 05. 2023

Cyklus přednášek pracovnice Úřadu práce v Kladně byl zakončen 4. 5. 2023 setkáním Bc. Evy Šíchové a žáků 3. ročníku oboru Prodavač. Hlavním cílem bylo seznámit žáky se službami, které úřady práce poskytují. Velmi důležité byly informace o tom, jak si počínat po složení závěrečných zkoušek z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, hledání pracovního uplatnění. Došlo i na dotazy, všechny byly erudovaně zodpovězeny. Paní Šíchové patří srdečné poděkování. Velmi si ceníme vysoké odbornosti jejich přednášek a skvělého profesionálního přístupu.

Foto z besedy naleznete zde.

 Aranžéři a aranžérky umí

Aranžéři a aranžérky umí

05. 05. 2023

Do učebního oboru Aranžér se hlásí talentovaní zájemci. V průběhu studia se jejich dovednosti rozvíjí pod vedením učitelek odborného výcviku a učitelů odborných předmětů. Výčet žákovských prací a tvorby je velmi obsáhlý – tvůrčí techniky, grafické návrhy, permanentní výzdoba školy, tematické dny ve školní kuchyni a projektové dny. Je čím se pochlubit. Na chodbách školy je proto instalována výstava aranžerských prací, která vypovídá o jejich šikovnosti.

Pokud jste neměli možnost vidět vše na vlastní oči, podívejte se na foto zde.

Krásná akce na konci školního roku

Krásná akce na konci školního roku

04. 05. 2023

Naši žáci si velmi oblíbili červnové splouvání Berounky. Kouzelná řeka, malebná krajina, společné zážitky na raftech i večerní táboráky. Jedinou stinnou stránkou této sportovní aktivity je to, že se nedostane na všechny zájemce.

Přihlašování je zahájeno, všechny informace naleznete zde.

Informace k výsledkům přijímacího řízení do maturitních oborů

Informace k výsledkům přijímacího řízení do maturitních oborů

27. 04. 2023

78-42-M/06 Kombinované lyceum, zde
37-42-M/01 Logistické a finanční služby, zde
75-41-M/01 Sociální činnost, zde
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, zde
Vzor správně vyplněného zápisového lístkur, zde
Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, zde

Kurz BARISTA JUNIOR

Kurz BARISTA JUNIOR

27. 04. 2023

Dne 25. 4. a 26. 4. škola žákům oboru kuchař - číšník nabídla dvoudenní vzdělávací kurz, který jim měl umožnit seznámit se s atraktivními baristickými dovednostmi, jichž mohou později využít ve své profesní dráze. Vyzkoušet si práci na pákových kávovarech a profesionálních mlýncích kávy měli možnost všichni účastníci kurzu. Během teoretické části získali žáci také základní informace o kávě a pražení kávy. Dozvěděli se i něco málo o historii a současnosti oboru. Kurz byl po dvou dnech zakončen teoretickou a praktickou zkouškou. Po jejím úspěšném absolvování žáci obdrželi cenný certifikát.

Poděkování patří Mgr. Parmové za organizaci kurzu.

Fotografie z kurzu najdete zde.

Video z kurzu najdete zde.

Exkurze do Senátu

Exkurze do Senátu

27. 04. 2023

V úterý 25. 4. 2023 se třída V3 zúčastnila exkurze do Senátu ČR v Praze. Bohatý program započal komentovanou prohlídkou historických prostor Valdštejnského paláce, který je sídlem Senátu ČR. Žáci měli možnost prohlédnout si Audienční síň, Valdštejnovu pracovnu a Mytologickou chodbu. Prohlídka byla zakončena v Jednacím sále, kde probíhá plenární zasedání horní komory Parlamentu ČR. Následně proběhla beseda s paní senátorkou Mgr. Adélou Šípovou. Paní senátorka debatovala s žáky o aktuálních problémech společnosti a činnosti Senátu ČR. Děkujeme Mgr. Mudruňkovi za realizaci exkurze.

Fotodokumentaci najdete zde.

Poslední zvonění

Poslední zvonění

27. 04. 2023

Pátek 28. 4. 2023 byl pro maturanty posledním dnem pravidelné docházky do školy. Dostali vysvědčení, odevzdali klíče a čipy. Teď na ně čekají nejdůležitější části maturit – didaktické testy a ústní zkouška. Loučili se s učiteli i spolužáky, jak jinak než vesele. Školu zaplnily halekající pestrobarevné postavičky, došlo na básničky i drobné dárky.

Více uvidíte zde.

Video z posledního zvonění najdete zde.

Jak jsme běželi maraton

Jak jsme běželi maraton

27. 04. 2023

Rok 2023 je zároveň 25. ročníkem Juniorského maratonu, který je největším běžeckým závodem pro střední školy v České republice. Družstvo složené z 10 členů společnými silami štafetově překonává maratonskou trať (42,125 km), každý student zaběhne svůj úsek. V úterý 25. 4. 2023 se běžci z naší školy účastnili semifinálového kola v pražských Holešovicích. V konkurenci 70 škol jsme si vedli velmi dobře. Náš tým ve složení Káralová Leontýna V3, Chaloupecká Markéta KL1, Pipotová Daniela V4, Mikula Jakub KL1, Linhart Matěj P1, Sojka Roman L2, Zíka Patrik V4, Zíka Tomáš K1A, Kruml Matyáš L1, Sahaidak Maksym K1A, náhradníci: Gallatová Stella S1, Doušová Nela V3 a Sebastien Švejda K1A, i přes deštivé počasí překonal loňský čas o 20 minut a vybojoval s časem 3 hodiny a 16 minut krásné 10. místo. Moc děkujeme žákům za účast a bojovnost, byli výborní a běželi neskutečně dobře. Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za organizaci, přípravu a podporu žáků.

Fotografie z akce najdete zde.

Důležité informace pro uchazeče do maturitních oborů

Důležité informace pro uchazeče do maturitních oborů

26. 04. 2023

Důležité informace pro uchazeče do maturitních oborů, zde.

Vyhlášení ředitelského volna

Vyhlášení ředitelského volna

26. 04. 2023

Ředitel školy oznamuje, že v souladu s § 2, odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/ 2005 Sb. bude vyhlášeno pro žáky na 2. a 3. května 2023 ředitelské volno. Důvodem jsou organizační záležitosti spojené s maturitní zkouškou. Ředitelské volno se týká i žáků, kteří mají odborný výcvik v budově školy. Ostatní žáci SOU jsou na pracovištích odborného výcviku.

Začali jsme maturovat

Začali jsme maturovat

26. 04. 2023

V týdnu od 24. dubna začaly v naší škole praktické maturitní zkoušky. Je to první stupínek k získání kýženého maturitního vysvědčení. Maturanti řešili zadané úkoly, u někoho by se nervozita dala krájet, někteří byli nadšeni, že konečně předvedou, co se za čtyři roky naučili. Přístup k přípravě na maturitní zkoušku zajisté ovlivnila maturita nanečisto, při které si každý žák uvědomil, kolik toho umí, co je třeba se doučit, kde jsou jeho slabé stránky.

Maturanti výsledky svých praktických zkoušek neznají, ale dle hodnocení pedagogů je zřejmé, že drtivá většina žáků praktickou část maturity úspěšně zvládla.

Držíme palce, aby i další zkoušky dopadly dobře.

Fotodokumentaci ze zkoušek najdete zde.

Floristický kurz

Floristický kurz

24. 04. 2023

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 měli žáci prvního ročníku oboru Aranžér velmi atraktivní program. Do jejich učebny přišla paní Bc. Markéta Keclíková, aby vedla floristický kurz. Jeho cílem bylo naučit žáky vytvářet vazby z živých květin. Na cenu kurzu 1 300 Kč, přispěla škola každému účastníkovi částkou 800 korun (projekt Velux). Lektorka učila aranžéry jak vytvářet velkou květinovou vazbu, ikebanu, korsáž (květiny do klopy ženicha) a další floristické techniky. Žáci byli kurzem nadšeni, obdrželi i certifikát o jeho absolvování. Všichni se velmi rádi následující den účastnili soutěže, kde své znalosti a dovednosti zúročili. Nejlépe si vedla Karolína Stříbrná, druhá se umístila Karolína Kurman a třetí příčka patřila LuciI Fussové. Dívky obdržely hezké ceny.

Nejen pro aranžérky, ale pro žáky všech učebních oborů platí, že v průběhu školního roku se realizuje mnoho zajímavých kurzů a workshopů.

Fotografie z kurzu najdete zde.

Mezinárodní spolupráce úspěšně pokračuje

Mezinárodní spolupráce úspěšně pokračuje

23. 04. 2023

V roce 2019 začala naše škola spolupracovat se střední školou v polské Wielicze. Výměnné pobyty žáků a pedagogů z gymnázia Jana Matějky vstoupily v letošním roce do další etapy. Ředitel Petr Paták a členové vedení školy při své nedávné návštěvě ve Wielicze projednali harmonogram další spolupráce a výměnných pobytů žáků a pedagogů.

Při této příležitosti obdržela partnerská škola jako dar český národní strom - lípu, která bude zdobit prostranství před polskou školou. Na věnování se můžete podívat zde. V současné době se připravuje výjezd našich žáků do Wieliczky. V rámci projektu Erasmus+ budou zahraniční pobyty zaměřeny především na prohloubení odborného vzdělávání, ale bude i dostatek prostoru na poznávání památek a života polských vrstevníků.

Fotografie z návštěvy najdete zde.

Projekt Přes bariéry s policií

Projekt Přes bariéry s policií

23. 04. 2023

Dne 20. 4. 2023 se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili ojedinělé sportovně charitativní akce Přes bariéry s policií. Cílem a hlavní myšlenkou této akce bylo motivovat žáky ke sportovním aktivitám a výkonům a zároveň přispět finanční částkou, která by pomohla 2 handicapovaným dětem Tomíkovi a Emičce. Každý zúčastněný splněním stanovených disciplín získal požadovaný počet bodů, kterými přispěl na konto handicapovaných dětí.

Akce se zúčastnilo celkem 50 studentů, kteří i přes nepřízeň počasí zvládli fyzicky náročné disciplíny - člunkový běh, běh na 1000 metrů, celomotorický test a kliky. Některým žákům se dokonce podařilo získat požadovaný počet bodů a s tím související certifikát fyzické způsobilosti.

Největší radost z celé akce měla paní učitelka Kyrych. Z jejích úst se směrem k maturantům nesla jen samá slova chvály :,,Byli jste skvělí, mám z Vás upřímnou radost, akci jste zvládli na výbornou, jste prostě úžasňáci.“ Naše poděkování patří Mgr. Kyrych a samozřejmě všem žákům, kteří se akce zúčastnili.

