logo Kladno

Aktuality

Kladno házelo, naše škola pečovala

Kladno házelo, naše škola pečovala

22. 05. 2024

Ve středu 22. 5. 2024 žilo Kladno úžasnou sportovní událostí. Meeting na Sletišti Kladno hází je jednou ze stěžejních sportovních událostí v naší republice. Posláním tohoto závodu je, spolu se sportovním kláním, zvýšit atraktivitu atletiky a v neposlední řadě prokázat poctu významným atletům Kladna. V naší škole máme na tuto akci dva úhly pohledu. Ten první je role diváků a fanoušků. Druhá rovina je péče o stravu. Již tradičně zajišťujeme catering. Opakovaně proto, že každý rok jsou organizátoři nadšeni kvalitou občerstvení a profesionálním přístupem obsluhujících žáků oboru Kuchař-číšník.

Vedení školy proto děkuje všem, kteří se na bezchybném průběhu letošní akce podíleli, našim žákům a učiteli odborného výcviku Danielu Sekaninovi. Jsme rádi, že jsme součástí této významné akce.

Fotografie z akce najdete zde.

Článek o cateringu najdete zde.

Exkurze do světa logistiky

Exkurze do světa logistiky

22. 05. 2024

Dne 22. května se třídy L2 a L3 vydaly na exkurzi do nedaleké obce Pavlov, kde měly možnost se blíže seznámit s nadnárodní logistickou a transportní společností DSV. Žáci si vyslechli přednášku o historii firmy, jejím fungování a struktuře. Zvláštní pozornost byla věnována tomu, jak vypadá práce v jedné z předních logistických firem na českém trhu.

Během exkurze se žáci dozvěděli, jak vypadá běžný pracovní den disponenta dopravy, administrativního pracovníka a skladníka a jaké jsou požadavky na zaměstnance na jednotlivých pracovních pozicích. Navštívili různá pracoviště v rámci společnosti a na závěr dostali prostor na dotazy, které jim byly odborně a podrobně zodpovězeny.

Exkurze poskytla žákům mnoho zajímavých informací a nový náhled na praktické fungování logistiky. Vedení školy děkuje Mgr. Vídeňskému a p. učitelce Beichlové, kteří pro žáky zprostředkovali zajímavou exkurzi.

Fotografie naleznete zde.

Studentské volby do Evropského parlamentu

Studentské volby do Evropského parlamentu

21. 05. 2024

Ve dnech 21. – 22. 5. 2024 se v naší škole konaly studentské volby do Evropského parlamentu. Cílem této akce bylo seznámit studenty středních škol na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb, s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky. V předvolebním období se žáci seznamovali s kandidáty, měli možnost se účastnit i on-line diskusí. A jak to konkrétně probíhalo? Jednu z učeben obsadila volební komise, kterou tvořili žáci třídy V2. Hned po zahájení voleb přicházeli voliči – studenti 1. – 3. ročníků, aby odevzdali svůj hlas. Účastnilo se jich téměř 300. Atmosféra byla báječná, průběh bez komplikací. Volební komise spočítá výsledky školních voleb a pod unikátním kódem je odešle do sociologické agentury Kantar, která výsledky zpracuje.

Vedení školy děkuje všem žákům, kteří se na volbách podíleli. Velký dík patří i garantům této akce – Mgr. Pěnkavové a Mgr. Mudruňkovi.

Foto si prohlédněte zde.

Maturity jdou do finále

Maturity jdou do finále

20. 05. 2024

A je tu závěr čtyřletého studia. V pondělí 20. května 2024 jsme v naší škole slavnostně zahájili ústní část maturitní zkoušky. K vidění jsou elegantně oblečené, ale naprosto nervózní postavy maturantů. Všichni žáci absolvují klasické potítko a komunikaci před komisí. Ta hodnotí jejich vědomosti, prověřuje znalosti, sečte výsledky a vyřkne magické ano či ne. Držíme palce, aby vytažená otázka byla ta správná, odpovědi bezchybné a výsledný verdikt byl ano. Maturitní vysvědčení si všichni úspěšní převezmou 5. 6. 2024 na kladenské radnici.

Fotografie z ústní části najdete zde.

Nahlédli do světa neziskových organizací

Nahlédli do světa neziskových organizací

17. 05. 2024

Dne 17. 5. žáci 2. ročníku oboru Sociální činnost přivítali v naší škole Lucii Gombitovou. Toto setkání bylo zaměřeno na představení práce neziskových organizací a na proces tvorby projektů v tomto sektoru. Paní Gombitová žákům vysvětlila, jak neziskové organizace fungují, ukázala jim, jakým způsobem se plánují a realizují různé sociální projekty. Žáci tak měli možnost nahlédnout do problematiky očima člověka z praxe.

Přednáška byla interaktivní, a tak měli studenti možnost ptát se na vše, co se týkalo běžného provozu neziskové organizace. Paní Lucie Gombitová poskytla studentům také cenné rady týkající se možnosti stáží a dobrovolnictví v neziskovém sektoru.

Toto setkání bylo pro žáky inspirativní. Poskytlo jim praktický náhled do oblasti, která bude pro mnohé z nich v budoucnu klíčová. Řada žáků je už v současné době aktivními dobrovolníky v různých neziskových organizacích.

Vedení školy děkuje paní Gombitové za čas, který žákům věnovala, a Bc. Kedroňové za zprostředkování přednášky.

Fotografie naleznete zde.

Sladké dobrodružství s Mirkou van Gils Slavíkovou

Sladké dobrodružství s Mirkou van Gils Slavíkovou

15. 05. 2024

Hemžení a sladká vůně ve školní kuchyni prozrazovaly přítomnost slavné cukrářky Mirky van Gils Slavíkové. Na první pohled bylo okamžitě vidět, že pečení sladkých dezertů Mirku i žáky oboru Kuchař-číšník baví. Dvoudenní workshop žákům poodhalil nejen tajemství cukrářského umění, ale i lásku a vášeň, kterou Mirka vkládá do cukrářského řemesla, aby oslovila chuťové buňky milovníků sladkostí. Během těchto dvou dnů pod rukama žáků vznikaly kouzelné tartaletky, makronky, briošky a další moučníky. Mirka se s žáky ochotně podělila o své zkušenosti i osvědčené recepty. Svou kreativitou se snažila všechny inspirovat. Nádherně vypadající sladkosti, které společně s žáky připravila, učarovaly nejen svou čokoládovou a citrónovou vůní, ale i vytříbenou chutí.

Na konci workshopu si na nich všichni společně pochutnali. Vedení školy děkuje Mirce van Gils Slavíkové za inspirativní workshop.

Fotografie z workshopu najdete zde.

Článek o workshopu v Kladenských listech najdete zde.

Soutěž ve flambování

Soutěž ve flambování

15. 05. 2024

Dne 15. 5. se žáci prvních ročníků oboru kuchař-číšník sešli již v 7:00 hodin ve škole, aby si vylosovali pořadí, ve kterém budou soutěžit. Na programu dne bylo flambování hovězího steaku a jeho servírování s pepřovou omáčkou a hranolky. Součástí hodnocení bylo také správné založení vhodných příborů a celkový servis.

Výkony žáků se velmi lišily. Hodnotil se profesionální vzhled žáků, jejich vystupování, pracovní postupy, dovednosti a servis. Nejvíce bodů získal Petr Valach z třídy K1B, druhá příčka patřila Kateřině Šímové z K1A a třetí místo obsadil Vojtěch Vrzák opět z K1A. Všichni tři soutěžící, kteří se umístili na předních místech, obdrželi diplom a hodnotné ceny.

Vedení školy děkuje organizátorům soutěže Bc. Poslušné a D. Sekaninovi.

Fotografie naleznete zde.

Lahodné menu ke Dni matek

Lahodné menu ke Dni matek

15. 05. 2024

Školní jídelna oslavila Den matek slavnostním menu, které nadchlo všechny strávníky. Příznivci dobrého jídla si přišli na své díky skvělé nabídce, ve které nechyběl hovězí vývar s játrovými knedlíčky a ani kachní stehno s knedlíkem a zelím. Celou nabídku svátečního menu si můžete prohlédnout zde. Příjemná atmosféra přispěla k všeobecné spokojenosti všech strávníků.

Fotografie z akce najdete zde.

Žáci podpořili Ligu proti rakovině

Žáci podpořili Ligu proti rakovině

15. 05. 2024

Dne 15. 5. se žáci naší školy z tříd S1 a KL1 tradičně zapojili do sbírkové akce Ligy proti rakovině. Letos se jednalo již o 28. ročník této sbírky, jejíž výtěžek poputuje převážně na prevenci a léčbu rakovinových onemocnění prsou. Žáci se akce zhostili s nadšením a byli mile překvapeni, že i v této době jim lidé hojně přispívali. Pro Ligu proti rakovině získali prodejem květů měsíčku lékařského úctyhodnou částku. Jedna skupina žáků dokonce dostala nádavkem i krabici koblih. Žákům, kteří se sbírky zúčastnili, patří velké díky.

Vedení školy děkuje Mgr. et Mgr. Morávkové a K. Matouškové za organizaci a podporu sbírky.

Fotografie naleznete zde.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

15. 05. 2024

Více informací ke stažení zde.

Výsledky přijímacího řízení do školního roku 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení do školního roku 2024/2025

15. 05. 2024

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:

78-42-M/06 Kombinované lyceum, zde

37-42-M/01 Logistické a finanční služby, zde

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, zde

75-41-M/01 Sociální činnost, zde

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, zde

Střední vzdělání s výučním listem:

65-51-H/01 Kuchař – číšník; zde

Kreativní floristický workshop

Kreativní floristický workshop

13. 05. 2024

Na týdenním workshopu Svatební (nejen)floristika, který se konal ve dnech 13. -17. 5. 2024, žáci oboru Aranžér zavítali do světa květin a tvořivosti. Cílem workshopu bylo předat žákům odborné znalosti a dovednosti nejen z oblasti květinového designu, ale seznámit je i s postupem plánování svatby, s různými druhy svatebních stylů a zásadami při tvorbě svatebních tiskovin a svatební floristiky.

Nově nabytých teoretických znalostí žáci využili při praktických cvičeních, kde samostatně tvořili ručně vyráběná a psaná svatební oznámení, vytvářeli návrhy za pomoci grafického programu, naučili se vázat svatební kytici, korsáž, květinový náramek a zvládli také připravit vypichovanou dekoraci na svatební stůl.

Opět se podařilo úspěšně propojit teorii s praxí. Vedení školy děkuje L. Zahrádkové za uspořádání a vedení workshopu.

Fotografie naleznete zde.

Budoucnost odborného vzdělávání s The VELUX Foundations

Budoucnost odborného vzdělávání s The VELUX Foundations

13. 05. 2024

Dne 13.5. se uskutečnila kontrolní návštěva členů The VELUX Foundations v naší škole. Při té příležitosti byli představeni noví členové nadace a proběhla prohlídka školy. Cílem tohoto setkání bylo zhodnocení předchozích aktivit a naplánování nových aktivit pro další období tak, aby byla naplněna myšlenka projektu, která umožňuje zvyšování kvality odborného vzdělání studentů a tím i jejich lepší uplatnitelnost na trhu práce. Diskutovalo se také o vzájemné spolupráci s ostatními partnerskými školami zapojenými do projektu a možné finanční podpoře dalších grantů.

Více informací o projektu najdete zde.

Fotografie z návštěvy najdete zde.

Vydali jsme se správným směrem

Vydali jsme se správným směrem

08. 05. 2024

(Projektová spolupráce naší školy se Spojenou školou v Prešově)

Ve dnech 8. až 11. 5. se uskutečnilo v rámci projektu Erasmus + partnerské setkání vedení obou středních škol. Hlavním cílem této pracovní schůzky bylo nejen zajištění odborné stáže pro studenty naší školy, kteří ji budou v měsíci červnu na Slovensku absolvovat, ale i sdílení profesních zkušeností a prohlubování spolupráce. Memorandum, slavnostně podepsané oběma řediteli škol, potvrdilo vzájemné přátelství a společné výstupy z projektu.

Vedení prešovské Spojené školy pro nás připravilo také zajímavý doprovodný program, v rámci kterého jsme měli možnost navštívit partnerskou školu, detašovaná pracoviště a řadu zajímavých míst. Na závěr příjemné a oboustranně obohacující návštěvy byly naplánovány další možné mezinárodní akce.

Fotografie z návštěvy naleznete zde.

Projekt šitý na míru studentům logistiky

Projekt šitý na míru studentům logistiky

07. 05. 2024

Úterý 7. 5. 2024 se neslo v duchu workshopů v rámci projektu „Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce v sektoru dopravy a spojů“, do kterého je naše škola zapojena již od roku 2021 spolu s dalšími 8 středními školami v republice, s dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice a s Českou poštou.

Žáci 2. ročníku oboru Logistické a finanční služby absolvovali druhý workshop. Žáci 3. ročníku již poslední. Zajímavou a hravou formou získávají studenti kompetence v oblastech profesní komunikace, prezentačních dovedností, stresmanagementu a efektivního leadershipu.

Každá aktivita je rozdělena do dvou částí. První probíhá jako přednáška s diskuzí a druhá jako samostatná tvůrčí činnost žáků s předvedením výsledného produktu. Všechny workshopy jsou žáky hodnoceny velmi pozitivně a vždy se těší na další setkání se školiteli. Tentokrát se žákům věnoval pan Landa, trenér profesního chování z České pošty z Liberce. Žáci 3. ročníku obdrželi na závěr Osvědčení o absolvování všech čtyř přednášek, které si mohou přidat do svého portfolia a mít tak k maturitnímu vysvědčení další bonus při vstupu na trh práce.

Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za realizaci projektu.

Fotografie z workshopu najdete zde.

Práce figurantů byla náročná

Práce figurantů byla náročná

07. 05. 2024

Dne 7. 5. 2024 se vybraní studenti třídy KL1 účastnili jako figuranti zdravotnické soutěže "Mladý zdravotník", kterou organizoval Oblastní spolek ČČK Kladno ve spolupráci s městskou policií a studenty oboru Požární ochrana. Tato akce pro žáky základních škol se konala v areálu Sletiště Kladno a přilehlém lesoparku. Celkem bylo připraveno 6 stanovišť, na nichž byli nachystáni naši žáci , kteří simulovali různé druhy poranění. Od soutěžících se očekávalo adekvátní poskytnutí první pomoci. Zároveň si také účastníci soutěže zopakovali své znalosti a dovednosti z hodin zdravotní nauky. I přes neustávající déšť se soutěž skutečně vydařila.

Žákům se práce figurantů líbila a těší se na další spolupráci. Vedení školy děkuje K. Matouškové za zprostředkování soutěže a doprovod žáků.

Fotografie z akce najdete zde.

Kouzlo kaligrafie a akvarelu

Kouzlo kaligrafie a akvarelu

06. 05. 2024

Ve čtrnácti květnových dnech se třída A1 ponořila během hodin ODV do fascinujícího světa kaligrafie a akvarelu. Žáci si pod odborným vedením osvojovali techniku psaní pomocí speciálních psacích potřeb a písanek určených k tréninku. Díky pečlivému cvičení se postupně zlepšovali a brzy byli schopni psát slova na čtvrtky.

Akvarel a práce s novými barvami přidal kurzu další rozměr. Žáky práce nesmírně bavila. Jejich nadšení a kreativita přinesly výsledky, které předčily očekávání všech. Celý kurz byl zakončen soutěží o nejpovedenější výkres ve zmiňovaných výtvarných disciplínách. Výsledky soutěže byly úžasné a staly se krásným zakončením celého kurzu. Těšíme se na další podobné projekty a věříme, že získané dovednosti v kaligrafii a akvarelu budou žákům přinášet radost i v budoucnu.

Vedení školy děkuje M. Jiráskové za zprostředkování zajímavých výtvarných technik žákům učebního oboru Aranžér.

Fotografie naleznete zde.

Žáci nahlédli do světa psychiatrické péče

Žáci nahlédli do světa psychiatrické péče

06. 05. 2024

Dne 6. 5. 2024 podnikla třída S3 exkurzi do Psychiatrické nemocnice Bohnice. Žáci měli možnost vidět prostory bohnického divadla, kde zhlédli krátký dokument o historii duševních nemocí. Absolvovali odbornou přednášku paní doktorky z oddělení sexuálních deviací se seznámili se s různými psychickými potížemi, které trápí dnešní mladé lidi. Dostali informace o tom, jakou linku kontaktovat v případě vážných psychických potíží. Prohlédli si farmu, kde mají možnost pacienti trávit svůj volný čas v rámci ergoterapie. Nejzajímavější pro žáky ale byla beseda se třemi pacienty z oddělení závislostí, kteří jim vyprávěli svůj nelehký životní příběh.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za realizaci zajímavé a podnětné exkurze.

Fotografie můžete vidět zde.

Didaktické testy mají žáci konečně za sebou

Didaktické testy mají žáci konečně za sebou

03. 05. 2024

Dne 2. a 3. května se konaly maturitní didaktické testy z matematiky, anglického a českého jazyka. Na tyto zkoušky se žáci pečlivě připravovali po celou dobu svého středoškolského studia. Konečně mohli zúročit své znalosti. Věříme, že všichni úspěšně zvládli didaktické testy a udělali další důležitý krok směrem k získání maturitního vysvědčení.

Stalo se

Stalo se

02. 05. 2024

Nové číslo školní zpravodaje Stalo se je tady.

Podívejte se na dubnové novinky ve škole zde.

Poslední zvonění

Poslední zvonění

30. 04. 2024

Není zvykem, že by ráno při vstupu do školy vítala žáky hlasitá dynamická hudba a rozverné postavy ve veselých kostýmech. Co se u nás dělo? Odpověď je jednoduchá. Úterý 30. dubna 2024 bylo dnem, kdy letošní maturanti dostávali vysvědčení a skončila jim pravidelná školní docházka. V květnu na ně čekají didaktické testy a ústní maturity, kdy pro ně bude v budově školy zajištěn maximální klid. Bude vypnuté i zvonění. Takže to úterní bylo tím posledním, které maturanti slyšeli.

Jak si svoje Poslední zvonění užívali, se podívejte zde.

Marek Daníček reprezentuje Česko i naši škol

Marek Daníček reprezentuje Česko i naši škol

26. 04. 2024

Marek Daníček, talentovaný sportovec, je žákem naší školy a v současné době reprezentuje Českou republiku na hokejovém mistrovství světa juniorů do 18 let. Díky podpoře rodiny, trenérů a školy se mu daří dosahovat skvělých úspěchů a probojovat se až na mezinárodní úroveň. Jeho účast na hokejovém mistrovství světa je odměnou za jeho tvrdou práci a je inspirací pro ostatní žáky naší školy.

Přejeme mu hodně štěstí na turnaji a věříme, že si přiveze domů nejen cenné zkušenosti, ale i medaili za skvělé výkony na ledě.

Juniorský maraton 2024

Juniorský maraton 2024

23. 04. 2024

Dne 23. 4. 2024 se konal Juniorský maraton na Výstavišti v Praze. Jednalo se o semifinálové kolo závodní série RunCzech. Naši školu reprezentovalo družstvo složené z žáků, kteří společnými silami zdolali maratonskou trať o délce 42 kilometrů. Tentokrát společně formou štafety dokončili závod v čase 2:56:35 a vylepšili čas z předchozích let. Členové týmu byli: Sojka Roman (L3), Paštyka Jakub (V1), Maksym Sahaidak (K2A), Karel Miroslav (L1), Zothová Veronika (L1), Suchá Markéta (S3), English Lukáš (KL1), Kruml Matyáš (L2), Melen Matěj (V1), Vácha Matěj (L3) a Gallatová Stela (S2).

Gratulujeme všem zúčastněným k jejich skvělému výkonu a vážíme si jejich chuti závodit.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za zprostředkování maratonu žákům školy.

Fotografie z maratonu naleznete zde.

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška

22. 04. 2024

Pondělí 22. 4. a úterý 23. 4. 2024 nebyly obyčejnými dny ve školním kalendáři naší školy. Byly to dny, kdy žáci 4. ročníků konali praktickou maturitní zkoušku, která je pro studenty příležitostí ukázat své dovednosti, znalosti a schopnosti. Pro všechny maturanty to byl okamžik, kdy se potýkali s nervozitou a napětím. Byli ale odhodláni překonat překážky v podobě záludných otázek, které se jim postavily do cesty. Každý žák měl možnost ukázat, co se naučil během svého středoškolského studia.

