logo Kladno

Kombinované lyceum

78-42-M/06 | délka: 4 roky | denní forma vzdělávání

Kombinované lyceum je koncipováno jako obecněji pojaté odborné vzdělávání, které obsahuje vyšší podíl všeobecného vzdělávání.
Žáci si na konci 2. ročníku vybírají ze dvou zaměření.

Obor bude ve školním roce 2024/2025 otevřen v počtu 32 žáků. Přihlásit se

 

Informační leták

Veronika a Jan
Jaké absolvujete odborné předměty?

HUMANITNÍ ZAMĚŘENÍ LYCEA

 • Pedagogika
 • Psychologie
 • Sociální práce a komunikace
 • Hudební, výtvarná a mediální výchova
 • Filozofie

PŘÍRODOVĚDNÉ ZAMĚŘENÍ LYCEA

 • Biologie a ekologie
 • Chemie
 • Matematika
 • Biologie 2
 • Chemie 2
 • Fyzika 2
 • Matematika 2
Profil absolventa

HUMANITNÍ ZAMĚŘENÍ LYCEA

Absolvent je připraven zejména ke studiu humanitních oborů na filozofických, pedagogických a sociálně orientovaných fakultách vysokých škol. Dále získal odborné kompetence uplatnitelné i pro přímý vstup na trh práce. Může se uplatnit v nejširším spektru výchovně vzdělávacích a sociálních institucí a pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s lidmi, orientace v lidské osobnosti, sociální dovednosti, využití prostředků informačních a komunikačních technologií a znalost dvou cizích jazyků.


PŘÍRODOVĚDNÉ ZAMĚŘENÍ LYCEA

Absolvent je připraven zejména ke studiu na vysokých školách se zaměřením na přírodní vědy a jejich praktické aplikace, medicínu, farmacii, tvorbu a ochranu životního prostředí, zemědělství a učitelství přírodovědných předmětů. Nebude-li pokračovat ve studiu, najde na trhu práce uplatnění v činnostech laboratorního a provozního charakteru i v administrativní a správní činnosti.

Kritéria přijetí a přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení naleznete v sekci přijímací řízení

Další informace Vám rádi poskytneme na telefonu 312 278 041 , e-mailu skola@sosasoukladno.cz nebo Vás uvidíme na dni otevřených dveří .

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.