Fotodokumentaci z akce najdete zde.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

21. 04. 2023

Střední vzdělání s výučním listem:

66-52-H/01 Aranžér, zde
65-51-H/01 Kuchař – číšník; zde
66-51-H/01 Prodavač; zde

Vzor správně vyplněného zápisového lístku, zde
Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, zde

Informace k výsledkům přijímacího řízení do učebních oborů

Informace k výsledkům přijímacího řízení do učebních oborů

20. 04. 2023

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,
dovoluji si Vás informovat, že v sobotu 22. 4. 2023 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Najdete je na webových stránkách školy www.sosasoukladno.cz a na dveřích budovy školy pod registračním číslem uchazeče.

Pokračovat (v pdf)

Pomozme dětem

Pomozme dětem

12. 04. 2023

Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou. Přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice. Žáci naší školy se do této akce každoročně zapojují. Do centra města se vydala se sbírkovými kasičkami třída KL3 (Kombinované lyceum) a S3 (Sociální činnost). Byla to pro ně zajímavá zkušenost. Potěšila je příjemná setkání se štědrými lidmi a skvělý byl pocit, že pomáhají dobré věci.

Vedení školy děkuje žákům a doprovázejícím pedagogům.

Fotografie ze sbírky najdete zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

04. 04. 2023

V úterý 18. 4. 2023 se budou konat od 16:30 do 17:30 hodin v budově školy třídní schůzky.

Rozpis umístění jednotlivých vyučujících včetně tříd najdete na viditelném místě u vstupu do školy.

Těšíme se na Vás.

V Rakousku se nám líbilo.

V Rakousku se nám líbilo.

04. 04. 2023

Začíná krásné jaro, ale ohlédněme se na zasněžené svahy Alp. V letošním roce se lyžařský a snowboardový výcvik žáků opravdu vydařil. Vedení školy děkuje pedagogům za jejich výbornou práci a žákům za bezproblémový a pohodový průběh.

Fotografie z kurzu najdete zde.

Na článek v Kladenských listech se podívejte zde.

Zatím je to nanečisto

Zatím je to nanečisto

04. 04. 2023

Hlavní prioritou studia na střední škole je úspěšné zvládnutí maturity a závěrečných zkoušek. A proč si tyto dvě zásadní zkoušky nevyzkoušet nanečisto?

V naší škole se stalo pravidlem, že v dubnu se ověřují znalosti a vědomosti všech žáků. Aktuálně probíhají maturitní zkoušky nanečisto, u kterých mají žáci nastavená úplně stejná pravidla, jako tomu bude u reálných maturit v květnu. Totéž platí i o závěrečných zkouškách žáků učebních oborů.

Aby to žákům postupujících ročníků nebylo líto, jsou jejich znalosti testovány v souhrnných zkouškách. Atmosféra v naší škole je tedy ve znamení ověřování znalostí žáků. Cíl je jediný: podle dosažených výsledků bude každý žák vědět, jak jsou hodnoceny jeho znalosti. Buď je to super, nebo jsou mezery, které je třeba doplnit. A pro ty, kteří neuspěli, je to jasný signál – učit se, učit se.

Na foto se můžete podívat zde.

Naprosto dokonalé sladkosti

Naprosto dokonalé sladkosti

03. 04. 2023

Dne 4. 4. 2023 opakovaně převzala vládu nad naší školní kuchyní Mirka van Gils. Při té příležitosti ze svého receptáře vybrala neodolatelné sladkosti z odpalovaného těsta. Pod rukama žáků za podpory Mirky postupně začaly vznikat neuvěřitelné cukrářské výtvory, které stály všechny zúčastněné spoustu času i úsilí, ale vynaložená námaha se vyplatila. Sladkosti s exotickými názvy – jablíčkový craquelin a lísko-oříškové eclairs – milovníky sladkostí nenechaly v poklidu a lákaly k ochutnání.

Obdiv sklidila i citronová pěna ve skle, která se stala ozdobou mezi všemi zákusky.

Cukrářské umění Mirky van Gils učarovalo všem žákům, kteří se workshopu zúčastnili.

Fotodokumentaci z workshopu najdete zde.

Turnaj mladých fyziků.

Turnaj mladých fyziků.

28. 03. 2023

Pětičlenné mužstvo žáků, pro které je fyzika koníčkem, se 27. 3. 2023 zúčastnilo soutěže s dlouholetou tradicí. Vyřešit fyzikální problém originálním způsobem, co nejvíce jej prozkoumat, vysvětlit a teoreticky podložit se žákům naší školy evidentně podařilo. V regionálním kole se umístili na krásném 3. místě.

Všem soutěžícím gratulujeme a Mgr. P. Slezákovi děkujeme za přípravu a motivaci žáků.

Fotografie z turnaje najdete zde.

Pomáhat a chránit!

Pomáhat a chránit!

22. 03. 2023

Tak jako každý rok v březnu i letos se zástupci z řad Městské policie v Kladně zaměřili na studenty, které čeká ve školních lavicích posledních pár týdnů do maturity. Pro absolventy, kteří nechtějí pokračovat ve studiu na vysoké škole a hledají na trhu práce vhodné uplatnění, je práce u Policie ČR zajímavou alternativou. Na prezentaci žáci čtvrtých ročníků získali vyčerpávající informace o podmínkách přijetí a službě u této bezpečnostní složky. Dozvěděli se, že pro přijetí do služebního poměru musí uchazeč splňovat řadu požadavků, mezi něž například patří prověrka fyzické zdatnosti, psychologické vyšetření a samozřejmě i čistý trestní rejstřík. Na závěr policisté odpovídali na konkrétní dotazy žáků a nezapomněli zdůraznit, že práce u Policie ČR je zárukou dlouhodobého pracovního uplatnění a dobrého finančního ohodnocení.

Náborová akce žáky oslovila a mnozí už nyní přemýšlejí o tom, zda budou v řadách Policie ČR naplňovat známe motto - pomáhat a chránit.

Fotografie naleznete zde.

C4C rozdává naději a radost

C4C rozdává naději a radost

21. 03. 2023

Dne 14. 3. 2023 se pro žáky tříd KL3, KL4 a S1 konala beseda s pracovnicí organizace C4C (Chance for children). Paní Vaculíková představila poslání a služby organizace a seznámila žáky s možností zapojení se do jejích aktivit. Žáky nejvíce zaujala možnost stát se členem tzv. "Barevného hraní", které je založeno na arteterapii (léčba uměním), nebo členem aktivit programu Dr. Klauna, kdy dobrovolníci zpříjemňují pobyt pacientům v nemocnicích a jiných zdravotně sociálních zařízeních svým klaunováním.

Mgr. Morávkové děkujeme za zprostředkování besedy a těšíme se na to, že někteří naši žáci rozšíří řady dobrovolníků, kteří uzdravují smíchem.

Fotografie naleznete zde.

Beseda s odbornicí z Úřadu práce v Kladně

Beseda s odbornicí z Úřadu práce v Kladně

21. 03. 2023

Ve dnech 13. a 14. 3. 2023 se uskutečnila beseda studentů 4.ročníků s paní Evou Šichovou z Úřadu práce v Kladně. Ta se ve své přednášce věnovala praktickým otázkám, které jsou spojeny s ukončením studia a nástupem do zaměstnání. Žáky například zajímalo, jak dlouho mají status studenta, kdy mají povinnost hlásit se na úřadu práce, pokud nebudou pokračovat ve studiu nebo nenastoupí do zaměstnání. Zazněly i dotazy týkající se výše podpory v nezaměstnanosti, nabídky volných míst a portálů, kde práci hledat. Žáci se také dozvěděli, jaké jsou možnosti brigád pro studenty či práce v zahraničí, jaký je rozdíl mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti. Paní Šichová studenty upozornila na podstatné a často dělané chyby při podpisu smlouvy na hlavní pracovní poměr či brigádu. Nezapomněla ani zdůraznit, že Úřad práce nabízí i možnost rekvalifikace.

Žáci se do průběhu besedy aktivně zapojovali. Věříme, že informace, které zde získali, se stanou impulzem k zamyšlení se nad dalším směřováním jejich profesního života. Beseda byla velice zajímavá a pro studenty přínosná.

Fotografie naleznete zde.

Nové špičkově vybavené odborné učebny

Nové špičkově vybavené odborné učebny

13. 03. 2023

V pátek 10. 3. 2023 se uskutečnilo setkání školního parlamentu. V úvodu ředitel školy poděkoval žákům za účast na akcích, které se ve škole v druhém pololetí školního roku uskutečnily, poté je informoval o blížících se událostech. Nezapomněl zdůraznit, že žáky v dohledné době čekají maturitní a závěrečné zkoušky nanečisto i souhrnné zkoušky pro postupující ročníky. Sdělení ředitele školy, že se mohou žáci od příštího školního roku těšit na nově vybavené odborné učebny, přijali všichni přítomní s nadšením. V závěru schůzky žáci přednesli své požadavky a připomínky, které vedení školy bude v dohledné době řešit.

Fotografie z parlamentu najdete zde.

Čtyřnozí vodicí asistenti pomáhají

Čtyřnozí vodicí asistenti pomáhají

08. 03. 2023

Žáci tříd KL3 a S3 navštívili dne 6. 3. 2023 Středisko výcviku vodicích psů SONS v pražských Jinonicích, které se řadu let věnuje výcviku psů pro zrakově handicapované klienty. Pracovnice zařízení nejprve žáky seznámily s hlavním pracovním zaměřením a posláním střediska.

Žáci se dozvěděli, jak organizace funguje, jak se vybírají a převychovávají psi, jak probíhá samotný výcvik, a uvědomili si, že vodicí pes je pro zrakově postiženého člověka velkým krokem k samostatnosti a nezávislosti, že mu je pomocníkem, průvodcem, oddaným společníkem a přítelem.

Žáci si rovněž mohli prohlédnout celý areál včetně veterinární ordinace a přípravny krmiva, viděli ukázku výcviku základní poslušnosti psů a nácviku vodění člověka se zrakovým postižením. Všechny tyto aktivity si žáci vyzkoušeli i navzájem. Jasnými vítězi celé exkurze ale byli čtyřnozí přátelé člověka. Návštěva střediska byla pro žáky velkým přínosem, protože teoreticky i prakticky doplnila informace, které žáci dostávají v odborných předmětech ve škole.

Děkujeme Mgr. et Mgr. Kateřině Morávkové za organizaci exkurze.

Fotografie můžete vidět zde.

Informace k přípravným kurzům

Informace k přípravným kurzům

03. 03. 2023

Vážení uchazeči,
děkujeme Vám za Váš zájem o naši školu. V současné době probíhá zpracování došlých přihlášek. Připomínáme nutnost přihlásit se k přidělenému školnímu e-mailu, na který Vám budeme zasílat důležité informace o probíhajícím přijímacím řízení.