Praktická maturitní zkouška není jen zkouškou pro žáky, ale také zkouškou pro učitele. Ti se snažili své žáky po celou dobu studia co nejlépe připravit na tento nelehký okamžik.

Věříme, že po skončení všech částí maturitních zkoušek budou moci učitelé sdílet radost z úspěchů se svými studenty.

Fotografie z praktické zkoušky naleznete zde.

To byla naše třída

To byla naše třída

22. 04. 2024

Ke školní docházce neodmyslitelně patří tradiční foto třídy s třídním učitelem. Naše škola není výjimkou. Fotíme se vždy na konci dubna, kdy jsou ve škole ještě maturanti. Letos bylo mimořádně mrazivé počasí, ale žáci si to užívali. Vzniklo i mnoho hezkých fotek malých skupinek a také dvojic nerozlučných spolužáků. A komentář po letech? Podívej, tohle byla moje třída, tohle nejlepší kamarádka na střední.

Jak fotografování probíhalo, naleznete zde.

Úspěšní kuchaři

Úspěšní kuchaři

18. 04. 2024

Ve čtvrtek 18. 4. 2024 se v Hradci Králové konal pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů 26. ročník národní soutěže kuchařského a cukrářského umění, soutěžilo se také o titul Mistr ČR kuchař, Mistr ČR cukrář. Účastníci bojovali v různých kategoriích, zapojili se i zahraniční účastníci. Konkurence byla veliká, vyhrát chtěli všichni. Naši školu reprezentovali Filip Buzáši (K2b) a Daniel Mužík (K3a), jejich disciplínou bylo carvingové vykrajování z ovoce a zeleniny. A klukům se opravdu dařilo. Porota je

ocenila bronzovými medailemi. Žákům patří velká gratulace, Mgr. Schröderové poděkování za jejich doprovod.

Na foto se podívejte zde.

Carvingové vyřezávání se stává velmi populárním. Jsme rádi, že v naší škole jsme pro žáky realizovali již několik kurzů, kde si mohli tuto techniku osvojit. Kurzy se špičkovými lektory můžeme organizovat díky projektu Odborné vzdělávání cesta k úspěšné budoucnosti, který je financován z prostředků The VELUX Foundations.

Nezisková organizace TEREZA inspiruje žáky

Nezisková organizace TEREZA inspiruje žáky

17. 04. 2024

Za přítomnosti lektorky zastupující vzdělávací instituci TEREZA, která je součástí globálního hnutí na podporu udržitelného způsobu života, se dne 17. 4. žáci tříd P2 a P3 rozdělili do jednotlivých herních týmů a stali se na krátký čas vědeckými badateli bojujícími proti změnám klimatu. Během hry měli možnost otestovat své znalosti, spolupracovat v týmu, učit se zodpovědnosti vůči životnímu prostředí a zároveň se dozvědět spoustu užitečných informací, které mohou využít v každodenním životě.

Vedení školy děkuje Mgr. Schröderové za zprostředkování projektu.

Fotografie z projektu naleznete zde.

Projekt “Přes bariéry s policií“

Projekt “Přes bariéry s policií“

17. 04. 2024

Dne 17. 4. 2024 se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili každoroční sportovně- charitativní akce „Přes bariéry s policií“. Cílem a hlavní myšlenkou této akce bylo motivovat žáky středních škol ke sportovním aktivitám a výkonům a zároveň přispět finanční částkou, která by pomohla handicapovaným lidem. Každý zúčastněný splněním stanovených disciplín získal požadovaný počet bodů, kterými přispěl na konto handicapovaných lidí.

Akce se zúčastnilo celkem 32 studentů, kteří i přes nepřízeň počasí zvládli fyzicky náročné disciplíny - člunkový běh, běh na 1000 metrů, celomotorický test a kliky. Některým žákům se podařilo získat požadovaný počet bodů a s tím související certifikát fyzické způsobilosti, který je jednou z podmínek přijímacího řízení k Policii ČR.

Vedení školy děkuje Mgr. Mudruňkovi, který žáky na akci doprovázel. Fotografie můžete vidět zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

16. 04. 2024

V úterý 16. 4. 2024 se konají od 16:00 do 18:00 hodin v budově školy třídní schůzky. Rozpis jednotlivých vyučujících včetně tříd najdete u vstupu do školy.

Těšíme se na Vás.

Pomáhali jsme při “Sbírce potravin“

Pomáhali jsme při “Sbírce potravin“

13. 04. 2024

V sobotu 13. 4. se konala národní sbírka pro potravinovou banku "Sbírka potravin". Potravinová sbírka je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a zbožím z drogerie pro lidi, kteří to potřebují. A pomáhaly i naše žákyně ze třídy S1 a KL1. Ty se staly dobrovolnicemi, které darované potraviny a drogistické zboží v obchodě od nakupujících shromažďovaly, evidovaly a předávaly pracovníkům potravinové banky. Svůj volný čas věnovaly dobré věci. Bez nároku na odměnu dívky významně pomohly občanům Kladna a okolí, kteří se ocitli v ekonomické nouzi.

Za jejich aktivitu a přístup jim patří velké poděkování.

Vedení školy děkuje Mgr. et Mgr. Morávkové a žákyním ze třídy KL1 a S1.

Fotografie naleznete zde.

Přijímací zkoušky na střední školu - klíč k budoucnosti

Přijímací zkoušky na střední školu - klíč k budoucnosti

12. 04. 2024

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy jsou tu! Přijímací zkoušky jsou pro uchazeče jedním z důležitých životních milníků v cestě za vzděláním. Věříme, že se všichni důkladně připravovali a využili přípravných kurzů, které měly zájemcům pomoci co nejlépe zvládnout přípravu na přijímací zkoušky. V tyto důležité dny jsou tu pro vás naši pedagogové, aby vás podpořili a povzbudili na cestě k dosažení vašich vysněných cílů. Držíme vám všem palce a těšíme se na možnost přivítat vás na naší škole.

Informace k jednotné přijímací zkoušce

Informace k jednotné přijímací zkoušce

11. 04. 2024

Jednotná přijímací zkouška je pro uchazeče do maturitních oborů povinná. Koná se ve dnech 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024 na škole uvedené v pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

Pozvánka byla zaslána zákonnému zástupci (zletilému uchazeči) prostřednictvím systému Dipsy (platí pro elektronicky podané přihlášky), nebo doporučeným dopisem (platí pro výpisy a tiskopisy).

Doporučujeme, abyste se do budovy školy dostavili minimálně 20 minut před začátkem samotné zkoušky. S sebou je nutné (kromě pomůcek) donést i pozvánku k přijímací zkoušce.

Přítomnost zákonných zástupců v budově školy nebude možná. Po dobu trvání jednotné přijímací zkoušky pro Vás bude k dispozici prostor školní kavárny.

Školní parlament

Školní parlament

10. 04. 2024

Dne 10. dubna se uskutečnila další z plánovaných schůzek školního parlamentu v tomto školním roce. V úvodu zástupci ředitele školy poděkovali žákům za účast na akcích, které se ve škole uskutečnily, a seznámili je s akcemi, na něž se mohou všichni těšit v závěru školního roku. Dále je informovali o výsledcích maturitních zkoušek nanečisto a připomněli jim souhrnné zkoušky, které je čekají v měsíci květnu. Při této příležitosti byla žákům předána skvělá zpráva, že 9. 4. byla slavnostně otevřena školní kavárna i pro širokou veřejnost. Na závěr setkání žáci přednesli své požadavky a připomínky, kterými se vedení školy bude v nejbližší době zabývat.

Fotografie z parlamentu naleznete zde.

Prosklená venkovní kavárna pro všechny

Prosklená venkovní kavárna pro všechny

09. 04. 2024

Od úterý 9. 4. 2024 je naše školní kavárna otevřena i pro širokou veřejnost. Naši budoucí kuchaři-číšníci nabídnou několik druhů kávy i drobné občerstvení. Přijďte nás navštívit, pro všechny zájemce jsme tady vždy od 7:30 do 15:00 hodin. Připraveno je příjemné posezení venku i uvnitř, kávu si můžete odnést i s sebou.

Fotografie najdete zde.

Pod aktualitu prosím vložte text: Více o otevření kavárny najdete v článku KL či ve článku Vaše Kladno.

Aktuální výstava v prostorách školy

Aktuální výstava v prostorách školy

09. 04. 2024

Aranžéři se v rámci výuky věnují počítačové grafice. Aktuálním soutěžním zadáním bylo vytvořit obal na knihu. Žákům se opravdu dařilo, vzniklo mnoho hezkých a zajímavých návrhů. Tyto práce jsou k vidění na chodbách a v relaxačních zónách v budově školy. Na foto se podívejte zde. Vedení školy chválí šikovné aranžéry a děkuje Mgr. Honysové za organizaci této akce.

Fotografie najdete zde.

Škola nabízí možnost zvýšit jazykovou úroveň certifikovanými zkouškami!!

Škola nabízí možnost zvýšit jazykovou úroveň certifikovanými zkouškami!!

08. 04. 2024

Ve spolupráci s akreditovanou společností AKCENT International House Prague nabízíme žákům naší střední školy možnost zdokonalit se v komunikaci, čtení, psaní a porozumění textu a úspěšně zvládnou zkoušky z cizího jazyka. Absolventi získají mezinárodně uznávaný jazykový certifikát, který potvrdí jejich dosaženou jazykovou úroveň a kterým lze nahradit profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka .

Bližší informace získáte u Mgr. I. Kottové.

Letem divadelním světem

Letem divadelním světem

08. 04. 2024

V pondělí 8. dubna, letos již podruhé, zavítal do naší školy soubor Divadélka pro školy z Hradce Králové. Představení nazvané Divadelní cestopis provedlo studenty tříd KL1 a L1 průřezem zásadních děl od renesance až po realismus. Slavné dramatické kusy byly servírovány sice po malých porcích, zato však okořeněné břitkým humorem. Závěrečný bouřlivý potlesk byl jasným důkazem toho, že herecké výkony a samotné divadelní představení naše publikum ocenilo.

Vedení školy děkuje Mgr. Škvainové za zprostředkování divadelního představení.

Fotografie z akce najdete zde.

Úžasné výrobky z ovoce a zeleniny

Úžasné výrobky z ovoce a zeleniny

03. 04. 2024

Ve dnech 3. a 4. dubna 2024 se uskutečnil pro žáky oboru Kuchař-číšník kurz carvingového vykrajování. Zkušený lektor pan Procházka učil zájemce vykrajovat a vyřezávat rozličné tvary z různých druhů ovoce a zeleniny. Žáci si osvojili techniky, díky kterým zvládnou vytvořit atraktivní nabídku například ve spojení se studenou kuchyní. Zároveň si absolventi kurzu rozšířili své profesní portfolio, což je pro uplatnění na trhu práce velmi důležité.

Fotografie z kurzu najdete zde.

Nové číslo školního zpravodaje Stalo se

Nové číslo školního zpravodaje Stalo se

03. 04. 2024

Podívejte se na březnové novinky z naší školy zde.

Pohodové Velikonoce

Pohodové Velikonoce

27. 03. 2024

Přejeme Vám krásné svátky velikonoční, bohatou koledu, slunečné jarní dny plné radosti, klidu a optimismu. Načerpejte novou energii, užívejte si rodinné pohody, mějte se prostě báječně.

Přání ke stažení zde.

Naši logisté jsou druzí nejlepší v České republice

Naši logisté jsou druzí nejlepší v České republice

27. 03. 2024

Ve dnech 25. - 27.3. 2024 se v Brně uskutečnil 12. ročník celorepublikové soutěže poštovních dovedností. Klání „Ukažte, že na to máte“ probíhalo pod záštitou České pošty. Soutěžilo se v několika disciplínách, nejnáročnějším úkolem byla tvorba prezentace. Úkol zněl jasně: natočit video, reels nebo stories, sestavit marketingovou prezentaci, udělat promotion, public relations a výsledek představit publiku. Posuzoval se způsob prezentace, spolupráce týmu, reakce na dotazy hodnotící komise. Náš tým byl hodnocen jako absolutně nejlepší, po sečtení bodů z dalších disciplín skončil druhý. Žáci třídy L3 (Logistické a finanční služby) Michaela Skleničková, Petra Fialová a Tomáš Brůža byli skvělí. Vedení školy jim blahopřeje a děkuje za vzornou reprezentaci školy. Dík patří také Ing. Nobilisové, která žáky doprovázela a připravovala na soutěž.

Fotodokumentaci z akce najdete zde.

Soutěžní video najdete zde.

Vyhráli jsme anglickou olympiádu středních odborných škol v Lounech

Vyhráli jsme anglickou olympiádu středních odborných škol v Lounech

26. 03. 2024

Obchodní akademie a Střední odborná škola v Lounech se stala místem setkání 35 talentovaných studentů středních odborných škol, kteří přijeli změřit své síly v prestižní olympiádě z anglického jazyka. Konkurence byla obrovská. O místo na stupni vítězů přišli bojovat studenti z Ústí nad Labem, Loun, Žatce, Mostu, Chomutova, Slaného, Litvínova a také žáci naší školy. První kolo olympiády, které se konalo v dopoledních hodinách, důkladně prověřilo, jak na tom jsou soutěžící se čtením a poslechem. Do druhého kola se nakonec probojovalo 12 nejlepších angličtinářů, mezi nimiž nechyběli ani naši dva studenti Jan Černý (V3) a Barbora Slabá (KL1). O svých komunikačních schopnostech a jazykových znalostech v anglickém jazyce museli soutěžících přesvědčit porotu v druhém kole soutěž. Po brilantním výkonu Barbory Slabé porota nebyla na pochybách, kdo si tentokrát zaslouží stát na stupni nejvyšším.

Vedení školy gratuluje Barboře Slabé, která se umístila na 1. místě v anglické olympiádě středních odborných škol. Je to úžasný úspěch. Báro, jsme na Tebe pyšní!

Děkujeme vyučujícím anglického jazyka a Mgr. Gábor, která žáky na olympiádu do Loun doprovázela.

Fotografie můžete vidět zde.

Zapojili jsme se do Peříčkového týdne

Zapojili jsme se do Peříčkového týdne

26. 03. 2024

V úterý 26. 3. 2024 se žáci třídy S1 dobrovolně zapojili do největší celonárodní veřejné sbírky Pomozte dětem. Tato tradiční akce je pro žáky oboru Sociální činnost vítanou aktivitou a zajímavou zkušeností. Mohli zde zúročit své znalosti z psychologie a dalších odborných předmětů. Zažili skvělý pocit, že pomáhají dobré věci. Kolemjdoucím lidem nabízeli ke koupi krásná peříčka, vysvětlovali cíl tohoto charitativního projektu a připomínali důležitou myšlenku akce, že pomáhat je lehké jako pírko. Ve velké míře projekt také podpořili jak žáci, tak učitelé naší školy. Sbírka přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem v celé České republice.

Vedení školy děkuje Bc. Kedroňové a žákům, kteří se sbírky účastnili.

Fotografie naleznete zde.

Přijímací řízení

Přijímací řízení

25. 03. 2024

Vážení uchazeči,
v minulém týdnu jsme Vám rozeslali pozvánky ke školní přijímací zkoušce a to do oborů:

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Termín: 8. - 10. 4. 2024 od 15:00 hodin (konkrétní datum je uvedeno na pozvánce)

65-51-H/01 Kuchař – číšník
Termín: 17. 4. 2024 od 15:45 hodin

Do ostatních oborů se školní přijímací zkouška v tomto roce nekoná.

Úřad práce připravil přednášku pro budoucí absolventy

Úřad práce připravil přednášku pro budoucí absolventy

20. 03. 2024

Ve dnech 20. 3. a 21. 3. 2023 se ve spolupráci s nadací The VELUX Foundations uskutečnila beseda žáků 4. ročníků SOŠ a 3. ročníků SOU s paní Evou Šichovou z Úřadu práce v Kladně. Ta se ve své přednášce věnovala praktickým otázkám, které jsou spojeny s ukončením studia a nástupem do zaměstnání. V přehledné prezentaci žáci nalezli spoustu užitečných odkazů a informací. Aktivně se svými dotazy zapojovali do diskuze po celou dobu přednášky. Věříme, že informace, které zde získali, jim pomohou se základní orientací na trhu práce.

Děkujeme paní Evě Šichové za velmi zajímavou a přínosnou přednášku.

Fotografie můžete vidět zde.

V Kladně tančili mistři

V Kladně tančili mistři

19. 03. 2024

Sportovní hala hostila o víkendu Mistrovství České republiky 2024 v tanečním sportu v 10 tancích a Mistrovství České republiky družstev 2024 v latinskoamerických a standardních tancích. Catering zajišťovala naše škola. Spokojenost byla nejen s jídlem, ale chváleni byli i naši žáci oboru Kuchař-číšník. Foto naleznete zde. Poděkování vedení školy patří všem, kteří se na této akci podíleli.

Fotografie z akce najdete zde.

Závěrečné zkoušky nanečisto

Závěrečné zkoušky nanečisto

19. 03. 2024

Dne 19. 3. 2024 se v naší škole konaly závěrečné zkoušky nanečisto pro žáky SOU tříd A3, P3 a K3A. Žáci absolvovali písemné práce, které měly prověřit jejich dosavadní znalosti a dovednosti a zároveň simulovaly reálnou podobu závěrečných zkoušek. Účast na těchto zkouškách nanečisto žákům poskytla konstruktivní zpětnou vazbu ohledně jejich znalostí a zcela určitě přispěje k úspěšné přípravě na skutečné závěrečné zkoušky.

Vedení školy děkuje všem pedagogům, kteří se závěrečných zkoušek nanečisto účastnili.

Fotografie naleznete zde.

Skvělé lyžování v Alpách

Skvělé lyžování v Alpách

19. 03. 2024

V rakouském Kaprunu úspěšně proběhl týdenní lyžařský a snowboardový kurz. Účastníci měli sice strach, kolik bude na sjezdovkách sněhu, ale jejich obavy byly liché. Vše se opravdu vydařilo. Lyžaři i snowborďáci si na svazích užívali, počasí bylo slunečné, strava výtečná, večerní programy super.

Pohodové je i foto zde.

Video z kurzu najdete zde.

Krajské kolo Ekonomické olympiády 2024

Krajské kolo Ekonomické olympiády 2024

18. 03. 2024

V pondělí 18.3. dvě stě výherců školních kol společně s 5 žáky naší školy změřilo síly v krajském kole Ekonomické olympiády. Již postup do krajského kola účastníkům otevřel možnost nekonat přijímací zkoušky na vybrané vysoké školy. Našim zástupcům držíme palce, aby se v tak silné konkurenci prosadili. Do soutěže postoupili ze třídy V1 Honza Barták, z V3 Marek Štěpánek, z S3 Míša Konečná, z L3 Ondra Michálek a z L4 David Vosyka. Výsledky krajského kola budou známy na konci dubna.

Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za zapojení žáků do Ekonomické olympiády. Fotografie naleznete zde.

Projekt s Mladými diplomaty

Projekt s Mladými diplomaty

15. 03. 2024

Dne 15.3. 2024 se žáci druhého a třetího ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili projektu „Krize na Ukrajině a já, Evropan“, který v naší škole uspořádal spolek Mladí diplomaté. Jako téma simulovaného zasedání Evropského parlamentu si naši mladí „europoslanci“ zvolili „Boj proti dezinformacím spojeným s ruskou agresí“. Vzácným hostem této akce byl europoslanec Mikuláš Peksa, který žákům trpělivě odpovídal na mnoho otázek.

Děkujeme organizátoru Janu Hronkovi a celému spolku Mladí diplomaté za realizaci tohoto projektu a dlouhodobou spolupráci.

Vedení školy děkuje Mgr. Pěnkavové a Mgr. Mudruňkovi za zapojení se do významného projektu.

Fotografie naleznete zde.

