logo Kladno

Přehled oborů

Naše škola připravuje v teoretickém i praktickém vyučování své studenty a učně pro budoucí výkon povolání. Mým cílem je, aby ze školy odcházeli všestranně připravení mladí lidé, kteří se vždy dobře uplatní na trhu práce. Škola má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život. Zvu Vás k osobní návštěvě školy. Prosím neváhejte a domluvte si termín prohlídky. Rád zodpovím všechny Vaše dotazy a školou Vás osobně provedu. Vstřícně Vás přijmou i moji zástupci a všichni členové pedagogického sboru. Těšíme se na Vás.

Mgr. Petr Paták, DiS.
ředitel školy

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Podnikání 64-41-L/51 | délka: 2 roky | denní forma vzdělávání Podnikání 64-41-L/51 | délka: 3 roky | dálková forma vzdělávání Gastronomie 65-41-L/51 | délka: 2 roky | denní forma vzdělávání

Tyto vzdělávací obory jsou určeny pro absolventy, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání; viz nařízení vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.

Střední vzdělání s výučním listem

Informační leták ke stažení

Informační leták ke stažení
Informační leták ke stažení 2

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.