Věřím, že přijímacím řízením projdete úspěšně a v září Vás přivítám jako žáky naší školy. Přeji Vám hodně zdaru a těším se na setkání s Vámi, ředitel školy.

Více informací k přípravným kurzům zde.

Krajina očima mladé umělkyně

Krajina očima mladé umělkyně

02. 03. 2023

Žákyně třídy A3 Kateřina Akštejnová se v lednu zúčastnila 28. ročníku výtvarné soutěže Máme rádi přírodu 2022, v níž získala za akvarel na plátně nazvaný Noc Švermova zvláštní cenu poroty. Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k dosaženému výsledku.

Oceněnou práci a diplom můžete vidět zde.

Přijímací řízení 2023 - úřední hodiny

Přijímací řízení 2023 - úřední hodiny

16. 02. 2023

Úřední hodiny podatelny školy v době přijímacího řízení zde

Kynuté buchty pečené s láskou

Kynuté buchty pečené s láskou

15. 02. 2023

Ve středu 15. 2. 2023 se uskutečnil další z mnoha plánovaných workshopů s Mirkou van Gils Slavíkovou. Tentokrát se žáci oboru Kuchař- číšník mohli těšit na přípravu specialit z kynutého těsta. Nejen pod rukama Mirky van Gils, ale i žáků postupně vznikaly nadýchané buchty, briošky a brioškové šneky plněné neodolatelnými náplněmi. Na Mirce van Gils bylo vidět, že pečení je její velkou láskou. Výsledek v podobě oblíbených sladkostí na sebe nenechal dlouho čekat. Chutě a vůně kynutého těsta a lahodných náplní všechny utvrdily v tom, že se pečení podařilo. Žáci tak mají za sebou další úžasný workshop a už teď se těší, čím je světoznámá cukrářka překvapí příště.

Fotografie z workshopu můžete vidět zde.

Svátek svatého Valentýna (ne)tradičně

Svátek svatého Valentýna (ne)tradičně

15. 02. 2023

14. únor je svátkem lásky, štěstí a porozumění mezi lidmi. V naší škole jsme svatého Valentýna oslavili již několikátým rokem originálním způsobem. Valentýnsky vyzdobená školní jídelna zářila roztomilými červenými srdíčky. Stejný symbol lásky se objevil i na jídelním a nápojovém lístku. Speciálně sestavené valentýnské menu lákalo k ochutnání. Na stolech na strávníky netrpělivě čekaly i kouzelné valentýnky, které neodmyslitelně patří k svatému Valentýnu, a vzkazy ukryté uvnitř nich byly pohlazením na duši.

Věříme, že si všichni pochutnali na připravených pokrmech a dostali svoji valentýnku, ze které měli radost.

Poděkování patří všem, kdo se na přípravách oslav podíleli.

Fotografie naleznete zde.

Planeta Země 3000

Planeta Země 3000

13. 02. 2023

Ve čtvrtek 9. února se žáci naší školy vydali do kina Hutník na vzdělávací projekt nazvaný Magický Senegal. Na dobrodružné přednášce o africkém státě se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací o bohaté historii, tradičním jídle, baobabech i o tom, jak se v Senegalu těží zlato a jaký to má vliv na tamní hospodářství a kulturu. Žáci odcházeli s cennými znalostmi o této exotické zemi.

Fotografie z akce najdete zde.

Maturitní ples jsme si užili

Maturitní ples jsme si užili

13. 02. 2023

V sobotu 4. 2. 2023 Dům kultury na Sítné zaplnili žáci maturitních ročníků KL4, L4, S4 a V4. Přípravy na slavnostní maturitní ples probíhaly už několik měsíců předem a výsledek byl famózní. Dívky v překrásných šatech a chlapci ve slavnostních oblecích vypadali dokonale. Po perfektně nacvičeném nástupu následovalo tolik očekávané šerpování. Nechyběl ani tradiční tanec s učiteli a rodiči, zlatý déšť, tombola a všemi tolik očekávané půlnoční překvapení. Na plese vládla skvělá zábava.

Velké poděkování patří především Mgr. Kyrych, která měla organizaci celého plesu na starosti.

Fotografie z plesu najdete zde.

Článek v KD najdete zde.

Barmanský kurz

Barmanský kurz

01. 02. 2023

V termínu od 30. 1. do 3. 2. 2023 v naší škole opět probíhá tradiční barmanský kurz. Je určen všem žákům, kteří mají zájem rozšířit své znalosti a dovednosti v tomto oboru gastronomie. Pod vedením zkušeného lektora - barmana Miloše Trettera se žáci oboru Kuchař -číšník věnují intenzivní teoretické a praktické přípravě nejrůznějších nápojů. Získávají přehled o základních pracovních postupech při přípravě alkoholických i nealkoholických koktejlů, seznamují se s produkty, které se běžně používají na baru, s barovým inventářem i historií a výrobou alkoholických nápojů.

Kurz bude zakončen teoretickou i praktickou zkouškou. Po úspěšném absolvování žáci obdrží certifikát, který jim umožní pracovat za barmanským pultem.

Fotografie z kurzu najdete zde

Úspěšní řešitelé olympiád

Úspěšní řešitelé olympiád

01. 02. 2023

Naši žáci se každý školní rok aktivně zapojují do většiny olympiád pro středoškoláky. Jinak tomu nebylo ani v případě dějepisné a zeměpisné olympiády. Na předních příčkách se díky svým historickým znalostem umístili J. Chalupný L4, Š. Best KL4 a B. Fichtner KL1. V zeměpise ovládli první příčky V. Pichlíková KL3, B. Fichtner KL1, K. Renker KL1, O. Fujdiar L3 a Š. Best KL4. Vědomosti soutěžících byly obdivuhodné. Všem blahopřejeme a Mgr. Vídeňskému děkujeme za organizaci obou soutěží.

Foto z přijetí žáků v ředitelně školy naleznete zde.

Školní kolo olympiády z ČJ má své vítěze

Školní kolo olympiády z ČJ má své vítěze

01. 02. 2023

Slovotvorba, větná skladba, slovní zásoba, sloh - v těchto a dalších disciplínách změřilo ve čtvrtek 26. ledna své síly 29 žáků maturitních oborů v rámci 49. ročníku školního kola olympiády v českém jazyce. S mnohdy zapeklitými úkoly si nejlépe poradili Klára Tomášková ze třídy KL3, Matěj Lukeš ze třídy KL1 a Eliška Chalupová ze třídy S1. Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Naše poděkování patří i Mgr. Škvainové za realizaci soutěže.

Fotografie naleznete zde.

Andělé pro Allegro

Andělé pro Allegro

01. 02. 2023

Úspěšná spolupráce naší školy s Hudební akademií Praha Pavla Zumrové pokračuje i v letošním školním roce. Žáci oboru aranžér společně s učiteli vyrobili pro 14. ročník umělecké soutěže Allegro 2023 věcné ceny v podobě něžných andělů, které Hudební akademie společně s diplomy slavnostně předávala 22.1.2023 soutěžícím v překrásném prostředí Kaiserštejnského paláce v Praze. Usměvavé tváře mladých interpretů prozrazovaly, že jim ceny udělaly radost.

Naše poděkování patří žákům i učitelkám ODV paní Procházkové a paní Jiráskové.

Fotografie cen najdete zde.

Nepít je umění

Nepít je umění

31. 01. 2023

V letošním roce se žákyně a žáci tříd A1 a A2 aktivně zapojili do dalšího ročníku preventivní kampaně Suchej únor. Smyslem tohoto projektu je podpořit rozhodnutí vydržet celý měsíc bez kapky alkoholu. V rámci předmětu Aranžování a Propagace si žáci vytvořili koncepty a v odborném výcviku své originální projekty dokončili. Velmi pěknou motivační báseň napsala Tereza Šímová, ilustrace k této originální poezii vytvořila Mia Koblová a celý projekt tak získal nádech jedinečnosti.

Mgr. Pavlíčkové děkujeme za realizaci projektu a těšíme se na krásné výtvory aranžérů i příští školní rok.

Fotografie naleznete zde.

Půst se nekonal, slavili jsme masopust

Půst se nekonal, slavili jsme masopust

24. 01. 2023

Dne 24. 1. naši školní jídelnu ovládly masopustní hody. Období masopustu je spojováno s lidovými tradicemi, veselím, oslavami, dobrým jídlem a hodováním. A právě takové hodování bylo připraveno pro naše žáky, zaměstnance a další strávníky. Masopustní nabídka byla skutečně pestrá, a tak se měli všichni opravdu na co těšit. Tradiční masopustní menu nabízelo řadu specialit. Nechyběla uzená polévka s kroupami, opečená jitrnice se zelím, vepřové výpečky na černém pivu, cibuli a jablkách a bramborový knedlík. Nechyběl ani tradiční ,,smažák“. Pestrá paleta masopustních specialit byla doplněna lákavými smaženými koblihami.

Děkujeme kuchařkám za přípravu pokrmů, obsluze za milé úsměvy a aranžérkám za krásnou výzdobu.

Fotografie naleznete zde.

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

24. 01. 2023

Dne 5.1. proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěže se zúčastnilo celkem 28 žáků z 1. až 4. ročníků studijních oborů. Na prvních čtyřech místech se umístili V. Pichlíková (KL3), B. Fichtner (KL1), Renker Kristian (KL1), O. Fujdiar (L3) a Š. Best (KL4). Všem žákům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a těšíme se, že nás budou úspěšně reprezentovat v okresním kole. Mgr. J. Vídeňskému děkujeme za organizaci zeměpisné olympiády.

Fotografie naleznete zde.

1. kolo přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení

20. 01. 2023

Vážení uchazeči, vážení rodiče,
dne 20. 1. 2023 vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní a učební obory.

Příkaz ředitele č.2/2023 Kritéria přijímacího řízení do školního roku 2023/2024 zde [pdf].

Sladká vůně čokolády

Sladká vůně čokolády

20. 01. 2023

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 jsme měli opět tu čest přivítat na půdě naší školy světoznámou cukrářku Mirku van Gils Slavíkovou. Lákavé téma Od čokolády až po bonbón přitahovalo od samotného počátku velké množství příznivců oboru Kuchař -číšník. V rámci tohoto zážitkového workshopu mohli žáci nahlédnout do světa čokolády. Dozvěděli se všechny základní informace o výrobě čokolády a naučili se připravovat pralinky. Měli možnost sledovat, jak pod rukama Mirka van Gils Slavíková vznikají delikatesy v podobě kouzelných pralinek, které svým jedinečným vzhledem připomínaly umělecké dílo. Sladká vůně čokolády se opojně linula celou školou

Fotografie z workshopu můžete vidět zde.