Olympiáda v anglickém jazyce

Olympiáda v anglickém jazyce

14. 03. 2024

Ve čtvrtek 14.3. 2024 proběhla olympiáda v anglickém jazyce, které se zúčastnili žáci studijních oborů. Své znalosti poměřili hned v několika oblastech - poslechu, porozumění textu a jazykových kompetencích. Na prvním místě se umístil Jakub Červenka ze třídy V2, druhé místo obsadil Jan Černý ze třídy V3 a třetí příčka patřila Barboře Slabé ze třídy KL1.

Vítězům blahopřejeme a Mgr. Mannové děkujeme za organizaci olympiády.

Na fotografie se podívejte zde.

INFO Přípravné kurzy

INFO Přípravné kurzy

13. 03. 2024

Vážení uchazeči,
přípravných kurzů se mohou zúčastnit pouze uchazeči, kteří podali přihlášku do přípravných kurzů (v termínu do 20. 2. 2024), na formuláři k tomu určenému.

Děkujeme za pochopení.

Přípravné kurzy sklízí pozitivní hodnocení a motivují žáky k učení

Přípravné kurzy sklízí pozitivní hodnocení a motivují žáky k učení

13. 03. 2024

Naše škola i v tomto školním roce zorganizovala přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro budoucí uchazeče o studium na střední škole. I letos je o ně obrovský zájmem. Vedou je kvalifikovaní učitelé, kteří se snaží vytvořit pro žáky podnětné prostředí . V průběhu kurzů kladou důraz na zdokonalení konkrétních dovedností v českém jazyce i matematice. Žáci mají možnost seznámit se s různými metodami učení a osvojit si strategie, které jim pomohou co nejlépe zvládnout jednotnou přijímací zkoušku. Atmosféra v těchto kurzech je plná pozitivní energie a žáci se zde cítí velmi dobře.

Na fotografie z kurzů se můžete podívat zde.

Kulinářské kouzlení s Romanem Paulusem

Kulinářské kouzlení s Romanem Paulusem

12. 03. 2024

V úterý 12. 3. 2024 k nám do školy již potřetí zavítal na teoretický a praktický workshop pro žáky učebního oboru kuchař-číšník známý český šéfkuchař Roman Paulus, gastronom, lektor, autor kuchařek a známá mediální osobnost. Ve spolupráci s žáky a kuchařkami připravil zajímavé a chutné menu, které se skládalo z řady lahodných jídel a na kterém si pochutnali nejen žáci, ale i zaměstnanci školy a strávníci z široké veřejnosti. Žákům se spolupráce s Romanem Paulusem velmi líbila. Už teď se všichni těší na další zajímavé workshopy a gastronomická překvapení.

Fotografie z workshopu najdete zde.

Cesta po stopách historie a učení se pro budoucnost

Cesta po stopách historie a učení se pro budoucnost

11. 03. 2024

V rámci projektu Erasmus+ se studenti naší školy vydali v době čtrnáctidenního pobytu v Polsku na celodenní výlet do bývalých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů Osvětimi a Březinky. Měli možnost vidět místa, kde se odehrávaly neuvěřitelné lidské tragédie. Společně s českou průvodkyní si připomněli historické události spojené s 2. světovou válkou a zároveň si uvědomili, jak důležité je, aby se takové události už nikdy neopakovaly.

Projekty jako Erasmus+ umožňují studentům objevovat nové kultury a tradice, navazovat úžasná přátelství a učí je toleranci, respektu a porozumění.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové, Mgr. et Mgr. Morávkové a pí Matouškové za účast v projektu Erasmus+.

Fotografie z výletu naleznete zde.

Školní přijímací zkouška

Školní přijímací zkouška

11. 03. 2024

Vážení uchazeči,
termíny konání školní přijímací zkoušky pro obory:
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Vám budou zaslány nejpozději v pondělí 18. 3. 2024 prostřednictvím zaručené komunikace v systému Dipsy (elektronická přihláška) nebo prostřednictvím České pošty (hybridní, papírová přihláška).

Přednáška Technologická gramotnost

Přednáška Technologická gramotnost

11. 03. 2024

V pondělí 11. 3. měli žáci tříd V3 a S3 možnost se blíže seznámit s technologiemi minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Lektor, kterým byl student softwarového inženýrství na pražském ČVUT, žákům v průběhu přednášky přiblížil témata elektromobility, umělé inteligence, mobilních sítí a dalších trendů v oblasti informačních technologií.

Žáci se seznámili se silnými a slabými stránkami elektromobility, s technologií 5G i s přítomností a budoucností internetu věcí. Hovořilo se o uplatnění umělé inteligence, lektor se věnoval i tématu kyberbezpečnosti. Následně si žáci pomocí svých mobilních telefonů vyzkoušeli, jaké údaje o nich shromažďují webové stránky. Informace z přednášky si žáci zopakovali v závěrečném Kahootu. Odcházeli tak nabití nejen novými vědomostmi, ale i zdravou soutěživou náladou. Vedení školy děkuje Anežce Beichlové za organizaci této odborné přednášky.

Fotografie z akce najdete zde.

Odborná praxe v Polsku začíná

Odborná praxe v Polsku začíná

10. 03. 2024

V neděli 10. 3. 2024 odjela skupina našich studentek oboru Sociální činnost v rámci programu Erasmus + do Wieliczky. V následujících dnech budou získávat praktické zkušenosti ve svém oboru. Dívkám přejeme, aby se jim dařilo a v Polsku líbilo. Těšíme se na jejich postřehy. Děkujeme vedení školy z partnerské školy Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce za spolupráci.

Fotografie z akce najdete zde.

Krásný mezinárodní den žen

Krásný mezinárodní den žen

08. 03. 2024

Pátek 8. 3. 2024 byl velmi příjemný pro všechny naše zaměstnankyně. V dobách minulých, socialistických, byly obvyklými dárky k MDŽ mýdlo či ručník. Vedení školy, stejně jako v letech předešlých, obdarovalo kolegyně krásnými pestrobarevnými primulemi. Všechny ženy potěšilo i poděkování a přání pevného zdraví.

Na fofo se podívejte zde.

Zážitkový projekt na kolejích

Zážitkový projekt na kolejích

07. 03. 2024

Čtvrteční exkurze třídy P3 do protidrogového vlaku Revolution train v Praze Jinonicích se opět vydařila. Někteří žáci tento vlak navštívili již v minulosti a nyní mohli porovnat, jak se za několik let změnil. Žáky projekt velmi zaujal, a to nejen díky skvělému průvodci.

Zážitkem pro ně byla i návštěva obchodu, kde obsluhovala neslyšící paní prodavačka. Žáci vůbec nepoznali, že má nějaký handicap, a bylo pro ně milým překvapením, že neslyšící osoba může plnohodnotně pracovat, navíc přímo v jejich oboru - oboru prodavač.

Vedení školy děkuje L. Šustkové a G. Krézlové za uskutečnění zajímavé exkurze.

Fotografie najdete zde.

Důležité informace k závěrečným zkouškám - JARO 2024

Důležité informace k závěrečným zkouškám - JARO 2024

04. 03. 2024

Informace naleznete na stránce Závěrečné zkoušky.

Týden ve znamení maturitních zkoušek nanečisto

Týden ve znamení maturitních zkoušek nanečisto

04. 03. 2024

V prvním březnovém týdnu na naší škole probíhaly maturitní zkoušky nanečisto. Měly pomoci budoucím maturantům zjistit, jak na tom jsou s přípravou k blížícím se řádným maturitním zkouškám. Didaktické testy z ČJL, ANJ a MAT a ústní zkoušky před maturitní komisí prověřily kvalitu znalostí všech žáků 4. ročníků. Mnohým se dařilo výborně, jiní zjistili, že by se svými vědomostmi u maturitní zkoušky neuspěli. Podstatné ale bylo, že každý maturant dostal od zkoušejících zpětnou vazbu, co je ještě třeba v přípravě na zkoušku dospělosti dohonit a v čem se zlepšit.

Vedení školy děkuje všem pedagogům, kteří se na maturitních zkouškách nanečisto podíleli.

Fotografie naleznete zde.

Nový školní zpravodaj

Nový školní zpravodaj

01. 03. 2024

Únorový školní zpravodaj Stalo se ke stažení zde.

„Zahrada“ - terapeutický prostor a zázemí

„Zahrada“ - terapeutický prostor a zázemí

27. 02. 2024

Dne 23. 2. žáci třídy S2 navštívili zařízení Zahrada v Kladně, které poskytuje sociální služby klientům s mentálním handicapem. Žáci si prohlédli prostory zařízení a pod vedením Bc. Pavlíny Kobersteinové, vedoucí služby „Denní stacionář“, se seznámili s problematikou péče o klienty s mentálním handicapem. Zajímali se o aktivity, které zde zajišťují pracovníci v sociálních službách, a klienty zařízení. Někteří žáci se díky této exkurzi rozhodli, že se právě Zahrada stane jejich dalším působištěm při jejich odborné praxi.

Vedení školy děkuje Mgr.et Mgr. Morávkové za uspořádání zajímavé exkurze. Fotografie z exkurze naleznete zde.

Nový zpravodaj Stalo se…

Nový zpravodaj Stalo se…

23. 02. 2024

Je dobrým zvykem informovat žáky, rodiče i veřejnost o dění v naší škole. Podrobné zprávy jsou k dispozici na webu a sociálních sítích. Nově nabízíme zpravodaj Stalo se…, což je stručné shrnutí aktivit v uplynulém měsíci. V elektronické podobě je umístěn na webových stránkách, v tištěné podobě do něj mohou žáci nahlédnout v relaxačních zónách. Zpravodaj najdete zde.

Aktuální informace k probíhajícímu přijímacímu řízení

Aktuální informace k probíhajícímu přijímacímu řízení

23. 02. 2024

Více informací ke stažení zde.

Zeměpisná olympiáda prověřila znalosti našich žáků

Zeměpisná olympiáda prověřila znalosti našich žáků

21. 02. 2024

Žáci naší školy se dne 21. 2. zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády. V náročné soutěži prokázali znalosti a dovednosti hned v několika klíčových oblastech. Museli zvládnout práci s atlasem, orientovat se v současném světovém dění, analyzovat nejrůznější texty a interpretovat grafy. Znalosti našich žáků byly na velmi dobré úrovni. Kos Daniel (KL1) se umístil na pěkném 6. místě a Krym Jan (KL1) na 11. místě. Gratulujeme oběma účastníkům ke skvělým výsledkům!

Vedení školy děkuje Mgr. Vídeňskému za přípravu žáků na tuto soutěž.

Fotografii můžete vidět zde.

Exkurze do školy, kde slunce svítí všem

Exkurze do školy, kde slunce svítí všem

21. 02. 2024

Vybrané studentky ze třídy S2 navštívily dne 21. února stochovskou základní školu Slunce. Pod vedením zástupkyně ředitele Mgr. Barbory Kačabové byly seznámeny s fungováním školy a provedeny všemi třídami. Viděly speciální místnost Snoezelen, která je využívána ke stimulaci primárních smyslů bez potřeby intelektuální aktivity.

V jednotlivých třídách si studentky mohly samy vyzkoušet náplň práce pedagoga, spolupracovaly a komunikovaly s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou zde vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Slunce svítí všem.

Návštěva základní školy Slunce byla pro naše studentky velmi poučná, zajímavá a emotivní. Všechny dívky projevily vysokou míru empatie. Díky této exkurzi získaly mnoho nezapomenutelných zážitků a zkušeností.

Vedení školy děkuje Bc. Valušové za realizaci výjimečné exkurze.

Fotografie z exkurze naleznete zde.

Projekt Teplá židle pomáhá

Projekt Teplá židle pomáhá

20. 02. 2024

Krizové centrum ČČK zanechalo v žácích třídy S2 ten nejlepší dojem. Po celou dobu exkurze se jim intenzivně věnoval vedoucí tohoto pracoviště pan František Sovák. Pod jeho vedením žáci zjistili, že centrum je připravené v krizových situacích poskytovat pomoc rodinám s dětmi i osobám bez domova. Zajišťuje jim nezbytnou stravu a ošacení, které získává prostřednictvím potravinové či šatní banky.

Další službou centra je projekt Teplá židle, který je spuštěn, pokud venkovní teplota klesne pod bod mrazu. Lidé bez domova mohou přijít a dostanou teplé jídlo, čaj, deku a spací pytel, ve kterém v určené místnosti tráví noc.

Během exkurze se žáci také setkali s dojemnými příběhy lidí, kteří díky programu Teplá židle našli sílu znovu se postavit na vlastní nohy. Bylo působivé poslouchat, jak se prostřednictvím empatie, porozumění a praktické pomoci mění životy těch, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Žáci pochopili, jak důležitá je dobrovolnická práce, která si zaslouží naši podporu a uznání. Exkurze některé žáky dokonce motivovala ke spolupráci s ČČK.

Vedení školy děkuje Bc. Kedroňové za realizaci exkurze, která byla pro žáky nejen poučná, ale i inspirativní.

Fotografie můžete vidět zde.

Poruchy příjmu potravy - téma stále živé a aktuální

Poruchy příjmu potravy - téma stále živé a aktuální

19. 02. 2024

V současné době se na sociálních sítích i v digitálních médiích objevují tvrzení, že ženy budou krásné, pokud budou štíhlejší, a také návody, jakými prostředky toho lze docílit. Jak se ale taková touha po dokonalém těle může zvrtnout v závažné psychické onemocnění, se přesvědčili žáci tříd S2 a S3 na pondělní přednášce o poruchách příjmu potravy. Získali důležité informace o anorexii, bulimii, drunkorexii a bigorexii. Součástí přednášky bylo i zkoumání faktorů vedoucích ke vzniku jmenovaných poruch. Současně probíhala diskuze o různých aspektech poruch příjmu potravy, hovořilo se o identifikaci tohoto závažného onemocnění, o prevenci a samotné léčbě. Žáci se dozvěděli, jak se lidé bojující s poruchami příjmu potravy cítí, co může vést k těmto stavům, jak pomoci blízkému člověku, u kterého se tyto poruchy projevují, a jakou roli v tomto boji hraje rodina, škola a kamarádi.

Vedení školy děkuje Mgr. et Mgr. Zubovové a Mgr. Richterové za zajištění mimořádné přednášky.

Fotografie můžete vidět zde.

S divadlem jsme cestovali v čase

S divadlem jsme cestovali v čase

15. 02. 2024

Že divadlo nemusí být nudné, se mohli přesvědčit žáci tříd S1, V1 a KL4 ve čtvrtek 15. 2. Soubor Divadélka pro školy z Hradce Králové je během představení nazvaného Divadelní cestopis provedl průřezem zásadních děl od renesance až po realismus. Slavné dramatické kusy byly servírovány sice po malých porcích, zato však okořeněné vtipem a humorem. Závěrečný bouřlivý potlesk byl jasným důkazem toho, že herecké výkony a samotné divadelní představení naše publikum ocenilo. Vedení školy děkuje Mgr. Škvainové za organizaci divadelního představení.

Fotografie naleznete zde.

"Sluneční" exkurze se vydařila

15. 02. 2024

Ve čtvrtek 15. února navštívila třída S2 (Sociální činnost) unhošťskou školu Slunce, která je součástí unikátní organizace nabízející vzdělání a sociální služby pro děti i dospělé se speciálními potřebami. Studenti měli možnost projít původní prostory i novou přístavbu, aktivně se zúčastnit vyučování v jednotlivých třídách i získat podrobné informace o fungování zařízení z úst paní Marie Kmínkové, zástupkyně ředitele. Velice příjemným vyústěním exkurze byla dohoda o budoucí vzájemné spolupráci. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byla návštěva Kavárny a pekárny Slunce, v níž nacházejí uplatnění lidé s handicapy.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové za realizaci inspirativní exkurze.

Na fotografie se můžete podívat zde.

Exkurze do kladenského LEGA byla úžasná!

Exkurze do kladenského LEGA byla úžasná!

14. 02. 2024

Třída KL2 se 14. 2. vypravila na exkurzi do továrny firmy LEGO v Kladně. Během tří hodin žáci měli možnost objevovat fascinující svět technologií a inovací. Nahlédli do procesů výroby oblíbených LEGO kostiček od zpracování surovin až po precizní výrobní linky a logistiku, která zajišťuje distribuci těchto ikonických hraček do celého světa. Žáky příjemně překvapilo, jak společnost klade důraz na péči o své zaměstnance, a ohromila je informace, že celková plocha továrny odpovídá rozloze tří Václavských náměstí. Žáci ocenili i fakt, že firma klade velký důraz na ekologickou optimalizaci výroby a recyklaci. Z návštěvy si všichni odnesli spoustu dojmů a nových poznatků. Pro žáky to byl skvělý zážitek. Mohli si ověřit, že teorie, kterou se učí ve škole, funguje i v praxi.

Vedení školy děkuje Mgr. Vídeňskému, který žáky na exkurzi doprovázel.

Fotografie můžete vidět zde.

Valentýn

Valentýn

14. 02. 2024

Z historie víme, že některé současné svátky v Čechách nepatří k našim tradičním. Převzali jsme je ze západoevropských zemí a z USA. Patří k nim i svatý Valentýn, svátek zamilovaných. Mnoho našich studentů zajisté obdrželo od svých milých květiny, drobné dárky či sladkosti. Srdíčkově byla aranžérkami vyzdobena budova školy, na valentýnské menu lákala ve středu 14. února školní jídelna.

Jak hezky to u nás vypadalo se podívejte zde, foto z tematického oběda naleznete zde.

Setkání s paní hejtmankou a polským velvyslancem

Setkání s paní hejtmankou a polským velvyslancem

13. 02. 2024

V úterý 13. 2. 2024 se ředitel naší školy účastnil zajímavého pracovního jednání v partnerské školy v Neratovicích. Podrobnosti najdete zde. Fotografie ze setkání najdete zde.

Čapkova Bílá nemoc v podání Hudební akademie Praha

Čapkova Bílá nemoc v podání Hudební akademie Praha

12. 02. 2024

Ve dnech 12. a 13. 2. se žáci tříd KL1,L3,S2,V1,L1,L2,S1 a V2 hodili do gala a vypravili se za doprovodu svých třídních učitelů do Městské knihovny v Praze, aby zde zhlédli adaptaci Čapkova dramatu Bílá nemoc. Mladí herci z Hudební akademie v Praze zanechali v divácích nevšední dojem svým výrazným hereckým projevem a dovedně je provedli jedinečným příběhem, který se dotýkal aktuálních témat i hlubších filozofických otázek. Skvělý umělecký zážitek žáky přiměl k zamyšlení nad současným děním ve světě. Po skončení divadelního představení následovala beseda se samotnými herci, kteří obratně reagovali na dotazy našich studentů. Velká gratulace patří všem, kteří se na této produkci podíleli.

Fotografie naleznete zde.

Projekt Planeta Země 3000

Projekt Planeta Země 3000

09. 02. 2024

V pátek 9. února se žáci naší školy (KL1, V1 a L1) vydali do kina Hutník na unikátní projekt nazvaný Kambodža – putování k tajemné hoře. Poutavou a srozumitelnou formou byl žákům zprostředkován kulturní zážitek, který jim přiblížil krásy exotické Kambodže a podpořil u nich zájem o okolní svět. Žáci odcházeli obohaceni novými informacemi o této asijské zemi.

Vedení školy děkuje Mgr. Pěnkavové, Mgr. Richterové a Mgr. Vídeňskému, kteří se projektu s jednotlivými třídami účastnili.

Fotografie naleznete zde.

Úřední hodiny studijního oddělení

Úřední hodiny studijního oddělení

02. 02. 2024

Vážení uchazeči,
níže naleznete přehled úředních hodin studijního oddělení během probíhajícího přijímacího řízení.

Úřední hodiny studijního oddělení zde.

Ovocné a zeleninové ozdoby přitahovaly pozornost

Ovocné a zeleninové ozdoby přitahovaly pozornost

01. 02. 2024

Dekorativnímu vyřezávání květinových motivů z ovoce a zeleniny se od 31.1 do 1.2. věnovali žáci třídy K3B pod vedením pana Luďka Procházky. Tento moderní trend současné gastronomie je už neoddělitelnou součástí kulinářského umění. Žáci oboru Kuchař-číšník se naučili, jak vytvořit netradiční ovocné a zeleninové ozdoby a jak jimi vhodně doplnit a zpestřit slavnostní tabuli. Dovednosti získané na carvingovém kurzu budou moci zcela určitě zúročit ve své budoucí profesi.

Vedení školy děkuje Mgr. Schröderové za zprostředkování kurzu žákům.

Fotografie naleznete zde.

Geografická gramotnost má své místo i v naší škole

Geografická gramotnost má své místo i v naší škole

31. 01. 2024

Žáci, kteří se zajímají o geografii, se dne 31. 1. 2024 zapojili do školního kola zeměpisné olympiády. Mohli tak porovnat své znalosti se spolužáky z ostatních ročníků a vyzkoušet si náročnější verzi zeměpisu. Na prvním místě se se shodným počtem bodů umístili Daniel Kos (KL1) a Jan Krym (KL1), druhé místo obsadila Karolína Čechová (V2) a na třetím místě skončil Jan Barták (V1).

Letošní zeměpisná olympiáda se soustředila na několik klíčových témat, která odhalila nejen krásu naší planety, ale i složitosti jejích přírodních a politických aspektů. Žáci se ponořili do studia světových jezer, historie bývalých koloniálních mocností, objevovali, jak minulost ovlivňuje současné mezinárodní vztahy a geopolitickou situaci.

Velmi zajímavá byla také srovnávací studie geografických reálií Filipín a Suluského souostroví. Žáci analyzovali rozdíly v terénu, klimatu a biologické diverzitě.

Školní olympiáda ze zeměpisu je pro žáky příležitostí, jak prohloubit své znalosti v tomto oboru.

Vedení školy děkuje Mgr. Vídeňskému za realizaci zeměpisné olympiády.

Na fotografie se můžete podívat zde.

1. kolo přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení

30. 01. 2024

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

dne 29. 1. 2024 vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní a učební obory.

Příkaz ředitele č.2/2024 Kritéria přijímacího řízení do školního roku 2024/2025 zde [pdf].

Olympiáda v německém jazyce

Olympiáda v německém jazyce

29. 01. 2024

V pondělí 29.1.2024 proběhla olympiáda v německém jazyce, které se zúčastnili žáci studijních oborů. Letos v rekordním počtu 30 žáků. Své znalosti poměřili hned v několika oblastech - poslechu, porozumění textu a jazykových kompetencích. Na prvním místě se se shodným počtem bodů umístili hned 3 žáci - Daniela Hübner ze třídy S3, Vojtěch Vacek ze třídy V3 a Jan Barták ze třídy V1.

Vítězům blahopřejeme a Mgr. Hlavničkové a Mgr. Svobodové děkujeme za organizaci olympiády.

Na fotografie se podívejte zde.

Barmanský kurz

Barmanský kurz

29. 01. 2024

Ve dnech 29.1. - 1.2. se v naší škole opět konal tradiční barmanský kurz. Pod vedením zkušeného lektora - barmana Miloše Trettera se žáci oboru Kuchař -číšník věnovali intenzivní teoretické a praktické přípravě nejrůznějších nápojů. Všichni zúčastnění pracovali s velkým zájmem a nadšením. Kurz byl zakončen teoretickou i praktickou zkouškou. Po úspěšném absolvování žáci obdrželi certifikát, který jim umožní pracovat za barmanským pultem.

Vedení školy děkuje M. Tretterovi a Mgr. Parmové za přípravu a realizaci kurzu.

Fotografie z kurzu najdete zde.

Projekt ,,Pomozme si navzájem“ je v cíli

Projekt ,,Pomozme si navzájem“ je v cíli

29. 01. 2024

Poslední část projektu ,,Pomozme si navzájem" byla věnována aktivitám s dětmi z dětských domovů. Studentky třídy S3 si dne 29.1. 2024 z dětských domovů v Kladně a ve Stochově vyzvedly děti a vypravily se s nimi do herny Človíčkov, kde si společně hrály a věnovaly se různým tvořivým činnostem. Děti ve věku od 1,5 roku až do 6 let zde společně se studentkami a „tetami“ z dětského domova strávily velmi pěkné dopoledne. Automaticky přišla i řada na zajímavé otázky, které se týkaly pěstounské péče i trvalého pobytu v domově.

Tento projekt obohatil žákyně studující obor sociální činnost o další mimořádné zkušenosti, kterých mohou využít ve své praxi.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za realizaci celého projektu.

Fotografie naleznete zde.

Nádherný maturitní ples

Nádherný maturitní ples

26. 01. 2024

Pátek 26. 1. 2024 byl dnem, na který byly rezervovány princeznovské šaty, objednány kadeřnice a vizážistky. Maturanti se dočkali svého plesu. Do posledního místa zaplněný Dům kultury v Kladně na Sítné byl krásnou kulisou pro tuto velkolepou událost. Večerem vtipně provázeli Honza Ladra a Honza Pospíchal, hrál Globus Band a DJ Fernando. Scénář byl stejný jako na všech maturitních plesech. Úvodní proslovy, představení maturantů, šerpování, tanec s učiteli, s rodiči, zlatý déšť, odšerpování i půlnoční překvapení.

Čestnými hosty večera byli zástupci partnerské Spojené školy z Prešova vedené panem ředitelem Michalem Černíkem, místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček a poslanec Vojtěch Munzar.

A čím byl ples jiný, výjimečný? Například červeným kobercem, projekcí dětských fotek maturantů, jejich velmi milými a osobními projevy. Předtančení bylo zajištěno takříkajíc z vlastních řad. Studentka 1. ročníku oboru Kombinovaného lycea Nella Hrbatová nadchla bezchybnou latinou. Všichni v sále byli příjemně šokováni, že na plese se dá skákat přes švihadla, což ve své úžasné show předvedla skupina Jump It.

Vedení školy i učitelé byli potěšeni z velké účasti absolventů. "Mladí lidé, kteří maturovali již před několika lety, se přišli nejen pobavit, ale i pozdravit své bývalé pedagogy. Pokud bychom měli letošní ples hodnotit známkou jako ve škole, byla by to zajisté jednička s hvězdičkou. A pokud bychom udělovali speciální pochvalu, dostala by jí Mgr. Míša Kyrych za bezchybnou organizaci této náročné akce", říká ředitel školy Petr Paták.

Na fotografie z plesu se můžete podívat zde.

Článek o maturitním plese si můžete přečíst v Kladenském deníku zde.

Exkurze do světa financí

Exkurze do světa financí

26. 01. 2024

V pátek 26. 1. 2024 se studenti třídy V2 zúčastnili návštěvy ČNB v Praze. Přímo v původním trezoru Živnostenské banky, dnes České národní banky, se nachází expozice Lidé a peníze. O zajímavosti tu rozhodně nebyla nouze. Na komentované prohlídce o české a československé měnové historii všechny na expozici nejvíce zaujala unikátní vysokohmotnostní zlatá mince o nominální hodnotě 100 000 000 Kč, která je největší zlatou mincí v Evropě a druhou největší na světě. Za zájem o "informace všeho druhu" žáci získali pochvalu a drobný dárek od organizátora expozice.

Vedení školy děkuje Ing. Chválové za zorganizování exkurze.

Fotografie naleznete zde.

Masopust ve školní jídelně

Masopust ve školní jídelně

26. 01. 2024

Lidové zvyky a tradice se promítají i do života naší školy. Masopustní období je časem veselení se a hodování. Nebylo proto divu, že lednový tematický den ve školní jídelně byl masopust. Z tradičních jídel se nabízela masopustní cibulačka s krutony, vepřové výpečky či opečená jitrnice s kysaným zelím, nechyběly ani koblihy. Masopustní atmosféru doladily aranžérky velmi hezkou výzdobou. Jídlo bylo skvělé, prostředí příjemné, strávníci byli spokojeni.

Na jídelníček se podívejte zde

Foto naleznete zde.

Veletrh vzdělávání Gaudeamus 2024

Veletrh vzdělávání Gaudeamus 2024

24. 01. 2024

Ve středu 24.1. studenti čtvrtých ročníků navštívili evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání v pražských Letňanech, kde se prezentovaly školy nejen z Prahy, ale z celé republiky i ze zahraničí. Více než 310 vystavovatelů, interaktivní ukázky, testování předpokladů, poradenství, možnost ptát se konkrétních studujících, to vše našim čtvrťákům velmi pomohlo při rozhodování, kam směřovat po maturitě.

Děkujeme pedagogickému doprovodu Mgr. Richterové.

Kulinářský workshop slavil úspěch

Kulinářský workshop slavil úspěch

23. 01. 2024

Dne 23.1. 2024 se v naší školní kuchyni a jídelně konal workshop společnosti Bidfood, který byl zaměřen na zdravou kuchyni a sous vide vaření a nesl název "Vařte zdravě s Banquetem." Byl určen pro vedoucí školních jídelen a dalších stravovacích zařízení. V tento den v naší jídelně bylo opravdu živo. Kuchaři ze společnosti Bidfood připravili společně s našimi kuchařkami a s žáky 6 chutných hlavních pokrmů, a tak účastníci semináře mohli například ochutnat trhané kachní maso zapečené s brambory, zeleninou a smetanou, bramborové knedlíky plněné králičím masem s mrkví a špenátem nebo čistě vegetariánské tofu s kuskusem. Nechyběly ani zdravé moučníky. Všem se akce moc líbila. Mnozí se nechali inspirovat, jak připravit chutná a zdravá jídla.

Vedení školy děkuje zaměstnancům školní jídelny a žákům za spolupráci na přípravě lahodných pokrmů.

Fotografie z workshopu naleznete zde.

Navštívili nás univerzitní studenti

Navštívili nás univerzitní studenti

23. 01. 2024

V úterý 23. 1. 2024 přišla do naší školy na odbornou exkurzi zajímavá skupina. Tvořili ji studenti v seniorském věku. Ano, byli to frekventanti Univerzity třetího věku, jedné z forem celoživotního vzdělávání. Jejím cílem je poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie i kultury.

V rámci tohoto studia přivedla do školy své studenty 2. ročníku, kteří se zaměřují na zajímavosti kladenského okresu, archivářka a historička PaedDr. Irena Veverková. Poutavě seznámila přítomné s historii naší školy, zvláště pak s příběhem nástěnných fresek. Obraz Lidice, poctu našim zavražděným studentům, představil pan ředitel. Poté provedl návštěvníky budovou a příjemnou exkurzi všichni zakončili nad kávou ve školní kavárně.

Fotografie z akce najdete zde.

Středisko výchovné péče Slaný

Středisko výchovné péče Slaný

23. 01. 2024

Dne 23. 1. 2024 se žáci tříd KL4 (Kombinované lyceum) a S4 (Sociální činnost) zúčastnili exkurze do Střediska výchovné péče Slaný. Paní Mgr. Polesná, vedoucí střediska, žákům předestřela, co práce v zařízení obnáší, jak se tam děti, které mají problémy s chováním, dostanou, jaký mají v zařízení režim a co by měla nejen dětem, ale i jejich rodičům spolupráce s psychology, speciálními pedagogy a sociální pracovnicí v ambulantní i pobytové části zařízení přinést. Žáci nalezli odpovědi na mnoho svých dotazů a exkurze inspirovala některé z nich k tomu, stát se speciálním pedagogem.

Naše poděkování patří Mgr. et Mgr. Morávkové, která se s žáky na tuto zajímavou exkurzi vypravila.

Fotografie naleznete zde.

Aktivní senioři jsou fajn

Aktivní senioři jsou fajn

23. 01. 2024

Dne 23.1.2024 se třída S3 rozhodla, že bude pokračovala v úspěšném projektu, a tak žákyně opět navštívily Domov pro seniory v Unhošti. S klienty procvičily jejich paměť a manuální činnost v podobě výroby záložek do knížek. Připraveného programu se zúčastnilo přes 20 seniorek, pro které setkání s mladou generací bylo velkou vzpruhou. Ocenily, že jim někdo naslouchá. Vědomí, že mohou něco předat ze svých životních zkušeností v podobě vzkazu či rady mladé generaci, bylo pro ně velmi důležité. Žákyně odcházely z domova pro seniory s dobrým pocitem, že jejich přítomnost přinesla radost a pohodu.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za koordinování projektu.

Fotografie naleznete zde.

Výjimečné dopoledne s týmem z IZS

Výjimečné dopoledne s týmem z IZS

22. 01. 2024

Žáci prvního ročníku oboru Sociální činnost navštívili dne 22.1. v rámci předmětu Zdravotní nauka operační středisko záchranné služby Středočeského kraje, kde měli příležitost vidět nejen vozy, kterými ZZSSK disponuje, ale i přijetí hovoru na tísňovou linku a spolupráci celého týmu, který si získal respekt a hluboký obdiv všech přítomných. Na operačním i výjezdovém stanovišti po celou dobu vládl klid a milý přístup. Žáci se přesvědčili, že na konci druhého telefonu je vždy profesionál, který se snaží volajícímu pomoci. Také navštívili pracoviště oblastního spolku ČČK a HZS Kladno, který sídlí nedaleko naší školy. I zde na ně čekalo mnoho nových informací. Byli nadšeni z prohlídky techniky, kterou hasiči disponují. V teoretickém vyučování se žáci učí, jak některé situace zvládat a jak integrovaný záchranný systém funguje, a tato exkurze jim umožnila propojit teorii s praxí.

Vedení školy děkuje Bc. Kedroňové a K. Matouškové za zprostředkování neobvyklé exkurze.

Fotografie z exkurze jsou k nahlédnutí zde.

Na ekofarmě Kozodoj bylo živo

Na ekofarmě Kozodoj bylo živo

22. 01. 2024

Dne 22.1. žáci oboru Kuchař – číšník (K1A a K2A) absolvovali interaktivní prohlídku ekofarmy a za doprovodu zkušeného lektora se v průběhu dopoledne zapojili do řady workshopů. Vyzkoušeli si, jak se peče chleba, měli možnost ochutnat na farmě čerstvě vyrobený sýr a dotknout se rozmanitých hospodářských zvířat. Ekofarma Kozodoj zprostředkovává návštěvníkům poučné náhledy na ekologické zemědělství a ochranu přírody.

Vedení školy děkuje Mgr. Parmové a Mgr. Schröderové, které zorganizováním této exkurze zpestřily žákům výuku.

Fotografie naleznete zde.

Kluci, co se v naší škole vyučili

Kluci, co se v naší škole vyučili

21. 01. 2024

V průběhu 94 let existence naší školy zde získaly vzdělání tisíce mladých lidí. Vždy nás potěší, když se absolventi do školy přicházejí podívat. Tentokrát to byla parta kluků, kteří se zde vyučili automechaniky. Kluci to byli tenkrát, dnes jim chybí pár let do sedmdesátky, mnozí jsou už dědečky.

Setkalo se jich téměř dvacet. Přišli si prohlédnout školu a zavzpomínat na roky 1972–1975, kdy byli žáky třídy A3D a jejich třídním učitelem byl pan Svatopluk Pavlis. Budovou školy je provázela zástupkyně ředitele Mgr. Jelínková. Navštívili „svoji“ učebnu 103, prohlédli si moderní vybavení tříd, učebny jazyků, ICT, školní jídelnu i relaxační zóny. Z toho, co viděli, byli nadšeni. Chvála od bývalých žáků opravdu potěší, bylo to moc milé setkání.

Na foto se podívejte zde.

Den otevřených dveří se opět vydařil

Den otevřených dveří se opět vydařil

18. 01. 2024

Čtvrteční odpoledne 18. 1. 2024 patřilo v budově školy především veřejnosti. Příchozím deváťákům a jejich rodičům jsme představili naši nabídku středoškolského vzdělání. Byly připraveny podrobné informace o jednotlivých oborech, ukázky přijímacích zkoušek i doprovodný program.

Připomínáme, že přihlášky na střední školy je nutné podat do 20. 2. 2024. Pro ty, kteří se hlásí na naši školu, organizujeme v termínu 13. – 28. 3. 2024 přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Podrobné informace žáci obdrží po odevzdání přihlášky.

Fotografie z akce najdete zde.

Exkurze do MŠ Brejličky

Exkurze do MŠ Brejličky

17. 01. 2024

Žáci třídy S3 se ve středu 17. 1. 2024 zúčastnili exkurze do Mateřské školy Brejličky v Kladně. Tato škola se specializuje na výchovu a vzdělávání dětí se zrakovým znevýhodněním a postižením. Žáci třídy S3 se od paní učitelek dozvěděli, že nejčastěji do školky přijímají na doporučení očního lékaře děti s tupozrakostí, šilhavostí či zákaly oka. O děti v MŠ je pečováno nejen v rámci běžných činností žáků MŠ, ale i pleoptiky - cvičení očí v rámci výtvarných, rukodělných, poznávacích aj. činností a ortoptiky - cvičení očí s pomocí přístrojů. Žáci si mohli vyzkoušet mnoho činností i s tím, že jim byl na oko nalepen tzv. okluzor, který děti v dané MŠ běžně musí nosit. Velice děkujeme paní učitelkám Piálkové a Spurné a paní ortooptičce Jermanové za krásnou, přínosnou a do detailů připravenou exkurzi.

Vedení školy děkuje Mgr.et Mgr. Morávkové ze organizaci exkurze.

Fotografie naleznete zde.

Navštívili jsme Poslaneckou sněmovnu

Navštívili jsme Poslaneckou sněmovnu

15. 01. 2024

Třída V1(Veřejnosprávní činnost) se v pondělí 15.1. vypravila na exkurzi do Poslanecké sněmovny. Pro žáky byla připravena beseda s panem poslancem Ing. Vojtěchem Munzarem, který žáky provedl Thunovským palácem a v jednacím sále žáky seznámil s historií a fungováním Poslanecké sněmovny. Největším zážitkem pro žáky byla možnost prohlédnout si jednací sál, kde probíhá zasedání Poslanecké sněmovny, a vyzkoušet si poslanecké lavice. Exkurze pro žáky byla inspirativní.

Vedení školy děkuje Mgr. Mudruňkovi za realizaci zajímavé exkurze.

Fotografie z návštěvy Poslanecké sněmovny naleznete zde.

Video o škole

Video o škole

15. 01. 2024

Pojďte se podívat, jak to vypadá u nás ve škole.
Video najdete zde.

Pozvánka na den otevřených dveří

Pozvánka na den otevřených dveří

11. 01. 2024

Posledním dnem otevřených dveří v letošním školním roce je čtvrtek 18. 1. 2024. Pro příchozí budou připraveny informace o studiu na naší škole, ukázky přijímacích zkoušek a další program. Přijďte si naši skvělou školu prohlédnout.

Pozvánku naleznete zde.

Projekt REVOLUTION TRAIN

Projekt REVOLUTION TRAIN

10. 01. 2024

Také jste si někdy položili otázku, co skrývá ten zvláštní šedý a posprejovaný vlak stojící na vlakovém nádraží v Praze Dejvicích? Tak žáci třídy V3 už odpověď znají. Dne 10.1.2024 se totiž za doprovodu pedagogů vypravili vlak prozkoumat na nádraží Praha – Jinonice.

Na místě se jich přívětivě ujali organizátoři projektu Revolution train, který se unikátním způsobem věnuje protidrogové prevenci. Studenti dostali na přivítanou teplý čaj a drobné občerstvení. Pak následoval sled velmi autenticky vybavených vagónů. V rámci interaktivního a zážitkového vzdělávání se žáci měli možnost prostřednictvím všech smyslů stát účastníky dopravní nehody způsobené člověkem pod vlivem návykové látky, navštívit bydliště narkomana nebo léčebnu pro drogově závislé. Všechny vagóny propojoval jeden tragický příběh několika lidí, kteří podlehli drogám. Projekt byl působivě a profesionálně připraven. Na konci cesty měl každý možnost ocenit, že má zatím šanci z tohoto vlaku životní zkázy vystoupit a nastoupit do jiného vlaku, který znamená svobodnou volbu a ne závislost.

Vedení školy děkuje Mgr. et Mgr. Zubovové a Bc. Šustkové za realizaci interaktivní exkurze.

Fotografie můžete vidět zde.

Erasmus pokračuje

Erasmus pokračuje

09. 01. 2024

Tři naše kolegyně se ve dnech 9. -12. ledna zúčastnily přípravné návštěvy ve Wieliczce v Polsku. Přípravná návštěva proběhla v rámci projektu Za odbornou praxí do Evropy z programu Erasmus+. Kolegyně se nejprve sešly se zástupci naší partnerské školy Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, kteří pro ně připravili program a harmonogram návštěvy. Ve dvou dnech potom kolegyně navštívily dvě organizace, kam naši žáci pojedou v březnu na praxi. Jedná se o odbornou školu Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce a stacionář Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach.