Brána jazyků otevřená

Brána jazyků otevřená

20. 01. 2023

V úterý 17. 1. do naší školy zavítala dvojice rodilých mluvčích Emily a Kate z Velké Británie a USA. Škola jejich prostřednictvím měla možnost vyzkoušet současné moderní trendy v oblasti jazykového vzdělávání. V hodinách anglického jazyka rodilé mluvčí zprostředkovaly žákům mnoho zajímavých informací o svých rodných městech a vhodně zvolenými aktivitami podporovaly rozvoj jazykových kompetencí žáků. V příjemné atmosféře se žáci nebáli komunikovat v cizím jazyce, kladli zvídavé otázky a vyměňovali si nejrůznější informace. Díky vhodně zvoleným tématům byla tato aktivita vnímána jako interaktivní příprava k maturitní zkoušce. Žáci si velice dobře uvědomují, že zdokonalování se v cizím jazyce jim otevírá nové možností v profesním uplatnění. Ne nadarmo naši předkové zdůrazňovali rčení ,,Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem“

Naše poděkování patří Emily a Kate. Všichni se těšíme na další zajímavé hodiny anglického jazyka.

Fotografie z akce najdete zde.

Catering pro NROSku

Catering pro NROSku

20. 01. 2023

Ve středu 18. ledna se naši žáci zúčastnili slavnostního večera Neziskovka roku 2022, který pořádala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v prostorách Royal Theatre v Praze. Naše škola v rámci partnerské spolupráce zajišťovala catering a žáci oboru Kuchař-číšník (Aneta Turská, Karolína Chotašová, Kateřina Meškanová, Eliška Fílová) na této akci obsluhovali hosty a starali se o jejich občerstvení a pohodlí. Pedagogický dozor zajišťovali učitelé odborného výcviku Bc. Jana Poslušná a pan Daniel Sekanina. Těšíme se na další spolupráci.

Fotografie z akce naleznete zde.

Další netradiční den otevřených dveří

Další netradiční den otevřených dveří

19. 01. 2023

Ve čtvrtek 19.1. se uskutečnil na naší škole další den otevřených dveří a byl opět netradiční. Úderem 13. hodiny se otevřely dveře školy a usměvaví pedagogové a asistenti vítali první návštěvníky, kteří přišli nasát atmosféru školy a načerpat spoustu informací o studiu. Více než 100 návštěvníků mělo možnost se podrobně seznámit s jednotlivými studijními a učebními obory. Největšímu zájmu se těšil nově otevřený obor Kombinované lyceum. Všichni, kteří na den otevřených dveří přišli, se mohli těšit i na výjimečný doprovodný program v podobě různých workshopů, kvízů, poznávacích soutěží. Pozornost návštěvníků přitahovala zručnost žáků oboru Kuchař – číšník při přípravě nealkoholických nápojů či palačinek. Každý z oborů byl představen budoucím uchazečům osobitým způsobem. Milý, vstřícný a srdečný přístup pedagogů ocenili všichni návštěvníci dne otevřených dveří.

Fotografie z akce naleznete zde.

Článek v KL najdete zde

Futsaloví bojovníci v akci

Futsaloví bojovníci v akci

16. 01. 2023

V úterý 12. 1. 2023 se žáci naší školy zúčastnili 3. kola Středoškolské futsalové ligy v hale Bios na Kladně. Reprezentanti školy ve složení: Kvido Reitmaier (L3), Vojtěch Ptáček (L3), Václav Bolard (L3), Vladimír Větrovec (L3), Adam Skalák (L4), Roman Sojka (L2), Matěj Vácha (L2), Matyáš Kruml (L1), Tomáš Polák (P3), Marek Pospíšil (P3), David Jirásek (V2) obsadili čtvrté místo. Do dalších bojů už náš tým nezasáhne, ale přesto chlapcům patří velká pochvala a poděkování. Za organizaci a doprovod žáků děkuje vedení školy Mgr. Mudruňkovi.

Fotografii družstva najdete zde.

Přijďte se k nám podívat

Přijďte se k nám podívat

13. 01. 2023

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 se v naší škole uskuteční poslední den otevřených dveří v tomto školním roce. Zveme všechny zájemce o studium i jejich rodiče, rádi představíme učební a studijní obory. Připraveny jsou workshopy, soutěže i občerstvení.

Více informací zde (plakát).

Těšíme se na Vás.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

12. 01. 2023

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Naše škola pořádá pro žáky budoucích 1. ročníků maturitních oborů bezplatné přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Cílem těchto kurzů je seznámit uchazeče s učivem potřebným k absolvování přijímacích zkoušek.

Přihlášku do kurzů a organizační pokyny zveřejníme nejpozději 1. 3. 2023, podrobné informace obdržíte na studijním oddělení při odevzdání přihlášky.

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

11. 01. 2023

Dne 5.1. proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 17 žáků z 1. - 4. ročníků studijních oborů. V 52. ročníku se soutěžící podrobněji věnovali tématu- Rozdělený svět a postavení Československa v něm. Žáci měli skvělou příležitost rozšířit své znalosti v oblasti moderních dějin. Na prvních třech místech se umístili Jan Chalupný z třídy L4, Štěpán Best z KL4 a Bronislav Fichtner ze třídy KL1. Žákům držíme palce a věříme, že naši školu budou úspěšně reprezentovat i v okresním kole.

Všem blahopřejeme k hezkým výsledkům, Mgr. Vídeňskému děkujeme za organizaci.

Foto naleznete zde.

Studentské prezidentské volby

Studentské prezidentské volby

09. 01. 2023

Volby prezidenta rezonují Českou republikou, u našich žáků byly aktuální v průběhu prosince. Tým žáků za bedlivého dohledu Mgr. Pěnkavové připravil volební místnost, organizoval dvoudenní aktivity voličů a odeslal výsledky agentuře Kantar Millward Brown, která celorepublikové výsledky vyhodnotila. Naleznete je na www.jsns.cz.

Studentské volby si užili voliči i organizátoři, vše proběhlo bez komplikací za velkého zájmu našich žáků. Byla to opravdu vydařená akce.

Šikovní němčináři

Šikovní němčináři

06. 01. 2023

V prosinci se zúčastnilo 26 žáků studijních oborů 1. - 3. ročníků olympiády v německém jazyce. Měli možnost porovnat si své znalosti z oblasti porozumění textu, poslechu a čtenářských dovedností. Nejlepší znalosti prokázala Natálie Vlčková ze třídy S1.Na dalším místě se pak se shodným počtem bodů umístili Tereza Kinterová z S1, Adam Tomeš ze třídy V3 a Kateřina Dupačová ze třídy L1.

Vedení školy děkuje Mgr. Hlavničkové a Mgr. Svobodové za organizaci olympiády.

Na foto se podívejte zde.

PF 2023

PF 2023

22. 12. 2022

Krásné a radostné Vánoce, do roku 2023 pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a hezkých zážitků přeje ředitel školy a kolektiv školy. PF ke stažení zde.

Zpívali jsme na schodech

Zpívali jsme na schodech

22. 12. 2022

Naše škola má mnohaletou tradici zpívání na schodech. Zpíváme vždy poslední den před vánočními prázdninami. Tato hezká tradice byla na dva roky přerušena proticovidovými opatřeními, letos nám nic nebránilo a tak jsme zpívali. Téměř 300 žáků a zaměstnanců zaplnilo schodiště a chodby školy a za doprovodu piana zpívalo známé koledy. Podával se nealkoholický punč, atmosféra byla milá a radostná. Na foto se podívejte zde.

A vánoční prázdniny začaly. Do školy se vracíme 3. ledna 2023.

Setkání s Donem Quijotem

Setkání s Donem Quijotem

21. 12. 2022

Dne 21. 12. jsme v naší škole přivítali Divadélko pro školy z Hradce Králové. Během poutavého představení měli žáci možnost zopakovat si znalosti ze španělské renesanční literatury a seznámit se s nejslavnějšími osobnostmi a dramatickými díly. Osobitý humor a způsob ztvárnění se žákům velmi líbil. Těšíme se na další představení. Děkujeme Mgr. Škvainové za organizaci divadelního představení.

Fotografie naleznete zde.

Ekonomická olympiáda byla náročná

Ekonomická olympiáda byla náročná

21. 12. 2022

Celkem 30 800 žáků středních škol se v prosinci zapojilo do ekonomické olympiády. V naší škole se zúčastnilo on-line formou 167 žáků. Pod přísným dohledem učitelů soustředěně pracovali v počítačových učebnách a zdolávali těžké otázky vytvořené Institutem ekonomického vzdělávání v Praze. Nejlepších výsledků dosáhli shodným procentem úspěšnosti 72% Nikola Huptychová ze třídy L1, Oliver Fujdiar z L3 a Libuše Pechová z V2. Jsou to opravdu výborné výsledky, celorepublikový průměr byl 44,4%. Tento průměr překročilo i dalších 23 žáků naší školy. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem žákům za účast, Ing. Nobilisové za organizaci akce. Foto vítězů naleznete zde.

Zajímal nás život v psychiatrické nemocnici

Zajímal nás život v psychiatrické nemocnici

20. 12. 2022

O tom, že je éra psychiatrických léčeben připomínajících nevábné zařízení s krutým zacházením dávno za námi, se mohly přesvědčit i třídy oboru sociální činnost S2, S3 a částečně i S1. Čtvrteční prosincové dopoledne jsme strávili v duchu života klientů Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice, ve které se nachází přibližně 350 pacientů a 500 zaměstnanců. O klienta léčebny je v současné době blahodárně postaráno. Prochází řadou psychoterapeutických

programů nebo výtvarnými i divadelními aktivitami a také si nacvičí, jak se po propuštění z nemocnice o sebe postarat. Naši žáci měli zajímavé dotazy, které uměli zaměstnanci zařízení skvěle zodpovědět, prošli jsme zasněžený areál, s trochou zatajeného dechu jsme míjeli oddělení pro léčbu sexuálních deviací a odjížděli jsme plni dojmů zpět směr Kladno. Zcela jistě sem rádi zavítáme i s jinými třídami. Fotografie z exkurze najdete zde.

Životní prostředí nás zajímá

Životní prostředí nás zajímá

19. 12. 2022

V pátek 16. 12. 2022 se žáci druhého ročníku veřejné správy měli možnost setkat s Ing. Radovanem Vítem, vedoucím Odboru životního prostředí v Kladně. V odborné přednášce zazněla nejrůznější aktuální témata. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí o kvalitě vody a lesů, lesnictví, rybaření, myslivosti, údržbě komunikací, rekultivaci krajiny a péči o městskou zeleň. V průběhu přednášky si připomněli, že každý člověk může udělat něco pro své životní prostředí. Přednášející také odpověděl na všechny zvídavé otázky a poodhalil žákům, jaké množství agendy má odbor životního prostředí ve své kompetenci. Žákům se přednáška velmi líbila a uvědomili si, že životní prostředí na Kladensku je poměrně složité téma. Děkujeme Mgr. Vídeňskému za zprostředkování přednášky. Fotografie naleznete zde.