V obou zařízeních budou žáci pracovat s klienty s mentálním hendikepem v různých věkových kategoriích, od dětí po dospělé. Dále kolegyně zajišťovaly praktické věci potřebné pro zdárný průběh pobytu žáků jako ubytování, stravování, dopravu na pracoviště, trávení volného času a podobně. Přípravy proběhly k všestranné spokojenosti, zbývá doladit poslední detaily a žáci mohou v březnu vyrazit za poznáním.

Fotografie z přípravné návštěvy najdete zde.

Svět absolutní tmy

Svět absolutní tmy

08. 01. 2024

Žáci třídy S3 oboru sociální činnost měli 8.1. 2024 možnost proniknout do světa absolutní tmy, do života beze zraku. Neviditelná výstava jim v první části poskytla spoustu informací o světě nevidomých a pomůckách, které jim usnadňují život. Žáci si vyzkoušeli Braillovo písmo, otestovali si své smysly a zjistili, jak lze hmatem vnímat různé povrchy předmětů.

V druhé části exkurze vytvořili osmičlenné skupinky a ponořili se do absolutní tmy, života nevidomých. Cestou je čekala řada nástrah. Procházeli celým bytem, vyšli na terasu nad rušnou ulicí, nechyběla ani ulice s projíždějící tramvají, přes níž žáci došli do místní galerie, kde dotykem identifikovali sochy, které zde byly vystaveny. Na konci prohlídky ještě zašli do prostředí lesa, obešli srub a přes lávku a potok došli konečně do cíle, kde je čekal relaxační prostor. Zde se usadili a mohli pokládat dotazy průvodci, který je celou dobu životem nevidomého doprovázel. Neobvyklý interaktivní zážitek vzbudil u žáků obrovský zájem. Získali odpovědi na plno otázek. Zajímalo je například, jak nevidomí lidé rozpoznají mince či bankovky, jak vypadá cestování leteckou dopravu, jak nakupují v supermarketu. Žáci chtěli vědět i to, jak se chovat, když potkají nevidomého se psem.

Exkurze umožnila žákům úžasným způsobem propojit teorii s praxí. Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych za zprostředkování přínosné exkurze.

Fotografie naleznete zde.

Super zpráva je tady!

Super zpráva je tady!

05. 01. 2024

Vedení školy dnes obdrželo netrpělivě očekávané sdělení MŠMT. Posledním krokem schvalovacího řízení pro otevření nového studijního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika bylo jeho zapsání do školského rejstříku. Ministerstvo školství rozhodlo, že se tak stává s účinností od 1. 9. 2024.

Z této informace máme velkou radost. Od září se u nás budou vzdělávat budoucí učitelky mateřských škol i jiných školních zařízení. Těšíme se na nové žáky adržíme palce k úspěšnému zvládnutí přijímaček.

Rozhodnutí z MŠMT najdete zde.

Pošta versus banka

Pošta versus banka

05. 01. 2024

Žáci 3. ročníku oboru Logistické a finanční služby se opět přesvědčili o širokém záběru svého oboru. V rámci exkurze do Prahy navštívili dvě zajímavé expozitury. Poštu v Jindřišské ulici a Centrální banku, která stojí opodál. Pro žáky byl tentokrát vybrán program Lidé a peníze. Dozvěděli spoustu zajímavých informací o české a československé měnové historii a centrálním bankovnictví v mezinárodním kontextu, o vývoji ochranných prvků bankovek a měli možnost vidět unikátní vysokohmotnostní zlatou minci o nominální hodnotě 100 000 000 Kč. Tuto minci, která je největší zlatou mincí v Evropě a druhou největší na světě, vydala Česká národní banka v roce 2019 u příležitosti 100. výročí vzniku československé měny. Posledním překvapením pro žáky byla možnost potěžkat si zlatou cihlu.

Obě prohlídky se žákům moc líbily a těší se na další podobné vzdělávací programy.Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za realizaci exkurze.

Fotografie z exkurze najdete zde.

Maturitní ples se blíží

Maturitní ples se blíží

05. 01. 2024

V lednu každoročně vrcholí přípravy maturantů na maturitní ples. Nejinak je tomu i v letošním roce. Srdečně zveme všechny žáky, pedagogy i rodiče.

Ples seuskuteční v pátek 26. 1. 2024.

Pozvánku naleznete zde.

Soutěž Euroscola o cestu do Štrasburku

Soutěž Euroscola o cestu do Štrasburku

05. 01. 2024

Volby do Evropského parlamentu proběhnou v České republice 7. - 8. června 2024. Evropský parlament vyhlásil soutěž pro žáky druhých a třetích ročníků středních škol. Zadáním bylo vytvoření videa, které ukazuje, že jít k evropským volbám má smysl. Vítězná třída vyhrává cestu do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku. Na výzvu zareagovali žáci L3. Vedli si velmi dobře, probojovali se až do finále, kde se umístili na 6. místě.

Vedení školy děkuje žákům za tuto aktivitu, jejich video naleznete zde.

Vánoční přání

Vánoční přání

22. 12. 2023

Vážení zaměstnanci, milí žáci, přeji Vám krásné, radostné a pohodové Vánoce, do roku 2024 pevné zdraví, hodně štěstí, studijní a pracovní úspěchy, ředitel školy. Těšíme se na Vás ve středu 3. 1. 2024.

Vánoční přání najdete zde.

Vánoční divadelní představení

Vánoční divadelní představení

22. 12. 2023

V posledním předvánočním týdnu navštívily studentky 4.ročníku studijního oboru Sociální činnost několik zařízení, aby zde zahrály vánoční hru, kterou nacvičovaly v 1. pololetí letošního školního roku. Musely vynaložit nemalé úsilí, aby svým vystoupením potěšily nejen děti v mateřských školách, ale též žáky v sousední základní škole a také klienty v ústavu sociální péče. Příběh s pohádkovým námětem měli možnost zhlédnout i žáci naší školy, kteří bouřlivým potleskem odměnili jednotlivé herecké výkony.

Vedení školy děkuje žákyním a Mgr. Fellerovi za vytvoření příjemné předvánoční atmosféry.

Fotografie z představení najdete zde.

Projektový den “Slavné osobnosti a doba před 100 lety“

Projektový den “Slavné osobnosti a doba před 100 lety“

21. 12. 2023

Ve čtvrtek 21.12. navštívily naši školu v rámci projektového dne slavné osobnosti českých a světových dějin. Na jednotlivých stanovištích tak žáci mohli potkat například G. Eiffela, W. Röntgena, J. Haška, L. Fukse, A. Rašína nebo Ch. G. Masarykovou. Jedna aktivita střídala druhou. Do příprav celého projektu byli zapojeni i vyučující anglického jazyka, a tak například žáci zajímavosti ze života Ch. Dickense a J. A. Komenského vstřebávali v cizím jazyce. Dobou před sto lety žákům učitelé přiblížili i prostřednictvím tehdejších sportovních aktivit a hudby, jejíž interpreti kdysi byli na vrcholu hudebního žebříčku. Dopoledne nabité projektovými aktivitami se žákům líbilo.

Vedení školy děkuje všem pedagogům za skvěle připravený projektový den.

Na fotografie se můžete podívat zde.

Olympiáda v anglickém jazyce

Olympiáda v anglickém jazyce

18. 12. 2023

V pondělí 18. 12. 2023 se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce určené pro žáky čtyřletých maturitních oborů. Soutěže se zúčastnilo 11 studentů. Ti změřili své síly v poslechu a samostatném ústním a písemném projevu. V okresním kole nás budou reprezentovat úspěšní řešitelé, kteří obsadili první příčky. 1. místo - O. Fujdiar L4, 2. místo - V. Jaroš KL4 a 3. místo - J. Hladký L4. Všem soutěžícím gratulujeme k pěkným výsledkům.

Vedení školy děkuje Ing. arch. Sladké za realizaci olympiády.

Fotografie z vyhlášení výsledků naleznete zde.

Předvánoční bruslení

Předvánoční bruslení

18. 12. 2023

V pondělí 18. prosince si třída KL2 zpříjemnila předvánoční čas bruslením na kladenském zimním stadionu. Žáci si tuto sportovní akci zjevně užívali, udělali něco pro své zdraví, zároveň se bavili a někteří v sobě dokonce objevili skrytý bruslařský talent. Některé výkony by si od rozhodčích určitě vysloužily vysoké bodové hodnocení jak za technické provedení, tak i umělecký dojem.

Děkujeme pedagogickému doprovodu Mgr. Mannové, Mgr. Hanzalíkové.

Fotografie z předvánočního bruslení najdete zde.

Exkurze do komunitního centra Církve bratrské v Kladně

Exkurze do komunitního centra Církve bratrské v Kladně

14. 12. 2023

Dne 14. 12. a 19. 12. 2023 se žáci tříd S1 (Sociální činnost) a KL2 (Kombinované lyceum) zúčastnili exkurze do komunitního centra Církve bratrské v Kladně. Zde si vyslechli zajímavou přednášku o sociální práci v církvi. Pan František Flek, pastor sboru, poutavým způsobem představil projekty zaměřené na různé formy sociální pomoci v našem regionu i v zahraničí. Žáci se hned chopili příležitosti a nabídli svou pomoc např. v potravinových sbírkách. V závěru exkurze všechny čekalo příjemné předvánoční posezení ve sborové kavárně, kde to krásně vonělo cukrovím a kde vánoční dárky prozrazovaly, že se blíží Štědrý den.

Vedení školy děkuje Mgr. Mannové a Mgr. Morávkové za realizaci zajímavé exkurze.

Fotografie naleznete zde.

Projektová výuka „Snowball English“

Projektová výuka „Snowball English“

14. 12. 2023

V čase adventním se žáci třídy KL1 věnovali zvláštnímu projektu nazvanému Snowball English, jehož cílem bylo společně vytvořit podklady pro ústní část maturitní zkoušky a propojit žáky s různou úrovní angličtiny. V první části žáci získávali informace z poslechu a sdíleli je s členy své pracovní skupiny. Ve druhé části projektu připravovali prezentace pro své spolužáky. V závěru si všichni získané znalosti porovnali v soutěži Kahoot. Individuální komunikace v angličtině mezi studenty ještě trochu vázla, a tak je do budoucna co zlepšovat.

Vedení školy děkuje Ing. arch. Sladké za přípravu projektového dne.

Fotografie z projektové výuky najdete zde.

Online v Evropské centrální bance

Online v Evropské centrální bance

14. 12. 2023

Ve čtvrtek 14.12. žáci třídy L1 (Logistické a finanční služby) navštívili Evropskou centrální banku. Možná byste čekali zprávu o tom, že žáci jeli autobusem do Frankfurtu, šli do banky, měli rozchod po městě, dali si frankfurtský párek a jeli domů. Není tomu tak. ECB totiž umožňuje zájemcům virtuální návštěvu, a tak žáci s paní učitelkou této příležitosti využili. Bylo to něco nového nejen pro žáky, ale také ECB byla zájmem o přednášku v češtině příjemně překvapená. Žáci se dozvěděli něco o budově banky, o její činnosti, o jejích cílech. Online setkání bylo pro žáky náročné, ale určitě řadu poznatků využijí v hodinách ekonomiky. Důležité bylo i to, že si žáci takový způsob přednášky přes Microsoft Teams mohli vyzkoušet.

Vedení školy děkuje Ing Almadové za zorganizování neobvyklé přednášky.

Fotografie z projektu najdete zde.

Projekt Policejní panenky měl své pokračování

Projekt Policejní panenky měl své pokračování

13. 12. 2023

Dne 13.12. se u nás ve škole opět hovořilo o policejních panenkách s paní doktorkou Alenou Plškovou. Tentokrát byl projekt zaměřen na příklady z odborné praxe. Jednotlivé probírané kazuistiky, které zahrnovaly různé problémové situace, vzbudily velký zájem u pedagogů, kteří případových studií využijí ve výuce. Pomocí nich lze totiž vhodně aktivizovat žáky a probudit u nich další zájem o studovaný obor.

Vedení školy děkuje PhDr. A. Plškové za přínosnou přednášku.

Fotografie z projektu najdete zde.

Sváteční svíčky z manufaktury

Sváteční svíčky z manufaktury

13. 12. 2023

Žáci 1. ročníku oboru aranžér využili adventního času a navštívili ve středu 13.12. společně s učitelkami odborného výcviku malou rodinnou firmu, která se nachází v Kladně Švermově a zabývá se ruční výrobou svíček. V rámci exkurze si žáci vyslechli zajímavé povídání o historii firmy a seznámili se s tím, jak se vyrábějí nejrůznější druhy svíček. Nejvíce se žáci ale těšili na to, že si budou moci zhotovit svoji vlastní svíčku s originálním designem a odnést si ji s sebou domů.

Děkujeme M. Jiráskové a M. Procházkové za interaktivní exkurzi.

Fotografie naleznete zde.

Mezigenerační setkání

Mezigenerační setkání

12. 12. 2023

Dne 12.12. 2023 vyrazili studenti třídy S3 do Domova seniorů v Unhošti. Hlavním cílem projektu, který se zaměřuje na interakci mezi generacemi, bylo nenásilnou formou zapojit žáky sociální činnosti do aktivit se seniory a neformálního povídání si. Během dopoledního programu se vyráběli krásní andělé z macramé, tvořily se originální papírové dekorace a na závěr na všechny čekalo malé občerstvení. Senioři byli návštěvou žáků nadšeni. Další vzájemné setkání se uskuteční v měsíci lednu 2024.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych a žákům třídy S3, že našim seniorům zpříjemnili a prozářili jeden předvánoční den.

Fotografie ze setkání naleznete zde.

Vánoční Drážďany nás okouzlily

Vánoční Drážďany nás okouzlily

11. 12. 2023

Dne 11.12. 2023 se zúčastnili žáci naší školy jednodenního zájezdu do adventních Drážďan. Na návštěvníky čekalo svátečně vyzdobené město, které dýchalo vánoční atmosférou. Na vyhlášených trzích žáci mohli nejen ochutnat německé speciality - bílou klobásu, vafle, štolu či jiné sladkosti, ale svézt se i na historickém kolotoči a ruském kole. Čas zbyl i na nákup drobných dárků. Počasí výletníkům přálo, na prosinec bylo nezvyklé teplo. Výlet se podle slov žáků vydařil.

Vedení školy děkuje Mgr. Hlavničkové a Mgr. Svobodové a Bc. Valušové za organizaci exkurze.

Fotografie z akce najdete zde.

Školní kolo olympiády v českém jazyce má svého vítěze

Školní kolo olympiády v českém jazyce má svého vítěze

11. 12. 2023

Poslední listopadový den se v naší škole uskutečnilo školní kolo 50. ročníku olympiády v českém jazyce. Zapeklité úlohy nejen z gramatiky, ale i větné stavby a slohu daly zabrat všem 30 soutěžícím, kteří přišli změřit své síly. Nejvíce zabodovala Klára Tomášková ze třídy KL4. Druhé místo obsadily žákyně třídy KL1 Barbora Slabá a Andrea Raušová, pomyslný bronz získala Aneta Smitková ze třídy V3. Blahopřejeme úspěšným řešitelům.

Vedení školy děkuje Mgr. Škvainové za organizaci olympiády.

Fotografii naleznete zde.

V sobotu to ve škole žilo

V sobotu to ve škole žilo

09. 12. 2023

Další den otevřených dveří se uskutečnil v sobotu 9. 12. 2023. V jednotlivých učebnách bylo možné získat podrobné informace o každém studijním a učebním oboru, připraveny byly přijímací zkoušky nanečisto, workshopy i občerstvení. Zájem deváťáků a jejich rodičů byl veliký. Příchozí byli nadšeni z technického vybavení školy i moderním vybavením učeben a relaxačním zázemím pro žáky. Den otevřených dveří se vydařil, vedení školy děkuje všem pedagogům a žákům, kteří se ho účastnili. Další den otevřených dveří je ve čtvrtek 18. 1. 2024.

Na foto se podívejte zde.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

09. 12. 2023

Další den otevřených dveří se uskuteční v sobotu 9. 12. 2023 od 9:00 do 14:00 hodin.

Těšíme se na Vás.

Pozvánku na DOD najdete zde (PDF).

Učíme se být zodpovědní

Učíme se být zodpovědní

08. 12. 2023

V pátek 8.12.2023 se uskutečnilo v tomto školním roce již druhé setkání školního parlamentu. V úvodu ředitel školy poděkoval žákům za účast na významných akcích školy a informoval je o tom, že v čase adventním se mohou těšit na zájezd do vánočně vyzdobených Drážďan, na projektový den, který je věnován významným osobnostem českých a světových dějin a jejich slavným výročím, na tradiční zpívání vánočních koled na schodech a vánoční hru v podání studentek oboru sociální činnost. Paní zástupkyně nezapomněla srdečně pozvat žáky i na maturitní ples školy. Další informace, které směřovaly k žákům, apelovaly na jejich zodpovědný přístupu ke vzdělávání. V samotném závěru setkání žáci přednesli své požadavky a připomínky, z nichž bylo patrné, že jim záleží na tom, v jakém prostředí tráví velkou část svého času, a uvědomují si, že je na tomto místě důležitá i jejich vlastní zodpovědnost.

Zápis ze školního parlamentu najdete zde.

Fotografie z parlamentu naleznete zde.

Školní kolo ekonomické olympiády

Školní kolo ekonomické olympiády

08. 12. 2023

Do unikátní soutěže, která je zaměřena na rozšiřování znalostí z oblasti finanční a ekonomické gramotnosti, se zapojilo v termínu od 13.11. do 1.12. přibližně 300 žáků naší školy. V počítačové učebně pod dohledem učitele měli možnost on-line formou otestovat své znalosti. Nejlepších výsledků dosáhli a do krajského kola postoupili Cyprich Jan (L3), Konečná Michaela (S3), Štěpánek Marek (V3) a Vosyka David (L4).

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem žákům za účast v olympiádě, Mgr. et Mgr. Smitalovi za organizaci soutěže.

Fotografie můžete vidět zde.

Angličtina nás baví

Angličtina nás baví

07. 12. 2023

Ve čtvrtek 7. 12. se žáci učňovských oborů zúčastnili školního kola anglické olympiády. Téměř tři desítky žáků absolvovaly záludné soutěžní úkoly. Vědomosti soutěžících byly opravdu obdivuhodné. Na předních příčkách se umístili Mia Koblová A3, David Port P3, Filip Novotný K1B. a Jaroslav Jahoda K2A.

Vítězům gratulujeme a všem ostatním soutěžícím děkujeme za účast.

Naše poděkování patří i Mgr. Gábor za realizaci soutěže.

Fotografie z vyhlášení výsledků najdete zde.

Mikuláš, čert a anděl přivolali nostalgické vzpomínky na dětství

Mikuláš, čert a anděl přivolali nostalgické vzpomínky na dětství

05. 12. 2023

Dne 5.12. 2023 zavítali naši žáci oboru sociální činnost do Domova pro seniory v Kladně. V převlecích za Mikuláše, čerta a anděla sto padesáti seniorům nadělili dárečky a krásný kalendář. Senioři na oplátku potěšili Mikuláše a jeho pomocníky básničkou či písničkou. Pro všechny to byly příjemně strávené společné chvíle. Žáci ocenili možnost někomu udělat radost a senioři zavzpomínali na krásné okamžiky svého dětství.

Vedení školy děkuje žákům a Mgr. Kyrych za realizaci této akce.

Fotografie naleznete zde.

Restaurace a pivovar U Fleků

Restaurace a pivovar U Fleků

05. 12. 2023

V rámci projektu školy navštívili vybraní žáci oboru kuchař - číšník 5. 12. 2023 historickou Restauraci a pivovar v Praze U Fleků. Výuková exkurze byla zaměřena na prohloubení učiva v odborných předmětech. Žáci byli seznámeni s výrobou piva, jeho skladováním, mohli být přítomni i ve varně, kde se stáčelo právě uvařené pivo. Při procházce adventní zasněženou Prahou byl ještě čas ukázat si významné historické budovy a připomenout si jejich význam. Žáci školu velmi pěkně reprezentovali a odnesli si mnoho zajímavých zážitků.

Poděkování patří Mgr. Pavlíčkové, Mgr. Schröderové a všem, kteří se na této akci v rámci projektu podíleli.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

03. 12. 2023

V naší škole si rádi připomínáme tradice a lidové zvyky. V úterý 5. 12. 2023 čekala na žáky po příchodu do školy rozverná skupina. Mikuláš, andělé a čerti byli připraveni odměnit ty hodné a vystrašit ty zlobivé. Rozdávaly se sladkosti a řinčelo se řetězy. Ve třídách hříšníci slibovali polepšení, proto nikdo nebyl dán do pytle a do pekla odnesen. Bylo to veselé a milé zpestření dne.

Ve znamení mikulášské nadílky byl i oběd ve školní jídelně.

Foto naleznete zde.

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

01. 12. 2023

Dne 1.12. proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 30 žáků z různých studijních oborů. V letošním 53. ročníku se soutěžící podrobněji věnovali významným událostem a osobnostem nejstarších českých dějin. Na prvních třech místech se umístili Barbora Žáková, Eliška Charvátová a Daniel Kos. Všichni tři jsou žáky třídy KL1 (Kombinované lyceum). Všem blahopřejeme k pěkným výsledkům a věříme, že naši školu budou úspěšně reprezentovat i v okresním kole. Vedení školy děkuje Mgr. Švandovi za organizaci soutěže.

Fotografie z průběhu a vyhlášení výsledků najdete zde.

Upozornění pro maturanty - jaro 2024

Upozornění pro maturanty - jaro 2024

28. 11. 2023

Upozorňujeme žáky posledních ročníků maturitních oborů, že termín podání přihlášky k maturitní zkoušce je do 1. 12. 2023. Tento termín se také týká všech, kteří chtějí vykonávat na jaře 2024 opravnou zkoušku.

Přihlášky k maturitní zkoušce jsou k dispozici na studijním oddělení školy.

Toto sdělení se týká také všech bývalých žáků zaniklého SOŠ a SOU Stanislava Kubra Středokluky.

Kurz carvingového vykrajování

Kurz carvingového vykrajování

28. 11. 2023

Do tajů carvingového umění byli ve dnech 27.11. a 28.11. zasvěceni žáci třídy K3A mistrem ve svém oboru panem Luďkem Procházkou. Pod šikovnýma rukama žáků vznikaly krásné květinové motivy z různých druhů ovoce a zeleniny. Získané dovednosti budou moci žáci využít ve své profesi, například při zdobení studených mís nebo při přípravě rautů. Kurz žáky natolik nadchl, že uvažují o pokračovacím carvingovém kurzu, kde by se mohli dále zdokonalovat v tomto moderním trendu současné gastronomie.

Vedení školy děkuje Mgr. Schröderové za organizaci kurzu.

Fotografie naleznete zde.

Na exkurzi v FM Logistic

Na exkurzi v FM Logistic

24. 11. 2023

V rámci plánovaných exkurzí žáci třídy L2 navštívili společnost FM Logistic v Tuchoměřicích. Seznámili se zde s fungováním dodavatelského řetězce moderního typu, který usiluje o vytváření pozitivního vlivu na lidi a celou planetu, i se současnými tržními trendy. Při prohlídce firmy byla žákům zdůrazněna důležitost dodržování pravidel BOZP ve skladovacích prostorech a další zásady, které jsou důležité pro bezproblémové fungování firmy.

Vedení školy děkuje Ing. Velcové za organizaci exkurze.

Fotografie naleznete zde.

Vzdělávací projekt

Vzdělávací projekt "Bankéři do škol" pokračuje

22. 11. 2023

Projekt "Bankéři do škol", který organizuje Česká bankovní asociace od roku 2014, je založen na osobním setkání bankéřů s žáky 2. a 3. ročníku středních škol. Naše škola je do této spolupráce zapojena již několik let, a díky tomu mohou žáci oboru logistické a finanční služby rozvíjet své obecné znalosti z oblasti financí a kyberbezpečnosti.

Ve středu 22. 11. 2023 byl workshop věnován převážně hrozbám, se kterými se mohou studenti v on-line světě setkat, a tomu, jak se jim bránit. V úvodu samotného workshopu si žáci stručně zopakovali základní informace o centrální bance a činnostech bank obchodních, mluvili o ochranných prvcích bankovek i o tom, co jsou to kryptoměny, proč a jak chránit své osobní údaje, jak zacházet s bankovní kartou. Potěšila nás pochvala, kterou žáci dostali za znalosti z této oblasti. Na oplátku jim byly odkryty taje odhalování trestných činů ve finančním světě.

Děkujeme panu Petru Barákovi z Air Bank, který se ujal role přednášejícího a zpestřil žákům výuku, a Ing. Nobilisové za realizaci projektu.

Fotografie naleznete zde.

Projekty připravují absolventy na požadavky trhu práce

Projekty připravují absolventy na požadavky trhu práce

22. 11. 2023

Dva listopadové dny se na naší škole nesly v duchu workshopů v rámci projektu „Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce v sektoru dopravy a spojů“, do kterého je naše škola zapojena již od roku 2021 spolu s dalšími 8 středními školami v republice, s Univerzitou v Pardubicích a Českou poštou.

Svůj první workshop s tímto zaměřením absolvovali žáci 2. ročníku oboru logistické a finanční služby, pro žáky 3. ročníku to byl workshop v pořadí už třetí. Zajímavou a hravou formou studenti získávali kompetence v oblasti profesní komunikace, prezentačních dovedností, stres managementu a efektivního leadershipu.

Každá aktivita byla rozdělena do dvou částí. Nejprve probíhala přednáška s diskuzí, potom samostatná tvůrčí činnost žáků s předvedením výsledného produktu. Všechny workshopy jsou žáky hodnoceny velmi pozitivně a vždy se těší na další setkání se školiteli. Tentokrát se žákům věnoval pan M. Landa, kouč profesního chování z České pošty z Liberce.

Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za realizaci projektu.

Fotografie naleznete zde.

Gastro Říčany

Gastro Říčany

21. 11. 2023

Dne 21.11. 2023 se Jana Kasíková a Jana Heringová, žákyně třetího ročníku oboru Kuchař - číšník, představily na 1. ročníku gastronomické soutěže středních odborných škol Gastro Říčany. Školu reprezentovaly v přípravě slavnostní tabule na téma 17. listopadu. Po dobu celé soutěže své svěřence bedlivě sledovali učitelé odborného výcviku Jana Poslušná a Daniel Sekanina.

Naše žákyně byly v závěru soutěže oceněny prvním místem v kategorii číšník - kreativita. Celkově se v kategorii číšník umístily také na prvním místě. Do školy si tedy odvezly dva diplomy a dva cenné poháry.

Blahopřejeme k získání cenných trofejí. Vedení školy děkuje Bc. Janě Poslušné, Danielu Sekaninovi a nadaným studentkám za reprezentaci školy.

Fotografie ze soutěže naleznete zde.

Florbalový turnaj Subterra Cup 2023/24

Florbalový turnaj Subterra Cup 2023/24

20. 11. 2023

V pondělí 20. 11. 2023 tentokrát naši školu ve florbalovém turnaji reprezentovali chlapci, kteří se utkali ve dvou zápasech. Jejich prvním soupeřem byl favorizovaný tým SPŠ a VOŠ Jana Palacha. Náš tým vedl 2:0, bohužel kluci výsledek neudrželi a prohráli 3:4. Pak následoval zápas s týmem ze SŠSŘ Stochov, se kterým chlapci remizovali 2:2. Tým ve složení Vojta Ptáček ( L4 - kapitán), Kryštof Hozman ( KL4), Kvido Reitmaier ( L4), Mára Štěpánek ( V3 - golman), Ondra Kučera ( V3), Marek Daníček ( K2A), Ernest Znamenáček ( K2A), Honza Kajpr ( L1), Luky Englisch ( KL1) a Leontýna Káralová ( V4) vybojoval pěkné 4. místo.

Vedení školy děkuje soutěžícím a Mgr. Kyrych za reprezentaci školy.

Fotografie z turnaje můžete vidět zde.

Návštěva z partnerské školy

Návštěva z partnerské školy

19. 11. 2023

V termínu od 13. do 16. 11. 2023 proběhl ve škole ve znamení návštěvy zahraniční partnerské školy z Wieliczky. Naši žáci si pro přátele z Polska připravili zajímavý program, a tak zde osmičlenná skupina studentů s dvěma pedagogy prožila 4 krásné dny. Společně si prohlédli naši školu, měli možnost nahlédnut i do tříd a zúčastnit se výuky.

Čekala na ně prohlídka Kladna, dokonce využili i možnosti podívat se do hlavního města Prahy a seznámit se s kulturou a historií našeho národa. Pro všechny byla připravena řada doprovodných aktivit, které měly zpestřit jednotlivé dny. Během návštěvy se také podařilo navázat nová přátelství. Děkujeme za milou návštěvu a těšíme se na další spolupráci.

Vedení školy děkuje Mgr. Richterové, Mgr. et Mgr. Morávkové, Ing. Rokůskové a Bc. L. Šustkové za čas, který věnovaly tomuto mezinárodnímu projektu.

Fotografie z mezinárodní výměny najdete zde.

Volejbalový turnaj se opět vydařil

Volejbalový turnaj se opět vydařil

16. 11. 2023

Naše škola má akce s mnohaletou tradici. Patří k nim i celoškolní volejbalový turnaj ke Dni boje za svobodu a demokracii. Letošní ročník se v kladenské sportovní hale uskutečnil 16. 11. 2024. Budova školy zůstala prázdná, kdo nebyl hráčem, byl připraven fandit spolužákům. Všichni volejbalisté bojovali s obrovským nasazením, ale vítěz je vždy jeden. Putovní pohár získal tým L4, který ve finále porazil hráče z L3, bronzové medaile si odnesla třída K3A.

Sportovním dopolednem provázeli Honza Ladra a Patrik Wolf z Relax rádia za asistence maskota Rostíka. Atmosféra byla skvělá, úžasný byl i doprovodný program. V několika vstupech vystoupily roztleskávačky z KL2, aplaus sklidilo vystoupení se švihadly skupiny JUMP IT. Zlatým hřebem turnaje bylo utkání vítězného družstva s týmem pedagogů. Byla to bitva, kterou do vítězného konce dovedli logisté. Přejeme jim, aby takto úspěšní byli i u maturit.

Vedení školy děkuje Mgr. Míše Kyrych za dokonalou organizaci turnaje.

Foto naleznete zde.

Video z turnaje najdete zde.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

15. 11. 2023

Ve středu 15. 11. 2023 jsme otevřeli školu žákům devátých tříd a jejich rodičům. Hlavním cílem bylo podat podrobné informace o tom, co je možné u nás studovat.

Na jednotlivých stanovištích se příchozí seznámili s obsahem studia, s uplatněním absolventů na trhu práce, kritérii přijímacího řízení, mohli si vyzkoušet přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Pro zájemce o učební obor Kuchař-číšník byly připraveny workshopy i ukázky prostřených slavnostních tabulí.

Potěšil nás velký zájem veřejnosti. V centru pozornosti bylo Kombinované lyceum a Předškolní a mimoškolní pedagogika, kterou budeme otevírat od září 2024.

Pokud jste nestihli tento opravdu vydařený den otevřených dveří, budete vítáni v sobotu 9. 12. 2023, v čase 9 – 14 hodin. Těšíme se na Vás.

Fotografie z akce najdete zde.

Florbalový turnaj Subterra cup 2023/2024

Florbalový turnaj Subterra cup 2023/2024

13. 11. 2023

Opět začala florbalová sezona, a tak naše žákyně mohly 13.11. 2023 opět bojovat o postup do krajského kola florbalového turnaje. Skvělá atmosféra doprovázela celý zápas.

Hráčky ve složení: Leontýna Káralová (V4 kapitánka), Natálie Kellnerová (S2), Adéla Jarošová (A2), Tereza Kamenská (S1), Tereza Šímová (A2), Sabina Valášková (S1), Viktorie Mede (S1), Emma Peřinová (S1 gólmanka), Pavla Kratochvílová (S1), Aneta Tadevosyan (K2A), Tereza Svobodová (K2A), Nicol Barbora Cábová (V3) a Anna Pecharová (V3) odehrály 4 zápasy a umístily se na krásném 3. místě. Bohužel na postup toto umístění nestačilo.

Vedení školy děkuje soutěžícím a Mgr. Kyrych za reprezentaci školy.

Fotografie z florbalového turnaje můžete vidět zde.

Finanční gramotnost v praxi

Finanční gramotnost v praxi

10. 11. 2023

Zajímavé besedy se měli možnost zúčastnit žáci 3. ročníku oboru Sociální činnost, kteří diskutovali s Ing. Fleischmannem o tom, jak zvládnout finanční gramotnost v praxi. Žáci se dozvěděli, co je inflace a jak ovlivňuje náš každodenní život, jak pracovat s příjmy a výdaji, aby se nedostali do dluhové spirály, zda si v budoucnosti vzít hypotéku na bydlení a jak celkově přistupovat k hospodaření s penězi.

Vedení školy děkuje za realizaci nevšední besedy Ing. Fleischmannovi.

Fotografie z besedy můžete vidět zde.

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

10. 11. 2023

Každý rok si 11. listopadu žáci naší školy společně s širokou veřejností připomněli na pietním aktu Den válečných veteránů. Květy rudých vlčích máků, které se vyjímaly na klopách kabátů všech zúčastněných, se staly symbolem připomínajícím válečné hrdiny, kteří padli na západní frontě v době 1. světové války. Recitací báseň Na polích ve Flandrech žáci zavzpomínali na historické události této doby a interpretací státní hymny uctili s ostatními památku padlých hrdinů. Na fotografie z akce se můžete podívat zde.

Vedení školy děkuji Mgr. Hanzalíkové a Mgr. Kašparové za přípravu žáků na tuto akci.

Fotografie z akce najdete zde.

Výstava k 17. listopadu oslovila žáky

Výstava k 17. listopadu oslovila žáky

10. 11. 2023

Ani v letošním školním roce jsme nezapomněli na 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii. Expozice, která byla instalována v prostorách školy, má připomenout prostřednictvím dobových textů a fotografií žákům významné výročí v naší historii a atmosféru sametové revoluce.

Jednotlivé části výstavy vypráví dramatické příběhy lidí, kteří se postavili proti bezpráví a odvážně hájili demokracii. Žáci se v době přestávek zastavují u jednotlivých panelů a uvědomují si, že události 17. listopadu přepsaly zásadním způsobem historii naší země, která se tak mohla po dlouhé době navrátit do rodiny evropských demokratických zemí.

Fotografie můžete vidět zde.

Beseda o alternativní pedagogice

Beseda o alternativní pedagogice

06. 11. 2023

Dne 6. 11. navštívila žáky třídy KL4 (Kombinované lyceum) v rámci předmětu pedagogika slečna Marie Gajdová, která je žákyní 2. ročníku Waldorfského lycea v Praze, tedy školy, která patří mezi alternativní.

S našimi žáky besedovala o rozdílnosti klasického a alternativního školství, o vyučovaných předmětech jako je práce se dřevem, eurytmie, knihvazačství, uspořádání vyučování do tzv. epoch, ale i přístupu k životu.

Vedení školy děkuje Mgr.et Mgr. Morávkové a žákyni Marii Gajdové za realizaci podnětné besedy.

Fotografie z besedy najdete zde.

Veletrh FOR GASTRO and HOTEL

Veletrh FOR GASTRO and HOTEL

02. 11. 2023

Logistika cestovní ruchu je jedním z mnoha předmětů, který je vyučován v oboru Logistické a finanční služby. Součástí výuky jsou i návštěvy veletrhů, které spadají do této oblasti. Proto žáci třídy L3 nesměli chybět u toho, když se otevřely brány 13. mezinárodního veletrhu FOR GASTRO and HOTEL. Vystavovatelé z oblasti ubytovacích a stravovacích služeb našim žákům názorně předvedli marketing svých firem. Nabídka byla různorodá. Někteří nabízeli hotelová a restaurační zařízení, jiní ekologické obaly pro jednorázové použití ve stravování, další regionální potraviny. Nechyběli ani zástupci Asociace hotelů a restaurací, Asociace kuchařů a cukrářů, Asociace malých a středních podniků a živnostníků a Asociace školních jídelen. Žáci si vyslechli i zajímavou přednášku o čaji.

Největšímu zájmu se těšily stánky s masážními křesly. Žáci mohli na vlastní kůži vyzkoušet jejich účinky. Na veletrhu je rovněž zaujaly ukázky výrobců či distributorů profesionálních kávovarů, zde byla žákům nabídnuta výborná káva.

Každé mimoškolní vzdělávání, které našim žákům přináší nové poznatky, je příjemným rozptýlením a vybočením ze stereotypu.

Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za realizaci exkurze.

Fotografie z veletrhu si můžete prohlédnout zde.

Škola se ponořila do halloweenského veselí

Škola se ponořila do halloweenského veselí

31. 10. 2023

Příjemný únik z reality všedního dne se naskytl žákům a pedagogům poslední říjnový den, kdy naši školu ovládla anglosaská tradice halloweenských oslav. U vchodu do školy ráno žáky vítali první halloweenští nadšenci z řad učitelů. Už samotný příchod žáků sliboval, že se škola během chvíle zaplní množstvím nápaditých strašidelných kostýmů a masek v podání žáků i pedagogů. Rozhodně se bylo na co dívat. Školou putovali čarodějky, strašidla, upíři, kostlivci, mysteriózní postavy a další neidentifikovatelné příšerky. Obličeje žáků pomalované strašidelnými motivy, kouzelné hůlky, pavouci, dýně a hlavně fantastická atmosféra nikoho nenechali na pochybách, že Halloween je v plném proudu.

Ani školní jídelna nechtěla zůstat stát stranou tohoto dění, a proto se žáci mohli těšit na halloweenské menu, kde například nechyběla dýňová polévka a ,,krvavé“ špagety. I tentokrát se Halloween vydařil.

Na fotografie se můžete podívat zde.

Projektový den ve škole Slunce

Projektový den ve škole Slunce

26. 10. 2023

Každé dítě rádo objevuje svět. Některé u toho ale potřebují pomoc, protože je omezují zdravotní překážky. Proto se studenti oboru Sociální činnost (třída S3) rozhodli, že pro handicapované děti ze školy Slunce v Unhošti a také pro jednu třídu ze Stochova připraví projektový den plný zábavy, kreativního tvoření a pohybových aktivit.

Ve středu 25. 10. 2023 dopolední program nabízel velké množství jednotlivých stanovišť, kde handicapované děti za pomoci studentů, svých pedagogů a asistentů například tvořily strašidla, ježečky, navlékaly korálky, vydlabávaly dýně, zkoušely střelbu na cíl, a dokonce se pokoušely zvládnout i nelehkou opičí dráhu.

Po obědě děti vyrazily za doprovodu žáků třídy S3 na stezku, která byla vyznačena fáborky. Během ní děti plnily různé úkoly, nyní už ne jednotlivě, ale jako týmy.

Během tohoto projektového dne žáci získali mnoho neocenitelných zkušeností. Zjistili, že práce s handicapovanými dětmi je sice náročná, ale zároveň obohacující. Podle slov paní učitelky Mgr. Kyrych a žáků to byl skvělý den.

Vedení školy děkuje žákům i Mgr. Kyrych za realizaci projektového dne, který byl financován ze studentských grantů v rámci projektu Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti. Fotodokumentaci najdete zde.

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny

26. 10. 2023

Ve dnech 26. a 27. 10. 2023 si žáci i pedagogové užívají podzimní prázdniny.

Přejeme všem pohodové dny s mnoha hezkými zážitky. Získejte pozitivní energii při výletech do krásné přírody, sportujte, mějte se hezky.

Chystáme se na Halloween

Chystáme se na Halloween

26. 10. 2023
Chystáme se na Halloween

Staří Keltové slavili 31. říjen jako den, kdy začíná zima a mohou se vracet duchové zesnulých, společně s nimi však i nejrůznější démoni.

Třída S4 si připravila výzvu pro ostatní spolužáky. Více si přečtěte zde.

Uvidíme, kdo v úterý zavítá do školy.

Menu ve školní jídelně najdete zde.