Dostali jsme pochvalu z Dánska.

Dostali jsme pochvalu z Dánska.

16. 12. 2022

Projekt Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti, jehož cílem je zvýšení kvality odborného vzdělávání, měl „kontrolní“ den. V on-line konferenci s týmem dánské univerzity v Aarhusu jsme hodnotili realizaci projektu, konzultovali jsme další připravované aktivity a diskutovali jsme o pozitivním přínosu projektu pro vzdělávání našich žáků, o konkrétních akcích, které ve škole proběhly od počátku školního roku. Byli jsme hodnoceni velmi dobře. Vedení školy děkuje Mgr. Mannové, která svým perfektním tlumočením přispěla k hladkému průběhu konference. Více o projektu najdete zde.

Mistryně světa chodí do naší školy.

Mistryně světa chodí do naší školy.

13. 12. 2022

V listopadu se v Rakousku konalo mistrovství světa v line dance. To je taneční směr, kde nepotřebujete partnera, dle pevně stanovených pravidel tančíte různé taneční styly. V mezinárodní konkurenci si skvěle vedla Andrea Sedláková (třída S3), která získala zlatou medaili. Andree moc blahopřejeme, je to krásný úspěch. Na foto z přijetí u ředitele školy se podívejte zde.

Setkání s poslancem Exnerem

Setkání s poslancem Exnerem

12. 12. 2022

V pátek 9. 12. 2022 proběhla v naší škole beseda na téma Český parlament v legislativním procesu EU. Pro žáky V1, V3 a V4 si ji připravil pan poslanec Martin Exner, který seznámil všechny zúčastněné s fungováním EU i procesem rozhodování. Velmi ochotně také odpovídal na řadu otázek, které si pro něho naši žáci připravili. Velké poděkování patří jak panu poslanci, tak organizátorovi celé akce Janu Hronkovi. Fotografie z akce najdete zde.

I naši učni umí anglicky

I naši učni umí anglicky

12. 12. 2022

Ve dnech 29.11 a 6.12. proběhla na naší škole olympiáda v anglickém jazyce žáků učebních oborů.17 nejlepších žáků se zapotilo při poslechu a čtenářských dovednostech. Mile nás překvapila účast i úspěch žáků z prvních ročníků. Vítězem se stal DAVID PORT ze třídy P2, na druhém místě se umístili DANIEL VALENTA z K1B a GROSSMAN TOMÁŠ STANISLAV z K3A. Třetí skončila žákyně SCHMALZOVÁ TEREZIE z A3.Všem zúčastněným děkujeme a přejeme hodně úspěchů do dalšího studia jazyka. Poděkování patří také paní učitelkám Mgr. Chovanové a Mgr. Gábor, které olympiádu pro učně připravily.
Foto najdete zde

Florbalový turnaj

Florbalový turnaj

12. 12. 2022

Ve čtvrtek 08. 12. 2022 se žákyně naší školy zúčastnily florbalového turnaje Subterra cup 2022 ve Sportovním centru Eden v Berouně. Reprezentantky školy ve složení: Leontýna Káralová (V3), Nela Doušová (V3), Daniela Pipotová (V4), Nikola Mikulová (V4), Zuzana Sedlmajerová (V4), Natálie Kellnerová (S1), Tereza Šímová (A1), Adéla Jarošová (A1), Veronika Stolzová (KL4), Aneta Tadevosyan (K1B). Dívky hrály s velkým zápalem, bojovaly statečně a obsadily šesté místo. Děkujeme jim za reprezentaci školy, Mgr. Mudruňkovi za organizaci. Fotografie z turnaje najdete zde.

Projektová výuka v ANJ

Projektová výuka v ANJ

12. 12. 2022

V pátek 9. 12. 2022 se uskutečnila dlouho očekávaná závěrečná fáze projektové výuky třídy KL3.Hlavním cílem projektu bylo zlepšit komunikaci v anglickém jazyce a zároveň prohloubit znalosti v oblasti environmentální výchovy. Více než měsíc žáci pracovali ve 4 skupinách, které zaměřily svoji pozornost na recyklaci, omezení spotřeby, využití odpadu a jeho minimalizování opravou již zakoupeného zboží. Úkolem bylo shromáždit obecné i praktické informace z dané oblasti a vhodnou formou je předat svým spolužákům. Po celé čtyři vyučovací hodiny byli všichni studenti velmi aktivní. Anglický jazyk používali nejen při práci uvnitř své skupiny, ale i při diskusi, podpoře a hodnocení svých spolužáků. Nejvíce si užívali náhledu do života svých spolužáků (šatník, bydlení, nápady na využití odpadu, výrobu vlastního papíru…..) a obohacování své slovní zásoby s využitím moderních aplikací. Potvrdili tak názor, že přijímání nových poznatků od spolužáků, je mnohem živější a efektivnější než od učitele. Prezentace některých studentů byly jazykově i obsahově natolik kvalitní, že by obstály i v mezinárodním srovnání. Děkujeme Ing. arch. M. Sladké za realizaci projektu. Fotografie můžete vidět zde.

Otevřeli jsme dveře

Otevřeli jsme dveře

12. 12. 2022

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 jsme přivítali zájemce o studium v naší škole. Téměř 300 návštěvníků využilo možnost získat informace o studijních a učebních oborech, vyzkoušet si část přijímacích zkoušek a zapojit se do zajímavých workshopů. Jsme rádi, že jsme mohli téměř třem stovkám návštěvníků ukázat špičkové ICT vybavení i příjemné prostředí školy. Na foto se můžete podívat zde. Pokud jste tento den otevřených dveří nestihli, je tu pro Vás ještě jeden, tj. 19. ledna 2023. Fotografie z akce najdete zde.

Navštívili jsme Psychiatrickou nemocnici v Bohnicích

Navštívili jsme Psychiatrickou nemocnici v Bohnicích

09. 12. 2022

Dne 5. 12. 2022 se vydaly třídy KL3 a KL4 na exkurzi do Psychiatrické nemocnice Bohnice. Žáci kombinovaného lycea se seznámili s místem a chodem tzv. Centrálních terapií, kde mají možnost pacienti trávit svůj volný čas a věnovat se ergoterapii. Zajímavý pro žáky byl dokumente o historii psychiatrické péče. Úspěch měla i přednáška paní doktorky z oddělení sexuálních deviací a beseda se třemi pacienty z oddělení závislostí. Exkurze byla pro žáky velice zajímavá a podnětná. Děkujeme Mgr. et Mgr. K. Morávkové za její organizaci. Fotografie můžete vidět zde.

Pečeme s Mirkou van Gils

Pečeme s Mirkou van Gils

07. 12. 2022

Již v loňském školním roce začala naše škola spolupracovat se světoznámou cukrářkou Mirkou van Gils. Nyní probíhá pod jejím vedením série cukrářských workshopů, kde se žáci oboru Kuchař-číšník učí vyrábět rozličné sladkosti. Minulé setkání patřilo pečení dortových korpusů, ve čtvrtek 8. 12. 2022 bude následovat jejich zdobení. Na foto se podívejte zde. Článek o akci v Kladenském deníku najdete zde.

Školou chodil Mikuláš

Školou chodil Mikuláš

07. 12. 2022

Jako každý rok i letos naši školu 5. prosince navštívili čerti, andělé a Mikuláš. Asistenti pedagoga se oblékli do slušivých masek a odvážně se vydali do jednotlivých tříd. Řinčení řetězů se neslo celou školou. Zatímco čerti v knize hříchů hledali nepolepšitelné hříšníky a snažili se od nich získat příslib, že se v dalším roce polepší, Mikuláš a andělé odměňovali hodné žáky drobnými sladkostmi. Těšíme se, že k nám tyto nadpřirozené bytosti zavítají i příští rok.

Velké poděkování patří všem asistentům pedagoga, kteří tuto tradiční akci připravili. Fotografie můžete vidět zde.

Přijďte se k nám podívat

Přijďte se k nám podívat

07. 12. 2022

Ve čtvrtek 8.12.2022 se v naší škole uskuteční den otevřených dveří. V době od 12:30 do 18:00 hodin čeká na návštěvníky pestrý program. Bude to především představení studijních a učebních oborů, informace o přijímacím řízení i ukázky přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky. Aranžéři, kuchaři-číšníci a prodavači mají pro příchozí připravené workshopy a soutěže. Každý návštěvník obdrží i poukázku na drobné občerstvení. Neváhejte nás navštívit, těšíme se na Vás.

Více zde

V krabici od bot

V krabici od bot

05. 12. 2022

V tento adventní čas se žáci třídy S4 rozhodli, že se zapojí do 12.ročníku celorepublikového projektu nazvaného Krabice od bot. Organizace vánoční sbírky pro děti se ujala Tereza Barvenčíková, která od části třídy vybrala peníze a nakoupila za ně vánoční dárečky pro chlapce a dívku ve věku 6 let ze sociálně slabších rodin.

Dárky žáci uložili do tradiční krabice od bot a zabalili do vánočního papíru. Všichni věří, že roztomilé drobnosti přinesou dětem spoustu radosti. Fotografie naleznete zde.

Florbalový turnaj

Florbalový turnaj

28. 11. 2022

V pátek 25. 11. 2022 jsme se zúčastnili florbalového turnaje Subterra cup 2022. První kolo turnaje jsme odehráli na ZŠ Brjanská ve složení Ptáček Vojtěch L3, Skalák Adam L4, Pelc Marek L4, Chromec Filip L4, Kučera Ondřej V2, Kopřiva Lukáš L4, Koflák Ladislav L4, Hozman Krištof KL3, Větrovec Vladimír L3, Anděl Sebastián KL4, Best Štěpán KL4 a Daníček Marek K1B. Naše mužstvo si vylosovalo opravdu silnou skupinu, bohužel, i přes výbornou týmovou spolupráci jsme skončili na 4. místě. Hoši, děkujeme Vám. Fotografie z turnaje najdete zde.

Navštívili jsme Poslaneckou sněmovnu ČR

Navštívili jsme Poslaneckou sněmovnu ČR

25. 11. 2022

Dne 22.11. byli žáci třídy V1 přivítáni na půdě Poslanecké sněmovny ČR. Čekal na ně bohatý program. Exkurze byla zahájena projekcí krátkého dokumentu, který pojednával o historii Parlamentu a zavedl žáky až do 19. století. Následovala zajímavá prohlídka prostor Poslanecké sněmovny, která byla zakončena u jednacího sálu v Thunovském paláci. Žáci si mohli prohlédnout jednací sál, kde probíhá zasedání Poslanecké sněmovny, a vyzkoušet si, jak se sedí v poslanecké lavici. Nejvíce se žáci těšili na besedu s panem poslancem Ing. Vojtěchem Munzarem. Fotografie z exkurze naleznete zde.

Upozornění pro maturanty - jaro 2023

Upozornění pro maturanty - jaro 2023

24. 11. 2022

Upozorňujeme žáky posledních ročníků maturitních oborů, že termín podání přihlášky k maturitní zkoušce je do 1. 12. 2022. Tento termín se také týká všech, kteří chtějí vykonávat na jaře 2023 opravnou zkoušku.

Přihlášky k maturitní zkoušce jsou k dispozici na studijním oddělení školy.

Toto sdělení se týká také všech bývalých žáků zaniklého SOŠ a SOU Stanislava Kubra Středokluky.

Projektový den Klíče ke svobodě a den otevřených dveří

Projektový den Klíče ke svobodě a den otevřených dveří

22. 11. 2022

V úterý 15. listopadu si žáci i učitelé projektovým dnem, který nazvali Klíče ke svobodě, připomněli významný svátek v naší historii. Na chodbách školy byla k 33. výročí pádu komunistického režimu připravena výstava s fotografiemi a dobovými dokumenty, které nikoho z kolemjdoucích nenechaly na pochybách, že 17. listopad je oslavou Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodním dnem studentstva. Po vstupu do budovy se tak žákům naskytla jedinečná možnost začíst se do historických textů a připomenout si nejdůležitější listopadové události a osobnosti.

Na žáky ve škole ale čekaly i další zajímavé aktivity. Tým učitelů si pro ně na jednotlivých stanovištích připravil zajímavý program. Každý z vyučujících zvolil svou vlastní osobitou cestu, a tak vznikla pestrá paleta činností. Žáci měli možnost vrátit se pomyslně v čase a prožívat to, co se dělo před 33 lety. Seznámili se s významnými osobnostmi Sametové revoluce, měli příležitost nahlédnout do historie 17. listopadu, zaposlouchat se do melodií tehdejší hudební scény, pousmát se nad tím, co kdysi nosily jejich maminky nebo babičky, zapojit se do řady interaktivních soutěží a kvízů. Na dalších stanovištích měli možnost zjistit, co si o této době pamatují z vyprávění pamětníků, dokumentárních filmů či hodin dějepisu. Dopolední projektová výuka na jednotlivých stanovištích tak přibližovala nejen běžný život lidí za totality, ale i dlouholetý boj našeho národa za demokracii.

Žáci byli vnímavými diváky a posluchači. Se zájmem se zapojovali do jednotlivých projektů a stávali se jejich nedílnou součástí. Děkujeme všem učitelům, kteří se na projektovém dni podíleli. Fotografie najdete zde.

Volejbalový turnaj ke Dni boje za svobodu a demokracii

Volejbalový turnaj ke Dni boje za svobodu a demokracii

21. 11. 2022

Těšili se žáci, pedagogové a dočkali se. V pátek 18. 11. 2022 se po dvouleté přestávce konal celoškolní volejbalový turnaj. V kladenské sportovní hale se shromáždilo téměř 300 žáků a pedagogů naší školy, z kterých se stali hráči, rozhodčí a publikum. Po slavnostním nástupu 20 třídních týmů zahájil volejbalové klání ředitel školy. Připomněl význam 17. listopadu, mnohaletou tradici školního turnaje a popřál hráčům hodně zdaru.

O výbornou atmosféru se postaraly super roztleskávačky z prvního ročníku oboru Kombinovaného lycea, maskot lemur Rostík a moderátoři Radia Relax Honza Ladra a Patrik Wolf, kteří touto akcí celý den provázeli a skvělou muziku zajišťovali. O pohár se za hlasitého fandění publika urputně bojovalo na třech hřištích. Poražení smutně odcházeli, vítězné týmy stoupaly vzhůru. Finálový duel svedly týmy tříd L4 a L2. Vítězní maturanti oboru Finanční a logistické služby nastoupili plni euforie do souboje s týmem pedagogů. Vedli si skvěle, ale bodové skóre hovořilo jasně: peďáci zvítězili.

Celoškolní volejbalový turnaj se opravdu vydařil. Hráči byli výborní, vůbec nevadila některá nemožná podání a úplně špatné přihrávky, důležitá byla snaha a herní nadšení. Vedení školy děkuje hráčům, divákům, rozhodčím i sponzorovi akce, kterým byl Central Kladno. Obrovský dík a uznání patří Mgr. Míše Kyrych, která turnaj dokonale zorganizovala. Letošní ročník celoškolního volejbalového turnaje byl opravdu super. Na foto se podívejte zde.

1. místo!!!

1. místo!!!

17. 11. 2022

V pátek 4. 11. 2022 se žáci naší školy zúčastnili 1. kola Středoškolské futsalové ligy v hale Bios v Kladně. Reprezentanti školy ve složení: Václav Bolárd, Kvido Reitmaier, Jakub Hladký, Vladimír Větrovec (všichni L3), Adam Skalák (L4), Roman Sojka (L2), Matyáš Kruml (L1), Michal Šťáhlavský (K2A), Václav Štanc (K3A) a Tomáš Polák (P3) obsadili 1. místo. Tento skvělý výsledek zaručuje postup naší školy do dalšího kola SFL. Kluci, děkujeme Vám za výbornou reprezentaci školy. Fotografie z turnaje najdete zde.

Zájezd do Drážďan na vánoční trhy

Zájezd do Drážďan na vánoční trhy

16. 11. 2022

Více informací zde.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

16. 11. 2022

V úterý 15. 11. 2022 jsme v naší škole realizovali první den otevřených dveří v letošním školním roce. Jeho mottem bylo: Chceš být úspěšný? Vzdělávej se! Pro žáky základních škol jsme připravili pestrý program s cílem představit studijní a učební obory, podat informace o přijímacích zkouškách a přípravných kurzech. Velký zájem měli žáci o aranžérské workshopy, výrobu palačinek, přípravu nealkoholických koktejlů, kvízy a poznávací soutěže. Potěšila nás opravdu vysoká účast, přišlo téměř 400 lidí. Moc rádi jsme vyslechli pochvaly za průběh dne otevřených dveří, vybavení školy a vstřícný přístup pedagogů. Na foto se podívejte zde. Video z akce najdete zde.

Preventivní program úspěšně pokračuje

Preventivní program úspěšně pokračuje

16. 11. 2022

Na počátku listopadu se završily aktivity, které pomáhají žákům prvních ročníků k úspěšné adaptaci na střední školu. Účastníky byli žáci tříd A1, K1B, P1 a V1. Lektorka Mgr. Jana Vožehová, PhD., která se dlouhodobě věnuje pomoci ohroženým dětem, realizovala, ve spolupráci s Mgr. Vídeňským, závěrečnou část preventivního programu. Na foto z akce se podívejte zde.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

11. 11. 2022

V úterý 15. 11. 2022 od 12:30 do 18:00 hodin pořádá naše škola den otevřených dveří pro žáky ze základních škol. Součástí dne bude prezentace maturitních a učebních oborů. Nebude chybět i doprovodný program ve formě workshopů a ukázky testů na přijímací zkoušky. Těšíme se na Vás. Další informace najdete zde.

Chystáme se do Londýna

Chystáme se do Londýna

11. 11. 2022

Adventní čas se kvapem blíží a s ním i zájezd více než padesáti žáků do Anglie. Hlavním cílem je prohlídka Londýna a návštěva velkolepých vánočních trhů. Žáci se těší na Winter Wonderland v Hyde Parku i tržiště Southbank Centre s jeho vyhlášenými vánočními pochoutkami. V minulých letech jsme z důvodů protiepidemických opatření do zahraničí nemohli cestovat, proto je o tento zájezd velký zájem. Přejeme výletníkům šťastnou cestu a krásné cestovatelské zážitky.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

08. 11. 2022

V úterý 8. 11. 2022 se konají od 16:30 do 17:30 hodin v budově školy třídní schůzky. Rozpis jednotlivých vyučujících včetně tříd najdete u vstupu do školy. Těšíme se na Vás.

Chceme delší přestávky

Chceme delší přestávky

08. 11. 2022

V pondělí 7. 11. 2022 se uskutečnilo setkání školního parlamentu. V úvodu ředitel školy poděkoval žákům za účast na akcích, které se ve škole od počátku školního roku uskutečnily, poté je informoval o blížících se událostech. Je před námi projektový den k 33. výročí sametové revoluce, den otevřených dveří a celoškolní volejbalový turnaj. Žáci přednesli své požadavky a připomínky. Jsou to jen drobné nedostatky v naší dobře fungující škole – z celkem 24 projektorů ve škole dva zlobí, interaktivní dotykový displej nechce kamarádit s třídou S1, zástupci dvou tříd by chtěli mít delší přestávky. Vždycky je co zlepšovat, vedení školy vezme všechny náměty v potaz. Zápis ze školního parlamentu najdete zde. Fotografie z parlamentu najdete zde.

Jak uspět na trhu práce

Jak uspět na trhu práce

07. 11. 2022

Ve čtvrtek 3. listopadu se maturitní třída S4 zapojila do nesmírně zajímavého tříhodinového workshopu, který vedla ceněná odbornice z oblasti personalistiky, headhunter a koučka, Ing. Lucie Kozáková. Společně se studenty prozkoumala například následující oblasti: kde a jak hledat pracovní nabídky, jak dobře napsat CV a motivační dopis, jak probíhá výběrové řízení a přijímací pohovor, jak je možné využít sociální sítě (především pak profesní síť LinkedIn), jak si pohlídat důležité body v Zákoníku práce. Řada studentů už má s pracovním trhem osobní zkušenost, takže možnost získat rady od profesionála a vyzkoušet si simulované situace na vlastní kůži velmi ocenila. Fotografie z workshopu najdete zde.

Halloweenské veselí

Halloweenské veselí

04. 11. 2022

Ve čtvrtek 3. 11. 2022 přišlo ráno do školy jen několik málo žáků. Úplně se ztráceli mezi velkým množstvím neuvěřitelných postav. Dostaveníčko si zde daly bytosti halloweenské. K vidění byla široká plejáda kostýmů, masek, přišly křehké dívenky, kouzelnice i čarodějnice. Výuka ohrožena nebyla, čtvrtletní písemky nikdo neodčaroval, ale všichni si to užili. Třešničkou na dortu bylo halloweenské menu ve školní jídelně. Na čem jsme si pochutnali, se podívejte zde, foto strašidelných, veselých i krásných stvoření uvidíte tady.

Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR

02. 11. 2022

V úterý 1. 11. 2022 se v naší škole uskutečnila beseda na téma „Práce u Policie ČR“, které se zúčastnily třídy KL 4 a V4. Naši budoucí absolventi se dozvěděli mnoho cenných informací, na jejichž základě se budou v následujícím období rozhodovat o svém dalším profesním životě. Zájemci o práci u bezpečnostních sborů měli možnost diskutovat zejména o podmínkách přijetí a základní odborné přípravě. Moc děkujeme paní Monice Pragerové ze skvěle připravenou a zrealizovanou školní akci.