Projekt za podpory města Kladna

Projekt za podpory města Kladna

25. 10. 2023

Naše organizace získala v roce 2022 dotaci od Statutárního města Kladna na nákup sadebního materiálu na revitalizaci předzahrádky u školní kavárny. Díky tomuto spolufinancování bylo možno v říjnu letošního roku akci zdárně ukončit. Realizace akce byla posunuta z důvodu dokončovacích stavebních úprav kavárny, která byla dne 2. 10. 2023 slavnostně otevřena. Město tak přispělo ke zkrášlení okolí kavárny.

Foto z realizace naleznete zde.

Ve čtenářské dílně žáci rozvíjejí své kompetence k učení

Ve čtenářské dílně žáci rozvíjejí své kompetence k učení

25. 10. 2023

V přízemí naší školy se nachází čtenářská dílna, kterou žáci hojně navštěvují se svými učiteli nejen v rámci jednotlivých vyučovacích hodin, ale i mimo ně. Podle slov pedagogů se v příjemném prostředí čtenářské dílny žáci na čtení a učení lépe soustředí, rozvíjejí své čtenářské dovednosti a abstraktní myšlení. Zařazení čtenářských dílen se osvědčilo zvláště v době odpoledního vyučování, kdy schopnost koncentrace pozornosti žáků klesá. Učitelé se proto snaží vybírat různé aktivity vhodné pro práci ve čtenářské dílně, které by podpořily intenzitu učení. Velice dobře si totiž uvědomují, že čtenářská gramotnost je klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě.

Fotografie naleznete zde.

Pedagogové zažili jedinečný projekt

Pedagogové zažili jedinečný projekt

25. 10. 2023

Abychom v maximální možné míře zkvalitnili pedagogický proces, pracujeme u nás ve škole s nejrůznějšími standardními i nadstandardními pomůckami využívanými v praxi. Posledním přírůstkem pro zkvalitnění výuky jsou demonstrační pomůcky „Jája a Pája“, které jsou využívány v policejní praxi, popř. odborníky zejména z oboru psychologie. Práci s nimi i jejich historii našim pedagogům přijela představit jejich autorka a nyní už emeritní pplk. PhDr. Alena Plšková, která je zaváděla do praxe PČR již téměř před 30 lety.

Ačkoliv v převážné míře s demonstračními loutkami pracuje Policie České republiky, proškolení kriminalisté – specialisté na trestnou činnost, naši pedagogové měli možnost seznámeni se s metodikou práce. Získané informace budou dále předávat studentům naší školy v oborech Sociální činnost, Kombinované lyceum a Veřejnosprávní činnost.

Fotografie z projektu najdete zde.

Když jsem já byl na posvícení

Když jsem já byl na posvícení

24. 10. 2023

Příznivci dobrého jídla si v pátek 13. 10. 2023 přišli na své. Dalším tematickým dnem ve školní jídelně bylo posvícení. Ve skvělé nabídce nechyběl hovězí vývar s játrovými knedlíčky i kachní stehno s knedlíkem a zelím. Celou nabídku uvidíte zde(plakát). Příjemné prostředí jídelny, dobré jídlo a svižná obsluha přispěly ke spokojenosti strávníků.

Na foto se podívejte zde.

Karlovarské rarity nás nadchly

Karlovarské rarity nás nadchly

20. 10. 2023

V pátek 20. 10. 2023 navštívila třída K3A 5*hotel Savoy Westend nacházející se v samotném srdci Karlových Varů. Hned na recepci se žáků ujal milý personál, který je provedl celým hotelem. Měli možnost vidět servis snídaní, ruch v recepci, různé druhy pokojů a v neposlední řadě také SPA a wellness.

S Karlovarskem je také neodmyslitelně spojena výroba známého bylinného likéru, a proto kroky žáků oboru Kuchař-číšník vedly přes kolonádu rovnou do Muzea karlovarské Becherovky. Zde se dověděli spoustu zajímavostí o historii likéru, nasáli vůni bylinek a pomocí virtuálních brýlí se ocitli i na otáčecí výrobní lince.

Vedení školy děkuje Mgr. Parmové a Mgr. Schröderové za přípravu zajímavé exkurze.

Fotografie z exkurze naleznete zde.

Projekt Erasmus+ nabízí další spolupráci

Projekt Erasmus+ nabízí další spolupráci

20. 10. 2023

Mezinárodní spolupráce naší školy se rozšířila o partnerství s prešovskou střední školou. Ve čtvrtek 19.10. 2023 naše škola přivítala management školy ze Slovenska. V programu, který byl pro hosty připraven, nechyběla prohlídka školy, návštěva jednotlivých odborných tříd, setkání s našimi žák a posezení v příjemném prostředí školní kavárny.

V průběhu návštěvy se nejvíc hovořilo o vzájemné spolupráci obou škol a možných aktivitách, které by měly pozitivně obohatit běžnou školní výuku. Sdílení a výměna zkušeností mezi školami bude významným benefitem v dalším vzdělávání.

Fotografie z návštěvy naleznete zde.

Odkaz na webové stránky partnerské školy najdete zde.

Viniční stezka

Viniční stezka

19. 10. 2023

V měsíci říjnu obě končící třídy oboru Kuchař- číšník navštívily výukový vinohrad sv. Kláry v Botanické zahradě v Praze. Při prohlubování učiva v odborných předmětech absolvovali žáci jednotlivé části výukové stezky, měli možnost seznámit se s rozdíly v moštovém a stolním víně, poznat a vyzkoušet si mnohé sommelierské dovednosti a další doplňující informace, které vinohrad nabízí.

Silný zážitek je spojený i s historií místa a krásnými výhledy na Prahu.

Žáci si odbornou exkurzi v terénu velmi pochvalovali a my věříme, že jim bude přínosem k jejich k závěrečným zkouškám a budoucímu profesnímu životu.

Vedení škol děkuje Mgr. Pavlíčkové za organizaci odborné exkurze.

Fotografie naleznete zde.

Charitativní běh pro Hospic svaté Hedviky

Charitativní běh pro Hospic svaté Hedviky

14. 10. 2023

V pátek 13.10. se na kladenském Sletišti sešli všichni, kteří se rozhodli podpořit charitativní akci s názvem ,,Společně až do konce." Tradičně se zapojili i naši pedagogové a žáci školy. Každý účastník to pojal svým osobitým způsobem. Nešlo totiž vůbec o rychlost a o to, kdo bude v cíli první. Někteří běželi, jiní šli svižným tempem a další se vydali na pohodovou vycházku s dětmi či domácími mazlíčky. Všichni, kdo se charitativního běhu zúčastnili, měli na paměti, že není důležité vyhrát, ale podpořit ty, kteří to potřebují.

Vedení školy děkuje organizátorce Mgr. Kyrych, všem žákům a zaměstnancům, kteří se této charitativní akce zúčastnili.

Fotografie z akce naleznete zde.

Vzácná návštěva v naší škole

Vzácná návštěva v naší škole

13. 10. 2023

Ve čtvrtek 12. října naši školu v dopoledních hodinách navštívil ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. Společně s ním do školy zavítali hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková, radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu Mgr. Milan Vácha a další významní hosté.

Pana ministra nejvíce zajímala specifika odborného vzdělávání žáků, diskutovalo se i o možných změnách v celkové koncepci vzdělávání a školství. Řeč přišla i na nově akreditovaný obor Předškolní a mimoškolní pedagogiku, který bude od 1. září příštího školního roku součástí nabídky studijních oborů školy.

Pedagogové i žáci se na tuto vzácnou návštěvu velmi těšili. Pan ministr si prohlédl moderní prostory školy a nové odborné učebny. Využil možnosti pohovořit si s žáky a dovědět se spoustu zajímavých informací ze života školy. Nejvíce ho ale zajímalo odborné vzdělávání. Prohlídka byla zakončena v krásném prostředí nově vybudované kavárny. Všude panovala příjemná atmosféra.

Fotografie z návštěvy si můžete prohlédnout zde.

Exkurze do vazební věznice

Exkurze do vazební věznice

12. 10. 2023

Ve středu 11.10. 2023 žáci naší školy (třída V3) navštívili vazební věznici Ruzyně.

Pro žáky byl připraven zajímavý program. Měli možnost podívat se do oddělení výkonu trestu, především do vnitřních prostor příjmového oddělení vč. ukázky jednotlivých cel a možnosti použití vězeňských pout. Žáci si prohlédli vyhrazené venkovní prostory pro vycházky odsouzených a obviněných ve vazbě. Po celou dobu exkurze měli žáci možnost hovořit s tiskovou mluvčí o provozu věznice. Na jednotlivých odděleních se žákům věnovali příslušníci Vězeňské služby ČR.

Vedení školy děkuje Mgr. Mudruňkovi za organizaci exkurze.

Fotografii z exkurze si můžete prohlédnout zde.

Školní stravování je aktuálním tématem

Školní stravování je aktuálním tématem

12. 10. 2023

Mnoho žáků a zaměstnanců využívá naši školní jídelnu. Denně si mají možnost vybrat ze tří jídel, jako bonus jsou k dispozici saláty, ovoce, kompoty, zákusky. V příjemném prostředí obsluhují strávníky žáci oboru Kuchař-číšník. Můžeme říci, že v naší škole funguje vše znamenitě.

Školní stravování je nyní diskutované i v souvislosti s návrhem na snižování počtu nepedagogických pracovníků ve školách. Tímto tématem se zabývala i Česká televize.

Na reportáž z naší školy se podívejte zde.

Veletrh vzdělávání přivítal první zájemce

Veletrh vzdělávání přivítal první zájemce

11. 10. 2023

Ve dnech 10. 10. – 11. 10. 2023 se opět v Domě kultury Kladno koná tradiční Veletrh vzdělávání.

Letošní již 26. ročník nabízí prostor pro prezentaci desítek středních škol. I naše škola zde má své zástupce z řad žáků a učitelů, kteří odpovídají na dotazy spojené se studiem a představují studijní programy a obory.

Vedení školy děkuje všem za reprezentaci školy.

Fotografie naleznete zde.

Deváťáci, pozor! Pedagogika v Kladně!

Deváťáci, pozor! Pedagogika v Kladně!

09. 10. 2023

Náborová kampaň pro školní rok 2024 – 2025 začíná. Máme úžasnou novinku. Nově otevíráme maturitní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Kompletní nabídku naleznete zde.

V Luxoru nás velmi chválili

V Luxoru nás velmi chválili

05. 10. 2023

Ve čtvrtek 5. 10. 2023 křtila světoznámá cukrářka Mirka van Gils Slavíková svoji knihu vánočních receptů Štědré a Voňavé. V Paláci knih Luxor na Václavském náměstí se sešlo mnoho hostů, kmotrou knihy byla i Táťána Kuchařová, Miss Word 2006.

S paní Mirkou naše škola několik let úspěšně spolupracuje, není proto divu, že catering zajišťovali naši žáci. Úžasné byly ohlasy návštěvníků. Chválili lahodné chutě, lákavou vizáž našich výrobků i příjemnou obsluhu. Vedení školy děkuje žákům za úspěšnou reprezentaci školy, Mgr. Parmové za organizaci akce.

Fotodokumentaci z akce najdete zde.

Česko-polský týden byl úspěšný

Česko-polský týden byl úspěšný

04. 10. 2023

Ve středu 4. 10. 2023 odcestovala skupina žáků a pedagogů na výměnný pobyt do partnerské školy v polské Wielicze. V jejich nabitém programu byla především prohlídka partnerské školy Licea Ogólnokształcące im. Jana Matejki a setkání s jejími žáky. Viděli vybavení školy, výuku ve třídách, hovořilo se o tom, jak to chodí u nich a jak u nás. Naši žáci byli ubytováni u spolužáků v rodinách, ochutnali i polskou kuchyni.

Exkluzivní částí pobytu byla prohlídka světoznámých wieliczských solných dolů. Mnoho kilometrů podzemních škol, nádherné solné sochy, kaple i taneční sál, který je využíván k maturitním plesům.

Závěr návštěvy v Polsku patřil slavnostnímu otevření sportovní přístavby školy. To byla pomyslná tečka za úspěšnou zahraniční návštěvou. Byly domluveny další aktivity – v listopadu přivítáme Poláky u nás, v březnu vyjedou za odborným vzděláváním v rámci Erasmus+ žáci oboru Sociální činnost do Polska.

Na foto z této vydařené akce se podívejte zde.

Školní kavárna se dočkala slavnostního otevření

Školní kavárna se dočkala slavnostního otevření

03. 10. 2023

Nová školní kavárna Cafe Beneš konečně přivítala své první hosty. Pozvání na slavnostní otevření v pondělí 2. 10. 2023 přijali Mgr. Bc. M. Běťáková, náměstkyně ministra školství, Mgr. Milan Vácha, radní pro oblast vzdělávání a sportu, Ing. Věra Chobotová, vedoucí oddělení koncepce a rozvoje školství, a řada dalších významných zástupců ze Středočeského kraje.

Školu poctila svou návštěvou i slavná česká cukrářka Mirka van Gils Slavíková, která se stala čestnou patronkou kavárny. Chybět nesměli ani zástupci z řad žáků a v odpoledních hodinách i samotní pedagogové. Slavnostními proslovy a přestřižením pásky byl oficiálně zahájen provoz cvičné kavárny, která bude sloužit nejen pro praktickou výuku žáků oboru Kuchař-číšník, ale budou sem moci v prvních měsících provozu chodit i žáci a zaměstnanci školy, kteří svým chuťovým buňkám mohou dopřát výbornou kávu, zákusky, chlebíčky a jiné dobrůtky.

Na jaře do elegantního interiéru kavárny zavítají i běžní návštěvníci.

Fotografie z akce naleznete zde.

Článek v KD najdete zde.

Videoreportáž ze slavnostního otevření najdete zde.

Projekt“ Pomáháme si“ úspěšně začal

Projekt“ Pomáháme si“ úspěšně začal

27. 09. 2023

Do širokého spektra aktivit naší školy zapadá v rámci projektu“ Pomáháme si“ i spolupráce s MŠ Smíšek. Ve středu 27. 9. 2023 si žákyně oboru Sociální činnost (S3) připravily pro děti pestrý program plný nepopsatelných zážitků. Smyslem tohoto prakticky a profesně zaměřeného projektu je podpořit vlastní rozvoj studentů v oblasti uplatnitelnosti na trhu práce. Workshopy s dalšími třemi vybranými cílovými skupinami budou následovat v průběhu celého letošního školního roku.

Vedení školy děkuje Mgr. Kyrych a žákyním třídy S3 za skvěle odvedenou práci.

Fotografie najdete zde.

Semináře a kroužky pro žáky školy

Semináře a kroužky pro žáky školy

26. 09. 2023

I v letošním školním roce je pro žáky školy připravena pestrá nabídka kroužků a seminářů, které mohou od měsíce října navštěvovat. Rozhodně je z čeho vybírat.

Podrobné informace žáci najdou zde.

Žáky potěší volný den

Žáky potěší volný den

25. 09. 2023

V naší škole se stále něco děje.

Stavební úpravy budou probíhat i 29. 9. 2023, proto mají žáci „ředitelské volno“ - volný den schválený KÚ v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., z provozních důvodů.

Výuka začíná v pondělí 2. 10. 2023 v 8:00 hodin.

Obědvali jsme po evropsku

Obědvali jsme po evropsku

22. 09. 2023

Prázdniny byly časem cestování, poznávání cizích zemí a ochutnávek jiných kuchyní.

V pátek 22. 9. 2023 byl první tematický den tohoto školního roku ve školní kuchyni. Tematický den nabídl průřez evropskými specialitami.

Nabídka byla velmi lákavá. Na jídelníček se podívejte zde. A které jídlo zvítězilo u strávníků? Jednoznačně italská kuřecí prsa. Všechna jídla vypadala i chutnala skvěle.

Do jídelny se podívejte zde.

Pomáháme Terezce

Pomáháme Terezce

21. 09. 2023

Žáci a zaměstnanci naší školy se často zapojují do různých charitativních akcí.

Opakovaně přispíváme Terezce, její příběh si přečtěte zde.

V této souvislosti probíhala v minulém školním roce zajímavá akce. Učitelka tělesné výchovy Mgr. Míša Kyrych vedla pravidelné odpolední cvičení pro zaměstnance naší školy a sousední ZŠ Amálka. Vstupné bylo dobrovolné s tím, že všechny takto získané peníze půjdou na pomoc Terezce.

Výsledek byl fantastický! Cvičenky shromáždily úctyhodných 11 412,- Kč, které byly poslány na Terezčin transparentní účet.

Obrovský dík patří Mgr. Kyrych a všem pedagogům, kteří se této akce účastnili.

Fotografie najdete zde.

S

S "našimi" seniory i v tomto školním roce

20. 09. 2023

Spolupráce Domova pro seniory Františka Kloze v Kladně a našimi studenty oboru Sociální činnost k velké spokojenosti všech pokračuje.

Ve středu 20. 9. 2023 žáci pomáhali 18 klientům (převážně vozíčkářům) realizovat výlet do chyňavského Statku U Merlina. Krásné počasí, ochotný a přátelský personál, roztomilí zástupci zvířecí říše, rozzářené oči seniorů, co víc si všichni mohli přát?
Třída S3 se svého úkolu osobních průvodců zhostila s neskutečným zápalem, lidsky a profesionálně na vysoké úrovni. Už teď žáci s Mgr. Richterovou plánují další společné aktivity se seniory.

Vedení školy děkuje všem, kteří se na této akci podíleli.

Fotografie naleznete zde.

Školní parlament

Školní parlament

15. 09. 2023

V pátek 15. 9 se uskutečnila první schůzka školního parlamentu v tomto školním roce. Ředitel školy srdečně přivítal žáky a seznámil je s akcemi, na které se mohou těšit v průběhu roku. Informoval je o významných změnách, kterými škola prošla v době letních prázdnin. V závěru schůzky si vyslechl dotazy a připomínky žáků, které se týkaly provozu školy a organizace jednotlivých školních akcí. Přislíbil, že se jim vedení školy bude v nejbližší době věnovat. Cílem je, aby žáci i zaměstnanci školy byli ve škole spokojeni.

Zápis ze školního parlamentu najdete zde.

Fotografie z jednání najdete zde.

Adaptační kurz se vydařil

Adaptační kurz se vydařil

08. 09. 2023

Žáci prvních ročníků začali školní rok adaptačním kurzem. V krásném prostředí rekreačního střediska Želivka na Vysočině pro ně pedagogové připravili pestrý program. Hlavním cílem bylo seznámit se s novými spolužáky a učiteli. Ideálními prostředky byly pohybové aktivity, soutěže, hry, nechyběly výlety i diskotéka.

Celý pobyt se nesl ve veselém a pohodovém duchu. Přátelství byla navázána, některé zcela jistě na mnoho let.

Na foto se podívejte zde.

Video z adaptačního kurzu najdete zde.

Žáci znovu usedli do školních lavic

Žáci znovu usedli do školních lavic

04. 09. 2023
Žáci znovu usedli do školních lavic

Dva měsíce prázdnin uplynuly jako voda a nový školní rok se přihlásil o slovo. Ve škole bylo živo jako v úle. Učebny se zaplnily žáky, kteří usedli do lavic a s úsměvem na tváři vítali své spolužáky. V prvních ročnících dnešní den vládla poklidná atmosféra, poznávání nových spolužáků a pedagogů zde teprve začalo. Žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci školy si společně vyslechli proslov ředitele školy, a tak byl nový školní rok slavnostně zahájen. Jak úspěšný tento školní rok bude, o tom rozhodne každý žák sám svým přístupem a pílí.

Učitelům, žákům i rodičům přejeme, aby byl rokem úspěšným.

Fotografie z prvního dne v škole naleznete zde.

Co je nového v naší škole?

Co je nového v naší škole?

04. 09. 2023
Co je nového v naší škole?

Prázdniny jsou dva volné měsíce pro žáky, neplatí to však pro dění v budově školy. V té naší se tedy děly věci. Malovalo se, renovovaly se podlahy, instaloval se nový nábytek, ale především se třídy dovybavily špičkovou technikou a pomůckami. Máme další tabule s interaktivními display, software pro výuku jazyků, pro efektivní práci logistických center, Codexis pro žáky oboru Veřejnosprávní činnost, mnoho nových knih do školní knihovny v tištěné i audio formě.