Fyzika – můj oblíbený předmět

Fyzika – můj oblíbený předmět

24. 10. 2022

Vybraní zájemci z řad žáků naší školy se v průběhu října účastnili kurzu VYDRA (Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice), jehož smyslem je podpořit zájem mladých lidí o vědu. Účastníci se seznámí se základními principy reálné vědecké práce, prakticky zkoušejí řešit drobnou badatelskou úlohu od přípravy experimentu až po finální prezentaci výsledků. Součástí VYDRY jsou i exkurze v laboratořích předních pracovišť AV ČR.
Vedení školy děkuje Mgr. Slezákovi, který se této akce s týmem nadšených žáků účastní. Fotografie ze soutěže najdete zde.

Propagace školy

Propagace školy

24. 10. 2022

Již tradičně se účastníme veletrhů škol nejen v Kladně, ale i za hranicemi okresu. V letošním školním roce jsme nabídku vzdělávání prezentovali také v Berouně a Rakovníku – foto naleznete zde. Těší nás, že i tam je o naši školu zájem a každoročně z těchto regionů přicházejí noví žáci.

Evropský MiniParlament

Evropský MiniParlament

23. 10. 2022

V pátek 21. 10. 2022 proběhl v naší škole Evropský MiniParlament. Tohoto edukativního projektu, který uspořádal spolek Mladí diplomaté, se zúčastnily třídy V3 a V4. Program byl bohatý a organizátorem panem Janem Hronkem skvěle připravený. Prostřednictvím různorodých aktivit žáci získali nejen spoustu nových informací, ale také zkušeností. Vyvrcholením celého dne bylo simulované zasedání Evropského parlamentu, kdy se účastníci v roli europoslanců podíleli na tvorbě evropské legislativy. Fotografie z akce najdete zde.

Prohlídka dětské skupiny v Kladně

Prohlídka dětské skupiny v Kladně

23. 10. 2022

Žákyně oboru Sociální činnost si v pátek 21. 10. 2022 prohlédly prostory dětské skupiny v Kladně. Žákyně s vedoucí zařízení hovořily o aktivitách skupiny včetně možnosti absolvovat souvislou praxi u malých dětí. Děkujeme vedoucí dětské skupiny za prohlídku. Jsme pyšní na svou absolventku školy. Fotografii z prohlídky najdete zde.

Naši žáci pomáhali

Naši žáci pomáhali

23. 10. 2022

Ředitel školy předal v pátek 21. 10. 2022 osvědčení žákům, kteří se ve čtvrtek 25.srpna skvěle zapojili do zajímavé akce, kterou pořádala naše partnerská Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) na opravdu neobvyklém místě - na střešní terase OC Nový Smíchov. Jejím cílem bylo mimo jiné představit zástupcům nejrůznějších neziskových organizací širokou plejádu aktivit a projektů, kterými se NROS zabývá, včetně projektu Odborné vzdělání, cesta k úspěšné budoucnosti, který realizujeme společně. Fotografie z předání osvědčení najdete zde. Více informací o projektu najdete zde.

Soutěž a podnikej

Soutěž a podnikej

19. 10. 2022

Máte nápad, nemáte nápad, máte čas, nemáte čas, máte peníze, nemáte peníze, máte strach, nemáte strach? To je začátek projektu, kterého se v pátek 14. 10. 2022 zúčastnili žáci tříd L1, L2 a L3. Po 45 minutách se každý přesvědčil, že není nutné bát se vyslovit nahlas své sny, které se mohou zdát neuskutečnitelné a pokusit se je proměnit v realitu. Poděkování patří panu Vojtěchu Sobotkovi z týmu Nadačního fondu vzdělávání a podnikání, který je letošním mentorem celorepublikové soutěže Soutěž a podnikej. Chválíme žáky za aktivitu na této akci, vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za organizační zajištění. Foto z akce najdete zde.

Floristická soutěž

Floristická soutěž

19. 10. 2022

Téměř dva měsíce docházky do prvního ročníku za sebou mají aranžéři. Ve středu 19. 10. 2022 si poměřovali své schopnosti při floristické soutěži. Zadání bylo jednoduché - vytvoř podzimní vazbu, použij dostupný materiál a dbej zásad, které jsme se učili. Všichni tvořili s velkým zaujetím a byli šikovní. Jak se žákům dařilo, se můžete podívat zde. Nejlépe byla hodnocena práce Karolíny Stříbrné, druhá se umístila Sára Fenyková a bronzová byla Michaela Ivaninová. Vítězkám blahopřejeme a věříme, že se žákům třídy A1 bude v naší škole dařit. Fotografie ze soutěže najdete zde. Video najdete zde.

Food festival Ochutnej Evropu

Food festival Ochutnej Evropu

16. 10. 2022

V sobotu 15. 10. 2022 hostilo náměstí Starosty Pavla v Kladně putovní food festival Ochutnej Evropu. Návštěvníci mohli ochutnat evropské gastronomické lahůdky a nápoje. Naše škola nesměla chybět. Žáci oboru Kuchař-číšník se svými učiteli odborného výcviku nabízeli italskou kuchyni. Konkrétně to byly italské masové taštičky, salát Caprese a lahodný dezert Panna cotta. Vše bylo skvělé a rychle se snědlo. Pro žáky to byla další příležitost k hezké prezentaci naší školy. Na foto z akce se podívejte zde.

Pomohli jsme v Zájezdu

Pomohli jsme v Zájezdu

16. 10. 2022

V sobotu 15. 10. 2022 se žákyně třídy S4 a KL4 zúčastnily dobrovolnické akce v rámci iniciativy "72 hodin". Žáci naší školy si mohli vybrat jednu z akcí, kterou by rádi podpořili. Zvolili a zvolili si Úklid Zooparku Zájezd. Zoopark je častým cílem výletů, ale účastníci této akce ho mohli pod vedením rangera Honzy poznat i z té druhé, provozní strany. Odměnou jim byl nejen dobrý pocit z vykonané práce, ale i jízda malotraktorem, výborné trampské jídlo a komentovaná prohlídka Zooparku Zájezd. Žákyním, které se zúčastnily této dobrovolnické akce, patří velké díky. Vedení školy děkuji i Mgr. et Mgr. Morávkové, která tuto akci organizovala. Fotodokumentaci z akce najdete zde.

Naše škola je správná volba

Naše škola je správná volba

13. 10. 2022

V úterý 11. 10. 2022 se kulturní dům na Sítné proměnil v nabídková stanoviště středních škol. Na veletrhu vzdělávání byla pro žáky devátých tříd a jejich rodiče připravena pestrá nabídka možností, kam po základní škole směřovat. Prezentace naší školy představila učební a studijní obory, profesní zaměření i přátelskou atmosféru ve škole. Máme se čím chlubit, proto je naše škola správná volbou. První den otevřených dveří je již 15. 11. 2022 od 12:30 do 18:00 hodin. Na foto z veletrhu vzdělávání se podívejte zde. Článek v KL o veletrhu najdete zde.

Pomáháme žákům prvních ročníků

Pomáháme žákům prvních ročníků

11. 10. 2022

Přechod žáků ze základní na střední školu je náročný. Pomoci zvládnout tuto situaci je cílem preventivního programu, který probíhal ve škole ve středu 5. 10. 2022. Žáci prvních ročníků dostali odpovědi na otázky jak zvládnout náročnou situaci ve škole či doma, kdo jim pomůže s řešením, co je to psychohygiena a spánková hygiena. Žáci ocenili on-line schránku důvěry i fungování školního poradenského pracoviště. Vedení školy děkuje Mgr. Janě Vožehové, PhD., která se dlouhodobě věnuje pomoci ohroženým dětem a tento vzdělávací program v naší škole realizovala i metodikovi prevence Mgr. Vídeňskému. Fotografie z preventivního programu najdete zde.

!!!!!!POZOR ZMĚNA!!!!!!

!!!!!!POZOR ZMĚNA!!!!!!

06. 10. 2022

Z kapacitních důvodů bude možné stravování veřejnosti od pondělí 10. 10. 2022 jen v době od 12:00 do 13:30 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Papučový den

Papučový den

06. 10. 2022

Dne 5. 10. 2022 měli žáci naší školy možnost navštívit Hospic svaté Hedviky v Kladně, který poskytuje služby v terminální péči o klienty. Během této prohlídky se žáci seznámili s pozicí zdravotní sestry, sociální pracovnice i s tím, jak funguje fundraising. Dle slov žáků byla atmosféra velmi příjemná a edukativní. Zakoupením uměleckých výrobků či darováním hotovosti mohli žáci podpořit hospicové služby. Na závěr návštěvy se žáci ještě zamysleli nad smyslem života a na připravené tabuli mohli zanechat svá přání, která začínala slovy:,, Než zemřu ... Fotografie z návštěvy najdete zde.

Bylo to famózní

Bylo to famózní

06. 10. 2022

Naše škola dlouhodobě spolupracuje se známou cukrářkou Mirkou van Gils Slavíkovou. V úterý 4. 10. 2022 křtila v Praze v obchodním domě Kotva svou knihu Famózní od babičky. A my jsme samozřejmě nemohli chybět. Aranžéři vytvořili nádhernou květinovou výzdobu, kuchaři-číšníci zajišťovali catering, žákyně třídy S4 se staly hosteskami. Křest se vydařil, kmotrami byly dámy Jiřina BOHDALOVÁ, Andrea Verešová a Chantal Poullain. Od paní Mirky jsme dostali velikou pochvalu, naši žáci vše zvládli skvěle. Vedení školy jim i pedagogům děkuje a všichni se těšíme na další akce s Mirka van Gils Slavíková. Fotografie z akce najdete zde. Video z akce najdete zde.

Neviditelná …

Neviditelná …

04. 10. 2022

… výstava v pondělí 3. října nadchla studenty ze třídy S4 (Sociální činnost). V druhém patře Novoměstské radnice navštívili nejen interaktivní expozici tvořenou ukázkou nejrůznějších pomůcek a společenských her určených nevidomým, ale také unikátní, speciálně zatemněné prostory, v nichž bylo možné zakusit život nevidomého na vlastní kůži. Jaké to je pohybovat se ve tmě doma, na ulici, v přírodě, na kulturní akci? Jde vnímat svět i jinak než očima? Malá ochutnávka ze života lidí se zrakovým postižením byla pro všechny důležitým zážitkem. Fotografie z výstavy najdete zde.

Kroužky

Kroužky

02. 10. 2022

Kroužky, semináře, doučování ve školní roce 2022-2023, více informací zde

Super den se skvělým kuchařem.