Žáky zajisté potěší relaxační odpočinkové koutky, které naleznou na všech chodbách i v mezipatrech, dokončuje se prosklená venkovní kavárna. Seznam všech novinek a pomůcek je opravdu široký, vždyť celková investice díky našemu zřizovateli do této modernizace je za více než 5 miliónů korun.

Opravdu je na co se těšit.

Fotografie nových učeben najdete zde.

Projekt z Veluxu úspěšně pokračuje

Projekt z Veluxu úspěšně pokračuje

01. 09. 2023

V pátek 25. 8. 2023 se v naší škole uskutečnila projektová porada, na které se sešli ředitelé pilotních škol ze Středočeského kraje a zástupci nadace NROS.

Cílem tohoto setkání bylo zhodnocení uplynulého školního roku a naplánování aktivit pro nadcházející školní rok tak, aby naplňovaly myšlenku projektu a umožnily absolventům středních odborných škol se v budoucnosti co nejlépe uplatnit na trhu práce.

V rámci tohoto projektu se žáci mohou v novém školním roce opět těšit na projektové dny, workshopy s odborníky, různé kurzy a soutěže.

Více o projektu najdete zde.

Fotografie ze setkání najdete zde.

Zážitkové školení pro pedagogy

Zážitkové školení pro pedagogy

31. 08. 2023

První den přípravného týdne absolvovali všichni pedagogové školy zážitkový kurz první pomoci a kyberbezpečnosti. Zkušení lektoři formou praktických ukázek přiblížili učitelům řadu klíčových témat, s nimiž se mohou ve své pedagogické praxi setkat.

V zážitkovém kurzu první pomoci si učitelé osvěžili postupy, jak řešit situace ohrožující zdraví žáků i zaměstnanců, v kurzu kyberbezpečnosti se naučili, jak efektivně využívat opatření, která jim umožní bezpečně se pohybovat v online prostředí.

Fotografie z kurzů nalezne zde.

Naše poděkování patří lektorům, kterým se podařilo zážitkovým způsobem propojit teorii s praxí.

Otevření školní jídelny

Otevření školní jídelny

23. 08. 2023

Vážení strávníci,
rádi bychom Vám oznámili, že od 29. 8. 2023 je opět otevřena školní jídelna pro veřejnost od 12,00 do 13,30 hodin. Od dnešního dne je již možnost obědy přihlásit. Zatím prosím stále používejte hlavní vchod do školy.

Těšíme se na Vás.

Prázdninový provoz školy 2023

Prázdninový provoz školy 2023

03. 07. 2023

Více informací zde.

Vodácký kurz se vydařil

Vodácký kurz se vydařil

29. 06. 2023
Vodácký kurz se vydařil

Řeka Berounka se na pár dní stala domovem pro skupinku 35 žáků. Ti se společně se svými učiteli vydali vstříc dobrodružství, které je čekalo na vodáckém kurzu. Během tří dnů se jim podařilo zdolat 39 km. Plavbu od Zvíkovce do Nižboru zvládli s úsměvem na tváři, sluníčkem nad hlavou, které se občas schovalo za mraky, a jen s jedním ,,cvaknutím.“ Celý kurz se nesl v pohodové a kamarádské atmosféře. V závěru kurzu nesměl chybět vodácký pozdrav,, Ahoooj“, který sliboval, že se na vodu žáci určitě vypraví na konci příštího školního roku.

Vedení školy děkuje všem pedagogům, kteří se vodáckého kurzu zúčastnili, za skvěle odvedenou práci.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Slavnostní předávání výučních listů

Slavnostní předávání výučních listů

29. 06. 2023

Slavnostní předávání výučních listů absolventům učebních oborů se ve čtvrtek 29. června uskutečnilo v obřadní síni Magistrátu města Kladna. Úspěšným učňům poblahopřál nejen ředitel školy, ale i pedagogové, kteří se s žáky přišli rozloučit. Na předávání výučních listů se přišli podívat i rodiče a ostatní příbuzní žáků. Slavnost byla plná neobyčejných okamžiků, na které se nezapomíná.

Všem žákům přejeme, aby do své další budoucnosti vykročili tou správnou nohou.

Vedení školy by touto cestou chtělo také poděkovat pracovníkům Magistrátu města Kladna za vstřícný přístup a možnost využívat obřadní síně k slavnostnímu předávání maturitních vysvědčení a výučních listů. Velice si vážíme dlouholeté vzájemné spolupráce.

Fotografie naleznete zde.

Projekt žákům zpestřil exkurzi

Projekt žákům zpestřil exkurzi

26. 06. 2023

Žáci třídy L3 pojali exkurzi v závěru školního roku zcela netradičně. V jejich hlavách se zrodil zajímavý nápad. Založili fiktivní cestovní kancelář a vytvořili velice zajímavý projekt v podobě výletu, na který pozvali své mladší spolužáky ze třídy L1. Tato společná akce se uskutečnila 20.6. 2023.

Cílem výletu byl cisterciácký klášter a Poštovní muzeum ve Vyšším Brodu. Odměnou za nekonečně dlouhou cestu žákům byly unikátní expozice, které mohli navštívit. Prohlédli si neobyčejnou sbírku kočárů a poštovních vozů, vyzkoušeli si telefonování z přístrojů spojovaných přes ústřednu, měli možnost poslat telegrafní zprávy za pomoci Morseovy abecedy.

V klášteře žáci obdivovali bohatou výzdobu oltářů, žasli nad množstvím knih, které zaplňovaly několik sálů, a tiše poslouchali tóny varhan, jež vyplňovaly posvátné ticho cisterciáckého kláštera. Tento žákovský projekt se uskutečnil i díky finanční podpoře nadace NROS, která v rámci programu The VELUX Foundations podporuje rozšiřování odborných znalostí žáků v různorodých oblastech.

Vedení školy děkuje Ing. Nobilisové za realizaci projektu.

Fotografie z exkurze naleznete zde.

Jaké to je nevidět a neslyšet ?

Jaké to je nevidět a neslyšet ?

26. 06. 2023

Dne 26. 6. se žáci třídy KL3 (Kombinované lyceum) zúčastnili exkurze do dvou velice zajímavých institucí v Praze. První z nich byla Tichá kavárna, kde obsluhují neslyšící lidé. Žáci si vyzkoušeli, jaké je to komunikovat s lidmi, kteří neslyší, a zažili si, jaké překážky musí dennodenně tito lidé překonávat. Stud a strach z toho, že se nedomluví se svým okolím, je traumatizuje. Žáci si zároveň uvědomili, jak důležité je neslyšící lidi začleňovat do společnosti a v neposlední řadě si pochutnali na výborném občerstvení. Pak se žáci přesunuli na Neviditelnou výstavu, kde si vyzkoušeli prostorovou orientaci a poznávání běžných i méně běžných věcí a předmětů s využitím všech smyslů mimo zraku. Nevidomý průvodce, pan Jaroslav, žákům odpovídal i na otázky, které se týkaly života lidí se zrakovým postižením a nutno říci, že jeho optimismus bychom mu mohli všichni závidět.

Vedení školy děkuje Mgr. et Mgr. Morávkové za organizaci exkurze

Fotografie z akce naleznete zde.

V naší škole (ne)hořelo!

V naší škole (ne)hořelo!

26. 06. 2023

Předposlední červnový čtvrtek patří již osmým rokem projektovým dnům. Ten letošní s názvem Den plný zážitků a radosti se konal 22. 6. 2023. Spolu s našimi žáky přišli i žáci kladenských základních škol. Velmi pestrý program byl složen z workshopů, kvízů a soutěží, na grilu se připravovaly hamburgery, nealkoholické míchané nápoje, za splnění vědomostních úkolů byly k dispozici nanuky. I přes tropické počasí tančili žáci pod vedením profesionální lektorky zumbu.

Nejatraktivnějším zážitkem byl zajisté příjezd profesionálních kladenských hasičů poté, co se z učebny ve druhém patře začal valit dým. Pomocí plošiny byla zachráněna paní učitelka i žákyně. Bylo to napínavé, ale o život nešlo. Hořelo jako, evakuace byla cvičná.

Tato báječná akce se opravdu vydařila. Užili si ji všichni účastníci i pedagogové, kteří program dokonale připravili.

Na krásnou atmosféru se podívejte zde.

Článek o akci v KD najdete zde.

Netradiční exkurze

Netradiční exkurze

20. 06. 2023

Ve čtvrtek 15.6.2023 se žáci třídy V2 zúčastnili soudního jednání Okresního soudu v Kladně. Žáci oboru Veřejnosprávní činnosti měli možnost nahlédnout do justiční praxe přímo v jednací síni v oblasti trestního práva ve věci řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky. Žáci viděli reálnou práci soudce, státního zástupce a samotný proces dokazování v hlavním líčení. Po skončení hlavního líčení proběhla beseda s panem místopředsedou okresního soudu Mgr. Petrem Sedlaříkem. Pan místopředseda velmi empatickým a erudovaným způsobem zodpověděl všechny zvídavé otázky žáků z oblasti trestního práva a fungování okresního soudu.

Děkujeme Mgr. Mudruňkovi za organizaci exkurze.

Fotografie naleznete zde.

Návštěva z partnerské školy

Návštěva z partnerské školy

19. 06. 2023

V minulém týdnu jsme s velkým potěšením přivítali pedagogy z partnerské polské školy ve Wieliczce. Hlavním tématem bylo plánování společných aktivit. Součástí jednání byla prohlídka školy, účast ve výuce a odborném výcviku. A jaké jsou nejbližší konkrétní plány? V září odcestují naši žáci a pedagogové do Wieliczky, v listopadu se Poláci budou účastnit našeho tradičního volejbalového turnaje. Na jaře 2024 realizují žáci oboru Sociální činnost odbornou stáž v Polsku.

Těší nás, že v oblasti mezinárodní spolupráce má škola svým žákům a pedagogům opravdu co nabídnout.

Fotografie z návštěvy najdete zde.

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK JARO 2023

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK JARO 2023

16. 06. 2023

výsledky písemné a praktické části obor
- 66-51-H/01 Prodavač - zde

Výsledky písemné a praktické části obor
- 66-52-H/01 Aranžér - zde

Výsledky písemné a praktické části obor
- 65-51-H/01 Kuchař číšník - zde

Projektový den s Amálkou

Projektový den s Amálkou

14. 06. 2023

Ve středu 14.6. se na školní zahradě a v přízemí naší školy uskutečnil tradiční projektový den. Pozvali jsme k nám žáky z prvního stupně základní školy Amálská. Akci, které se zúčastnilo 139 žáků, zorganizovala Mgr. Kyrych se studenty oborů Sociální činnosti a Kombinovaného lycea. Ti v náplni studia mají práci s dětmi, a tak si mohli v praxi vyzkoušet, jaké to je stát na druhé straně pomyslné katedry.

Naši žáci dětem během jejich dopoledních toulek za poznáním připravili množství zábavných úkolů a aktivit. Děti navštívily řadu stanovišť, kde se střídaly soutěže vědomostní i pohybové. Po splnění všech úkolů si soutěžící mohli vyzvednout zaslouženou odměnu. Usměvavé tváře nejmladších školáků mluvily za vše.

Vedení školy děkuje vedoucí tohoto projektu Mgr. Kyrych a všem žákům, kteří připravovali dopoledne plné her.

Fotografie naleznete zde.

Dračí lodě

Dračí lodě

14. 06. 2023

Ve středu 14. 6. 2023 se žáci naší školy zúčastnili závodu v Dračích lodích. Sportovní týmy ze středních škol a Prahy změřily své síly na Hostivařské přehradě.

Naši školu na této akci reprezentovali Filip Holman (V2), Karolína Čechová, Vojtěch Chlupsa, Tomáš Zof, Tomáš Kokoška, Tomáš Valter, David Radvanovský, Patrik Pastýřík (V1), Jan Kačírek, Jan Cyprich, Matěj Vácha, Adéla Štefanová, Roman Sojka, Julie Veverková (L2), Nela Doušová, Adam Kadeřábek, Leontýna Káralová (všichni V3), Václav Bolard, Vladimír Větrovec, Jakub Hladký (L3), Matyáš Kruml, Kateřina Dupačová, Eliška Brátková (L1).

O vítězství bojovalo 11 družstev. Pro některé žáky jízda na lodích byla premiérou. Náš tým obsadil krásné deváté místo.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy.

Vedení školy děkuje Mgr. Mudruňkovi a panu Haškovi za doprovod žáků.

Fotografie z akce najdete zde.

Zajišťovali jsme catering pro mezinárodní meeting

Zajišťovali jsme catering pro mezinárodní meeting

13. 06. 2023

V úterý 13. 6. městský stadion Sletiště v Kladně přivítal jak české, tak i zahraniční sportovce, kteří přijeli změřit své síly na 8. ročník mezinárodního atletického meetingu Kladno-hází. Pro tuto příležitost žáci oboru Kuchař - číšník společně se svými učiteli zajistili skvělý catering.

Další žáci se vydali fandit sportovcům, a tak měli možnost zhlédnout řadu krásných atletických soubojů. Pozornosti žáků neušlo ani soupeření žen ve skoku do dálky. Jednou ze soutěžících totiž byla i Markéta Chaloupecká z třídy KL1, která je vynikající atletkou a nadějnou trojskokankou. Vedení školy děkuje všem, kteří se akce zúčastnili.

Fotografie naleznete zde.

Čeština trochu jinak

Čeština trochu jinak

12. 06. 2023

V pátek 9.6. se vypravili žáci třídy S1 na netradiční hodinu českého jazyka. Výuka tentokrát probíhala v ulicích Kladna. Studenti vytvořili anketu, která zkoumala čtenářskou gramotnost a přehled v oblasti literatury. Za tím účelem oslovili náhodné chodce různých věkových kategorií.

Žáci si připravili otázky typu: Co je to Illias? Jakou knihu jste naposledy četli? Na co se zaměřuje epika? Myslíte si, že tištěné knihy přestanou existovat? Na jakém místě čtete nejraději? Kladenští spoluobčané nebyli ušetřeni ani dalších všetečných otázek, a tak se naši žáci dozvěděli, že většina lidí doufá, že tištěné knihy nepřestanou existovat, že míst, kde lidi čtou, je nepřeberné množství: v křesle, u stolu, v kavárně, v posteli, doma, když jsou sami, ve vaně a někde, kde je třeba krásný výhled do krajiny. Žáci si práci v terénu užili.

Děkujeme Mgr. Zubovové za organizaci netradiční vyučovací hodiny.

Připomněli jsme si tragické události v Lidicích

Připomněli jsme si tragické události v Lidicích

10. 06. 2023

V pátek 9. 6. 2023 si žáci školy společně s učiteli připomněli tragické události.

V sobotu 10. 6. 2023 je to 81 let od jedné z nejtragičtějších událostí našich dějin.

Lidice se staly nejen u nás symbolem nacistického barbarství, když byly v nesmyslné a ničím neodůvodnitelné odvetě za smrt Reinharda Heydricha nacisty zcela vymazány z mapy. Tehdy němečtí vojáci postříleli všechny lidické muže a většinu žen a dětí poslali do koncentračních táborů. Snaha nacistů vymazat Lidice z mapy světa i paměti lidí se však nenaplnila.

Lidice jsou dodnes celosvětovým symbolem obětí válečných zločinů a ponaučením pro budoucí generace.

Fotografie z pietního místa ve škole najdete zde.

Matematika nás baví

Matematika nás baví

09. 06. 2023

V květnu v naší škole probíhala matematická soutěž nazvaná Matematika v mém životě. Soutěžící žáci měli samostatně vymyslet tři příklady ze života, kde mohou využít matematiku a příklady zároveň vypočítat. Vítězem této soutěže se stal Jan Vlach ze třídy L3.

Blahopřejeme vítězi a děkujeme Mgr. Lechnerové a Mgr. Lechnerovi za organizaci soutěže.

Fotografie z vyhlášení soutěže najdete zde.

Podporujeme Chance 4 Children a jsme pyšní

Podporujeme Chance 4 Children a jsme pyšní

07. 06. 2023

Žákyně 1. ročníku studijního oboru Sociální činnost Natálie Špičková se dobrovolně zapojila do projektu Dr. Klaun Barevné hraní a stala se platnou členkou týmu C4C, který podporuje děti hospitalizované v nemocnicích a snaží se pro ně organizovat podpůrné terapie.

Jsme pyšní na Natálii a těší nás slova lektorky Barevného hraní paní Martiny Vaculíkové, která o ní říká: "Natálie je šikovná a empatická, ve svém věku má velký potenciál. Cením si jejích nápadů, improvizace, hledání společných témat s pacienty." Natálii držíme palce a přejeme jí spoustu usměvavých dětí.

Fotografie ze setkání s vedením školy najdete zde.

Absolventi si převzali maturitní vysvědčení

Absolventi si převzali maturitní vysvědčení

05. 06. 2023

V pondělí 5. 6. 2023 se v atraktivním prostředí obřadní síně Magistrátu města Kladna sešli v radostné náladě učitelé, vedení školy, letošní maturanti, jejich rodiče a další hosté. Slavnostní atmosféra prozrazovala, že se budou předávat maturitní vysvědčení.

Obřadní ticho přerušily nejprve tóny studentské hymny, následoval proslov pana ředitele a pak už si z rukou třídních učitelů čerství absolventi převzali maturitní vysvědčení s grácií a úsměvem na tváři.

Krásu a kouzlo tohoto významného okamžiku ještě znásobilo předávání květin, dárků a poděkování pedagogům.

Všem absolventům přejeme hodně štěstí a úspěchů v dalším životě.

Fotografie ze slavnostního předávání maturitního vysvědčení najdete zde.

Exkurze za Karlem Čapkem

Exkurze za Karlem Čapkem

02. 06. 2023

Druhý červnový den vyrazili žáci třetích ročníků maturitních oborů do Staré Hutě u Dobříše, aby se blíže seznámili s předním českým spisovatelem - Karlem Čapkem.

K tomu jim pomohla expozice věnovaná autorovu životu, komentovaná prohlídka nebo dokumentární film. Doufejme, že získané znalosti zúročí příští rok o maturitní zkoušky.

Fotografie z exkurze najdete zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

01. 06. 2023

Třídní schůzky budoucích prvních ročníků se budou konat ve čtvrtek 8. 6. 2023 od 15:00 hodin.

Podrobnější informace obdržíte do školních e-mailů.

Náročné životní situace

Náročné životní situace

31. 05. 2023

Studijní obor Sociální činnost připravuje žáky pro práci v sociální sféře. Velkým přínosem jsou pro ně odborné přednášky. V úterý 30. 5. 2023 proběhlo setkání žáků tříd S2 a S3 s paní lektorkou Romanou Slámovou. Hovořila s žáky o tom, jaký je život rodiny s mentálně postiženým dítětem, o úmrtí dítěte. Byla to velmi silná a smutná témata, ale i tyto situace v lidském životě nastávají.

Vedení školy děkuje Bc. Kedroňové za organizaci této akce.

Na foto se podívejte zde.

O naše žáky je zájem

O naše žáky je zájem

31. 05. 2023

Ve středu 31. 5. 2023 navštívil žáky oboru Kuchař-číšník šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. V úvodu setkání zrekapituloval svoji profesní cestu od získání výučního listu po současnost. Hovořil o pracovitosti, pokoře a především o chuti učit se novým věcem. Potěšil nás informací, že od září u něj pracuje jeden z našich absolventů a vede si skvěle. Na otázku, co je potřeba mít, aby se mohli ucházet o práci v jeho restauraci, dal žákům jednoduchou odpověď: „ Potřebuješ jízdenku, svačinu a chuť pracovat a učit se novým věcem“.

Na foto z besedy se podívejte zde.

Článek v KD najdete zde.

Ústní maturity začaly

Ústní maturity začaly

26. 05. 2023

Od pondělí 22. 5. 2023 probíhá závěrečná část letošních maturit. Slavnostně oblečení a náležitě ztrémovaní maturanti zvládli slavnostní zahájení a poté už bylo jen na nich, jakým způsobem zúročí své znalosti před maturitní komisí. Ústní zkoušky potrvají více než týden a my přejeme všem maturantům, aby byli úspěšní. Na foto se podívejte zde.

Starší aktuality si můžete prohlédnout na této stránce.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.