Super den se skvělým kuchařem.

29. 09. 2022

Poslední zářijový den jsme v naší škole prožívali kulinářské hody. Do školní kuchyně přijel známý český kuchař Roman Paulus. Žáci měli jedinečnou možnost vařit společně s několikanásobným držitelem michelinské hvězdy, šéfkuchařem a autorem kuchařských knih. Co se vařilo, se podívejte zde. V kuchyni panovala pohodová atmosféra, žáci oboru Kuchař-číšník se opravdu snažili, pochvaly se dočkali i od pana Pauluse. Nadšení byli i strávníci. Po obědě byl prostor na besedu s žáky. Mistr kuchař vyprávěl o svém profesním životě, o svých začátcích i současném působení ve světě gastronomie, odpovídal i na mnoho zvídavých otázek.
Den s Romanem Paulusem byl opravdu báječný. Žáci měli jedinečnou příležitost získat od něj rady a doporučení a zároveň zjistit, že pan Paulus je velmi milý a příjemný člověk. Fotografie najdete zde.

Za Janem Žižkou do kina

Za Janem Žižkou do kina

28. 09. 2022

Dne 27. 9. 2022 se žáci třídy L2 a V2 zúčastnili filmového představení JAN ŽIŽKA. Žáci již dříve projevili zájem blíže se seznámit prostřednictvím filmového plátna s tímto historickým obdobím a životním příběhem jednoho z našich nejlepších vojevůdců a doplnit si tak své vědomosti z hodin dějepisu. Fascinující doba středověku, období před husitskými válkami, Žižkovo mládí a poutavé středověké bitvy nenechaly nikoho na pochybách, že si z tohoto filmového představení odnese velmi silný zážitek. Z kina žáci skutečně odcházeli nadšeni a plni dojmů. Fotografie z představení najdete zde.

Lyžařský a snowboardový výcvik

Lyžařský a snowboardový výcvik

27. 09. 2022

Sezony zimních sportů se zdá být daleko, ale v naší škole začíná přihlašování žáků na lyžařský a snowboardový výcvik. Po několika letech, kdy se tato akce realizovala v České republice, pojedeme do zahraničí. Konkrétně budou žáci a učitelé od 27. do 31. 3. 2023 pobývat v překrásném prostředí rakouských Alp. Podrobné informace si prohlédněte zde. Těšíme se na všechny lyžařské nadšence. S přihlašováním neotálejte, počet míst je omezen. Více informací najdete zde.

Jsme pyšní na své žáky a učitele.

Jsme pyšní na své žáky a učitele.

22. 09. 2022

V závěru školního roku se naši studenti spolu s Mgr. Kottovou a Mgr. Voborníkovou zúčastnili projektového dne v pražském sídle společnosti Deloitte.
Vedení školy děkuje všem žákům a učitelům za skvělou reprezentaci školy. Video z akce najdete zde.

Dort královny Alžběty II.

Dort královny Alžběty II.

22. 09. 2022

Dne 19. září se lidé po celém světě rozloučili s britskou královnou Alžbětou II. K uctění památky této výjimečné ženy připravili žáci třídy K1A s paní Ing. arch. Martou Sladkou během dvou hodin angličtiny její nejoblíbenější zákusek - Chocolate Biscuit Cake.
Žáci pracovali podle originálního anglického receptu, zvládli britské unce i novou slovní zásobu a během přípravy už komunikovali pouze v angličtině.
Paní učitelka hodinu angličtiny zpestřila i řadou zajímavostí ze života Alžběty II. Podle královského šéfkuchaře si panovnice tento dezert objednávala k odpolednímu čaji tak dlouho, až v kuchyni zbyl jen docela malý kousek. Pokud odjížděla na jiné sídlo, zbytek dortu vždy musel cestovat s ní.
Vedení školy děkuje Ing. Sladké za organizaci dne. Fotografie najdete zde.

Výukový vinohrad

Výukový vinohrad

22. 09. 2022

Dne 21. 9. 2022 navštívili žáci třídy K3A památkově chráněný výukový vinohrad v Botanické zahradě v Praze. Exkurze obohatila jejich vědomosti z odborných předmětů. Vinohrad je nyní v plné síle před sklizní, a tak žáci mohli vidět různé odrůdy pěstované v ČR, mohli si vyzkoušet sommelierské dovednosti v rámci rozlišování vůní vína, u historického lisu si připomněli výrobu vína i to, jak se víno snoubí s jednotlivými pokrmy. Další expozicí byla výroba korku s ukázkami jednotlivých typů korku a výroba dřevěných sudů pro produkci barrique vín. Žáci měli možnost se seznámit i s historií vinohradu. Jedinečným zážitkem byla rovněž návštěva kaple sv. Kláry a viničního domku.
Počasí účastníkům exkurze přálo, a tak měli možnost shlédnout i další pozoruhodné památky Praze. Vedení školy děkuje Mgr. Aleně Pavlíčkové za organizaci exkurze. Fotografie z akce najdete zde.

Adaptační kurzy trendem dnešní doby

Adaptační kurzy trendem dnešní doby

18. 09. 2022

Mnohé střední školy do úvodních dnů nového školního roku zařadily adaptační kurzy. Téměř 200 žáků z 1. ročníků se vypravilo se svými třídními učiteli v termínu od 12. do 15. 9. do malebného prostředí Vysočiny, kde v rekreačním středisku Kletečná uprostřed lesů strávili čtyři nezapomenutelné dny, během nichž se seznamovali se svými novými třídními učiteli a spolužáky.
Společně podnikli výlet k nedaleké Sedlické přehradě, vydávali se na toulky přírodou a své kouzlo mělo i posezení u táborového ohně.
Dle slov vedoucí adaptačního kurzu Mgr. Michaely Kyrych se program plný herních, sportovních, zážitkových a tvořivých aktivit žákům velmi líbil. Adaptační kurz tak splnil svůj účel. Žáci nenásilnou formou navázali sociální kontakty a přátelské vazby se svými vrstevníky a postupně se začlenili do třídního kolektivu. Fotografie z kurzu najdete zde. Videa z kurzu najdete zde. Článek v KL najdete zde.

Školní parlament

Školní parlament

17. 09. 2022

V pátek 16. 9. 2022 se uskutečnila 1. schůzka školního parlamentu v novém školním roce 2022-2023. Pan ředitel seznámil žáky s organizací školního roku a zrekapituloval významné akce, na které se žáci mohou v dohledné době těšit. Vyslechl si i dotazy a připomínky žáků, které se týkaly organizace jednotlivých školních akcí. Přislíbil, že se jim vedení školy bude v nejbližší době věnovat. Cílem je, aby žáci i zaměstnanci školy byli ve škole spokojeni. Zápis ze školního parlamentu najdete zde. Fotografie ze školního parlamentu zde.

Zaběhat si (zaplížit, zaprocházet) a pomoci zdravotním klaunům

Zaběhat si (zaplížit, zaprocházet) a pomoci zdravotním klaunům

04. 09. 2022

Na kladenském Sletišti se v sobotu 3. září 2022 do startovních bloků postavili zaměstnanci a žáci naší školy, aby se, spolu s dalšími 195 nadšenci, účastnili charitativního běhu Run 4 Children, pořádaný Sportovními areály města Kladna. Běžíme, jdeme, či se plížíme na trase o délce jeden až pět kilometrů. Výtěžek z dobrovolného startovného získá projekt Dr. Klaun, který už více než 20 let léčí úsměvem v nemocnicích. Tým naší školy tvořili žáci, pedagogové i nepedagogové. Palec nahoru jim, ale především naší žákyni – velké bojovnici Denise. Před rokem se pomocí rehabilitací zvedla z vozíku na nohy a v sobotu pomalým, berlemi jištěným krokem, řekla klaunům ano. Vedení školy děkuje nejen jí, ale i organizátorce Mgr. Kyrych a všem žákům a zaměstnancům školy za účast v této smysluplné akci. Foto zde.

Tak už nám to začalo

Tak už nám to začalo

01. 09. 2022

Čtvrtek 1. září 2022 byl prvním dnem nového školního roku. Učebny se zaplnily téměř šesti stovkami našich žáků, kteří absolvovali tradiční zahájení. Radostné setkání se spolužáky a učiteli, přivítání ředitelem školy. Ve třídách prvních ročníků byla atmosféra klidnější, poznávání nových spolužáku a pedagogu začalo. Přejme si, aby školní rok 2022 – 2023 byl pro žáky zajímavý, úspěšný a přinesl jim mnoho nových znalostí i hezkých zážitků. Jak to ve škole vypadalo, se můžete podívat v odkazu níže. Článek v KD najdete zde.

Cukrářka Mirka van Gils opět u nás

Cukrářka Mirka van Gils opět u nás

01. 09. 2022

Prvního září začal nový školní rok a my jsme dostali krásný dárek v podobě milé návštěvy paní Mirky. Přivezla s sebou svoji novou knížku Od babičky, která je plná skvělých receptů. Hlavním cílem setkání byly plány do budoucna. Těšíme se na spolupráci, která už má konkrétní cíle. Slovy paní Mirky: My už zase něco pečeme. Foto z návštěvy najdete zde.

Nový školní rok je za dveřmi

Nový školní rok je za dveřmi

30. 08. 2022

V období prázdnin je v naší škole vždy velmi živo. Žáky nahradili řemeslníci a dělali školu ještě hezčí a modernější. Letos na žáky čekají novinky v podobě dvou nových tabulí s interaktivními displeji, nové vestavěné skříně, zrekonstruované třídy. Foto naleznete zde.

Školní rok zahájíme 1. září, organizační pokyny naleznou žáci v systému Bakaláři a ve školním e-mailu. Těšíme se na Vás, ředitel školy.

Na střeše s NROSkou

Na střeše s NROSkou

30. 08. 2022

Ve čtvrtek 25.srpna se jedenáct žáků školy skvěle zapojilo do zajímavé akce, kterou pořádala naše partnerská Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) na opravdu neobvyklém místě - na střešní terase OC Nový Smíchov. Jejím cílem bylo mimo jiné představit zástupcům nejrůznějších neziskových organizací širokou plejádu aktivit a projektů, kterými se NROS zabývá, včetně projektu Odborné vzdělání, cesta k úspěšné budoucnosti, který realizujeme společně. Studentky oboru Sociální činnost se staraly o nově příchozí hosty, předávaly jim potřebné informace o harmonogramu dne, zajišťovaly tombolu. Naši budoucí kuchaři a číšníci se perfektně starali o občerstvení hostů, aranžérky pod vedením profesionální floristky vytvářely nádherné květinové vazby. Tento typ spolupráce se nám velice osvědčil, těšíme se na další takovou příležitost. Fotografie z akce najdete zde.

Starší aktuality si můžete prohlédnout na této stránce.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.